Genealogie Joannes van Velthuijsen (Oorsprong Culemborg, 't Goy, Houten, Schalkwijk, Werkhoven, Bunnik & Vechten, Tull en 't Waal, Jutphaas en Utrecht) » Jacob Elbertszn van Meerwijk (± 1615-< 1712)

Données personnelles Jacob Elbertszn van Meerwijk 


Ancêtres (et descendants) de Jacob van Meerwijk

Elbert Spruyt
± 1568-< 1639

Jacob van Meerwijk
± 1615-< 1712Famille de Jacob Elbertszn van Meerwijk

Il est marié avec Aletta / Alida van Schaijck.

.


Notes par Jacob Elbertszn van Meerwijk

Datum: 22-11-1656
Jacob Elbertsz van Meerwijck
Aletta van Schaijck
-
Bron: Utrecht RK. Trouwen 1630-1669
----------------------
2 april 1659 aangenomen als nieuw burgers van Utrecht::
Jacob Elberts van Meerwijk en Aeltje van Schayck, echtelieden afk. van Zuijlen)
-
Bron: Gezinsreconstrucies Oud-Zuilen 16de en 17de eeuw door Marcel Koning.
----------------------
Aktenummer: 86
Datum: 31-01-1666
Soort akte: Voogdbenoeming
Notaris: C. VAN VECHTEN
Samenvatting: over de onmondige na te laten kinderen
Personen:
Constituant: Jacob Elbertssoon van Meerwyck
Echtgenoot: x Aeltgen van Schayck
Woonplaats: Utrecht, Vredenborch in den Engelschen Ruyter
Geconstitueerde: langstlevende
-
Geconstitueerde: Cornelis van Meerwyck, broer
Beroep: brouwer tot Cuylemburch
-
Geconstitueerde: Cornelis van Meerwyck, broer
Woonplaats: Suylen
Geconstitueerde: Lambart de Ryck
Beroep: cruydenier
Woonplaats: Utrecht, aen de Hooch Cluys op de Oudegrafte hoeck Pauwsteech
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U031a011
----------------------
Aktenummer: 132-2
Datum: 29-06-1667
Soort akte:
Borgtocht
Rol:
Genoemd
Notaris:
A. HOUTMAN
Samenvatting:
voor schuld f 350,- van Evert Gerritss van Schonevelt, vanwege
verschuldigde ongelden en koopsom vee
Personen:
-
Borg: Jacob Elbertss Meerwyck
Woonplaats: Utrecht
-
Borg: Jan Goyerden
Woonplaats: buyten Utrecht, opt Cingel tusschen de Weertpoorte ende Catharynepoorte
Belanghebbende: Cornelis Willemss van Schayck
Beroep: schout van Achtienhoven
Bijzonderheden:
niet afgemaakte akte; zie akte nummer 133 akte was niet voorgenummerd
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U075a001
----------------------
Aktenummer: 219
Datum: 23-11-1680
Soort akte: Schuldbekentenis
Samenvatting: f 181-11-0 aan eerste crediteur vanwege geleverde winkelwaren en
f 107-7-0 aan tweede crediteur vanwege verzorging van paarden en knechten, welke
bedragen zullen worden voldaan door kleermaker Cornelis Repgens
Notaris: G. DE COTEN
Personen:
Schuldenaar: Cristiaen Gunter van Hamersteyn
Beroep: mayor
Schuldeiser: Adriaen d' Bruyn
Beroep: laeckencoper
-
Schuldeiser: Jacob Elbertss van Meerwyck
-
Beroep: hospes in den Engelsen Ruyter
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U038a002
----------------------
Aktenummer: 339
Datum: 08-01-1690
Soort akte:
Huwelijkse voorwaarden
Notaris:
B. KENNEWECH
Personen:
Bruidegom: Peter Jansen van Syl
-
Assistent: Jacob Elbertsz van Meerwyck, oom
-
Assistent: Anthony van Syl, broer
Assistent: Anthony van Ryn, zwager
Bruid: Weyntjen Claes Vos
Assistent: Jannichjen Claes Vos, moeder
Assistent: Gysbert Luyten van Schayck, oom
Woonplaats: Oudenryn
Assistent: Cornelis Jacobsen, oom
Assistent: Peter de With, neef
onroerend goed:
Soort object:
