genealogieonline

Stamboom Snetselaar » Arien Fransen Davelaar (1757-1840)

Persoonlijke gegevens Arien Fransen Davelaar 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Arien Fransen Davelaar


Gezin van Arien Fransen Davelaar

Hij is getrouwd met Roelofje Roelofs Methorst.

Zij zijn op 1 augustus 1783 in ondertrouw gegaan.

Zij zijn getrouwd op 1 september 1783 te Renswoude, hij was toen 26 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Frans Davelaar  1783-1855 
 2. Roelof Davelaar  1785-1861
 3. Willem Davelaar  1786-< 1787
 4. Willem Davelaar  1787-< 1789
 5. Willem Davelaar  1789-1832
 6. Lubbert Davelaar  1791-1826
 7. Pieter Davelaar  1793-1841
 8. Maria Davelaar  1795-1841 
 9. Luitje Davelaar  1798-1833
 10. Aalbert Davelaar  1801-1832


Notities over Arien Fransen Davelaar

Lidmaat in Renswoude 1786
Boerderij Beukhof en haar eigenaren en bewoners.(nu Hoofdweg 25 Ederveen)
De oudste gegevens van deze boerderij zijn gevonden op een kaart uit 1677, gemaakt door G Passavant. Op deze kaart wordt als toenmalig eigenaar 'De heer van Dooreweert' vermeld. De heren van Dooreweert (ook wel Heren van Doornik genoemd) waren adellijke personen uit de familie Stepraedt. Deze familie woonde meestentijds op hun kasteel in Walbeck. Walbeck is een plaats in Duitsland (Noordrijn-Westfalen) ongeveer zeven kilometer van Geldern in de richting van het Nederlandse dorp Arcen. Het kasteel Doornik was een van hun vele en uitgestrekte eigendommen. Zij verbleven zelden op kasteel Doornik en lieten de taken daar over aan een rentmeester. Deze familie was door huwelijk gelieerd aan de heren van Cannenburgh uit Vaassen.
In de verpondingregisters van "De Oestendijkse tiend"
In deze verpondingsregisters worden de volgende eigenaren van deze boerderij genoemd:
De heren van Canneburgh van 1651 tot 1714.
De Vouw van Walbeck van1714 tot 1728.
Oud Rijksarchief Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede op 5-10-1728: Willem van Trijs en Laurens Pocin, gemachtigd door de heer Albertus Octavus Josephus Ernestus graaf van Renesse, Elderen etc. en de heer Frederick Jan baron van IJsendoorn a Blois, heer van Cannenburg en zijn vrouw Anna Maria van Renesse verkopen aan de heer Peter van Westerveld, weduwnaar van Johanna Catrina van Esveld, voor 6100 gulden, een vierde deel van de tiend, gelegen in het ambt van Ede in de buurschap Doesburg. ORA Veluwe en Veluwezoom, scholambt Ede. Dit omvatte ondermeer boerderij Beukhof. Vervolgens betaalt de Heer van Westervelt van 1728 tot 1803 jaarlijks de verschuldigde tiend n.l. 47-14-4. De familie Van Westervelt was een zeer vermogende regentenfamilie uit Harderwijk met zeer uitgebreide bezittingen op de Noord Veluwe.
Aan het einde van de achttiende eeuw wisten veel pachtboeren in Gelderland door de hoge graanprijzen een flink vermogen bijeen te vergaren, omdat de pacht (in tegenstelling tot de kleigronden) laag bleef. Hierdoor konden zij rond 1800 hun landerijen kopen en nam het adellijke grootgrondbezit snel af.
Oud rechterlijk archief Veluwe:
In 1803 verkopen A P van Westervelt en zijn vrouw A M Jordens voor het bedrag van fl.2500 een Erve en Goed genaamd "Beukhof" aan Arien Franse Davelaar en zijn vrouw Roelofje Methorst. Het is dan een vrij allodiaal goed, niet bezwaard dan met eene ordinaire verpondinge van 10 gulden en 12 stuivers en aan de Burgerwesen te Arnhem een jaarlijkse uitgang van 27 gulden, 6 stuivers en 4 cents. Deze Arien Franse Davelaar had volgens de koopakte in 1803 deze boerderij al lange jaren in pagt. Waarschijnlijk huurde zijn vader deze boerderij al. Arie Franse Davelaar wordt n.l. op 14 augustus 1757 in Renswoude gedoopt als zoon van Frans Janze Davelaar en Lutje van de Beukhof.
Lutje werd op 3 augustus 1727 in Ede gedoopt als dochter van Jan Hendrikse en Aartje Jans.
In de kadastrale atlas van 1832 is te zien dat de grondeigendommen van Arie Fransen Davelaar zich aaneengesloten uitstrekken van de Slaperdijk tot de Meikade. Samen ruim 38 hectare.
Vanaf 1794 was Arien Fransen Davelaar lid van de kerkelijke commissie te Ede. Dit was de voorloper van het College van Kerkvoogden en notabelen van de kerk van Ede. ( in 1824 ingesteld). Ook hierin werd Arien Fransen Davelaar benoemd.
Arien Fransen Davelaar (*17-4-1757; +2-5-1840) en Roelofje Methorst (*29-9-1757; +2-7-1833) kregen 8 zonen en 2 dochters. Vier zonen en de twee dochters kwamen tot een huwelijk.
Dochter Maria Davelaar (*22-11-1795; +27-11-1841) huwt op 13-2-1830 Evert van de Pol(*22-5-1793; +30-8-1853) en nemen in 1838 de boerderij Beukhof over van hun vader.
