genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Dirck (Jan ??????) van Hattum

Persoonlijke gegevens Dirck (Jan ??????) van Hattum Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Dirck (Jan ??????) van Hattum


Stamboom
Hendrik van Hattem
????-
 Derick Freijs
± 1420-????
 
StamboomStamboom
Hadewich Freijs
????-> 1508
Stamboom
Dirck (Jan ??????) van Hattum
????-± 1521
x
< 1503
Hubertje van Maurik
????-< 1518
Stamboom
Willem van Hattum
± 1515-> 1585
Tree 5
Barbara van Hattem
????-
Tree 5


Gezin van Dirck (Jan ??????) van Hattum

Hij is getrouwd met Hubertje van Maurik voor 14 augustus 1503.

Kind(eren):

  1. Willem van Hattum  ± 1515-> 1585 Tree 8
  2. Barbara van Hattem  ????- Tree 8


Notities bij Dirck (Jan ??????) van Hattum

N:\E-S009\genealogy\!downloads\Genealogie Van Hattem-Schaar.htm

IIId.Dirck van Hattem, mogelijk: pachter van de graaf van Culemborg (1499), op 14-8-1503 verkoper van land te Eck, overl. ca. 1521, tr. voor 14-8-1503 Hubertje van Maurik, overl. voor 21-2-1518, dr. van Hendrick van Maurik en Swevelt van Eck. Uit dit huwelijk:
Hendrik van Hattem, volgt IVf.
(mogelijk) Barthold van Hattem, vermeld op 21-2-1518.
(mogelijk) Barbara van Hattem, volgt IVg.
(mogelijk) Willemtje van Hattem, vermeld op 21-2-1518.
Willem van Hattem, geb. ca. 1515, volgt IVh.

Omtrent Dirck van Hattem is nog weinig met zekerheid bekend. Waarschijnlijk hebben de onderstaande gegevens op hem betrekking:
van 1499 tot 1524 samen met Deuys Aelbertsz pachter van land te Maurik (dat vanaf 1524 door Johan van Hattem werd overgenomen).
op 29-5-1504 met land te Maurik beleend (dat Gerijt van Hattem Gerijtsz nadien in bezit heeft gehad).
van 1509 tot 1521 pachter van de 'Nije Weijen' te Maurik, tesamen met Gerijt van Hattem (welke laatste deze pacht tot 1538 alleen voortzette).

RA Gelderland, collectie Van Rhemen fol. 163
RA Gelderland, collectie Van Rhemen fol. 164
RA Gelderland, AHC regest nr. 2785
RA Gelderland, AHC nr. 4776
RA Gelderland, AHC nr. 5579
RA Gelderland, AHC nr. 5581

RA Gelderland Hertogelijk archief 920
fol. 022, 00-00-1519
Goensdach post Cosme et Damianis 1519. Henrick van Hattum Dirckss to Maurick van dat he Jacob die Comen gewont had.

Willem van Hattem Dircksz, vanaf 1538 pachter van de 'Nije Weijen' te Maurik (die Gerijt van Hattem eerder samen met Dirck van Hattem in gebruik had), pachtte vanaf 1546 met Reijer Willemsz land te Maurik, werd op 16-5-1553 met land aldaar beleend, dat hij op 25-7-1579 aan zijn dochter overdroeg, 'secretarius tot Eck en Maurick' (1549-1565). Janna Willemsdr Reijer pachtte vanaf 1562 de 'Nije Weijen' met Willem van Hattem in plaats van, en ten behoeve van de erfgenamen van Rijer Willemsz.

RA Gelderland archief Heeren en Graven van Culemborch 6159
fol., 15-01-1557
Andries Adriaens bekent dat hij Wyllem van Hattem Dyrckss vercoft hefft tot behoef Dyrck van der Lauwick 700 willigenlatten, elcke voor 13 st. brab. en een deuyt. Wyllem van Hattem bekent dat hij de latten met een waegen Dyrck van der Lauwick geseyndt heeft naar Huessen (denkelijk staat er Huessden=Opheusden).

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 102
fol. 034v, 17-07-1559
Opt getuich van Henrick van Hattem Dirricxss zegt de aenlegger dat Henrick is Gerrit van Hattems oems soen, zodat er geen geloof aan gehecht hoeft te worden.

RA Gelderland ger. signaat Kesteren NB 102
fol. 219v, 27-04-1562
Willem van Hattem Dirrickss hem quit gedongen tegen Jasper Janss.

RA Gelderland signaat van Neder-Betuwe NB 203
fol. 29v, 27-04-1563
Willem van Hattem Dirckss, volmachtigt rentmr Cunera van Eck.

RA Gelderland protocol van Maurik NB 223
fol. 41, 03-03-1568
Jerephaes Jansen x Johanna Vreem verkopen Betta van Wijck, wed. van Henrick van Hattum een weert: O. de wed. voors, Z. Dirck Vreem Willemss, W. Jan van Hattum, N. de grave van Culenborgh.

RA Gelderland protocol van Maurik NB 223
fol. 41, 00-00-1583
Pons Vreem x Cornelia van Grootvelt verkopen aen Anna van Hattum 1/2 mn landt op Maurick aen de bandijck: O. de wed. van Henrick van Hattum.
Besaet aan goederen van Jan van Schevickhoven, righter van Eck en Wiel, door de erfgen. van Borgermr van Velpen voor 1000 g, geleend in 1713, en rente sedert 10 Mei 1725, en nog een capitaal van 100 g van 1696.

Over de familienaam Hattum

  • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Hattum.
  • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Hattum.
  • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Hattum (onder)zoekt.

    ?