Genealogie Joannes van Velthuijsen (Oorsprong Culemborg, 't Goy, Houten, Schalkwijk, Werkhoven, Bunnik & Vechten, Tull en 't Waal, Jutphaas en Utrecht) » Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen (± 1620-????)

Données personnelles Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen 


Ancêtres (et descendants) de Hendrica van Broeckhuysen

Cornelia Crooken
± 1560-????

Hendrica van Broeckhuysen
± 1620-????

1649

Cornelis Rossum
± 1606-> 1691

Gerrardus Rossum
± 1650-????
Bernarda Rossum
± 1655-????
Jacob van xxRossum
± 1650-????
Berent van Rossum
± 1650-????

Famille de Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen

Elle est mariée avec Cornelis Rossum.

le 24 mars 1649 à Utrecht, Utrecht, Nederland.

Bron: CIV trouwen 1585-1656

Enfant(s):

  1. Gerrardus Rossum  ± 1650-???? 
  2. Bernarda Rossum  ± 1655-???? 
  3. Maria Catharina/van Rossum Rossem  ± 1660-????
  4. Jacob van xxRossum  ± 1650-????
  5. Berent van Rossum  ± 1650-???? 


Notes par Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen

Huwelijksdatum: 24-03-1649
-
Bruidegom: Cornelis van Rossum
advocaat Hof van Utrecht
Bruid: Henrina van Broeckhuysen
beiden wonende alhier
Huwelijksplaats: Utrecht
-
Bron: Utrecht CIV trouwen 1585-1656
----------------------
Aktenummer: 201
Datum: 16-11-1649
Soort akte:
Testament
Notaris:
T. MASIUS
Rol:
Genoemd
Samenvatting:
lyftocht langstlevende
Personen:
-
Testateur: Cornelis van Rossum
Echtgenoot: x Henrina van Broechuysen
Beroep: advocaet 's hooffs van Utrecht
Woonplaats: Utrecht, Corte Nieuwstraet
-
Bijzonderheden:
met benoeming van Bernerdus van Rossum, broer, Cornelis van Broechuysen, Gerrit van Reygesteyn en Willem van der Nypoort tot voogden
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U037a001
----------------------
Aktenummer: 161
Datum: 03-11-1650
Soort akte:
Akkoord
Notaris:
L. VAN VUYREN
Samenvatting:
tot wegneming wederzydse pretenties, in het byzonder ten aanzien van een bedrag van f 2000-0-0 dat de overleden Gerrit van Broechuysen onder zich had als voogd over de onmondige kinderen van + Cornelis van Wyckersloot, welk bedrag was gelegateerd door Gouda Croock
Personen:
Eerste Partij: Pieter Blesen
Echtgenoot: x Joanna van Wyckersloot
Eerste Partij: onmondige kinderen van + Cornelis van Wyckersloot
Eerste partij: Adriaen Braem
Beroep: coopman
Woonplaats: Amstelredam
Tweede partij: kinderen van + Gerrit van Broechuysen:
Tweede Partij: Cornelis van Broechuysen
-
Tweede Partij: Cornelis van Rossum
Echtgenoot: x Henrica van Broechuysen
-
Bijzonderheden:
met aantekening kwitantie d.d. 11-1-1651
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U036a005
----------------------
Aktenummer: 68
Datum: 08-05-1660
Soort akte:
Testament
Notaris:
G. VASTERT
Personen:
Testateur: Mechtelt Jan van Doornsdr
Erfgenaam: kleinkinderen van + Jacob Aertss van Wyckerslooth, broer van haar moeder:
Erfgenaam: kinderen van Cornelis Jacobss van Wyckerslooth
Erfgenaam: kinderen van Aert Jacobss van Wyckerslooth
Erfgenaam: kinderen van Maygen Jacobs van Wyckerslooth
Erfgenaam: descendenten van + Willemtje Aerts van Wyckerslooth, laatst wed. Jan Corneliss Stultingh, tante:
Erfgenaam: kinderen van Henrick van Nyenhuysen, zoon:
