généalogieonline

De geslachten Van den Born » Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen] (1677-1754)

Données personnelles Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen] 


Ancêtres (et descendants) de Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]

Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]
1677-1754

(1) 1701
(2) 1717
(3) 1732

Famille de Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]

(1) Elle est mariée avec Jan Lambertsz Eman(d)s.

L'autorisation pour le mariage a été obtenu le 13 février 1701 à Utrecht.

Ils se sont mariés à l'église le 22 février 1701 à Woudenberg, elle avait 24 ans.


Enfant(s):

 1. Hendrina Jans Eman(d)s  1702-1783
 2. Lambartus Eman(d)s  1703-????
 3. Hendricus Eman(d)s  1705-1705


(2) Elle est mariée avec Nicolaes Dirksz Wo(o)lschot.

L'autorisation pour le mariage a été obtenu le 17 octobre 1717 à Utrecht.Source 2

Ils se sont mariés à l'église le 7 novembre 1717 à Westbroek, elle avait 40 ans.Source 3

"Claas Dirkse Wolschot j.m. op Achttienhoven en Gijsbertje van den Borre, weduwe van Jan Emans bij 't Vleeshuijs
Get. schriftelijk consent des moeder
Cornelia Mikhout, suster
Proclamatien tot Westbroek
Attest gegeven den 31 oktober 1717 na Westbroek"

"Den 7 Novemb(er) sijn alhier op vertoog van attestie van Utrecht getrouwt Claas WoolSchot en Gijsbertje van den Borre."

Bruidegom:

Claas Woelschot
Voornaam:Claas
Patroniem:Dirkse
Achternaam:Woelschot
Attestatie:Westbroek
Bruid:

Gijsbertje van den Borre
Voornaam:Gijsbertje
Patroniem:Hendrix
Tussenvoegsel:van den
Achternaam:Borre
Vorige man:

Jan Emans
Voornaam:Jan
Achternaam:Emans
Datum ondertrouw:
17-10-1717
Aktedatum:
31-10-1717
Huwelijksplaats:
Westbroek
Akteplaats:
Utrecht
Gezindte:
Nederduits-gereformeerd (later Nederlands-hervormd)
Toegangsnummer:
711 Burgerlijke stand gemeente Utrecht en van de voormalige gemeente Zuilen: retroacta doop- trouw- en begraafregisters
Inventarisnummer:
101
Paginanummer:
279

(3) Elle est mariée avec Robbert Evertsen.

L'autorisation pour le mariage a été obtenu le 25 avril 1732 à Utrecht.Source 4

Ils se sont mariés à l'église le 11 mai 1732 à Utrecht, elle avait 55 ans.Source 5

"Robbert Evertzen J.M. in de Botestraat en Gijsbertje Hendrix van den Born weduwe van Nicolaas Wolschot op de Voorstraat"

"Robbert Evertse J.M. in de botestraat en Gijsbertje van den Born weduwe van Nieklaas Wolschot op de voorstraad
Domkerk den 11 maij 1732 met gesloten deuren getroudt door f vos"

Huwelijkse voorwaarden
Aktenummer:69
Datum:25-04-1732
Soort akte:Huwelijkse voorwaarden
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Personen:

Bruidegom: Robbert Everse
Voornaam: Robbert
Achternaam: Everse
Rol in akte: Bruidegom

Bruid: Gysbertje Hendriks van den Born
Voornaam: Gysbertje Hendriks
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Bruid
Echtgenoot: laatst wed. Nicolaes Wolschot
onroerend goed:

huys en stallinge - aanbreng bruid -; Agter het Vleeshuys
Soort object: huys en stallinge - aanbreng bruid -
Locatie: Agter het Vleeshuys
Gerecht: Utrecht
Bijzonderheden:lyftocht uit huis ten behoeve van bruidegom, als deze langstlevende is
lyftocht uit goederen van bruidegom ten behoeve van de bruid
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a004
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Notes par Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]

Huur en verhuur
Aktenummer:4
Datum:31-01-1732
Soort akte:Huur en verhuur
Zakelijke trefwoorden:kolfbanen
Notaris:A. DE COOLE
Personen:

Verhuurder: Johannes van Isendoorn
Voornaam: Johannes
Achternaam: van Isendoorn
Rol in akte: Verhuurder

Verhuurder: Arnoldus de Cruyff
Voornaam: Arnoldus
Achternaam: de Cruyff
Rol in akte: Verhuurder

Huurder: Lambert Emans
Voornaam: Lambert
Achternaam: Emans
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Catharina van Rossum

