Stamboom Kempin Finken » Johan van Gronsveld (????-± 1326)

Données personnelles Johan van Gronsveld 

Source 1

Ancêtres (et descendants) de Johan van Gronsveld


Famille de Johan van Gronsveld

Il est marié avec Margaretha van Merode.

Ils se sont mariés.Source 3

Jean , sire de Gronsveld , chevalier , dota en 1304 la maison des chevaliers de l'ordre Teutonique aux Vieux - Joncs de différents biens situés à Fouron - Saint Pierre ( 3 ) ,
Il avait épousé Marguerite , fille de Werner de Mérode , avec qui il procréa :
1 ° Henri , qui suit .
2 ° Catherine ,
alliée à Henri VI de Bautersem , che valier . Henri de Gronsveld fut châtelain de Limbourg en 1338. Il occupa encore ce poste en 1357 .

( 3 ) Notice historique sur l'ancienne grande commanderie des chevaliers de l'ordre Teutonique dite des Vieux Joncs , p . 46 .

Blz 7-8

Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt
Mathias Joseph Wolters

https://books.google.nl/books/about/Recherches_sur_l_ancien_comt%C3%A9_de_Gronsv.html?id=F7Q6AAAAcAAJ&redir_esc=y

Enfant(s):

  1. Hendrik I van Gronsveld  ± 1296-< 1374 


Notes par Johan van Gronsveld

Tot de derde generatie van deze familie Van Gronsveld moeten we wel ‘Johannes,
dominus de Grules’, rekenen. Deze verklaarde in 1271 af te zien van alle aanspraken op
bos, geheten ‘Grules’ met aangrenzend land, gelegen bij Sint-Martens-Voeren. De
monniken van Val-Dieu hadden dit tegen betaling van cijns gekocht van wijlen zijn
grootvader of ‘voorvader’ W[ilhelmus] de Grules (‘quondam avo meo’).(232) Omdat hij geen eigen zegel had, vroeg Johannes aan de ‘edele heren en ridders’ Alexander de Viller,
Gerardus de Berghe, ‘slotvoogd’ (‘castellanus’) van Dolhain en Theodericus van Haren
deze verklaring voor hem te bezegelen.
Mogelijk verwijst deze bevestiging naar de al genoemde overdracht van bos en land door
Wilhelmus de Gronsele in 1241. Het feit dat Johannes spreekt over zijn voorvader of
grootvader doet vermoeden dat hij een kleinzoon was van Wilhelmus van Gronsveld en
Stalburg. Waarschijnlijk was hij al omstreeks 1281/1282 overleden, omdat dan, zoals
hierna aan de orde komt, voogden optreden voor de zoon van de heer van Gronsveld.

232) Tekst gedrukt bij Ruwet, Cartulaire Val-Dieu, 163, nr. 174.

Blz 88-89

Johannes II van Gronsveld, 1303-na 1314

De naam van de vader of moeder van Johannes II van Gronsveld is niet bekend. Wat betreft leeftijd zou hij een zoon kunnen zijn van Johannes I heer van Gronsveld, die in 1271 optreedt, maar ook afstamming uit een zijlinie, bijvoorbeeld een dochter van Reinerus van Gronsveld en Beatrix, is denkbaar. Interessant is echter de naam van de
voogd, Johannes van Hafkesdale. Het ligt voor de hand dat een dergelijke persoon werd
gezocht in de familiekring, mogelijk een oom of oudoom. Het is vrijwel zeker dat de naam
van deze voogd wijst op verwantschap met een belangrijke adellijke familie uit de
dertiende eeuw in het tegenwoordige Zuid-Limburg.

Wolters beweert dat Johan II was gehuwd met Margaretha, dochter van Werner van
Merode.272 In die opvatting wordt hij gevolgd door Chestret de Haneffe, die Margaretha
een dochter noemt van Werner van Merode en Laura van Binsfeld. Zij zou weduwe zijn in
1326.(273) Chestret verwijst daarbij naar handschriften van de genealogen Goethals en Le
Fort, maar het is twijfelachtig of dezen het bij het juiste eind hebben. In de door Domsta
met veel zorg samengestelde genealogie van het geslacht Van Merode komen deze
Margaretha van Merode en haar ouders niet voor. (274) Johan II moet tenminste een zoon en
een dochter hebben gehad, namelijk zijn opvolger Hendrik I, heer van Gronsveld, en
Catharina, later gehuwd met Hendrik, heer van Bautersem. (275)

Blz 92, 95 en 96

272 Wolters, Recherches Gronsveld, 8.
273 Chestret de Haneffe, ‘Histoire Gronsveld’, 21.
274 Domsta, Geschichte Merode I, 46-47.
275 Hemricourt, 159-160 paragraaf 251: ‘Ly deseurnomeis messires Henrys [ sires de Badresen] soy mariat alle sereur monssaignor Henry, saignor de Groules, en la terre de Lemborch’ (De genoemde heer Hendrik van Bautersem was gehuwd met de zuster van Hendrik, heer van ‘Groules in het land van Limburg).
Merkwaardig is dat Hemricourt, op zich niet ten onrechte, verwijst naar Groules in het hertogdom
Limburg. Men zou eerder Gronsveld verwachten. Hendrik moet zijn gestorven voor 1333, want in dat
jaar wordt zijn echtgenote weduwe genoemd.

Licht op het zonneleen Gronsveld: ontwikkeling en instellingen van het Rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld (elfde eeuw tot circa 1795)
Th.J. van Rensch

Foundations and methods of Law

https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/licht-op-het-zonneleen-gronsveld-ontwikkeling-en-instellingen-van

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Johan van Gronsveld?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. Licht op het zonneleen Gronsveld: ontwikkeling en instellingen van het Rijksonmiddellijke graafschap Gronsveld (elfde eeuw tot circa 1795)
  2. Histoire de la seigneurie impériale de Gronsveld
  3. Recherches sur l'ancien comté de Gronsveld et sur les anciennes seigneuries d'Elsloo et de Randenraedt

Sur le nom de famille Van Gronsveld


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Stamboom Kempin Finken est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Jan Kempin, "Stamboom Kempin Finken", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/stamboom-kempin-finken/I5135.php : consultée 31 janvier 2023), "Johan van Gronsveld (????-± 1326)".