Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Juw Juws (360) van Hoytinga

Generatie 1

1.

Juw Juws (360) van Hoytinga, is geboren 1340 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 5 kinderen:

Juw Juws (360) is overleden 1412.

Generatie 2

2.

N. Juwdr (7), dochter van Juw Juws (360) van Hoytinga en , is geboren 1360. Zij is getrouwd met N. Jongama.

Zij kregen 1 kind:

N. Juwdr (7) is overleden en is begraven.

3.

Hessel Juws (95) Juwsma, zoon van Juw Juws (360) van Hoytinga en , is geboren rond 1360 in ,,, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1385 met Ebel Gossesdr Sjaardema.

Zij kregen 3 kinderen:

Hessel Juws (95) is overleden na 1421 in ,, Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands.

4.

Juw Juws (107) van Juwinga, zoon van Juw Juws (360) van Hoytinga en , is geboren rond 1360 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1380 met Wopke Doyem.

Zij kregen 3 kinderen:

Juw Juws (107) is overleden op 29 augustus 1396.

5.

Here Juws (64) Hoytinga (van Hottinga), zoon van Juw Juws (360) van Hoytinga en , is geboren 1365 in ,, Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Rienck N..

Zij kregen 1 kind:

Here Juws (64) is overleden 1399 in ,, Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

6.

Hoyte Juws (87) Hoytema, zoon van Juw Juws (360) van Hoytinga en , is geboren 1367 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 2 kinderen:

Hoyte Juws (87) is overleden en is begraven.

Generatie 3

7.

Baucke (7) (Jongama van) Juwinga, zoon van N. Jongama en N. Juwdr (7), is geboren 1380. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 1 kind:

Baucke (7) is overleden en is begraven.

8.

Ndr Hessels (48) Juwsma, dochter van Hessel Juws (95) Juwsma en Ebel Gossesdr Sjaardema, is geboren rond 1375 in ,, Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd met Popcke Benedictuszn Theerns Donia.

Zij kregen 1 kind:

Ndr Hessels (48) is overleden na 1420.

9.

Rienck Hesselsz Juwsma, zoon van Hessel Juws (95) Juwsma en Ebel Gossesdr Sjaardema, is geboren 1390. Hij is getrouwd met Sjouck Popckesdr Donia.

Zij kregen 1 kind:

Rienck Hesselsz is overleden voor 1452 in ,, Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands.

10.

Juw Hesselsz (47) Juwsma Bottema, zoon van Hessel Juws (95) Juwsma en Ebel Gossesdr Sjaardema, is geboren 1390 in ,, Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1415 in ,, Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands met Tjepck Scheltinga.

Zij kregen 2 kinderen:

Juw Hesselsz (47) is overleden 1455 in ,, Rinsumageest, Dantumadeel, Friesland, Netherlands.

11.

Ansck Juwsdr (64) Juwinga, dochter van Juw Juws (107) van Juwinga en Wopke Doyem, is geboren 1380 in ,, Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd rond 1400 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands met Goslick Heres (64) Hottinga Juwinga, zoon van Here Juws (64) Hoytinga (van Hottinga) en Rienck N.. Hij is geboren 1380 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Goslick Heres (64) is overleden 1434 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Ansck Juwsdr (64) is overleden 1434.

12.

Swob Juws (42) van Juwsma, dochter van Juw Juws (107) van Juwinga en Wopke Doyem, is geboren 1388 in ,, Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1410 in ,, Witmarsum, Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Tjaert Epes van Aylva.

Zij kregen 2 kinderen:

Swob Juws (42) is overleden 1438.

13.

Siouck Juws (1) Juwinga, dochter van Juw Juws (107) van Juwinga en Wopke Doyem, is geboren 1395. Zij is getrouwd 1415 met Sjuck Doeckes Dekema.

Zij kregen 1 kind:

Siouck Juws (1) is overleden en is begraven.

14.

Goslick Heres (64) Hottinga Juwinga, zoon van Here Juws (64) Hoytinga (van Hottinga) en Rienck N., is geboren 1380 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1400 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands met Ansck Juwsdr (64) Juwinga, dochter van Juw Juws (107) van Juwinga en Wopke Doyem. Zij is geboren 1380 in ,, Wirdum, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Ansck Juwsdr (64) is overleden 1434.

Zij kregen 2 kinderen:

Goslick Heres (64) is overleden 1434 in ,, Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands.

15.

Goslick Hoytes (86) Hoytema, zoon van Hoyte Juws (87) Hoytema en , is geboren rond 1390. Hij is getrouwd met Tjal Tjallema.

Zij kregen 1 kind:

Goslick Hoytes (86) is overleden en is begraven.

16.

Hinne Hoytes (1) van Hoytema, zoon van Hoyte Juws (87) Hoytema en , is geboren 1410. Hij is getrouwd met ??.

Zij kregen 1 kind:

Hinne Hoytes (1) is overleden en is begraven.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC