Naslag » Genealogisch woordenboek » c.a.


c.a. = afk. Cum annexis, met dat gene wat er aan vastgeknoopt is, wat er bij behoord
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.