Naslag » Genealogisch woordenboek » fabel


fabel = verhaal over dieren waarin een levensles is opgenomen
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.