genealogieonline

Stamboom Lars Werner » Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT (1822-1893)

Persoonlijke gegevens Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT 


Voorouders (en nakomelingen) van Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT

Geertruida NANNINGA
± 1765-< 1806

Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT
1822-1893

1849
Albert WIGHT
1854-1914
Hillechien WIGHT
1856-> 1909
Tieske WIGHT
1862-1863
Tieske WIGHT
1864-1947
Jantje WIGHT
1867-1925
Hendrik WIGHT
1873-1873

Gezin van Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT

Hij is getrouwd met Jantje Alberts LETA.

op 16 mei 1849 te Grijpskerk (Groningen, The Netherlands), hij was toen 26 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Cornelis WIGHT  1850-1898 
 2. Cilia Geertruida WIGHT  1852-1932 
 3. Albert WIGHT  1854-1914 
 4. Hillechien WIGHT  1856-> 1909 
 5. Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT  1859-1941 
 6. Tieske WIGHT  1862-1863
 7. Tieske WIGHT  1864-1947 
 8. Jantje WIGHT  1867-1925 
 9. Anna Petronella WIGHT  1870-1945 
 10. Hendrik WIGHT  1873-1873


Notities over Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT


Geboren in de Chinese Zee of Indische Archipel bij de straat van Singapore aan boord van het Koninklijke Nederlandsche Oorlogskorvet de Dolfijn. Natuurlijke en onerkende zoon van Anton WIGHT en Petronella Sophia WALTER.
Vertrokken op 27 Julij 1822 uit Samarang Z.M. korvet Dolphijn, N.P. Blommendal, koersstellende om de west.

Nationale Militie. De Staatsraad, Governeur van de Provincie Groningen verklaart, dat Thomas Godfridus Ignatus WIGHT geboren in de Indische Archipel den 19 September 1822 van beroep - zoon van Antoon en van Petronella Sophia WALTER van beroep - wonende te - binnen de Gemeente Bellingwolde voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem vervolgens bij loting van 1841 is ten deel gevallen het Nommer 27 hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
Signalement: Lengte 1 El 7 Pm 2 Dm, Aangezigt ovaal, Voorhoofd hoog, Oogen bruin, Neus ordinair, mond idem, Kin rond, Haar zwart, Wenkbraauwen idem, Merkbare Teekenen geene.

Huwelijksbijlagen WIGHT-LETA.
Sabbath, 19th January 1823. Baptism in the Protestant church. A child named Thomas Godfridus Ignatus. Born the 19 September 1822 in the Chinese Sea by the Straat of Singapore ofshore on board his Netherlands Majestijt Sloop of War the Dokphin commanded by Captain Luit. N.P. Blommendal. The Fathers name Anton WIGHT. Mothers name Peternella Sophia WALTER. Godfathers name Ignatus Antone WOLFF. Signed Humphreys, acting Minister of the Dutch reformed Church Malacca.

