Stamboom Jager en Dijkstra » Afstammelingen van Jan Pieters (2) van Houten

Generatie 1

1.

Jan Pieters (2) van Houten, is geboren rond 1708 in ,, Kolderwolde, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 22 maart 1733 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands met Pier Geerts.

Zij kregen 6 kinderen:

Jan Pieters (2) is overleden en is begraven.

Generatie 2

2.

Pieter Jans, zoon van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren op 26 mei 1734 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 26 mei 1734 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Pieter Jans is overleden en is begraven.

3.

Geert Jans (2) van Houten, zoon van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren op 4 november 1736 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 4 november 1736 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 15 januari 1764 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands met Nolkjen Luitzens, dochter van Luitzen Gatses en Inck Simons. Zij is geboren op 27 mei 1744 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 31 mei 1744 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Nolkjen Luitzens is overleden op 40 jarige leeftijd op 21 mei 1785 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Geert Jans (2) is overleden op 48 jarige leeftijd op 22 mei 1785 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands.

4.

Lysbet Jans, dochter van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren op 12 april 1744 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 12 april 1744 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Lysbet Jans is overleden en is begraven.

5.

Sjoerd Jans, zoon van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren op 4 juni 1747 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 4 juni 1747 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Sjoerd Jans is overleden en is begraven.

6.

Willem Jans van Houten, zoon van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren op 26 oktober 1749 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 26 oktober 1749 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 16 maart 1777 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands met Ytje Douwes.

Zij kregen 7 kinderen:

Willem Jans is overleden op 62 jarige leeftijd op 17 januari 1812 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

7.

Mayke Jans, dochter van Jan Pieters (2) van Houten en Pier Geerts, is geboren 1753 in ,, Nijega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands en is gedoopt 1753 in ,,, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Mayke Jans is overleden en is begraven.

Generatie 3

8.

Piertje Geerts (2) van Houten, dochter van Geert Jans (2) van Houten en Nolkjen Luitzens, is geboren op 8 oktober 1769 in ,, Harich, Gaasterland, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 8 oktober 1769 in ,, Harich, Gaasterland, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 15 mei 1796 in ,, Wyckel, Gaasterland, Friesland, Netherlands met Wybren Jolles Landman, zoon van Jolle Wybrens Landman en Antje Harmens. Hij is geboren op 28 september 1764 in ,, Tjerkgaast, Doniawerstal, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 7 oktober 1764 in ,,, Doniawerstal, Friesland, Netherlands. Wybren Jolles is overleden op 64 jarige leeftijd op 18 maart 1829 in ,, Follega, Lemsterland, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Piertje Geerts (2) is overleden op 74 jarige leeftijd op 17 juli 1844 in ,, Follega, Lemsterland, Friesland, Netherlands.

9.

Jan Willems van Houten, zoon van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 17 januari 1778 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 25 januari 1778 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Jan Willems is overleden en is begraven.

10.

Douwe Willems van Houten, zoon van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 15 augustus 1781 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 9 september 1781 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Nergerlands. Hij is getrouwd (1) op 21 mei 1809 in ,, Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Beitske Meyes van Slageren, dochter van Meye Hendriks van Slageren en Akke Baukes. Zij is geboren op 31 juli 1787 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 5 augustus 1787 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Beitske Meyes is overleden op 35 jarige leeftijd op 2 februari 1823 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd (2) op 12 juli 1825 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Gooitske Durks Visser, dochter van Durk Pieters Visser en Jeltje Abes. Zij is geboren op 27 december 1791 in ,, Kolderwolde, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Gooitske Durks is overleden op 67 jarige leeftijd op 30 mei 1859 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Douwe Willems is overleden op 77 jarige leeftijd op 28 mei 1859 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

11.

Piertje Willems van Houten, dochter van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 8 mei 1786 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 25 mei 1786 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 20 mei 1810 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Pieter Jolkes Kleistra, zoon van Jolke Jacobs Kleistra en Yfke Jacobs. Hij is geboren op 16 februari 1786 in ,, Kubaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 19 februari 1786 in ,,, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is schippersknecht van beroep. Pieter Jolkes is overleden op 74 jarige leeftijd op 9 mei 1860 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 5 kinderen:

Piertje Willems is overleden op 61 jarige leeftijd op 19 april 1848 in ,, Joure, Haskerland, Friesland, Netherlands.

12.

Geert Willems van Houten, zoon van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 16 december 1788 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 26 december 1788 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 6 juli 1814 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Yttje Harings van der Zee, dochter van Haring Tjibles van der Zee en Antje Freerks. Zij is geboren op 18 november 1790 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 5 december 1790. Yttje Harings is overleden en is begraven. Geert Willems is overleden op 30 jarige leeftijd op 10 oktober 1819 in ,, Oudega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands.

13.

Sjoerdje Willems van Houten, dochter van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 18 januari 1792 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 22 januari 1792 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 2 juni 1815 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Hidde Johannes (3) Zwaagstra, zoon van Johannes Brugts (4) van der Zwaag en Ybeltje Hiddes (4). Hij is geboren rond 1789. Hidde Johannes (3) is overleden op 19 november 1858 in ,, Nijland, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Sjoerdje Willems is overleden op 77 jarige leeftijd op 21 maart 1869 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

14.

Inne Willems Houten, zoon van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 25 januari 1795 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 15 februari 1795 in ,, Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is op 10 januari 1819 varensgezel van beroep. Hij is getrouwd op 16 augustus 1815 in ,,, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Marijke Willems Haagsma, dochter van Willem Jansen Haagsma en Rinskjen Botes. Zij is geboren op 21 april 1791 in ,, Harlingen, Harlingen, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 17 mei 1791. Marijke Willems is overleden op 38 jarige leeftijd op 30 juni 1829 in ,, Workum, Workum, Friesland, Netherlands. Inne Willems is overleden en is begraven.

15.

Mayke Willems van Houten, dochter van Willem Jans van Houten en Ytje Douwes, is geboren op 7 februari 1798 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 4 maart 1798 in ,, Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 4 april 1825 in ,, Workum, Workum, Friesland, Netherlands met Tjibbe Ulbes Deinum, zoon van Ulbe Tjibbes Deinum en Pietje Jacobs. Hij is geboren rond 1800 in ,, Ferwoude, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Tjibbe Ulbes is overleden op 7 oktober 1834 in ,,,, Overleden tijdens de reis van Londen naar huis.

Zij kregen 1 kind:

Mayke Willems is overleden voor 1828.

Generatie 4

16.

Jolle Wybrens (2) Landman, zoon van Wybren Jolles Landman en Piertje Geerts (2) van Houten, is geboren op 29 januari 1797 in ,, Wijckel, Gaasterland, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 29 januari 1797 in ,,, Gaasterland, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 19 september 1816 in ,,, Sloten, Friesland, Netherlands met Meintje Meines /Wispelwey / Eppens Ekkes, dochter van Meine Attes en Geeske Jans Wispelwei. Zij is geboren op 16 maart 1792 in ,, Balk, Gaasterland, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 1 april 1792 in ,, Balk, Gaasterland, Friesland, Netherlands. Meintje Meines /Wispelwey / Eppens is overleden op 80 jarige leeftijd op 3 december 1872 in ,,, Sneek, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Jolle Wybrens (2) is overleden op 79 jarige leeftijd op 22 juli 1876 in ,,, Sneek, Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC