Genealogie Moelker » Karel Martel (± 677-741)

Données personnelles Karel Martel 


Des liens dans d'autres publications

On rencontre cette personne aussi dans la publication:

Ancêtres (et descendants) de Karel Martel

Ansegisel
± 610-± 662
Alpaide
????-705

Karel Martel
± 677-741

(1) 724
(2) 
Karloman I
????-754
Alda
????-
(3) 

Famille de Karel Martel

(1)

Il est marié avec Swanahilde van Beieren.

en l'an 724.


(2)

Il est marié avec Rotrude van Trier.

.


Enfant(s):

  1. Pepijn III de Korte  ± 714-768 
  2. Karloman I  ????-754
  3. Alda  


(3)

Il est marié avec Ruodhaid.

.


Notes par Karel Martel

Karel Martel (= Strijdhamer) (ca. 689 - Quierzy-sur-Oise 22 okt. 741), Frankisch hofmeier, bastaardzoon van Pippijn II van Herstal, slaagde erinna diens dood (714) de anarchie die het Frankische Rijk bedreigde, meester te worden. De Neustriërs en hun bondgenoot, de Friese koning Radbod, versloegen Karel in 716, maar in 717 leden zij tweemaal een nederlaag. Karel dwong vervolgens Pippijns weduwe, Plectrudis, tot erkenning van zijn positie, dreef de Saksen terug en herstelde, na de dood van Radbod (719),het Frankische gezag over een deel van Friesland. In hetzelfde jaar versloeg hij de Neustriërs opnieuw. Door hertog Odo van Aquitanië liet hij zich de Merovingische koning Chilperik II uitleveren en door deze zijn gezag als hofmeier van het gehele Frankische Rijk wettigen. Hij onderwierpin de volgende jaren Beieren en Alamannen. In 732, te hulp geroepen doorOdo van Aquitanië tegen de Arabieren, behaalde hij zijn grote overwinning op Abdul al-Rahman, tussen Tours en Poitiers. Deze zege bevestigde zijn gezag en dat van zijn dynastie voorgoed. In een reeks veldtochten (733-739) bestreed Karel in het Rhônedal niet slechts de Saracenen, maar bedwong hij ook de te zelfstandig geworden machthebbers in Bourgondië en de Provence. Terzelfder tijd breidde hij zijn macht naar het noorden uit: Westergo en Oostergo onderwierp hij door een overwinning op de Friezen aande Bordine (Boorne, de latere Middelzee) in 734. Zijn militaire successen na 732 dankte Karel in belangrijke mate aan de oprichting van een ruiterleger van vazallen, die van beneficiën werden voorzien, grotendeels ten koste van bezittingen en rechten van de kerk. Na de dood van de Merovingische Theoderik IV (737) liet Karel de Frankische troon onbezet. Tot hem wendde paus Gregorius III zich in 739 om hulp tegen de Longobarden, die Rome bedreigden. Karel, bondgenoot van de Longobarden, gaf aan dit verzoek echter geen gevolg. Voor zijn dood verdeelde hij, als ware hij koning, het rijk tussen zijn beide zoons Karloman en Pippijn III de Korte. CDROM Encarta encyclopedie Winkler Prins editie 1998

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Karel Martel?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Karel Martel

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Martel

  • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme Martel.
  • Afficher des informations sur Martel sur le site Archives Ouvertes.
  • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille Martel.

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


La publication Genealogie Moelker est composée par (contacter l'auteur).
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
T. Moelker, "Genealogie Moelker", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-moelker/I41462.php : consultée 10 décembre 2022), "Karel Martel (± 677-741)".