N.A. notaris Dirk de Kruyff No 85
Koopcontract 29-10-1838.
1) Arien Fransen Davelaar, wonende op de hierna gemelde bouwplaats Beukhof, weduwnaar van Roelofje Methorst
2) Frans Davelaar, bouwman, wonende te Stichts Veenendaal
3) Roelof Davelaar bouwman, wonende te Ede
4) Pieter Davelaar, bouwman, wonende te Gelders Veenendaal
zijnde de 2e, 3e en 4e kinderen en mede erfgenamen van Roelofje Methorst,
verklaren verkocht te hebben aan Evert van de Pol, landbouwer en Maria Davelaar, echtelieden, wonende op het na gemelde erf en goed Beukhof genaamd.
Bestaande in een huis, bakhuis en erve, schuur, hooibergen en een arbeiderswoning groot, 39 bunders en 62 roeden en 64 ellen voor de som van 4200 gulden Nederlandsch.
De arbeiderswoning staat op de kadastrale legger van 1832 abusievelijk ten name van Steven van Manen.
Gedaan en gepasseerd op het boerenerf Beukhof in tegenwoordigheid van Pieter Bos en Hannes Ravesloot.
Als Maria Davelaar in 1841 op 46 jarige leeftijd is overleden en Evert van de Pol in 1844 weer gaat trouwen wordt er t.b.v. zijn 2 kinderen Cornelis en Roelofje een boedelbeschrijving gemaakt. De boedelbeschrijving vermeldt o.a. 13 stuks hoornvee en 2 paarden.
Cornelis en Roelofje van de Pol komen in 1856 in het bezit van de boerderij waarop zij dan gezamenlijk het boerenbedrijf uitoefenen. Zij trouwden beiden in 1856 en wel met de broer en zus Atoonia en Jan Bos. Kinderen van Pieter Bos en Derkje Everse Haverkamp. Zij waren geboren en getogen aan de Spinnebosweg.
In 1862 vond een boedelscheiding plaats tussen de zwagers Jan Bos en Cornelis van de Pol. Zij behielden beiden ca 20 ha grond. Jan Bos bleef in het bezit van de oude boerderij Beukhof met de meeste grond aan de oostzijde van de Dwarsweg(= Hoofdweg). Cornelis van de Pol behield de gronden aan westzijde van de Dwarsweg (= Hoofdweg) en bouwde een nieuwe boerderij genaamd "Nieuw Beukhof".(is nu Hoofdweg 70).
Jan Bos en Roelofje van de Pol kregen op Beukhof 4 zoons en 4 dochters.
·Maria Bos(1857-1935), huwde met Arend Engelen (1861-1943). Zij bezaten een boerderij in hartje Lunteren.
·Derkje Bos(1858-1906), huwde Hendrik van de Brandhof (1851-1941). Zij voerden hun boerenbedrijf uit op hun boerderij "Het Hof", Ravenhorsterweg 6, Renswoude.
·Pieter Bos (1861-1935), huwde Jannetje Snetselaar (1869-1940) en was de grondlegger van veevoederfabriek P Bos.
·Evert Bos (1863-1944), huwde Aartje Hansman (1858-1944) en werd boer op boerderij "De Koekoek"(= nu Hoofdweg 84 kwekerij De Koekoek).
·Cornelis Bos(1865-1919), huwde Dirkje Lagerwey (1867-1950) en werd boer op boerderij "de Hope" aan de Hopeseweg 22 te Renswoude.
·Evert Jan Bos(1868-1956), ) huwde Dirkje Moesbergen (1869-1956) en was de grondlegger van veevoederfabriek E J Bos.
·Roelofje Bos(1871-1939), huwde Aris Snetselaar(1871-1924). Zij kochten in 1906 boerderij "Landhoeve" (= nu Renswoudseweg 8 Ederveen.)
·Anthonia Bos(1874-1941) ) huwde Willem van de Broek (1869-1941) Zij werden in 1902 eigenaar van boerderij Beukhof.
In 1924 lieten Willem van de Broek en Anthonia Bos door de firma Gaasbeek een rentenierswoning bouwen. Nu Hoofdweg 21 in Ederveen
In 1924 werd Andries van de Broek (1899-1961) zoon van Willem van de Broek en Anthonia Bos eigenaar van boerderij Beukhof. Hij was gehuwd met Alida van de Brandhof (1897-1983)
De familie van de Broek heeft de boerderij van ongeveer 1959 tot 1990 verhuurd aan Gijs Voskuil en daarna de woning aan hem verkocht.
In 1992 werd Dick Roelofsen eigenaar van de boerderijwoning Beukhof. Hij besloot de boerderij te laten slopen en op het perceel heeft hij een nieuwe woning laten bouwen met de naam “De Beukhof”.
Vanaf 2017 is deze woning in eigendom van en wordt bewoond door de familie P van Setten.
25 augustus 1808
De echtgenote van Arien Fransen Davelaar, Roelofje Roelofsen Methorst is in september 1757 geboren op boerderij Ravenhorst te Renswoude. Op 25 augustus 1808 krijgt Arien Fransen Davelaar overgedragen van zijn zwager Hendrik Jansen Velthuizen, weduwnaar van Jantje Roelofsen Methorst en van Willempje Hendriksen, weduwe van Willem Roelofsen Methorst, 2/7 deel van de hofstede Ravenhorst te Renswoudewaarvan koper, Arien Fransen Davelaar al 5/7 deel in eigendom had. Vier weken later verkoopt Arien Fransen Davelaar de hofstede Ravenhorst aan Jan Breunissen van Wolfswinkel, bestaande uit een huis, twee bergen, schuur, bakhuis, bouw-, wei-, en ander land.
J H Snetselaar