Huwelijksbijlage WIGHT-LETA.
In naam des Konings! De Arrondissements Regtbank te Winschoten. Gezien en gelezen de navolgende rekweste.
Aan de Edele President en Reghters in de Arrondissements Reghtbank te Winschoten.
Geeft met den meesten eerbied te kennen. Thomas Godfridus Ignatus WIGHT, veearts van beroep, wonende te Bellingwolde, zoon van Anton WIGHT en van Petronella Sophia WALTER;
dat suppliant den negentienden September 1800 tweeentwintig is geboren in de Chineesche Zee of Indische Archipel, bij de Straat van Singapore, aan boord van het Koninklijke Nederlandsch Oorlogs Korvet, de Dolfijn, gekommandeerd door den Kapitein Luitenant ter Zee N.P. Blommendal;
dat suppliant is gedoopt in de Protestantsche kerk te Malakka, den negentienden Januarij 1800 drieentwintig, alles gunstig te zien uit eene verklaring afgegeven door den Heer J. Humphreys, dienstdoende Predikant bij de Nederlandsch Hervormde gemeente te Malacca, behoorlijk voor zegel gezien, annex sub. A.;
dat suppliant een wettig huwelijk wenscht aantegaan, dat het hem echter onmogelijk is, andere bewijzen van zijne geboorte bij te brengen; dat deze verklaring voldoende is geacht bij suppliants inlijving in de Nationale Militie, blijkens certificaat van den zesden April 1800 negenenveertig, afgegeven door den Heere Staatsraad Gouverneur der Provincie Groningen, annex sub. B,;
dat intussen de Heer Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand zwarigheid maakt suppliants huwelijk te voltrekken, uit vrees voor de ongenoegzaamheid dezer verklaring.
Werhalve suppliant zich tot UEd. wend, naar aanleiding van artikel 129 van het Burgerlijk Wetboek, eerbiedig verzoekende: Teneinde het UEd. moge behagen na verhoor van het openbaar Ministerie, de verklaring over den suppliants geboorte en doop ten requeste vermeld, genoegzaam te verklaren, tot voltrekking van suppliants voorgenomen huwelijk. Q.F. (get) Dr. J. Jelleder.Proc.
Gezien de te requeste vermelde en darbij overlegde stukken, zijnde 1) eene verklaring afgegeven door den Heer J. Humphreijs, dienstdoend predicant bij de Nederduitsch Hervormde gemeente te Malaxxa, behoorijk voor zegel voorzien en 2) certificaat van voldoening aan de Nationale Militie, afgegeven door den Staatsraad Gouverneur dezer provincie den 6e April jl.
Gehoord de conclusien van den Heer Officier van Justitie, zich met het te requeste gedaan verzoek vereenigende;
Overwegende dat genoegzaam regtens is gebleken dat het den verzoeker onmogelijk is andere bewijzen dan de bovenvermelde van zijne geboorte bijtebrengen;
Gezien artikel 129 van het Burgerlijk Wetboek:
Regtdoende.
Verklaart de bovenvermelde sub 1 omschrevene verklaring genoegzaam tot de voltrekking van suppliants voorgenomen huwelijk.
Gedaan binnen Winschoten, op Woensdag, den vijfentwinstigsten April 1800negenenveertig: president de Heeren rs. T. Cannegieter, president, G. Diephuis en C.W. Dull, reghters, H. Sijpkens, officier, W. Woldringh, griffier (get), T. Cannegieter, president. W. Woldringh, griffier.

Nederlandsche Staatscourant 15-09-1852.
Bij besluit van 13 September jl., no. 55 heeft Zijne Majesteit goed gevonden: tot 2de luitenant: T.G.I. Wight, thans sergeant-majoor.

De standaard 05-04-1881.
Winschoten 2 april. De heer Th. G. I. Wight, plaatsvervangend district- en gemeentelijk veearts, is door S.Exc. den Minister van KoloniÍn benoemd tot tijdelijk veearts in Ned. Oost-IndiÍ, als buitengewone maatregel tot bestrijding van de op Java heerschende veepest.

Het nieuws van de dag: kleine courant 25-04-1881.
Passagierslijst.
Passagiers aan boord van het stoomschip Prins van Oranje, vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 23sten April 1881 (o.a.): Th.G.I. Wight.

Het nieuws van de dag: kleine courant 22-02-1884.
Binnenlandsch Nieuws.
Bij Koninklijk Besluit is aan Th.G.I. Wight te Winschoten, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als plaatsvervanger van den districts-veeartsm wien Groningen als standplaats is aangewezen.

Het nieuws van den dag: kleine courant 16-05-1889. Advertentie.
Den 16den dezer hopen onze geliefde ouders:
TH.G.I. WIGHT
en
J.A. LETA,
hunne 40-jarige Echtvereeniging te herdenken.
Hunne Kinderen.
Harderwijk, 16 Mei 1889.

Het nieuws van den dag: kleine courant 23-02-1893.
Heden overleed, plotseling, in den ouderdom van ruim 70 jaren, mijn geliefde Echtgenoot, de Heer THOMAS GODFRIDUS IGNATUS WIGHTm Rijksveearts 1e kl. te Harderwijk.
Wed. T.G.I. WIGHT geb. LETA.
Harderwijk, 18 februari 1893.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Over de familienaam WIGHT

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam WIGHT.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over WIGHT.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam WIGHT (onder)zoekt.

Historische context


 • De temperatuur op 19 september 1822 lag rond de 18,0 °C. De wind kwam overheersend uit het oost-noord-oosten. Typering van het weer: helder winderig. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • In het jaar 1822: Bron: Wikipedia
  • 9 juni » Octrooi wordt toegekend aan Charles Graham voor het kunstgebit.
  • 14 juni » Charles Babbage presenteert zijn ontwerp voor een automatische rekenmachine.
  • 7 september » Brazilië wordt een onafhankelijk keizerrijk
  • 27 september » Jean-François Champollion kondigt aan dat hij de Steen van Rosetta heeft ontcijferd.
  • 12 oktober » Brazilië wordt een onafhankelijk keizerrijk.
  • 1 december » Dom Pedro wordt gekroond tot keizer van Brazilië.

