Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Wybe Wabesz (17) Abbema

Generatie 1

1.

Wybe Wabesz (17) Abbema, is geboren rond 1540. Hij is 1573 grietman van idaarderadeel van beroep. Hij is getrouwd met .

Zij kregen 1 kind:

Wybe Wabesz (17) is overleden 1584 in ,,, Emden, Germany.

Generatie 2

2.

Wabe Wybes (17) Abbema, zoon van Wybe Wabesz (17) Abbema en , is geboren 1556 in ,, Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd voor 1591 in ,, Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands met Sjoerdtke Haytses.

Zij kregen 1 kind:

Wabe Wybes (17) is overleden rond 1647 in ,, Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

3.

Wybe Wabes (17) Abbema, zoon van Wabe Wybes (17) Abbema en Sjoerdtke Haytses, is geboren 1592 in ,, Roordahuizum, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 5 maart 1617 in ,,, Leeuwarden, Friesland, Netherlands met Goyts Sytses.

Zij kregen 1 kind:

Wybe Wabes (17) is overleden 1656 in ,,, Emden, Germany.

Generatie 4

4.

Anne Wybes (17) Abbema, zoon van Wybe Wabes (17) Abbema en Goyts Sytses, is geboren 1620 in ,, Grouw, Idaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 2 mei 1649 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Richt Murcks (17) Ecema, dochter van Murck Everts (28) Ecema en Jantien Emes. Zij is geboren rond 1615 in ,, IJlst, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Richt Murcks (17) is overleden na 1648.

Zij kregen 2 kinderen:

Anne Wybes (17) is overleden op 30 april 1684 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 5

5.

Murck Annes (7) Abbema, zoon van Anne Wybes (17) Abbema en Richt Murcks (17) Ecema, is geboren op 16 oktober 1656 in ,, Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 18 oktober 1656 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1683 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Maicke Freerks Breutick.

Zij kregen 1 kind:

Murck Annes (7) is overleden op 39 jarige leeftijd op 18 oktober 1695 in ,, Jutrijp, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

6.

Wybe Annes (10) Abbema, zoon van Anne Wybes (17) Abbema en Richt Murcks (17) Ecema, is geboren 1658 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1682 met Ybel Lolckes.

Zij kregen 1 kind:

Wybe Annes (10) is overleden op 2 september 1693 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 6

7.

Freerck Murcks (7) Abma, zoon van Murck Annes (7) Abbema en Maicke Freerks Breutick, is geboren op 19 september 1686 in ,, Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 6 december 1711 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Rintske Ruurds (7) Buma, dochter van Ruurd Jans (9) Buma en Marij Ages. Zij is geboren op 19 oktober 1694 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Rintske Ruurds (7) is overleden 1758.

Zij kregen 2 kinderen:

Freerck Murcks (7) is overleden 1724 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

8.

Antje Wybes (10) Abbema, dochter van Wybe Annes (10) Abbema en Ybel Lolckes, is geboren op 21 augustus 1692 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 28 maart 1712 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Hein Tjeerds Zijlstra.

Zij kregen 3 kinderen:

Antje Wybes (10) is overleden op 69 jarige leeftijd op 6 mei 1762 in ,, Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 7

9.

Murck Freerks (5) Abma, zoon van Freerck Murcks (7) Abma en Rintske Ruurds (7) Buma, is geboren op 3 december 1713 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 3 december 1713 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 10 juni 1737 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Oetske Gerbens (5), dochter van Gerben Cornelis en Tjetske Annes (5) Zijlstra. Zij is geboren op 28 februari 1717 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 28 februari 1717 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Oetske Gerbens (5) is overleden op 44 jarige leeftijd op 21 oktober 1761 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Murck Freerks (5) is overleden 1779 in ,, Wijckel, Gaasterland, Friesland, Netherlands.

10.

Freerkje Freerks (2) Abbema, dochter van Freerck Murcks (7) Abma en Rintske Ruurds (7) Buma, is geboren op 8 november 1724 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 29 november 1744 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Jentje Meyes (2) Bouma, zoon van Meye Jenties (6) Bouma en Eelck Hendriks. Hij is geboren 1715 in ,, Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Jentje Meyes (2) is overleden 1752 in ,, Ypecolsga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Freerkje Freerks (2) is overleden 1800 in ,, Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

11.

Wybe Heins (1), zoon van Hein Tjeerds Zijlstra en Antje Wybes (10) Abbema, is geboren op 26 december 1717 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt . Hij is getrouwd op 31 januari 1745 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Epck Frankes Frankena, dochter van Franke Meyes Frankena en Nan Sybrens. Zij is geboren op 1 augustus 1717 in ,, Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt . Epck Frankes is overleden 1806.

Zij kregen 1 kind:

Wybe Heins (1) is overleden 1757.

12.

Brecht Heins (1), dochter van Hein Tjeerds Zijlstra en Antje Wybes (10) Abbema, is geboren op 22 augustus 1723 in ,, Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 22 augustus 1723 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 10 januari 1745 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Anne Wates (1), zoon van Waate Annis (1) en Jeltje Atzes. Hij is geboren op 14 mei 1710 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 14 mei 1710 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Anne Wates (1) is overleden 1781 in ,, Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Brecht Heins (1) is overleden 1788.

13.

Ybeltje Heins (8) Zijlstra, dochter van Hein Tjeerds Zijlstra en Antje Wybes (10) Abbema, is geboren op 9 april 1730 in ,, Uitwellingerga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 9 april 1730 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 26 december 1752 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Wybe Siercks Cnossen, zoon van Sierck Johans Cnossen en Jeltje Wybes. Hij is geboren op 15 januari 1730 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 15 januari 1730 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Wybe Siercks is overleden 1793 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 3 kinderen:

Ybeltje Heins (8) is overleden op 57 jarige leeftijd op 9 maart 1788 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC