Stamboom Jager en Dijkstra 2 » Afstammelingen van Rintske Ruurds (5) Buma

Generatie 1

1.

Rintske Ruurds (5) Buma, dochter van Ruurd Jans (6) Buma en Marij Ages, is geboren op 19 oktober 1694 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 6 december 1711 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Freerck Murcks (5) Abma, zoon van Murck Annes (5) Abbema en Maicke Freerks Breutick. Hij is geboren op 19 september 1686 in Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Freerck Murcks (5) is overleden 1724 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Rintske Ruurds (5) is overleden 1758.

Generatie 2

2.

Murck Freerks (3) Abma, zoon van Freerck Murcks (5) Abma en Rintske Ruurds (5) Buma, is geboren op 3 december 1713 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 3 december 1713 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 10 juni 1737 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Oetske Gerbens (3), dochter van Gerben Cornelis en Tjetske Annes (3) Zijlstra. Zij is geboren op 28 februari 1717 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 28 februari 1717 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Oetske Gerbens (3) is overleden op 44 jarige leeftijd op 21 oktober 1761 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Murck Freerks (3) is overleden 1779 in Wijckel, Gaasterland, Friesland, Netherlands.

3.

Freerkje Freerks (2) Abbema, dochter van Freerck Murcks (5) Abma en Rintske Ruurds (5) Buma, is geboren op 8 november 1724 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 29 november 1744 in Hommerts, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Jentje Meyes (2) Bouma, zoon van Meye Jenties (4) Bouma en Eelck Hendriks. Hij is geboren 1715 in Oosthem, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Jentje Meyes (2) is overleden 1752 in Ypecolsga, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Freerkje Freerks (2) is overleden 1800 in Woudsend, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

4.

Freerk Murks (2) Abma, zoon van Murck Freerks (3) Abma en Oetske Gerbens (3), is geboren op 11 juni 1741 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 11 juni 1741 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 15 mei 1763 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Gerritje Roelofs.

Zij kregen 2 kinderen:

Freerk Murks (2) is overleden op 65 jarige leeftijd op 2 juli 1806 in Deersum, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

5.

Uilk Murks (1) Abma, dochter van Murck Freerks (3) Abma en Oetske Gerbens (3), is geboren op 7 januari 1748 in Oppenhuizen, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 7 januari 1748 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 5 mei 1771 in Bolsward, Friesland, Netherlands met Broer Johans, zoon van Johan Broers en Ancke Scheltes. Hij is geboren op 29 augustus 1745 in Boer, Franekeradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 29 augustus 1745 in Boer, Franekeradeel, Friesland, Netherlands. Broer Johans is overleden op 34 jarige leeftijd op 5 maart 1780 in Burgwerd, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Uilk Murks (1) is overleden na 1786.

6.

Ruurd Jentjes (2) Bouma, zoon van Jentje Meyes (2) Bouma en Freerkje Freerks (2) Abbema, is geboren op 9 januari 1752 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 9 januari 1752 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd op 21 mei 1780 in Workum, Friesland, Netherlands met Gerritje Andries (2) Althuisius, dochter van Andreas Gerardus (2) Althuisius en Lijsbeth Klases. Zij is geboren op 25 januari 1756 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 25 januari 1756 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Gerritje Andries (2) is overleden 1796 in Oudega, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Ruurd Jentjes (2) is overleden op 77 jarige leeftijd op 9 januari 1829 in Heerenveen, Schoterland, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

7.

Auke Freerks (1) Abma, zoon van Freerk Murks (2) Abma en Gerritje Roelofs, is geboren op 13 juni 1764 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 8 juli 1764 in Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 28 mei 1792 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Trijntje Jans (1) Althuisius, dochter van Jan Gerardus (3) Althuisius en Ytje Johannes. Zij is geboren op 17 juni 1770 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 17 juni 1770 in Heeg, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Trijntje Jans (1) is overleden op 78 jarige leeftijd op 21 augustus 1848 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Auke Freerks (1) is overleden op 54 jarige leeftijd op 2 december 1818 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

8.

