genealogieonline

Genealogie van der Wal en Goedhart » Stamboom van Jentje Sybrens van der Wal

Generatie 1

1.

Jentje Sybrens van der Wal, is geboren 1723 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd (1) op 24 januari 1762 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel met Ruurdje Jiskes. Hij is getrouwd (2) op 22 mei 1763 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel met Tjitske Gerbens, dochter van Gerben Oenes en Antje Jans Vleerbos. Zij is geboren op 13 mei 1736 in Boornbergum, Gemeente Smallingerland. Tjitske is overleden op 28 augustus 1821 in Idaarderaadeel, Grouw.

Zij kregen 6 kinderen:

Jentje Sybrens is overleden op 13 december 1808 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Generatie 2

2.

Sybren Jentjes Bergsma, zoon van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren 1761 in Boornbergum, Gemeente Smallingerland. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd op 9 juli 1797 in Terhorne, Friesland, Nederland met Froukje Pieters, dochter van Pieter Ruurds en Lolkje Thiemes. Zij is geboren 1756 in Terhorne, Friesland, Nederland. Froukje Pieters is overleden op 8 oktober 1826 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Sybren Jentjes is overleden op 10 december 1826 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

3.

Antje Jentjes van der Wal, dochter van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren 1767 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is getrouwd op 11 februari 1819 in Idaarderaadeel, Grouw met Minkes Kaspers Visser, zoon van Kasper Minkes en Marijke Jans. Hij is geboren op 9 april 1764 in Warga, Gemeente Idaarderadeel. Hij is arbeider van beroep. Minkes Kaspers is overleden op 23 augustus 1826 in Warga, Gemeente Idaarderadeel. Antje Jentjes is overleden op 10 juni 1822 in Idaarderaadeel, Grouw.

4.

Tjitze Jentjes van der Wal, zoon van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren 1769 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is arbeider, schipper van beroep. Hij is getrouwd op 2 april 1797 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel met Lolkje Eeltjes Eelkes, dochter van Eeltje Eelkes en Sjoerdtje X. Zij is geboren op 3 juni 1773 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is arbeidster van beroep. Lolkje Eeltjes is overleden op 3 januari 1864 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 6 kinderen:

Tjitze Jentjes is overleden op 12 augustus 1840 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

5.

Jetze Jentjes Veldman Of Veltman, zoon van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren 1774 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is getrouwd met Aafke Teakes Veldman.

Zij kregen 2 kinderen:

Jetze Jentjes is overleden op 17 september 1826 in Idaarderaadeel, Grouw.

6.

Ysk Jentjes de Jong, zoon van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren 1776. Hij is schipper van beroep. Hij is getrouwd met Trijntje Pieters.

Zij kregen 2 kinderen:

Ysk Jentjes is overleden op 1 november 1815 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

7.

Eeltje Jentjes van der Wal, zoon van Jentje Sybrens van der Wal en Tjitske Gerbens, is geboren . Eeltje Jentjes is overleden op 29 december 1782 in Idaarderaadeel, Grouw.

Generatie 3

8.

Sjoerdtje Tjitzes van der Wal, dochter van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 5 december 1797 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is getrouwd op 2 juni 1827 in Idaarderaadeel, Grouw met Symon Rinzens de Jong, zoon van Rinse Arjens de Jong en Antje Symons. Hij is geboren op 29 april 1793 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is boerenknecht, arbeider van beroep. Symon Rinzens is overleden op 14 september 1846 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 2 kinderen:

Sjoerdtje Tjitzes is overleden op 30 juli 1846 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

9.

Botte Tjitzes van der Wal, zoon van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 26 augustus 1802 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is getrouwd op 21 mei 1829 in Idaarderaadeel, Grouw met Grietje Johannes Wijma, dochter van Johannes Douwes Wyma en Grietje Douwes. Zij is geboren op 6 augustus 1807 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is dienstmaagd van beroep. Grietje Johannes is overleden op 11 september 1875 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 6 kinderen:

Botte Tjitzes is overleden op 10 december 1883 in Idaarderaadeel, Grouw.

10.

Jentje Tjitzes van der Wal, zoon van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 20 oktober 1807 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is scheepstimmerknecht, schipper van beroep. Hij is getrouwd (1) op 27 mei 1837 in Idaarderaadeel, Grouw met Aagje Arjens Faber, dochter van Arjen Ynses Faber en Trijntje Benjamins de Jong. Zij is geboren op 21 mei 1814 in Joure, Canton Akkrum. Zij is dienstmeid, winkelierster van beroep. Aagje Arjens is overleden op 26 december 1845 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 4 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 28 oktober 1846 in Idaarderaadeel, Grouw met Aaltje Sakes Veenstra, dochter van Sake Klazes Veenstra en Trijntje Jans de Jager. Zij is geboren op 7 augustus 1817 in Oldeboorn, Gemeente Utingeradeel. Zij is diestbode, winkelierster van beroep. Aaltje Sakes is overleden op 13 augustus 1907 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 6 kinderen:

Jentje Tjitzes is overleden op 27 maart 1886 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

11.

Eeltje Tjitzes van der Wal, zoon van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 15 oktober 1809 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is scheepstimmerknecht van beroep. Hij is getrouwd op 16 juni 1838 in Idaarderaadeel, Grouw met Eelkje Arjens van der Zee, dochter van Arjen Sjoerds van der Zee en Maria Sipkes Swarts. Zij is geboren op 7 december 1814 in Haskerland, Mairie Joure. Eelkje Arjens is overleden op 31 december 1894 in Idaarderaadeel, Grouw.

Zij kregen 7 kinderen:

Eeltje Tjitzes is overleden op 3 juli 1868 in Warga, Gemeente Idaarderadeel.

12.

Tjitske Tjitzes van der Wal, dochter van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 22 oktober 1812 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Tjitske Tjitzes is overleden op 27 november 1816 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

13.

Sybren Tjitzes van der Wal, zoon van Tjitze Jentjes van der Wal en Lolkje Eeltjes Eelkes, is geboren op 23 december 1815 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Hij is brandkastmaker, grofsmid, kachelmaker van beroep. Hij is getrouwd (1) op 28 augustus 1841 in Idaarderaadeel, Grouw met Aaltje Harmens Jager, dochter van Harmen Jansz Jager en Neeltje Pieters Koopmans. Zij is geboren op 31 oktober 1815 in Oldeboorn, Gemeente Utingeradeel. Aaltje Harmens is overleden op 11 januari 1863 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Zij kregen 5 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 18 augustus 1864 in Idaarderaadeel, Grouw met Froukje Jans Noorderhaven, dochter van Jan Aukes Noorderhaven en Janke Tjeerds Deelstra. Zij is geboren op 15 september 1824 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Froukje Jans is overleden op 25 september 1884 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Sybren Tjitzes is overleden op 10 maart 1892 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

14.

Tjitske Jetzes Veltman, dochter van Jetze Jentjes Veldman Of Veltman en Aafke Teakes Veldman, is geboren op 15 april 1812 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is getrouwd op 5 juli 1835 in Haskerland, Friesland, Nederland met Anne Piers Jong, De.

Zij kregen 1 kind:

Tjitske Jetzes is overleden op 25 februari 1900 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

15.

Geertje Veldman, dochter van Jetze Jentjes Veldman Of Veltman en Aafke Teakes Veldman, is geboren op 19 maart 1818 in Idaarderaadeel, Grouw. Geertje is overleden op 25 maart 1818 in Idaarderaadeel, Grouw.

16.

Teatsche de Jong, dochter van Ysk Jentjes de Jong en Trijntje Pieters, is geboren op 16 december 1811 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Teatsche is overleden op 4 mei 1818 in Pieterburen, Barradeel.

17.

Foekje de Jong, dochter van Ysk Jentjes de Jong en Trijntje Pieters, is geboren op 18 november 1813 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel. Zij is getrouwd op 13 mei 1837 in Idaarderaadeel, Grouw met Jan Sytzes Jonker. Foekje is overleden op 22 juli 1847 in Grouw, Gemeente Idaarderadeel.

Generatie 4


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC