genealogieonline

Over de plaats » Nieuw- en Sint Joosland, Zeeland, Nederland


Archiefstukken uit Nieuw- en Sint Joosland

Nieuw- en Sint Joosland of Nieuwland is een dorp in het zuidoosten van Walcheren, aan de rand van dit eiland, in de gemeente Middelburg. Het heeft ruim 1300 inwoners. Door zijn relatief late ontstaan is Nieuw- en Sint Joosland geen kerkdorp maar eerder een wegdorp, al heeft het een duidelijke dorpskern. Nieuw- en Sint Joosland ontstaat in de zeventiende eeuw, in de tijd dat het Sloe beetje bij beetje begint te verzanden en zodoende voor bedijking en inpoldering interessant wordt. In 1603 koopt de stad Middelburg een deel van het schor aan, om het in 1644 aan de burgemeester persoonlijk te verkopen. In 1631 ontstaat de Oud-Sint Jooslandpolder, gevolgd in 1644 door de Middelburgse polder. Er ontstaat een kleine kern in de Oud-Sint Jooslandpolder, het eigenlijke Sint Joosland, maar die komt nooit tot volle wasdom; dit gehucht heet tegenwoordig Oudedorp. Er liggen op het nieuwe land behalve enige boerderijen acht zaagmolens; daar de Middelburgse polder aan de druk bevaren zeearm Welzinge ligt, tegenover de mond van het Middelburgse havenkanaal, is deze handel zeer rendabel. Men noemt de Middelburgse polder simpelweg Nieuw land. Andere polders volgen: in 1661 de Nieuwerkerkepolder, in 1671 de Nieuw-Sint Jooslandpolder en in 1672 de Molenpolder. Over land is het gebied niet te bereiken: men stelt een veer in over de Welzinge, en bij de haven ontstaat het dorp Nieuwland. In 1650 wordt het eiland groot genoeg bevonden voor een eigen kerk. In 1816 voegt men de twee ambachten samen tot de nieuwe gemeente Nieuw- en Sint Joosland, al bestond het laatste ambacht slechts uit een klein straatje (namelijk het nog altijd bestaande gehucht Oudedorp, in het Zeeuws 't Ouwe Durp) en enkele boerderijen. Twee jaar later legt men een dam aan door de Welzinge die het eiland met het oude Walcheren verbindt; Middelburg heeft dan een nieuw havenkanaal naar Veere gegraven en dit vaarwater is niet langer nodig. Zo gaat ook de houtindustrie in Nieuw- en Sint Joosland verloren, waardoor men zich volledig op de landbouw concentreert. In 1966 wordt de gemeente Nieuw- en Sint Joosland aan Middelburg toegevoegd. De Nederlands-Hervormde kerk van Nieuwland is gebouwd in 1882; van de oude kerk uit 1650 is nog een deel van de muur rond het kerkhof met de toegangszuilen bewaard gebleven. Even buiten het dorp staat de korenmolen Buiten Verwachting, gebouwd in 1874.


Gemeentegeschiedenis logo

Bekijk de gemeente geschiedenis van deze plaats.


ArchiefWiki logo

Deze plaats valt in het werkgebied van Zeeuws Archief