Stamboom Jager en Dijkstra 2 » Afstammelingen van Jetske Sybes (5)

Generatie 1

1.

Jetske Sybes (5), dochter van Sybe Rinderts en Antje Jarigs (5), is geboren op 11 oktober 1739 in Wouterwoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 11 oktober 1739 in Dantumadeel, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 16 december 1759 in Dantumawoude, Dantumadeel, Friesland, Netherlands met Rinse Alles.

Zij kregen 3 kinderen:

Jetske Sybes (5) is overleden na 1771.

Generatie 2

2.

Froukjen Rinses (1), dochter van Rinse Alles en Jetske Sybes (5), is geboren op 24 januari 1762 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 24 januari 1762 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 21 december 1783 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Binne Jans (1) Binnema, zoon van Jan Hendriks en Foekjen Binnes (1). Hij is geboren op 8 maart 1765 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 24 maart 1765 in Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands. Binne Jans (1) is overleden op 72 jarige leeftijd op 26 januari 1838 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Froukjen Rinses (1) is overleden op 68 jarige leeftijd op 17 september 1830 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

3.

Alle Rinses (2) Bosma, zoon van Rinse Alles en Jetske Sybes (5), is geboren op 21 december 1766 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 1 februari 1767 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 11 februari 1787 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Tjitske Piers van der Ploeg.

Zij kregen 2 kinderen:

Alle Rinses (2) is overleden op 33 jarige leeftijd op 7 augustus 1800 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

4.

Antje Rinzes (2) Bosma, dochter van Rinse Alles en Jetske Sybes (5), is geboren maart 1769 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 4 mei 1769 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 9 november 1788 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Wobbe Nannes Bouma.

Zij kregen 2 kinderen:

Antje Rinzes (2) is overleden op 22 april 1821 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Generatie 3

5.

Foekjen Binnes Binnema, dochter van Binne Jans (1) Binnema en Froukjen Rinses (1), is geboren op 4 januari 1794 in Eestrum, Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 26 januari 1794. Zij is getrouwd op 13 mei 1823 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Pieter Jacobs Hoeksma, zoon van Jacob Pieters Hoeksma en Hantje Atzes Nicolai. Hij is geboren op 30 juni 1791 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 7 augustus 1791. Pieter Jacobs is overleden op 68 jarige leeftijd op 31 december 1859 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Foekjen Binnes is overleden op 70 jarige leeftijd op 28 november 1864 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

6.

Jitske Alles (1) Bosma, dochter van Alle Rinses (2) Bosma en Tjitske Piers van der Ploeg, is geboren op 7 maart 1788 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 5 juni 1808 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Auke Berends Broersma, zoon van Berend Jans en Janke Aukes. Hij is geboren op 7 augustus 1783 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 14 september 1783 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is koemelker van beroep. Auke Berends is overleden op 75 jarige leeftijd op 3 mei 1859 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 5 kinderen:

Jitske Alles (1) is overleden op 71 jarige leeftijd op 16 september 1859 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

7.

Rinze Alles (1) Bosma, zoon van Alle Rinses (2) Bosma en Tjitske Piers van der Ploeg, is geboren op 12 mei 1796 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 12 juni 1796 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 18 mei 1817 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Bontje Gosses (1) Dijkstra, dochter van Gosse Folkerts Dijkstra en Bontje Johannes (1) Boetes. Zij is geboren op 13 augustus 1800 in Harkema-Opeinde, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 12 oktober 1800 in Drogeham, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Bontje Gosses (1) is overleden op 76 jarige leeftijd op 8 oktober 1876 in Tietjerksteradeel, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 2 kinderen:

Rinze Alles (1) is overleden op 94 jarige leeftijd op 9 januari 1891 in Grootegast, Groningen, Netherlands.

8.

Antje Wobbes (1) Bouma, dochter van Wobbe Nannes Bouma en Antje Rinzes (2) Bosma, is geboren rond 1794 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 18 november 1813 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Symen Popkes Zuidema, zoon van Popke Willems Zuidema en Sytske Symens Luimstra. Hij is geboren op 25 maart 1792 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en, is gedoopt op 22 april 1792 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Symen Popkes is overleden op 92 jarige leeftijd op 24 januari 1885 in Grootegast, Groningen, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Antje Wobbes (1) is overleden op 26 januari 1873 in Grootegast, Groningen, Netherlands.

9.

Rinze Wobbes (1) Bouma, zoon van Wobbe Nannes Bouma en Antje Rinzes (2) Bosma, is geboren op 6 oktober 1803 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 5 november 1803 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 7 december 1850 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Ykjen Lubbes Auwema, dochter van Lubbe Wolters Auwema en Jantje Hendriks Burgstra. Zij is geboren op 7 december 1829 in Nuis, Marum, Groningen, Netherlands. Ykjen Lubbes is overleden op 82 jarige leeftijd op 12 december 1911 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Rinze Wobbes (1) is overleden op 68 jarige leeftijd op 18 juni 1872 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Generatie 4

10.