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Arien Fransen Davelaar?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Arien Fransen Davelaar

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Davelaar

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Davelaar.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Davelaar.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Davelaar (onder)zoekt.

Historische context
 • De temperatuur op 1 september 1783 lag rond de 17,0 °C. De wind kwam overheersend uit het noord-noord-oosten. Typering van het weer: omtrent helder. Bron: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus) (Huis van Oranje-Nassau) was van 1751 tot 1795 vorst van Nederland (ook wel Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden genoemd)
 • In het jaar 1783: Bron: Wikipedia
  • 8 juni » In de vulkaan Laki, op IJsland, begint een uitbarsting die acht maanden zal duren, en die meer dan negenduizend mensen het leven kost. Ook is dit het begin van een achtjarige hongersnood.
  • 26 juli » Het eerste exercitiegenootschap De Vrijheid te Dordrecht opgericht. De Patriotten wilden de oude vrijheid heroveren op de Oranjes.
  • 19 september » De luchtballon wordt uitgevonden.
  • 23 september » Oprichting van het rooms-katholieke apostolisch vicariaat Zweden.
  • 21 november » In Frankrijk vindt de eerste bemande luchtballonvaart plaats .
  • 1 december » Eerste bemande ballonvaart door Jacques Charles en Marie-Noël Robert.

 • De temperatuur op 2 mei 1840 lag rond de 14,0 °C. De wind kwam overheersend uit het noord-oosten. Typering van het weer: helder. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1840: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 2,9 miljoen inwoners.
  • 17 januari » De Republiek van de Rio Grande verklaart zich onafhankelijk van Mexico.
  • 6 mei » In het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Ierland verschijnen de eerste postzegels ter wereld.
  • 2 juni » Oprichting van het Apostolisch Vicariaat Limburg in Nederland.
  • 2 juni » Oprichting van het Apostolisch vicariaat Luxemburg.
  • 7 oktober » Koning Willem I doet afstand van de troon.
  • 6 november » De Republiek van de Rio Grande geeft zich over aan Mexico.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Snetselaar is samengesteld door (neem contact op).