Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Eda Douwes Gerbranda

Generatie 1

1.

Eda Douwes Gerbranda, is geboren 1435 in Almenum, Harlingen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1472 in Almenum, Harlingen, Friesland, Netherlands met Rixt Johans Roorda.

Zij kregen 1 kind:

Eda Douwes is overleden 1504 in Almenum, Harlingen, Friesland, Netherlands.

Generatie 2

2.

Johan Edes (Roorda van) Gerbranda, zoon van Eda Douwes Gerbranda en Rixt Johans Roorda, is geboren 1475 in Herbaijum, Franekeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1510 met Wick Hessels (Haerda van) Mernstra.

Zij kregen 1 kind:

Johan Edes is overleden 1545.

Generatie 3

3.

Tjepcke Johans van Gerbranda, zoon van Johan Edes (Roorda van) Gerbranda en Wick Hessels (Haerda van) Mernstra, is geboren 1526 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1550 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands met Eesck Wybes Popma.

Zij kregen 2 kinderen:

Tjepcke Johans is overleden rond 1582 in Embden, Ost-Friesland, Niedersachsen, Germany.

Generatie 4

4.

Ndr. Tjepckes (van Roorda) Gerbranda, dochter van Tjepcke Johans van Gerbranda en Eesck Wybes Popma, is geboren 1550 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1575 in Terzool, Rauwerderhem met Aesghe Hendricks (9) van Marshorne, zoon van Hendrick Aesghes (9) van Marshorne en Tryn. Hij is geboren rond 1550 in IJsbrechtum, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Aesghe Hendricks (9) is overleden tussen en in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 3 kinderen:

Ndr. Tjepckes (van Roorda) is overleden en is begraven.

5.

Jancke Tjepckes Gerbranda, dochter van Tjepcke Johans van Gerbranda en Eesck Wybes Popma, is geboren 1560 in Menaldum, Menaldumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1585 in Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands met Taecke Piers Tania.

Zij kregen 2 kinderen:

Jancke Tjepckes is overleden na 1590.

Generatie 5

6.

De Olde Aesge Aesges (9) Jellema van Marshorne, zoon van Aesghe Hendricks (9) van Marshorne en Ndr. Tjepckes (van Roorda) Gerbranda, is geboren 1574 in Terzool, Boarnsterhim. Hij is getrouwd op 9 februari 1608 in Rauwerd, Boarnsterhim met Tietdtske Oeges.

Zij kregen 3 kinderen:

De Olde Aesge Aesges (9) is overleden op 18 februari 1656 in Terzool, Boarnsterhim.

7.

Tjepcke Aesges, zoon van Aesghe Hendricks (9) van Marshorne en Ndr. Tjepckes (van Roorda) Gerbranda, is geboren rond 1587 in IJsbrechtum, Wymbritseradeel, Friesland, Nederland. Tjepcke is overleden en is begraven.

8.

Trijn Aesges van Marshorne, dochter van Aesghe Hendricks (9) van Marshorne en Ndr. Tjepckes (van Roorda) Gerbranda, is geboren rond 1590 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Nederland. Trijn Aesges is overleden rond 1669 in Poppingawier, Rauwerderhem, Friesland, Nederland.

9.

Tjepcke Taeckes Tania, zoon van Taecke Piers Tania en Jancke Tjepckes Gerbranda, is geboren rond 1585 in Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd 1605 in Niehove, Groningen, Netherlands met Feick Pytters.

Zij kregen 1 kind:

Tjepcke Taeckes is overleden na 1640 in Grijpskerk, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

10.

Gerben Taeckes Tania, zoon van Taecke Piers Tania en Jancke Tjepckes Gerbranda, is geboren 1590 in Blija, Ferwerderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Ningen Jans.

Zij kregen 1 kind:

Gerben Taeckes is overleden 1760 in Harlingen, Friesland, Netherlands.

Generatie 6

11.

Hendrick Aesges (2) Jellema, zoon van De Olde Aesge Aesges (9) Jellema van Marshorne en Tietdtske Oeges, is geboren rond 1610 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 20 mei 1645 in Rauwerd, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands met Rymcke Wybes Hibma.

Zij kregen 1 kind:

Hendrick Aesges (2) is overleden 1668 in Poppingawier, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands.

12.

De Jongere Aesghe Aesghes (2) Jellema van Marshorne, zoon van De Olde Aesge Aesges (9) Jellema van Marshorne en Tietdtske Oeges, is geboren 1612 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 29 november 1652 in Rauwerd, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands met Dirckien Jans.

Zij kregen 1 kind:

De Jongere Aesghe Aesghes (2) is overleden 1657 in Terzool, Rauwerderhem, Friesland, Netherlands.

13.

Dirk Aesges (5) Jellema, zoon van De Olde Aesge Aesges (9) Jellema van Marshorne en Tietdtske Oeges, is geboren 1615 in Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 27 maart 1640 in Ternaard, Dongeradeel, Friesland, Netherlands met Saeck Uilkes.

Zij kregen 2 kinderen:

Dirk Aesges (5) is overleden rond 1665 in Tirns, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

14.

Wytske Tjepckes, dochter van Tjepcke Taeckes Tania en Feick Pytters, is geboren 1606 in Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd 1627 in Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Netherlands met Pytter Tabes Tania.

Zij kregen 1 kind:

Wytske Tjepckes is overleden 1665 in Zwaagwesteinde, Dantumadeel, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra is samengesteld door (neem contact op).