Vraag/antwoord » Mag ik genealogische gegevens overnemen?

Genealogische publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Alhoewel gegevens veelal uit openbare archieven afkomstig zijn, levert het opzoeken, interpreteren, verzamelen, selecteren en ordenen van die gegevens een uniek werk op. Zo ook de publicaties op Genealogie Online. U mag dus niet zomaar alles van anderen overnemen! Maar u mag het werk van iemand anders wel gebruiken voor uw eigen onderzoek. U mag er dus wel bepaalde gegevens uit halen en in uw eigen stamboom opnemen, zolang u maar verwijst naar het werk waar u die gegevens uitgehaald hebt en uw eigen werk niet te veel op dat andere werk gaat lijken.

Advies

  • Zeer sterk aangeraden: Vermeld van wie u de gegevens heeft overgenomen, idealiter ook zijn/haar originele bron!
  • Sterk aangeraden: Vraag toestemming voor het overnemen van gegevens of licht de auteur op z'n minst in, de kans is groot dat de auteur toestemming geeft, vaak leidt het contact ook weer tot meer uitwisseling van gegevens!
  • Sterk aangeraden: Gebruik de gegevens pas nadat u deze heeft gecontroleerd, het liefst bij de bron (het archief)!
  • Aangeraden: Vermeld van waar (adres website/boek/tijdschrift) u de gegevens heeft overgenomen, op deze manier kan een geïnteresseerde verder kijken bij de bron!


Terug naar lijst met veelgestelde vragen


Gerelateerde vragen

Doorzoek alle vragen en antwoorden