Généalogie De la Rive Box » Evert de Jager (1769-1855)

Données personnelles Evert de Jager 

 • Il est né le 25 février 1769 dans Koog aan de Zaan, Noord-Holland, Nederland.
  https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2628.php :"Persoonlijke gegevens Evert Jansz. de Jager
  Hij is geboren op 25 februari 1769 in Koog aan de Zaan, Noord-Holland, Nederland.
  Hij is gedoopt op 22 april 1791 in Koog aan de Zaan, Noord-Holland, Nederland.
  Beroep: Koopman en Schipper..
  Oefende eerst nog op de Koog het voorvaderlijke bedrijf van koopman en schipper op Utrecht uit.
  Hij verplaatste zich naar Zaandijk naar een koopmanshuis (waar vroeger de familie Koopman had
  gewoond) aan Weg en Zaan tegenover het huis van zijn broer Klaas, over de dijksloot gelegen. Hij
  had het schippersbedrijf laten varen, maar bleef zaadhandelaar op Utrecht en Alkmaar, ook koopman
  in peulvruchten. Hij werd stijfselmaker vanaf 1803 met het stijfselhuis de Ruiter in Zaandam
  O.Z., alsmede olieslager met de molens de Kater en de Reus. De Kater, staande te Zaandam O.Z was
  hem toegewezen bij de boedelscheiding van zijn schoonvader Jan Boeke jr. (03-08-1814) De reus was
  een legaat van zijn broer Klaas die de molen in de familie wilde houden omdat die van hun vader
  was geweest. Evert was tevens gecomm. van het olieslagerscontract (benoemd 01-05-1824) en bleef
  dat tot zijn dood. De molen de Kater brande op 09-11-1842 volledig af.
  Geloof: doopsgezind. "
 • Profession: entre le 1815 et le 9 novembre 1842 Ten Bruggencatenummer 04915 o ; olieslager op Molen De Kater dans Oostzaandam, Noord-Holland, Nederland.Source 1
  http://www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&tbnummer=04915+O :" Tegen het einde van de achttiende eeuw behoorde De Kater toe aan de Zaandijker olieslager Jan Boeke, die ook de molens “De Roode Wachter”, “De Kieft” en “De Roggebloem” voor zich had werken. Na zijn overlijden, omstreeks 1813, gingen de molens over naar zijn zoon Jan Boeke jr. Hij verkocht in 1815 De Kater aan Evert de Jager.

  De Jager was de laatste eigenaar van De Kater. Op 9 november 1842 raakte De Kater in brand en werd tot op de grond toe verwoest. Het OC contract vergoedde de geleden schade en keerde voor de molen ƒ 7000 uit, en voor de lading de kapitale som van ƒ 10.401,59. Ondanks het feit dat de molen goed verzekerd was, besloot De Jager om de molen niet meer te herbouwen."

  Noot: waarschijnlijk was de verkoper niet Jan Boeke jr (†1814) maar diens zoon Jacob (†1837).
 • Il est décédé le 29 août 1855 dans Zaandijk, Noord-Holland, Nederland, il avait 86 ans.Source 2
 • Les parents biologiques sont Jan Evertsz de Jager et Aagje Willems Ayer
 • Cette information a été mise à jour pour la dernière fois le 9 novembre 2023.

Famille de Evert de Jager

(1) Il est marié avec Lijsbeth de Jong.

Ils se sont mariés le 30 juin 1794 à Westzaan, Noord-Holland, Nederland, il avait 25 ans.


(2) Il est marié avec Neeltje Jansz Boeke.

Ils se sont mariés le 6 décembre 1807 à Zaandijk, Noord-Holland, Nederland, il avait 38 ans.

zie overlijdensadvertentie in https://cbg.pictura-dp.nl/index.php?option=com_webwinkel&task=view&img=1716/0020/0701570012&aantal=215&offset=0012
https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2628.php

Evénement (Ondertrouw) le 20 novembre 1807.

https://www.genealogieonline.nl/stamboom-cardinaal/I2628.php

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Evert de Jager?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Barre chronologique Evert de Jager

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Ancêtres (et descendants) de Evert de Jager

Evert de Jager
1769-1855

(1) 1794
(2) 1807

Avec la recherche rapide, vous pouvez effectuer une recherche par nom, prénom suivi d'un nom de famille. Vous tapez quelques lettres (au moins 3) et une liste de noms personnels dans cette publication apparaîtra immédiatement. Plus de caractères saisis, plus précis seront les résultats. Cliquez sur le nom d'une personne pour accéder à la page de cette personne.

 • On ne fait pas de différence entre majuscules et minuscules.
 • Si vous n'êtes pas sûr du prénom ou de l'orthographe exacte, vous pouvez utiliser un astérisque (*). Exemple : "*ornelis de b*r" trouve à la fois "cornelis de boer" et "kornelis de buur".
 • Il est impossible d'introduire des caractères autres que ceux de l'alphabet (ni signes diacritiques tels que ö ou é).Visualiser une autre relation

Les sources

 1. Uit den goeden ouden Tijd, Mulder, Neeltje, p.9; p. 60, 1912
 2. BS overlijden, Zaandijk, .../akte 45, 1855

Sur le nom de famille De Jager

 • Afficher les informations que Genealogie Online a concernant le patronyme De Jager.
 • Afficher des informations sur De Jager sur le site Archives Ouvertes.
 • Trouvez dans le registre Wie (onder)zoekt wie? qui recherche le nom de famille De Jager.

La publication Généalogie De la Rive Box a été préparée par .contacter l'auteur
Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Louk Box, "Généalogie De la Rive Box", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-de-la-rive-box/I2388.php : consultée 25 avril 2024), "Evert de Jager (1769-1855)".