 • De temperatuur op 16 mei 1849 lag rond de 17,0 °C. De wind kwam overheersend uit het zuid-oosten. Typering van het weer: betrokken regen. Bron: KNMI
 • De Republiek der Verenigde Nederlanden werd in 1794-1795 door de Fransen veroverd onder leiding van bevelhebber Charles Pichegru (geholpen door de Nederlander Herman Willem Daendels); de verovering werd vergemakkelijkt door het dichtvriezen van de Waterlinie; Willem V moest op 18 januari 1795 uitwijken naar Engeland (en van daaruit in 1801 naar Duitsland); de patriotten namen de macht over van de aristocratische regenten en proclameerden de Bataafsche Republiek; op 16 mei 1795 werd het Haags Verdrag gesloten, waarmee ons land een vazalstaat werd van Frankrijk; in 3.1796 kwam er een Nationale Vergadering; in 1798 pleegde Daendels een staatsgreep, die de unitarissen aan de macht bracht; er kwam een nieuwe grondwet, die een Vertegenwoordigend Lichaam (met een Eerste en Tweede Kamer) instelde en als regering een Directoire; in 1799 sloeg Daendels bij Castricum een Brits-Russische invasie af; in 1801 kwam er een nieuwe grondwet; bij de Vrede van Amiens (1802) kreeg ons land van Engeland zijn koloniën terug (behalve Ceylon); na de grondwetswijziging van 1805 kwam er een raadpensionaris als eenhoofdig gezag, namelijk Rutger Jan Schimmelpenninck (van 31 oktober 1761 tot 25 maart 1825).
 • Van 21 november 1848 tot 1 november 1849 was er in Nederland het kabinet De Kempenaer - Donker Curtius met als eerste ministers Mr. J.M. de Kempenaer (conservatief-liberaal) en Mr. D. Donker Curtius (conservatief-liberaal).
 • Van 1 november 1849 tot 19 april 1853 was er in Nederland het kabinet Thorbecke I met als eerste minister Mr. J.R. Thorbecke (liberaal).
 • In het jaar 1849: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 3,1 miljoen inwoners.
  • 4 maart » Er wordt gezegd dat David Rice Atchison voor 1 dag president is geweest van de Verenigde Staten.
  • 5 maart » Zachary Taylor wordt beëdigd als 12e President van de Verenigde Staten
  • 13 april » Hongarije wordt een republiek.
  • 1 juli » De eerste Belgische postzegel wordt uitgegeven, deze draagt de beeltenis van koning Leopold I.
  • 31 juli » Benjamin Chambers vindt het achterladerkanon uit.
  • 22 december » De executie van Fjodor Dostojevski wordt op het laatste moment afgeblazen.

 • De temperatuur op 18 februari 1893 lag rond de 4,5 °C. Er was 0.5 mm neerslag. De luchtdruk bedroeg 76 cm kwik. De relatieve luchtvochtigheid was 97%. Bron: KNMI
 • Koningin Wilhelmina (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1948 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Regentes Emma (Huis van Oranje-Nassau) was van 1890 tot 1898 vorst van Nederland (ook wel Koninkrijk der Nederlanden genoemd)
 • Van 21 augustus 1891 tot 9 mei 1894 was er in Nederland het kabinet Van Tienhoven met als eerste minister Mr. G. van Tienhoven (unie-liberaal).
 • In het jaar 1893: Bron: Wikipedia
  • Nederland had zo'n 5,1 miljoen inwoners.
  • 21 februari » In Argentinië wordt de Argentijnse voetbalbond ("Asociación del Fútbol Argentino") opgericht.
  • 23 februari » In Duitsland wordt octrooi verleend op de revolutionaire dieselmotor van Rudolf Diesel.
  • 25 juli » Opening van het Kanaal van Korinthe.
  • 11 augustus » De Amerikaan Arthur Augustus Zimmerman wordt in Chicago (Illinois) de eerste wereldkampioen wielrennen op de baan.
  • 15 november » Oprichting van de Zwitserse voetbalclub FC Basel.
  • 16 november » Oprichting van de Tsjechische voetbalclub Sparta Praag.


Bron: Wikipedia


Bron: Wikipedia
    

De publicatie Stamboom Lars Werner is samengesteld door (neem contact op).
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Bea Werner, "Stamboom Lars Werner", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-lars-werner/I12893.php : benaderd 3 augustus 2021), "Thomas Godfriedus Ignatus WIGHT (1822-1893)".