Erfgenaam: Metge
Erfgenaam: Cornelia
Erfgenaam: Willemtje Peters van Nyenhuysen, dochter van + Peter van Nyenhuysen
Erfgenaam: kinderen van Maeyge van Nyenhuysen
Erfgenaam: kinderen van + Anna van Nyenhuysen, dochter
Erfgenaam: Elysabeth van Nyenhuysen, dochter
Erfgenaam: kinderen van Lambertje Adriaens van Nyenhuysen
Erfgenaam: descendenten van + Gerrit Corneliss van Broeckhuysen, halfbroer van de moeder van testatrice:
-
Erfgenaam: kinderen van Henrica van Brouckhuysen
-
Erfgenaam: Cornelis van Velpen, zoon van + Cornelia van Broeckhuysen
Erfgenaam: Johannes Portengen, zoon van + Anna van Broeckhuysen
Bijzonderheden:
haar vader Johan van Doorn ontvangt legitieme portie
Aert Jacobss van Wyckerslooth,
Maygen Jacobs van Wyckerslooth,
Lambertje Adriaens van Nyenhuysen en
-
Henrica van Brouckhuysen, gehuwd met N.N. Rossum, advocaat,
-
krygen lyftocht aan de erfportie van hun kinderen, dit geldt ook voor
Maeyge van Nyenhuysen op voorwaarde dat zy dit testament goedkeurt met uitsluiting van de weeskamer met benoeming van Aert Gosenss van Beest te Utrecht tot executeur
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U021a026
----------------------
Aktenummer: 381
Datum: 28-09-1665
Soort akte:
Testament
Notaris:
N. DE CRUYFF
Personen:
-
Testateur: Hendrica van Broeckhuysen
Echtgenoot: geh. met Cornelis van Rossum
Beroep: advocaet hove van Utrecht
Woonplaats: Utrecht, Corte Nieustraet
-
Erfgenaam: Gerrardus van Rossum, zoon
Erfgenaam: Bernarda van Rossum, dochter
Bijzonderheden:
op last van lyftocht voor echtgenoot; met substituuterfstelling; met benoeming van echtgenoot alsmede Bernt van Zutphen en Jacob van Sypenesse, advocaten hof van Utrecht, tot voogden
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U034a005
----------------------
Aktenummer: 18
Datum: 31-05-1699
Soort akte:
Akkoord
Samenvatting:
over voldoening schuldbekentenis door tweede party
Notaris:
P. LEECHBURCH
Personen:
-
Successieve erven Cornelis van Rossum en Henrica van Broeckhuysen:
-
Eerste Partij: Jacob Verbeecq
Echtgenoot: x Bernerda van Rossum
Beroep: medicinae doctor
Kinderen van + Gerard van Rossum en Maria Verbeeck:
Eerste Partij: Cornelis van Rossum, onmondig
Eerste Partij: Willem van Rossum, onmondig
Eerste Partij: Gerard Bosch
Echtgenoot: x Maria Verbeecq, eerder wed. Gerard van Rossum
Beroep: koopman in granen
Woonplaats: Utrecht
Tweede Partij: Adriaan Vermeulen
Echtgenoot: x Cornelia Vervoorn
Woonplaats: Vyanen
Tweede Partij: Hendrick Vervoorn, zoon van Joachim Vervoorn
Woonplaats: Vyanen
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U097a009

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Broeckhuysen


Événements historiques


Tip: herlaad deze pagina voor een nieuwe selectie van gebeurtenissen vanuit Wikipedia.


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Gertjan Veldhuizen, "Genealogie Joannes van Velthuijsen (Oorsprong Culemborg, 't Goy, Houten, Schalkwijk, Werkhoven, Bunnik & Vechten, Tull en 't Waal, Jutphaas en Utrecht)", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-joannes-van-velthuijsen/I16273.php : consultée 26 septembre 2022), "Hendrica "Henrina" Gerrits van Broeckhuysen (± 1620-????)".