genealogieonline

Stamboom Roddenhof Bremmer » Jan Roddenhof (1859-1935)

Persoonlijke gegevens Jan Roddenhof 

Bronnen 1, 2

Afbeelding(en) Jan Roddenhof

De toegang tot de afbeeldingen van de publicatie is door de auteur beperkt.


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Jan Roddenhof


Gezin van Jan Roddenhof

Hij is getrouwd met Antonia Horstman.Bron 3

Zij zijn op 7 mei 1880 te Dalfsen, Overijssel, Nederland in ondertrouw gegaan.

Datum: Akte 20, Huwelijks aankondigings akte Dalfsen.
Zij zijn getrouwd op 20 mei 1880 te Dalfsen, Overijssel, Nederland, hij was toen 20 jaar oud.

Datum: Akte 22, Huwelijks Akte Dalfsen.

Kind(eren):

 1. Hendrik Jan Roddenhof  1880-1957
 2. Antonie Roddenhof  1882-1957 
 3. Janna Roddenhof  1884-1945 
 4. Johanna Roddenhof  1886-1973 
 5. Gerridina Roddenhof  1888-1938 
 6. Hendrika Johanna Roddenhof  1890-1964
 7. Johannes Roddenhof  1893-1994 
 8. Antonia Roddenhof  1895-1968
 9. Hermiena Roddenhof  1897-1981 
 10. Willemina Roddenhof  1899-1934 
 11. Bernardus Roddenhof  1901-1969 
 12. Gerrigje (Gerrichie) Roddenhof  1903-1989
 13. Hendrikus Roddenhof  1906-1985 
 14. Jennigje (Jennichie) Roddenhof  1908-1972

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Roddenhof?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. BS Overlijden Jan Roddenhof, BSO17111935A72
  Overlijdens Akte Ommen.


  A 72.


  Heden achttien November negentienhonder vijf en dertig, verscheen voor mij Ambtenaar van den burgelijken stan der gemeente Ommen: Bremmer, Gerrit oud twee en dertig jaren, arbeider wonende te Ommen die, op grond van eigen wetenschap, verklaarde, dat op zeventien November dezes jaars des na middags te twee uur, in deze gemeente is overleden: Roddenhof, Jan landbouwer oud zes en zeventig jaren, geboren te Dalfsen en wonende te Ommen, weduwnaar van Horstman, Tonia, zoon van Roddenhof, Hendrik Jan en Hulzebosch, Janna beiden overleden.
  Waarvan akte, welke is voorgelezen.
  Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 2. BS Geboorte Jan Roddenhof, BSG03111859A138
  Geboorte Akte Dalfsen.


  Nommer honderachtendertig


  Op heden den vierden der maand November achttien honderd negen en vijftig, verscheen voor ons Frederik Hendrik Hulert Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente DALFSEN, Hendrik Jan Roddenhof oud zeven en veertig jaren, van beroep arbeider wonende te gemeente Dalfsen geadsisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Derk Appelhof oud drie en vijftig jaren, van beroep wever wonende te Dalfsen en de tweede Gerrit Jan Hendriksen oud zes en twintig jaren, van beroep smid wonende te Dalfsen dewelke ons heeft verklaard, dat zijne Echtgenote Janna Hulzebosch, arbeidster, wonende te Lenthe, gemeente Dalfsen en het huisnummer negen en twintig op den derden November van dit jaar des namiddags te vijf ure ten haren huize is bevallen van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam is gegeven van Jan
  Van welke verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend door ons en de getuigen, en heeft de Comparant verklaard zijnen naam niet te kunnen teekenen, ac..... en het geheel niet geleerd hebbende.
  Er zijn gekoppelde afbeeldingen
 3. BS Huwelijk Jan Roddenhof & Antonia Horstman, BSH20051880A22
  Huwelijks Akte Dalfsen.


  Nommer Twee en twintig.


