Stamboom Stuivenberg » Grietje Sjoerds Postuma (1794-1876)

Données personnelles Grietje Sjoerds Postuma 

Les sources 1, 2

Parenté Grietje Sjoerds Postuma


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Grietje Sjoerds Postuma


Famille de Grietje Sjoerds Postuma

Elle est mariée avec Hendrik Ruurds (Riuirds) de Graaf.

le 10 juillet 1819 à Drachten, Smallingerland, Friesland, Nederland., elle avait 25 ans.


Enfant(s):

 1. Wietske Hendriks de Graaf  1820-1877 
 2. Sjoerd Hendriks de Graaf  1823-1871 
 3. Anne Hendriks de Graaf  1826-1875
 4. Hendrik Hendriks de Graaf  1829-1850
 5. Ate Hendriks de Graaf  1833-1908 
 6. Ate Hendrik de Graaf  1833-1908 
 7. Jan Hendriks de Graaf  1837-1852


Notes par Grietje Sjoerds Postuma

Den 29 Juni 1794 is gedoopt Grietje,Dogter van Sjoerd Sijtzes en Aafke Annes
'Geboren den 2 Juni 1794 in de Noorderdragten.


 


Netherlands, Friesland Pr...Church Records, 1543-1911


  class="ng-scope ng-binding" data-ng-if="!$last" data-ng-click="navigateCrumb(crumb.url)">Nederlands Hervormdclass="{'right-arrow-separator': !switcherMenuActive() || !$first}" data-ng-repeat="crumb in crumbs">Drachtent}" data-ng-repeat="crumb in crumbs">Dopen 1733-1812 Trouwen 1...0-1811 Lidmaten 1742-1771

Doopboek Herv. gem. Drachten

ng data-translate="">Soort registratie: DTB inschrijving dooptrong data-translate="">Plaats: Drachtend="deed" data-persons="persons">
  ">Grietje geboren op 02-06-1794 te Noorderdrachten
e ng-scope" data-ng-if="vader">rd Sytzes