seventien mergen bou- ende ses mergen weylant - aanbreng bruidegom -
Gerecht: Bunnick
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U101a001
----------------------
Aktenummer: 18
Datum: 26-09-1712
Soort akte:
Openbare verkoping
Notaris:
P. VAN LIENDER
Personen:
-
Verkoper: erven Aletta van Schaik, in leven wed. Jacob Elbertsen van Meerwyk
-
Executeur testamentair: Jacobus Wantenaer
Beroep: notaris en rentmeester
Woonplaats: Utregt
Erven Jacob Elbertsen van Meerwyk:
Verkoper: Anthoni van de Graft
Echtgenoot: x Maria van Meerwyk
Gemachtigde: Amelis van Leerdam
Beroep: advocaet hove van Utrecht
Verkoper: Elbert van Meerwyk
Verkoper: Jan van Oostwaert
Echtgenoot: x Cunera van Meerwyk
Verkoper: Pieter van Syll
Gemachtigde: Johan Both
Beroep: notaris en procureur
Verkoper: Jan van Ryn den ouden
Echtgenoot: x Maria de Ryck
Woonplaats: Breukelen
Verkoper: Jan van Ryn den jongen
Verkoper: Elbert van Ryn
Verkoper: Cornelis van der Lee
Echtgenoot: x Petronella van Ryn
Verkoper: Grietie van Meerwyk
Verkoper: Cornelia van Meerwyk
Echtgenoot: wed. Jan Swaenties
Verkoper: Maria van Meerwyk
Verkoper: Gerrit de Cruyf
Echtgenoot: x Janneken van Meerwyk
Verkoper: Cornelis Weyertsen van Doorn
Echtgenoot: x Willemyntie van Meerwyk
Verkoper: Cornelis van Meerwyk
Verkoper: Herman van Meerwyk
Verkoper: Jan Wantenaer
Verkoper: Thomas Wantenaer, onmondige zoon van Jan Wantenaer
Koper: Otto Splintenaer
Borg: Anthoni van Oostrum
Woonplaats: Utrecht, Lynmerkt
Onroerend goed:
Soort object: huysinge en hofstede c.a., met ses mergen boomgaerd en weyland
Locatie: Vegt
Belendingen: achter: Maersenbroeksendyk naast: + NN Nypoort onder: de Suylense coornmolen
Gerecht: Maersen, in de Maten
Verwijzingen:
procuratie d.d. 13-9-1712 voor notaris S. van Douderen te Leiden procuratie d.d. 8-9-1712 voor notaris Th. Vosch van Avesaet procuratie d.d. 21-9-1712 voor notaris G. Hammius te Culenborg
Bijzonderheden:
Maria van Meerwyk (zie 2.2.1.), Elbert van Meerwyk en
Cunera van Meerwyk zyn ook erfgenamen van
Anna van Meerwyk
Pieter van Syll, Jan van Ryn den ouden,
Jan van Ryn den jongen, Elbert van Ryn en
Petronella van Ryn zyn ook erfgenamen van
Tonis van Zyl
Grietie van Meerwyk, Cornelia van Meerwyk en
Maria van Meerwyk (zie 1.2.11.) zyn ook erfgenamen van
Aeltie van Meerwyk
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U122a004

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Jacob Elbertszn van Meerwijk?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Jacob Elbertszn van Meerwijk

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van Meerwijk


Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

  • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
  • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez ? utiliser pour n'importe quelle lettre ou * pour un ensemble de lettres aléatoires.
  • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).


Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Gertjan Veldhuizen, "Genealogie Joannes van Velthuijsen (Oorsprong Culemborg, 't Goy, Houten, Schalkwijk, Werkhoven, Bunnik & Vechten, Tull en 't Waal, Jutphaas en Utrecht)", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-joannes-van-velthuijsen/I10730.php : consultée 9 août 2022), "Jacob Elbertszn van Meerwijk (± 1615-< 1712)".