Ruurd Freerks (1) Abma, zoon van Freerk Murks (2) Abma en Gerritje Roelofs, is geboren op 25 december 1778 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 3 januari 1779. Hij is getrouwd op 25 oktober 1801 in Folsgare, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Hiltje Klazes Wiersma.

Zij kregen 1 kind:

Ruurd Freerks (1) is overleden op 54 jarige leeftijd op 16 maart 1833 in Folsgare, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

9.

Johan Broers (1) van Abbema, zoon van Broer Johans en Uilk Murks (1) Abma, is geboren op 9 december 1771 in Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 28 december 1771 in Bolsward, Bolsward, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 15 november 1795 in Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Idske Fokkes, dochter van Fokke Ynzes en Antje Idzerts. Zij is geboren op 9 november 1766 in Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 9 november 1766 in Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Idske Fokkes is overleden op 43 jarige leeftijd op 2 november 1810 in Wons, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Johan Broers (1) is overleden op 62 jarige leeftijd op 27 november 1834 in Wons, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

10.

Jentje Ruurds (2) Bouma, zoon van Ruurd Jentjes (2) Bouma en Gerritje Andries (2) Althuisius, is geboren op 27 november 1783 in Oudega, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 14 december 1783 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 14 mei 1813 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Martentje Martens Postma.

Zij kregen 1 kind:

Jentje Ruurds (2) is overleden op 77 jarige leeftijd op 14 juli 1861 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Generatie 5

11.

Gerritje Aukes Abma, dochter van Auke Freerks (1) Abma en Trijntje Jans (1) Althuisius, is geboren op 21 januari 1793 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 21 april 1793 in Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 15 mei 1816 in Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands met Jan Sjoukes Wynia, zoon van Sjouke Jans Wynia en Johantje Eeltjes. Hij is geboren op 25 maart 1791 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 25 april 1791 in Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands. Jan Sjoukes is overleden op 66 jarige leeftijd op 26 januari 1858 in IJlst, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Gerritje Aukes is overleden op 25 jarige leeftijd op 7 april 1818 in Hidaard, Hennaarderadeel, Friesland, Netherlands.

12.

Gerritje Ruurds Abma, dochter van Ruurd Freerks (1) Abma en Hiltje Klazes Wiersma, is geboren op 7 september 1802 in Folsgare, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 19 september 1802. Zij is getrouwd op 6 mei 1820 in Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands met Roel Gosses Damstra.

Zij kregen 1 kind:

Gerritje Ruurds is overleden op 85 jarige leeftijd op 15 april 1888 in Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

13.

Broer Johans van Abbema, zoon van Johan Broers (1) van Abbema en Idske Fokkes, is geboren op 8 september 1800 in Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 21 september 1800 in Schraard, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 2 juni 1821 in Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Ybeltje Baukes Jansen, dochter van Bauke Jaans Jansen en Akke Sjerps Haitsma. Zij is geboren op 16 februari 1799 in Amsterdam, North Holland, Netherlands. Ybeltje Baukes is overleden op 63 jarige leeftijd op 1 december 1862 in Longerhouw, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Broer Johans is overleden op 49 jarige leeftijd op 8 maart 1850 in Longerhouw, Wonseradeel, Friesland, Netherlands.

14.

Gerritje Jentjes (2) Bouma, dochter van Jentje Ruurds (2) Bouma en Martentje Martens Postma, is geboren op 12 februari 1822 in Oudega, Hemelumer Oldeferd, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 27 april 1850 in Wonseradeel, Friesland, Netherlands met Jacob Gerrits Elzinga, zoon van Gerrit Sjoerds Elzinga en Tamke Jacobs /de Jong Namminga. Hij is geboren op 18 mei 1825 in Parrega, Wonseradeel, Friesland, Netherlands. Jacob Gerrits is overleden op 73 jarige leeftijd op 28 juni 1898 in Idzega, Wymbritseradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Gerritje Jentjes (2) is overleden op 82 jarige leeftijd op 7 april 1904 in Wymbritseradeel. Friesland, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra 2 is samengesteld door (neem contact op).