  Op heden den twintigsten Mei achttien honderd tachtig, verschenen in het openbaar in het Gemeentehuis voor ons Frederik Hendrik Baron Mulert Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente DALFSEN, Jan Roddenhof oud twintig jaren boerenwerker geboren en wonende te gemeente Dalfsen minderjarige zoon van Hendrik Jan Roddenhof arbeider en van Janna Hulzebosch zonder beroep beide wonende te gemeente Dalfsen en hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende en Tonia Horstman oud negentien jaren dienstbode geboren en wonende te gemeente Dalfsen minderjarige dochter van Teunis Horstman landbouwer en van Janna Hartkamp zonder beroep beide wonende te gemeente Dalfsen in hierbij tegenwoordig hunne toestemming gevende dewelke ons verzochten, tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de openbare afkondigingen, blijkens het Register van Huwelijks-afkondiging, zijn gedaan voor de hoofddeur van het Gemeentehuis alhier, op Zondagen den negenden en den zestienden Mei dezes jaars.
  Geene stuiting van dit Huwelijk ons beteekend zijnde, hebben wij de comparanten gevraagd, of zij elkander tot echtgenooten aannemen en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken staat verbonden zijn, welke vraag door hen toestemmende beantwoord zijnde, verklaren wij in naam der Wet, dat door het huwelijk vereenigd Jan Roddenhof en Tonia Horstman.
  Waarvan wij de akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Gerrit Jan Stegeman oud vijf en zeventig jaren horlogemaker, Johannes van Putten oud drie en vijftig jaren winkelier; Gerrit Evert Roons oud acht en veertig jaren schoenmaker en Berend Baron oud veertig jaren schoenmaker allen wonende te Dalfsen, door allen deze akte na gedane voorlezing namens ons, de comparanten en de vader der comparante hebben getekend verklarende de ouders van den comparant en de moeder der comparante niet te kunnen schrijven of hunne namen te tekenen als hebbende zulks niet geleerd


  Informatie uit de Darde Klokke.

  De eerste advertentie dateert uit 1915, de eerste wereldoorlog is net begonnen.


  Donderdag 20 mei vierden onze geliefde ouders Jan Roddenhof en Antonia Horstman hunne 35 jarige echtvereeniging.
  Vijf en dertig jaren is 't gelden, Dat onze lieve ouders op dezz' dag, in het huwelijk zijn getreden,
  't Geen niet elk beleven mag. En dit doet ons blijde wezen, Kind'ren van dit ouderpaar, Dat wij dit aan schouwen mogen, Onz' ouders nog te zien bij elkaar.
  Mogen hunne verdere dagen, Nog gelukkig vele zijn. Niet te treuren, niet te klagen, Mooi in 't midden bij ons zijn.
  Heere laat onze' lieve ouders, Nog veel jaren in ons midden. Opdat niemand heeft te vreezen. Als de dood ons van hen scheidt.
  Een 14-tal kinderen zijn geboren, Ze vieren ook allen met u mee, Lieve ouders met uwe beiden, Wenschen wij u op deez' dag,
  Dat de goede God en Vader, U hier lang nog sparen mag.
  En een zorge deed verminderen, Is de wensch van hun kinderen. (behuwd- en kleinkinderen)
  Dalmsholte (A:-Ommen)  Mei 1915
  Woensdag 20 mei hopen onze geliefde ouders
  Jan Roddenhof en Antonia Horstman hunne 45 jarige echtvereniging te herdenken.
  Vijf en veertig jaar geleden sloot g' uw echt- en leifdeband. God de Heer bestierde uw wegen Aan zijn trouwe Vaderhand.
  Rijk bevoorrecht was uw leven. Vertien kind'ren U gegeven. Vieren 't trouwfeest met U mee, Bewijs van zegen, 'liefde en vree.
  Hadt g' ook soms droeve uren, welk geluk bleef zonder smart? Samen mocht ge 't leed verduren, 't Werd geheiligd aan uw hart.
  Bevoorrecht echtpaar, looft den heer. Klink ons lied zijn naam ter eer. 't Schoone echtfeest kwam van boven, 's Dringt tot liefde, drank en loven.
  Blijf nog lang vereend op aarde, Eer de dood de band verbreekt. Zij uw echt een bloemengaarde, Lieflijk door Gods hand gekweekt.
  Jezus' liefde zij uw leven, Hij wil al zijn heil ons geven. Tot w' op 't bruiloftsfeest hier boven, Eeuwig juichen Hem ter eer.
  De kroon van Zijn gerechtigheden, Omstrengeld uw beider pad. Tot g' in zaligheid uw schreden, Vestigd in den Hemelstad.
  Daar wordt U de rust geschonken, Gods genade schenkt U dat. Na dit leven, beter leven, is onz' wensch die dat bevat.
  Hunne dankbare kinderen, Behuwd- en kleinkinderen.
  Dalmsholte (Ommen)  mei 1925
  Dinsdag 20 mei a.s.
  Hopen onze geliefde ouders Jan Roddenhof en Antonia Horstman hunne 50 jarige echtvereniging te herdenken 1880-1930
  Aan vader en moeder bij hun Gouden Huwelijksfeest! Nu vijftig jaren geleden. Kwam een bruidspaar aangetreden;
  Jan Roddenhof met Tonia Horstman, Ze werden smane vrouw en man. Beiden jong, gezond vol moed en lust,
  Met ijver en blijdschap toegerust Aanvaardden zij het leven;
  Er was wel strijd, soms ook een kruis, Maar dat is steeds in ieder huis.
  Ze droegen dapper steeds hun lot, Hun troost en sterkte kwam van God.
  De veertien kinderen, hun gegeven, Zijn allen voor hen blijven leven;
  Wat zegen heeft God hun geschonken, Wat liefde heeft hun steeds omblonken!
  Hun hart zij vol van dankbaarheid, Voor zooveel goedertierenheid;
  Zingt daarom een loflied, God ter eer. Hem zij alleen toch al de eer, Hij schonk hun al dien zegen.
  Psalm 146:1


