genealogieonline

Stamboom Voet-Evers » Eijmert Rutten

Persoonlijke gegevens Eijmert Rutten Mannelijk


Gezin van Eijmert Rutten

Hij is getrouwd met Maria Claes Peeters

Index schepenprotocol Sint-Oedenrode (7636.163)
135 Claes, Peeter ende Wouter gebroederen. Corstiaen Janssen man ende momboir van Diersken sijn huijsvro..., 1692
Beschrijving: Claes, Peeter ende Wouter gebroederen. Corstiaen Janssen man ende momboir van Diersken sijn huijsvrouwe. Jacob Segers van Overbeeck man ende momboir van Jenneken sijne huijsvrouw. Jan Ariaens ende Dierck Willems als momboiren van de sess onmondige kijnderen van wijlen Wilbert Eijmers verweckt bij Cathalijn Franck Joosten sijne geweesene huijsvrouwe. Lijsbeth weduwe Jan Ariaen Fredericx alle kijnderen ende erffgenamen van wijlen Eijmert Rutten bijden selve ende bij wijlen Maria dochtere Claes Peeters sijne gewesene huijsvrouwe. Die welcke bekende met malcanderen aen geagen te hebben deeser erffscheijdinge ende deijlinge van de goederen hen luijden mits doode ende affijvicht van hennen voorschreven auders aen gecomen ende op hen verstorven. Aen Wouter Eijmers o.a. een huijsken ende hoff, gestaen ende gelegen onder de prochie van Boxtel op Hoogh Gemonde.
Datering: 1692
Pagina: 285
Plaats: Sint-Oedenrode
Toegangsnummer: 7636
Inventarisnummer: 163

Index Notarieel protocol Sint-Michielsgestel (5116.10)
3 Testament van Eijmbert Rutten en diens vrouw Meriken Claes Peters, inwoners parochie Gemonde te St. ..., 25-08-1682
Beschrijving: Testament van Eijmbert Rutten en diens vrouw Meriken Claes Peters, inwoners parochie Gemonde te St. Oedenrode. Ze vermaken hun jongste zoon Wouter vanwege trouwe dienst het beste paard. Willen dat de kinderen die nog geen uitzet hebben gehad die alsnog krijgen voordat de erfenis wordt verdeeld. De testateur is eerder borg geblven voor zuijn zwager (=schoonzoon) Jacob Zegers vanwege de huur van de Gasthuishoeve en ze willen dat Jacob die borgtocht laat vervallen. De testateur is ook nog borg gebleven voor zijn zwager Corstiaen Janssen ten behoeve van Jan Hendrick Hessels voor een bedrag van 100 gulden en ze willen dat ook die borgstelling komt te vervallen. Nog is hij borg gebleven Jacob Zegers ten behoeve van Jan Santegoets voor Hendrick Huijberts vanwege wat huishuur en die borgtoch moet ook komen te vervallen. De testateurs vermaken elkaar de langstlevende van hen beiden alle roerend en onroerend bezit, dat de laatstlevende mag verkopen of belasten zonder dat daar toestemming van hun kinderen of van schepenen voor nodig is. Alle overblijvend bezit na dood van de laatstlevende gaat naar hun beider kinderen hoofdelijk te delen. Actum parochie Gemonde onder St. Oedenrode
Datering: 25-08-1682
Pagina: 2v
Plaats: Sint-Michielsgestel
Toegangsnummer: 5116
Inventarisnummer: 10

Kind(eren):

  1. Nicolaus Eijmert Rutten  ????-
  2. Peter Eijmert Rutten  ????-
  3. Wouter Eijmert Rutten  ????-
  4. Elisabeth Eijmert Rutten  1639-???? Tree
  5. Joanna Eijmert Rutten  ± 1640-????
  6. Willebrordus Eijmert Rutten  1646-????
  7. Theodora Eijmert Rutten  ± 1650-????


Over de familienaam Rutten

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Rutten.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Rutten.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Rutten (onder)zoekt.

    ?


De publicatie Stamboom Voet-Evers is samengesteld door (neem contact op).