Stamboom Doornbos » Hubrecht (Hubert) van Vianen (1245-1318)

Persoonlijke gegevens Hubrecht (Hubert) van Vianen 

 • Hij is geboren in het jaar 1245.
 • (Algemeen) .
  Hij wordt vermeld van 1277- 1318. Nog als knaap verkoopt hij 1 April 1288 aan het kapittel van St. Pieter te Utrecht een hoeve land tusschen de Gaspa en de Haga-weteringe en neemt dit land daarop weder in pacht. Hij bezegelt de oorkonde met een zegel in groene was, dat als wapen drie zuilen vertoont, met randschrift: + S' HUBERTI. DE. VIANEN. FAMULI.
  Als medezegelaars treden op zijn neef Dns. Hubertus de Bosinchem Pincerna (= schenkervan den bisschop, bezitter van het Schenkambt, een Cuycksch leen), wiens zegel echter verloren is gegaan, verder de broeder van den Pincerna, Dns. Splinterus, miles, wiens zegel in groene was een gothisch schild vertoont, waarin drie zuilen, met randschrift: + S' SPLINTER1
  MILITIS DE BOSINCHEM en ten slotte Dns. Jacobus, die door heer Hubrecht van Vyanen oom wordt genoemd, en in groene was zegelt met een scepterrad en randschrift: + S'JACOB1 FIL. JACOB1 CIVIS TRAIECT.
  Dit is de latere Utrechtsche erfschepen, die zich nà 1290 noemde ,,van Lichtenberch" en met het aannemen van dezen naam ook een ander wapen ging voeren, nl. in rood drie gouden lelies met een geschulpten schildzoom van zilver.
  Dns. Hubertus de Vianen, thans ridder en zoon genoemd van wijlen Dns. Swederus de Bosinchem miles, krijgt 19 October 1289 van graaf Florens voor 236 pond en 15 stuivers het geheele dagelijksche gerecht in Vresewijck in pand. Den 24sten Juli 1324 wordt het hooge gerecht van Vriesewijck op scheidsrechtelijke uitspraak van Reynout, den zoon van den graaf van Gelre, toegewezen aan den bisschop van Utrecht (Jan van Diest) en tevens ook het dagelijksche gerecht van Vreeswijck en Nyervaert, dat heer Sweder van Vianen ridder, den zoon van heer Hubertus, in onderpand had gehad, terwijl de door dezen gezette gruit wordt afgeschaft.
  Den loden November 1327 verpandt dan de bisschop de gerechten van Vriesewike en van der Niervaert weer voor 500 pond aan Willaem van Duvenvoirde of als deze overleden is aan zijn broeder Jan van Polanen, waarbij de graaf van Holland borg blijft voor den bisschop.
  Hubertus de Vianen miles blijft 23 Juli 1292 mede-borg voor Arnoldus de Ercle (=Arkel), heer van Noordeloos, ridder jegens het kapittel van St. Marie te Utrecht bij de pacht van de helft van het gerecht, den tins en de grove en smalle tiendenvan twaalf hoeven land tusschen Ameyde en Merkercke.
  Hupertus dominus de Vianen belooft op 6 December 1294 aan zijn heer Renhaldus graaf van Gelre niet zonder diens toestemming op de Veluwe te zullen jagen.
  Heer Hubertus zegelt nu met het door hem als ridder gebruikte zegel. Dit vertoont een zeer eigenaardig lang en smal gothisch schild met de drie zuilen, ter weerszijden vergezeld van een bijschildje. Het rechtsche vertoont een wapen: geschuinbalkt
  van zes stukken (Beusichem? Everdingen?), het linker idem, maar daar overheen twee dwarsbalken: het rand-schrift
  luidt: + S' HUBERTI. DE. VIANEN. MILITIS.
  Een zelfde zegel met de beide bijschildjes, echter geschuinbalkt van acht stukken, gebruikte ook zijn vader, Swederus de Businchem miles, 24 Juli 1279.
  Te zamen met andere Stichtsche Edelen, o.a. den oom van Agniese, den ridder Ghysebrecht van den Goye (IIbis) en haar broeder, den knaap Wouter van Langherake (III AAbis) verzoent ridder Hubrecht van Vianen zich 24 Juni 1298 met graaf Jan I van Holland.
  In 1299 zijn o.a. de ridders Johannes de Lede en Hubertus de Vianen borgen voor den knaap Henricus de Vechten. Hubertus de Vianen leent 13 November 1313 aan den graaf van Gelre 1000 pond, waarvoor hij de villa Lexmonde en Odike in pand krijgt. Heer Hubreght van Vyanen ridder, maarschalk in den lande van Utrecht, noemt 29 October 1303 heer Ghiselbreght van Sulen, kanunnik van Oudmunster, zijn neef.
  Hij pachtte op 18 juli 1306 de hofstede 'Uithof' en landerijen in Helsdingen ten westen van Vianen van het klooster Oostbroek in lijfpacht.
  Hubrecht is 18 November 1306 scheidsman voor zijn achterneef Johan van Boesinchem bij een geschi met Reinald graaf van Gelre over den burg te Maurik en een palus (broekland) tusschen Beesd en Culenburch.
  Heer Hubrecht van Vianen is 19 October 1307 medeborg voor zijn meergemelden achterneef Johan van Boesinchem en van Culenburch als deze mede voor zijn zoon Hubert bij (zijn eerste vrouw) Margareta, dochter van Gerard heer van Malderik (Maurik)belooft, dat de Burg te Maurik, waarmede zijn zoon Hubert door den graaf van Gelre beleend was, steeds voor den graaf een open huis zou zijn.
  In 1311 mag Meerkerk lozen door het gerecht Botersloot.
  Heer Hubrecht van Vianen ridder is 17 Juli 1311 met Gijsbrecht van Nyenrode, knaap, getuige voor Johan van Alblas ridder, die Gijsbrecht ,,swagher" noemt.
  Voor Dirck van Herlaer knape is Haer Hubrecht van Vianen met o.a. Haer Gisebrecht Uten Goy (III B) 18 Juni 1312 getuige.
  Wederom is heer Hubrecht van Vyanen ridder scheidsrechter met o.a. den heer Uitten Goye (III B) op 5 September 1309 in een erfenis-geschil tusschen heer Dideric van Brakel, zijn broeder en suster eenerzijds en Jan van Zulen en zijn broeder, kinderen van heer Dideric (van Zulen) ter andere zijde.
  Hij leende op 13 nov. 1313 aan graaf Reinoud I van Gelre 1000 pond.
  Hubrecht van Vianen, ridder, zegelt met den ridder Jacob van Lichtenberch 25 Mei 1315 een verklaring, dat de stad Utrecht met tien schepenen, raden en oudermannen bezworen heeft ,dat een gegraven sloot aan de oostzijde van den Rijn, van Riinvoerde tot den Ouden Gheyne, met al het land tusschen gezegde sloot en den Rijn, aan haar behoort. Zegel als bovenvermeld met randschrift: ,, . . . . . erti de Vianen. militis".. (Gem. Arch. Utrecht, Inv. no. 274 charter.)
  Dns. Hubertus de Vianen miles zegelt 26 Maart 1318 voor den knaap Ghiselbertus de Ruele (Ruwiel), als deze van het kapittel van St; Pieter te Utrecht de tienden te Broeclederveen en het dagelijksche gerecht in Tyenhoven voor 100 pond per jaarin pacht neemt. Zijn zegel is weer hetzelfde als bovenvermeld met de twee bijschildjes.
  Tenslotte zegelt Hubrecht van Vianen voor het laatst 6 Mei 1318 voor zijn neef, den ridder Jacob van Lichtenberch, als deze aan de landgenooten in Wulvenrebroec en in Vechtenrebroec een kade als waterkeering verkoopt in zijn aldaar gelegen gerecht.
  Dit is tevens de laatste vermelding van heer Hubrecht; hij stierf niet lang daarna, waarschijnlijk in 1318 of 1319 en wel op 25 Mei.
  Het wapen van Vianen is in zilver drie zwarte zuilen (eigenlijk muurankers).
 • Hij is overleden op 25 mei 1318, hij was toen 73 jaar oud.
 • Een kind van Zweder I van Vianen en Margaretha van Vlootstale
 • Deze gegevens zijn voor het laatst bijgewerkt op 30 april 2012.