Borg: Gysbertje van den Born
Voornaam: Gysbertje
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: wed. Nicolaas Wolschot
Woonplaats: Utrecht
onroerend goed:huysinge, stallinge, commissarishuysje en kolfbaan; wz Vaartschen Rhyn
Soort object: huysinge, stallinge, commissarishuysje en kolfbaan
Locatie: wz Vaartschen Rhyn
Belendingen: ene zyde: Claas van Beusekum andere zyde: Goyert van Maarschalkerweert
Gerecht: Tollesteegh
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U151a013
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Schuldbekentenis - f 502,- vanwege geleverde houtwaren
Aktenummer:79
Datum:18-04-1735
Soort akte:Schuldbekentenis
Samenvatting:f 502,- vanwege geleverde houtwaren
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Personen:

Schuldenaar: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Schuldenaar
Woonplaats: buyten de Catharynepoort

Borg: Robbert Evertse
Voornaam: Robbert
Achternaam: Evertse
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born

Schuldeiser: Jan van Vianen
Voornaam: Jan
Achternaam: van Vianen
Rol in akte: Schuldeiser
Beroep: coopman in hout
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a005
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Koop en verkoop - van koets, kales en faëton met 4 paarden
Aktenummer:48
Datum:27-10-1736
Soort akte:Koop en verkoop
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting:van koets, kales en faëton met 4 paarden
Personen:

Verkoper: Lambert Emans
Voornaam: Lambert
Achternaam: Emans
Rol in akte: Verkoper
Woonplaats: Utrecht

Koper: Robbert Everse
Voornaam: Robbert
Achternaam: Everse
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born
Woonplaats: Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a006
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Schuldbekentenis - f 362-10-0 wegens voorgeschoten huur van herberg Den Hullick
Aktenummer:77-2
Datum:04-12-1737
Soort akte:Schuldbekentenis
Notaris:M. LAGERWEY
Samenvatting:f 362-10-0 wegens voorgeschoten huur van herberg Den Hullick
Personen:

Schuldenaar: Jan Bosch
Voornaam:Jan
Achternaam:Bosch
Rol in akte:Schuldenaar
Echtgenoot:x Hendrina Pothuysen
Woonplaats:buyten Tollesteegpoort, herberge Den Hullick

Schuldeiser: Robbertus Evertse
Voornaam:Robbertus
Achternaam:Evertse
Rol in akte:Schuldeiser
Echtgenoot:x Gysbertje van den Borre, eerder wed. Nicolaas Wolschot
Aktedatum:04-12-1737
Verwijzingen:huur en verhuur d.d. 31-01-1732 voor notaris A. de Coole
Bijzonderheden:Gysbertje van den Borre stond borg voor Lambert Emans en
Catharina van Rossem, vorige huurders
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U190a001
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Huur en verhuur
Aktenummer:106
Datum:01-05-1743
Soort akte:Huur en verhuur
Notaris:D. VAN LOBBRECHT

Personen:
Verhuurder: Jan Verkerk
Voornaam: Jan
Achternaam: Verkerk
Rol in akte: Verhuurder
Beroep: meester steenhouwer
Woonplaats: Utrecht

Huurder: Lambertus Emans
Voornaam: Lambertus
Achternaam: Emans
Rol in akte: Huurder
Echtgenoot: x Elisabeth Roothuysen

Borg: Robbart Evertse
Voornaam: Robbart
Achternaam: Evertse
Rol in akte: Borg
Echtgenoot: x Gysbertje van den Born
onroerend goed:huysinge met stallinge en koetshuys;
Soort object: huysinge met stallinge en koetshuys
Gerecht: buyten Wittevrouwepoort
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U194a002
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Testament
Aktenummer:88
Datum:03-03-1745
Soort akte:Testament
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Personen:

Testateur: Gysberta van den Borre
Voornaam:Gysberta
Achternaam:van den Borre
Rol in akte:Testateur
Echtgenoot:gehuwd met Robbert Everse
Beroep:stalmeester te Utrecht

Erfgenaam: Gysberta Brouwer
Voornaam:Gysberta
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam

Erfgenaam: Claas Brouwer
Voornaam:Claas
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam

Erfgenaam: Martinus Brouwer
Voornaam:Martinus
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam

Erfgenaam: Hendrik Brouwer
Voornaam:Hendrik
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam

Erfgenaam: Hermannus Brouwer
Voornaam:Hermannus
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam

