Naslag » Genealogisch woordenboek » k


k = afk. calende, kalender
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.