  H. Huisjes-Roddenhof
  F.Huisjes en kinderen
  Joh. Roddenhof
  M Roddenhof-Poelarends
  en kinderen
  B Roddenhof
  H Roddenhof
  J Roddenhof
  Dalmsholte, gem Ommen
  Mei 1930
  Er zijn gekoppelde afbeeldingen

Tijdbalk Jan Roddenhof

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam Roddenhof


Historische context


 • De temperatuur op 3 november 1859 lag rond de 11,0 °C. Er was 1 mm neerslag. De winddruk was 9 kgf/m2 en kwam overheersend uit het west-zuid-westen. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 80%. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • Van 18 maart 1858 tot 23 februari 1860 was er in Nederland het kabinet Rochussen - Van Bosse met als eerste ministers J.J. Rochussen (conservatief-liberaal) en Mr. P.P. van Bosse (liberaal).
 • In het jaar 1859: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,3 miljoen inwoners.
  • 24 januari » Walachije en Moldavië worden verenigd als Roemenië.
  • 17 februari » Première van de opera Un ballo in maschera van Giuseppe Verdi in Rome.
  • 22 mei » Frans II volgt Ferdinand II op als koning der Beide Siciliën
  • 17 augustus » De Amerikaanse posterijen zetten vanaf vandaag een nieuw voertuig in: de luchtballon.
  • 27 augustus » In Titusville wordt 's werelds eerste exploitabele olieveld gevonden.
  • 24 november » De Britse bioloog Charles Darwin publiceert De oorsprong der soorten (oorspronkelijke titel: On The Origin of Species). De eerste druk is meteen uitverkocht.