Froukjen Pieters Hoeksma, dochter van Pieter Jacobs Hoeksma en Foekjen Binnes Binnema, is geboren op 4 augustus 1834 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 10 mei 1856 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Minze Oebeles Vries, zoon van Oebele Minzes Vries en Akke Ritskes Kloosterman. Hij is geboren op 7 januari 1833 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Minze Oebeles is overleden op 62 jarige leeftijd op 20 januari 1895 in Kooten, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Froukjen Pieters is overleden op 40 jarige leeftijd op 28 juni 1875 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

11.

Antje Aukes Broersma, dochter van Auke Berends Broersma en Jitske Alles (1) Bosma, is geboren op 12 december 1811 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands en is gedoopt op 29 december 1811 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 28 maart 1839 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Andries Sytzes van der Hoek, zoon van Sytze Jacobs van der Hoek en Stijntje Pieters Hoekstra. Hij is geboren op 22 april 1806 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is slager van beroep. Andries Sytzes is overleden op 63 jarige leeftijd op 12 oktober 1869 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 5 kinderen:

Antje Aukes is overleden op 75 jarige leeftijd op 4 juni 1887 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

12.

Berend Aukes Broersma, zoon van Auke Berends Broersma en Jitske Alles (1) Bosma, is geboren op 6 april 1817 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 15 september 1855 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Hinke Sjoerds van der Veen, dochter van Sjoerd Thomas van der Veen en Roelfke Eilderts Wijnalda. Zij is geboren op 19 september 1828 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hinke Sjoerds is overleden op 54 jarige leeftijd op 5 december 1882 in Gerkesklooster, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Berend Aukes is overleden op 42 jarige leeftijd op 7 oktober 1859 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

13.

Lolkjen Aukes Broersma, dochter van Auke Berends Broersma en Jitske Alles (1) Bosma, is geboren op 4 oktober 1818 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd op 25 mei 1844 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Geert Ruurds Torenbeek, zoon van Ruurd Geerts Torenbeek en Ybeltje Hayes Haagsma. Hij is geboren op 26 april 1819 in Surhuisterveen, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Geert Ruurds is overleden op 81 jarige leeftijd op 7 april 1901 in Uithuizermeeden, Groningen, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Lolkjen Aukes is overleden op 41 jarige leeftijd op 23 maart 1860 in Groningen, Friesland, Netherlands.

14.

Alle Aukes Broersma, zoon van Auke Berends Broersma en Jitske Alles (1) Bosma, is geboren op 31 december 1822 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd op 23 augustus 1845 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Wytske Jans Dijkstra, dochter van Jan Minzes Dijkstra en Trientje Roels (1) Poelstra. Zij is geboren op 13 april 1825 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Wytske Jans is overleden op 51 jarige leeftijd op 7 december 1876 in Grootegast, Groningen, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Alle Aukes is overleden op 51 jarige leeftijd op 17 november 1874 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

15.

Grietje Aukes (1) Broersma, dochter van Auke Berends Broersma en Jitske Alles (1) Bosma, is geboren op 1 oktober 1832 in Twijzel, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Zij is getrouwd (1) op 28 juni 1851 in Buitenpost, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Kornelis Hayes (1) Postma, zoon van Haye Cornelis (3) Postma en Hiltje Roels (3) Poelstra. Hij is geboren op 17 juli 1825 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Kornelis Hayes (1) is overleden op 38 jarige leeftijd op 9 juni 1864 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Zij is getrouwd (2) op 6 januari 1875 in Achtkarspelen, Friesland, Netherlands met Sybren Jilles Tjoelker, zoon van Jille Ates (1) Tjoelker en Gepke Rinzes (1) de Vries. Hij is geboren op 16 april 1829 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Sybren Jilles is overleden op 79 jarige leeftijd op 6 maart 1909 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Grietje Aukes (1) is overleden op 69 jarige leeftijd op 19 maart 1902 in Augustinusga, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands.

16.

Alle Rinzes Bosma, zoon van Rinze Alles (1) Bosma en Bontje Gosses (1) Dijkstra, is geboren op 15 maart 1820 in Surhuizum, Achtkarspelen, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Nieske Kornelis de Vries, dochter van Kornelis Jans de Vries en Tietje Lammerts Hoekstra. Zij is geboren op 28 maart 1822 in Grootegast, Groningen, Netherlands. Nieske Kornelis is overleden op 66 jarige leeftijd op 5 december 1888 in Grootegast, Groningen, Netherlands.

Zij kregen 1 kind:

Alle Rinzes is overleden op 81 jarige leeftijd op 6 april 1901 in Grootegast, Groningen, Netherlands.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC

De publicatie Stamboom Jager en Dijkstra 2 is samengesteld door (neem contact op).