Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Hessel (546) van Foppinga

Generatie 1

1.

Hessel (546) van Foppinga, is geboren 1360 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1385 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Rixt N..

Zij kregen 2 kinderen:

Hessel (546) is overleden 1426 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 2

2.

Tryn Hesselsdr (518) van Foppinga, dochter van Hessel (546) van Foppinga en Rixt N., is geboren rond 1385 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd voor 1404 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Epe Lolles (518) van Ockinga, zoon van Lolle Epes (518) van Ockinga en Bauck Ndr (518). Hij is geboren 1376 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Epe Lolles (518) is overleden 1420 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 3 kinderen:

Tryn Hesselsdr (518) is overleden 1442 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

3.

Ofcke Hessels (28) Foppinga, zoon van Hessel (546) van Foppinga en Rixt N., is geboren 1410 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1445 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Rints Sjoerdsdr (28) Popma van Terschelling, dochter van Sjoerd Poppes (28) van Popma en Ebel Allarts (28) Sjaerdema. Zij is geboren 1423 in ,,, Terschelling, Friesland, Netherlands. Rints Sjoerdsdr (28) is overleden 1467 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Ofcke Hessels (28) is overleden 1457 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

4.

Ocke Epes (476) (Rouckema) Ockinga, zoon van Epe Lolles (518) van Ockinga en Tryn Hesselsdr (518) van Foppinga, is geboren 1404 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1430 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Sjouck Oeges (476) Reynarda.

Zij kregen 3 kinderen:

Ocke Epes (476) is overleden 1475 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

5.

Etheke Epesdr (5) van Ockinga, dochter van Epe Lolles (518) van Ockinga en Tryn Hesselsdr (518) van Foppinga, is geboren na 1404 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1420 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Tiete Idzerts (van Hettinga) Hiddema.

Zij kregen 1 kind:

Etheke Epesdr (5) is overleden 1440.

6.

Lolle Epes (37) van Ockinga, zoon van Epe Lolles (518) van Ockinga en Tryn Hesselsdr (518) van Foppinga, is geboren 1408 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1430 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands met His Heresdr Albada.

Zij kregen 1 kind:

Lolle Epes (37) is overleden 1466 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

7.

Hessel Ofckes (28) van Foppinga, zoon van Ofcke Hessels (28) Foppinga en Rints Sjoerdsdr (28) Popma van Terschelling, is geboren 1445 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1465 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Frouck Minnes (28) van Eminga, dochter van Minne Idses (41) van Eminga en Tjemck Pyters van Cammingha. Zij is geboren rond 1445 in ,, Stiens, Leeuwarderadeel, Friesland, Netherlands. Frouck Minnes (28) is overleden 1529 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Hessel Ofckes (28) is overleden 1515 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

8.

Reynarda (400) van Rouckema, zoon van Ocke Epes (476) (Rouckema) Ockinga en Sjouck Oeges (476) Reynarda, is geboren 1430 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 1 kind:

Reynarda (400) is overleden en is begraven.

9.

Pier Ockes (70) Ockema (Ockinga van) Gerritsma, zoon van Ocke Epes (476) (Rouckema) Ockinga en Sjouck Oeges (476) Reynarda, is geboren 1435 in ,, Smallebrugge, Wymbritseradgeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd rond 1475 met Igges Obbema.

Zij kregen 1 kind:

Pier Ockes (70) is overleden 1515 in ,, Smallebrugge, Wymbritseradgeel, Friesland, Netherlands.

10.

Griet Ockes (6) Ockama, dochter van Ocke Epes (476) (Rouckema) Ockinga en Sjouck Oeges (476) Reynarda, is geboren 1435 in ,, Smallebrugge, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1450 met Feye Sippes (Tjaarda van) Heemstra, zoon van Sippe Sydses Tjaerda van Starkenborgh en Ansck Poppesdr Heemstra. Hij is geboren 1436 in ,, Morra, Oostdongeradeel, Friesland, Netherlands. Feye Sippes is overleden 1510 in ,, Oenkerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Griet Ockes (6) is overleden en is begraven.

11.

Etheke Tietesdr (5) van Hettinga, dochter van Tiete Idzerts (van Hettinga) Hiddema en Etheke Epesdr (5) van Ockinga, is geboren rond 1420 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1435 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Frederick Hommes (5) van Hommema, zoon van Homme van Hummingha en Ymck Harings (13) van Harinxma Donia. Hij is geboren 1415 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Frederick Hommes (5) is overleden op 26 november 1455 in ,, Dronrijp, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Etheke Tietesdr (5) is overleden 1460.

12.

Katryn Lollesdr (37) van Ockinga, dochter van Lolle Epes (37) van Ockinga en His Heresdr Albada, is geboren 1448 in ,, Burgwerd, Wonseradeel, Frirsland, Netherlands. Zij is getrouwd 1465 met Pier Foppes (37) Sjaardema, zoon van Foppe Foppes (37) Sjaardema en Perck Hilles Bonninga. Hij is geboren 1445. Pier Foppes (37) is overleden na 1495.

Zij kregen 2 kinderen:

Katryn Lollesdr (37) is overleden na 1490.

13.

Ofcke Hessels (28) van Foppinga, zoon van Hessel Ofckes (28) van Foppinga en Frouck Minnes (28) van Eminga, is geboren 1466 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1505 met Anna Wytzesdr (28) Oedtsma, dochter van Wytze Laesz (28) Oedtsma en Bauck Aesges (28) thoe Hoxwier. Zij is geboren 1480 in ,, Franeker, Franekeradeel, Friesland, Netherlands. Anna Wytzesdr (28) is overleden 1531 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Ofcke Hessels (28) is overleden na 1529 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands.

14.

Anna Hesseldr van Foppinga, dochter van Hessel Ofckes (28) van Foppinga en Frouck Minnes (28) van Eminga, is geboren 1485 in ,, Boksum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1520 met Ernst Taeckes van Mockema.

Zij kregen 1 kind:

Anna Hesseldr is overleden en is begraven.

Generatie 5

15.

Oege (400) van Rouckema Albada, zoon van Reynarda (400) van Rouckema en , is geboren 1465. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 1 kind:

Oege (400) is overleden en is begraven.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC