généalogieonline

Groningse doopsgezinden » Froucke Jans

Données personnelles Froucke Jans 


Ancêtres (et descendants) de Froucke Jans

Froucke Jans
 

1631

Rimmet Poppes
± 1611-> 1654

Geeske Rempts
????-< 1690
Jantien Rempts
± 1650-< 1705

Famille de Froucke Jans

Elle s'est mariée à l'église avec Rimmet Poppes le 26 mars 1631 à Meeden.Source 1

RA Meeden 26-03-1631 (fol 251-251v)

Huwelijkscontract tussen Rimmet Poppens, soene van zal. Poppo Rimmens ende Febe ehelieden tot Muntendam ende de doegetsame dochter Frowke Janss, zal. Johan Hindricks ende Sijbens ehlieden elijke dochter.
In den eersten belovet des bruidigams moeder Febe haer soene tot boedeel mede te geven de summa van 500 emd gl op twe gelijke termijnen met ooc een bedde so goedt ofte quaedt als het de moeder believen sal te maken. Hijrtegens beloeven Wapko Luppensals steefvader ende Sijben als moeder Frowken bruidtschat te maken op 200 emd gl met een goede koe ende een goedt bedde waeronder haer zal. vaders arfenisse mede ingerekent is, belopende ter summa 110 dalers. Alles half ende half in schade ofte bate. Soenen ende dochteren even sibbe tot de olderlijke nalatenschap. De lijfgift is al het goed lijftochtswijse maar deling in geval van tweede huwelijk.
Voor de bruidegom: Febe moeder, Haijo Poppens broeder, Eltie Jaspers, Ebbo Eltiens, Aeucko Jaspers ende Johan Jaspers ooms ende Popo Febens dedigesman.
Voor de bruid: Wapko Lupkens en Sijben steefvader ende moeder, Hindrick Johans broeder, Luppo Wapkes halfbroeder, Ocko Harckes swager, Udo Nanckens vedder.

(Froucke Jans, Febe Poppens en Sijben Wapkens hebben met handtgevinge approbeert en Eltie Jaspers, Haijo Poppens en Wapko Luppens tekenen met een huismerk.) [mededeling hr. P. Bos]

Enfant(s):

  1. Geeske Rempts  ????-< 1690 
  2. Jantien Rempts  ± 1650-< 1705 

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Froucke Jans?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

  1. Genealogie Jager (Groningen) - zeven families afstammend van Claes Jans JAGER

    

La publication Groningse doopsgezinden est composée par (contacter l'auteur).