 • De temperatuur op 20 mei 1880 lag rond de 11,5 °C. Er was 0.2 mm neerslag. De winddruk was 3 kgf/m2 en kwam overheersend uit het noord-westen. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 93%. Bron: KNMI
 • Koning Willem III (Huis van Oranje-Nassau) was van 1849 tot 1890 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 20 augustus 1879 tot 23 april 1883 was er in Nederland het kabinet Van Lijnden van Sandenburg met als eerste minister Mr. C.Th. baron Van Lijnden van Sandenburg (conservatief-AR).
 • In het jaar 1880: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 4,0 miljoen inwoners.
  • 27 januari » Thomas Edison ontvangt octrooi (#223898) op de gloeilamp.
  • 27 april » Clarke en Foster krijgen een patent op het eerste elektrische hoortoestel.
  • 3 juni » Alexander Graham Bell gebruikt zijn fotofoon voor de eerste keer om een draadloos telefoongesprek te verzenden.
  • 24 juni » Eerste uitvoering van O Canada, het lied dat later het volkslied van Canada zou worden.
  • 20 oktober » De Vrije Universiteit Amsterdam wordt opgericht.
  • 11 november » Ned Kelly, een Australische outlaw, wordt opgehangen in Melbourne.

 • De temperatuur op 17 november 1935 lag tussen 6,0 °C en 11,0 °C en was gemiddeld 7,9 °C. Er was 3,6 mm neerslag gedurende 4,0 uur. Er was 1,3 uur zonneschijn (15%). De gemiddelde windsnelheid was 6 Bft (krachtige wind) en kwam overheersend uit het zuid-zuid-oosten. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 26 mei 1933 tot 31 juli 1935 was er in Nederland het kabinet Colijn II met als eerste minister Dr. H. Colijn (ARP).
 • Van 31 juli 1935 tot 24 juni 1937 was er in Nederland het kabinet Colijn III met als eerste minister Dr. H. Colijn (ARP).
 • In het jaar 1935: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 8,4 miljoen inwoners.
  • 26 februari » In Daventry in het Verenigd Koninkrijk, demonstreert Robert Watson-Watt de eerste radar.
  • 1 mei » De dorpen Soetermeer en Zegwaard fuseren als gemeente Zoetermeer.
  • 19 mei » Heiligverklaring van de Engelse martelaren John Fisher en Thomas More in Rome.
  • 25 mei » Jesse Owens loopt en springt vier wereldrecords binnen één uur bij wedstrijden in Ann Arbor, Michigan.
  • 12 juni » Bolivia en Paraguay komen een wapenstilstand overeen, waardoor de Chaco-oorlog wordt beëindigd.
  • 28 juni » Eerste kristallisatie van een virus door Wendell Meredith Stanley.

 • De temperatuur op 21 november 1935 lag tussen 3,8 °C en 6,5 °C en was gemiddeld 5,1 °C. Er was 11,0 mm neerslag gedurende 7,3 uur. De gemiddelde windsnelheid was 2 Bft (zwakke wind) en kwam overheersend uit het oosten. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 26 mei 1933 tot 31 juli 1935 was er in Nederland het kabinet Colijn II met als eerste minister Dr. H. Colijn (ARP).
 • Van 31 juli 1935 tot 24 juni 1937 was er in Nederland het kabinet Colijn III met als eerste minister Dr. H. Colijn (ARP).
 • In het jaar 1935: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 8,4 miljoen inwoners.
  • 2 januari » Bruno Hauptmann, die ervan verdacht wordt de tweejarige zoon van luchtvaartpionier Charles Lindbergh te hebben gekidnapt en vermoord, staat terecht. Later wordt hij schuldig bevonden en geëxecuteerd.
  • 16 maart » Adolf Hitler geeft opdracht tot herbewapening van Duitsland, in strijd met het Verdrag van Versailles.
  • 1 mei » De dorpen Soetermeer en Zegwaard fuseren als gemeente Zoetermeer.
  • 25 mei » Jesse Owens loopt en springt vier wereldrecords binnen één uur bij wedstrijden in Ann Arbor, Michigan.
  • 12 juni » Bolivia en Paraguay komen een wapenstilstand overeen, waardoor de Chaco-oorlog wordt beëindigd.
  • 15 september » In Duitsland worden de Neurenberger wetten ingevoerd door de nazi's.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Roddenhof Bremmer is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Rijkens Roddenhof, "Stamboom Roddenhof Bremmer", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-roddenhof-bremmer/I20.php : benaderd 24 juni 2021), "Jan Roddenhof (1859-1935)".

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?