Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Haye Doeckes (97) van Rinia

Generatie 1

1.

Haye Doeckes (97) van Rinia, is geboren 1405 in ,, Herbaijum, Franekeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Ndr Tjessinga.

Zij kregen 3 kinderen:

Haye Doeckes (97) is overleden en is begraven.

Generatie 2

2.

Lolck (1) van Rinia, dochter van Haye Doeckes (97) van Rinia en Ndr Tjessinga, is geboren 1430. Zij is getrouwd 1455 met Doecke Fons.

Zij kregen 1 kind:

Lolck (1) is overleden en is begraven.

3.

Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia, zoon van Haye Doeckes (97) van Rinia en Ndr Tjessinga, is geboren rond 1430 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Lisck Pybesdr (95) van Siccama, dochter van Pybe Attesz (95) van Siccama tot Herbayum en Tryn Wybrantsdr (95) Gerbranda. Zij is geboren 1427 in ,, Herbaijum, Franekeradeel, Friesland, Netherlands. Lisck Pybesdr (95) is overleden en is begraven.

Zij kregen 6 kinderen:

Doecke Hayes (Tjessinga) (95) is overleden op 2 februari 1478 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

4.

Ath Hayes (1) van Rinia, dochter van Haye Doeckes (97) van Rinia en Ndr Tjessinga, is geboren 1440 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Rienck Douwes van Glins.

Zij kregen 1 kind:

Ath Hayes (1) is overleden 1470.

Generatie 3

5.

Tjal Doeckesdr (1) van Fons, dochter van Doecke Fons en Lolck (1) van Rinia, is geboren 1460 in ,, Jorwerd, Baarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1480 met Hessel Gerbens Lauta van Aysma.

Zij kregen 3 kinderen:

Tjal Doeckesdr (1) is overleden 1515 in ,,, Friens, Friesland, Netherlands.

6.

Bauck Doeckesdr (3) van Rinia, dochter van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren na 1450 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1475 in ,, Irnsum, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands met Douwe Janckesz (Foeckama) (3) Douwama, zoon van Jancke Douwes Douwama en Eets Douwes (551) Douwama. Hij is geboren 1450 in ,, Langweer, Doniawerstal, Friesland, Netherlands. Douwe Janckesz (Foeckama) (3) is overleden op 21 juli 1507.

Zij kregen 1 kind:

Bauck Doeckesdr (3) is overleden 1500.

7.

His Doeckes (14) van Rinia, dochter van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren rond 1453 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1470 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Pieter Sybrants (14) Auckama, zoon van Sybrandt Pytters (31) Auckama en Auck Siercksdr (34) Donia. Hij is geboren 1428 in ,, Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands. Pieter Sybrants (14) is overleden op 25 juli 1487 in ,, Leeuwarden, Leeuwarden, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

His Doeckes (14) is overleden na 1490 in ,, Hijum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands.

8.

Douwe Doeckes (59) van Rinia, zoon van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren na 1453. Hij is getrouwd rond 1475 met Ansck Jeppesdr Jeppema.

Zij kregen 1 kind:

Douwe Doeckes (59) is overleden 1483.

9.

Haye Doeckes (7) van Rinia, zoon van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren 1460 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1480 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Ymck Riencks van Glins.

Zij kregen 2 kinderen:

Haye Doeckes (7) is overleden 1520 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

10.

Teedt Doeckesdr (1) van Rinia, dochter van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren 1463 in ,, Pingjum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1493 met Sybe Taedesz.

Zij kregen 1 kind:

Teedt Doeckesdr (1) is overleden na 1484 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

11.

Haring Doeckes (11) van Rinia, zoon van Doecke Hayes (Tjessinga) (95) van Rinia en Lisck Pybesdr (95) van Siccama, is geboren na 1465 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1490 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Saeck Laeses (11) Oedtsma, dochter van Laes Hommes (39) Oedtsma en Doedt N.. Zij is geboren na 1455 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Saeck Laeses (11) is overleden en is begraven.

Zij kregen 2 kinderen:

Haring Doeckes (11) is overleden 1515 in ,, Blessum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

12.

Douwe Riencks (1) van Glins, zoon van Rienck Douwes van Glins en Ath Hayes (1) van Rinia, is geboren 1461 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1485 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Ebel Laesdr (1) Mauritsma, dochter van Laes van Mauritsma Eelsma en Jel Hobbes Wybrantsdr (1) van Hermana. Zij is geboren 1452 in ,, Sexbierum, Barradeel, Friesland, Netherlands. Ebel Laesdr (1) is overleden 1510.

Zij kregen 1 kind:

Douwe Riencks (1) is overleden op 4 april 1522 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

13.

Schelte Hessels van Aysma, zoon van Hessel Gerbens Lauta van Aysma en Tjal Doeckesdr (1) van Fons, is geboren 1482 in ,, Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1525 in ,, Marrum, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands met Tjets Sybrens van Aesgema.

Zij kregen 1 kind:

Schelte Hessels is overleden 1560 in ,, Wier, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

14.

Hotze Hessels (Hottye) Aysma, zoon van Hessel Gerbens Lauta van Aysma en Tjal Doeckesdr (1) van Fons, is geboren 1488 in ,, Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 2 kinderen:

Hotze Hessels (Hottye) is overleden na 1543 in ,, Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

15.

Tieth Hessels (1) Aysma, dochter van Hessel Gerbens Lauta van Aysma en Tjal Doeckesdr (1) van Fons, is geboren 1492 in ,, Beetgum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Minne Scheltinga.

Zij kregen 1 kind:

Tieth Hessels (1) is overleden en is begraven.

16.

Epe Douwes (3) van Douwama, zoon van Douwe Janckesz (Foeckama) (3) Douwama en Bauck Doeckesdr (3) van Rinia, is geboren 1486 in ,, Irnsum, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1510 in ,, Irnsum, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands met Tjets Feyckes van Camstra.

Zij kregen 2 kinderen:

Epe Douwes (3) is overleden op 28 augustus 1516 in ,,, Harlingen, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC