généalogieonline

Stamboom van Luca van Delden » Jan Claesz van Schellingerhout (± 1607-± 1647)

Données personnelles Jan Claesz van Schellingerhout 


Ancêtres (et descendants) de Jan Claesz van Schellingerhout

Jan Claesz van Schellingerhout
± 1607-± 1647Famille de Jan Claesz van Schellingerhout

Il est marié avec NN NN.

.

1 seun en 1 dogter

Enfant(s):

  1. Bouwen Jansz Schellingerhout  1620-???? 


Notes par Jan Claesz van Schellingerhout

Claes Jansz wordt voor het eerst rond 1630 met de achternaam “Van Schellingerhout” genoemd. Eerder komt hij in de rechterlijke aktes van Aarlanderveen alleen als “Claes Jansz” voor, vaak met zijn functie, secretaris (van Aarlanderveen).

Een drietal rechterlijke aktes zijn interessant als je ze in samenhang beziet:

Akte van 5 juni 1622 uit Aarlanderveen waarin Claes Jansz als secretaris wordt genoemd, met een stuk grond van Claes Jansz Bijl. Claes Jansz, secretaris wordt genoemd ten noorden hiervan, de boomgaard van Willem Rembrantsz ten oosten, de Dijk ten westen en Heijndrick Zael ten zuiden.

Akte van 13 juni 1631. Elisabeth Cornelisdr (= Butterman), weduwe van Claes Jansz Verbijl, draagt een vijfde deel van een huis over. Ten noorden: Claes Jansz Oude Gerrits, ten oosten de boomgaard van Willem Bruijning, ten westen de Dijk en ten zuiden Hendrick Willemsz Zael.

Akte van 6 jan 1640. Verkoop van een huis tegenover de kerk. Jacob Jansz Alaut, ten noorden Claes Jansz Schellingerhout, ten oosten Boomgaard Willem Rembrandts van Schagen, ten westen de Dijk en ten zuiden de weduwe en erfgenamen van Hendrik Willemsz Zael.

Het zou dus kunnen dat Claes Jan Schellingerhout, dezelfde is als Claes Jansz oude Gerrits. En dat de vader van Claes Jansz Schellingerhout een Jan Gerritsz was.
Ik heb tot nu toe geen enkele aanwijzing gevonden dat de ouders van Claes Jansz Schellingerhout in Schellinkhout zelf moeten worden gevonden. Het was niet ongebruikelijk dat een achternaam pas vanaf begin 17e eeuw voor het eerst werd gebruikt. Er waren meerdere generaties Van Schellingerhout die in Aarlanderveen en omgeving hebben gewoond na Claes Jansz. Het kan dus ook best zo zijn dat ook zijn ouders nog in Aarlanderveen hebben gewoond.

Wat verder bekend is, is een Gerrit Cornelisz van Schellingerhout, molenaar van Aarlanderveen, die op 14 nov 1638 in Leiden huwt met Cuneertgen Aelbertsdr van Haechhoorn uit Haarlem.

Het lijkt aannemelijk - nu deze Gerrit Cornelisz uit Aarlanderveen komt - dat er een familieverband is met onze Claes Jansz. Uitgaande van een leeftijd van ca. 20-25 tijdens het huwelijk zal deze Gerrit Cornelisz ongeveer in 1615-1625 zijn geboren, als zoon van een Cornelis, die op zijn beurt dan ongeveer in 1590 zal zijn geboren. Wellicht was dit een Cornelis Jansz, broer van Claes Jansz en beiden zoon van een Jan Gerritsz.

Er wordt ook een Cornelis (Cos) Hendricksz van Schellingerhout, wonend in Aarlanderveen genoemd in een akte uit 27 jan 1645 te Oudshoorn. Als hij op dat moment volwassen was, dan zou hij rond 16101615 geboren kunnen zijn. Wellicht was zijn vader een Hendrick Jansz, een derde broer van Claes en Cornelis ?

En nog een verwijzing naar Claes Jansz in de rol als voogd.

Decreten Hof van Holland (internet: gahetna.nl)
Akte 13 mei 1622: Symon Corsten en Claes Jansz, secretaris Aarlanderveen als voogden over de kinderen van Hendrick Bouwens en Grietje Corssendr.
Groene Hart archieven Rijnlans Midden:
Akte Aarlanderveen 16-09-1603. Hendrick Bouwens x Margriet Cossendr.
Margriet: met Sijmon, Michiel, Matthijs, Abraham, Salomon en Hillichgen kinderen van Cos Michielsz en Lijsbet Sijmonsdr.
Dat betekent dat de in bovengenoemd decreet Hof van Holland 13-5-1622 genoemde Symon Corsten ws een broer was van Grietje Corsten, de vrouw van Hendrick Bouwens. Kans is dan ook groot dat er een familierelatie is tussen Hendrick Bouwens en Claes Jans van Schellingerhout, medevoogd met Sijmon Corsten.

Nu was er begin 17e eeuw een Jan Bouwens secretaris van Aarlanderveen en komt de naam Bouwen ook voor in combinatie met de achternaam Van Schellingerhout.

Om niets uit te sluiten is er ook een kans dat Claes Jansz zijn achternaam niet van zijn vader, maar van zijn moeder overneemt.

Allemaal aanknopingspunten voor verder onderzoek.

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jan Claesz van Schellingerhout?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Jan Claesz van Schellingerhout

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Schellingerhout


    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Luca van Delden, "Stamboom van Luca van Delden", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-van-luca-van-delden/I3416.php : consultée 24 juillet 2021), "Jan Claesz van Schellingerhout (± 1607-± 1647)".