genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Adriaan Ram

Persoonlijke gegevens Adriaan Ram Mannelijk


Gezin van Adriaan Ram

Hij is getrouwd met Margaretha van Isendoorn À Blois in het jaar 1634, hij was toen 35 jaar oud.

Kind(eren):

  1. Alard Ram van Schalkwijk  1642-1733 Tree 8
  2. Beatrix Adriana Ram van Schalkwijk  ????- Tree 7
  3. Everardus Ram van Schalkwijk  ????-
  4. Walraven Ram van Schalkwijk  ????-
  5. Michiel Ram van Schalkwijk  ????-
  6. Wilhelmina Sophia Ram van Schalkwijk  ????-


Notities bij Adriaan Ram

Notities bij Adriaan Ram Heer van Schalkwijk
Tot in de 15de eeuw bleef de familie Van Asperen de bezitter van het gerecht. Daarna komt het regelmatig in andere handen tot Jhr. Adriaan Ram, die tevens ambachtsheer van Schalkwijk was, in het begin van de 17de eeuw de heerlijkheid koopt. Deze Adriaan Ram is rooms-katholiek gebleven en wat erger is hij geeft in zijn kasteel in Schalkwijk gelegenheid tot het lezen van de mis. In 1651 wordt hij daarom door de Staten van Utrecht van zijn functies ontheven en voor tien jaar verbannen. Doorschulden is de familie gedwongen onder meer het gerecht Tull en 't Waal te veilen waarbij de Utrechtse regent Gaspar Cornelis Schade de bezitter wordt. Zijn familie blijft tot 1795 de rechten van ambachtsheer en -vrouw uitoefenen. De rechten van de ambachtsheer waren beperkt tot het benoemen van schepenen, secretaris en bode. De inkomsten uit het gerecht beperkten zich vermoedelijk tot een klein bedrag als het windrecht op de Korenmolen. Het bezit van het gerecht had dan ook vooral waarde als status-symbool. Als in de eerste helft van de 19de eeuw door het gemeentebestuur getracht wordt de opvolgende ambachtsheren bij de benoeming van schepenen te betrekken tonen zij dan ook geen belangstelling.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tull_en_'t_Waal
=================
In 1633 wordt het kasteel Schalkwijk gekocht door Adriaen Ram, dit in 1647 ook de ambachtsheerlijkheid Schalkwijk koopt van de heren van Culemborg. Na de Reformatie was het niet voor toegestaan voor de katholieken om kerkdiensten te houden. Dit werdin het geheim gedaan en Adriaan hielp de overwegend katholiek gebleven bevolking van Schalkwijk, door de ronde toren van zijn kasteel in te richten als schuilkapel.
Na zestien jaar kwam er een einde aan de schuilkapel. In 1651 werd door Johan Strick van Linschoten, maarschalk van het Sticht, Adriaan Ram en zijn vrouw gevangen genomen. De ronde toren werd tot de grond toe afgebroken, Adriaan verloor zijn rechtenvan ambachtsheer en zijn gezin werd voor tien jaar verbannen uit het Sticht. Hij ging in Vianen wonen en verkocht in 1653 het kasteel aan Frederik van Renesse van Elderen. Het kasteel wordt in dat jaar omschreven als "de slothuysinge te Schalkwijk met hoff, singel, beplantinge en de bepotinge daerop staende, [...] vrij allodiaal goed".
http://www.kasteleninutrecht.eu/Schalkwijk.htm

Over de familienaam Ram

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Ram.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Ram.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Ram (onder)zoekt.

    ?