Gezin van Hubrecht (Hubert) van Vianen

Hij is getrouwd met Agniese uten Goye.

Zij zijn getrouwd in het jaar 1280, hij was toen 35 jaar oud.


Kind(eren):

 1. Hendrik I van Vianen  1285-1352 

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Hubrecht (Hubert) van Vianen?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Hubrecht (Hubert) van Vianen

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Klik op de namen voor meer informatie. Gebruikte symbolen: grootouders grootouders   ouders ouders   broers-zussen broers/zussen   kinderen kinderen

Voorouders (en nakomelingen) van Hubrecht (Hubert) van Vianen


Via Snelzoeken kunt u zoeken op naam, voornaam gevolgd door een achternaam. U typt enkele letters in (minimaal 3) en direct verschijnt er een lijst met persoonsnamen binnen deze publicatie. Hoe meer letters u intypt hoe specifieker de resultaten. Klik op een persoonsnaam om naar de pagina van die persoon te gaan.

 • Of u kleine letters of hoofdletters intypt maak niet uit.
 • Wanneer u niet zeker bent over de voornaam of exacte schrijfwijze dan kunt u een sterretje (*) gebruiken. Voorbeeld: "*ornelis de b*r" vindt zowel "cornelis de boer" als "kornelis de buur".
 • Het is niet mogelijk om tekens anders dan het alfabet in te voeren (dus ook geen diacritische tekens als ö en é).

Verwantschap Hubrecht (Hubert) van VianenVisualiseer een andere verwantschap

De getoonde gegevens hebben geen bronnen.

Historische gebeurtenissenDezelfde geboorte/sterftedag

Bron: Wikipedia


Over de familienaam Van Vianen


De publicatie Stamboom Doornbos is opgesteld door .neem contact op
Wilt u bij het overnemen van gegevens uit deze stamboom alstublieft een verwijzing naar de herkomst opnemen:
Tom Doornbos, "Stamboom Doornbos", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-doornbos/I5869.php : benaderd 29 mei 2024), "Hubrecht (Hubert) van Vianen (1245-1318)".