Erfgenaam: Robbertus Brouwer
Voornaam:Robbertus
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Erfgenaam
onroerend goed:huyzinge - naar Gysberta Brouwer -; Breestraat
Soort object:huyzinge - naar Gysberta Brouwer -
Locatie:Breestraat
Gerecht:Utrecht
Verwijzingen:huwelykse voorwaarden d.d. ----- voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden:kinderen Lambert Emans, en Hendryn Emans, gehuwd met
Hermannus Brouwer, in de legitieme portie met benoeming van procureur Hendrik Lagerwey en echtgenoot Robbert Everse tot executeur en voogd
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a009

Koop en verkoop
Datering:19-02-1752
Aktenummer:16
Datum:19-02-1752
Soort akte:Koop en verkoop
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Rol:Genoemd
Personen:

Erven Dirk van Bynum:
Rol in akte: Erven Dirk van Bynum

Verkoper: Dirk van Bynum, zoon
Achternaam: Dirk van Bynum, zoon
Rol in akte: Verkoper

Verkoper: Dina van Bynum, dochter
Achternaam: Dina van Bynum, dochter
Rol in akte: Verkoper

Gemachtigde: Simon Simons
Voornaam: Simon
Achternaam: Simons
Rol in akte: Gemachtigde
Beroep: coopman in wynen
Woonplaats: Utrecht

Koper: Gysberta van den Born
Voornaam: Gysberta
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Koper
Echtgenoot: laatst wed. Robbert Evertse
Aktedatum:19-02-1752
onroerend goed:huysinge off erve tot 2 wooningen geapproprieert; Agter het Vleeshuys
Soort object: huysinge off erve tot 2 wooningen geapproprieert
Locatie: Agter het Vleeshuys
Belendingen: nw: kooperse zw: nakoomelingen van Jan Jacob van Hynenbergh
Gerecht: Utrecht
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a013
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Schuldbekentenis - f 500-0-0 vanwege lening
Datering:01-11-1752
Aktenummer:66
Datum:01-11-1752
Soort akte:Schuldbekentenis
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Rol:Genoemd
Samenvatting:f 500-0-0 vanwege lening
Personen:

Schuldenaar: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Schuldenaar
Echtgenoot: x Anna Daane
Woonplaats: Utrecht

Schuldeiser: Gysbertje van den Born
Voornaam: Gysbertje
Achternaam:van den Born
Rol in akte: Schuldeiser
Echtgenoot: wed. Robbert Evertsen
Aktedatum:01-11-1752
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a013
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Kwitantie - voor de legitieme portie van + Lambert Emans uit de nalatenschap van Gysberta van den Borre, moeder
Aktenummer:
63-1
Datum:
02-05-1759
Soort akte:
Kwitantie
Notaris:
W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting:
voor de legitieme portie van + Lambert Emans uit de nalatenschap van Gysberta van den Borre, moeder
Personen:

Eerste Partij: Elisabet Roothuysen
Voornaam:Elisabet
Achternaam:Roothuysen
Rol in akte:Eerste Partij
Echtgenoot:wed. Lambert Emans

Tweede Partij: medeërfgenamen Gysberta van den Borre, in leven laatst wed. Robbert Evertse
Achternaam:medeërfgenamen Gysberta van den Borre, in leven laatst wed. Robbert Evertse
Rol in akte:Tweede Partij
Toegangsnummer:
34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:
U174a016

Procuratie - om plecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te passeren op huis 't Bonte Paard in de Slachtsteeg te Utrecht
Aktenummer:32
Datum:27-10-1763
Soort akte:Procuratie
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting:om plecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te passeren op huis 't Bonte Paard in de Slachtsteeg te Utrecht
Personen:Erven Gysbertje van den Born, wed. Robbert Evertse:
Rol in akte: Erven Gysbertje van den Born, wed. Robbert Evertse

Constituant: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Hendrina Emans

Constituant: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Hendrik Brouwer
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Hermannus Brouwer den jongen
Voornaam: Hermannus Brouwer
Achternaam: den jongen
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Anna Maria Hopman

Constituant: Robbert Brouwer
Voornaam: Robbert
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Jacobus Backer
Voornaam: Jacobus
Achternaam: Backer
Rol in akte: Geconstitueerde
Verwijzingen:procuratie d.d. 18-4-1759 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden:Hendrik Brouwer is uitlandig
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a018
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Procuratie - tot het vestigen van een plecht op huis het bonte paard te Utrecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te Utrecht, vanwege lening f 500,-
Aktenummer:20
Datum:04-05-1761
Soort akte:Procuratie
Notaris:W. J. VAN OVERMEER
Samenvatting:tot het vestigen van een plecht op huis het bonte paard te Utrecht ten behoeve van Adrianus Middelkoop te Utrecht, vanwege lening f 500,-
Personen:

Erven Gysbertje van den Born, laatst wed. Robbert Evertse:
Rol in akte: Erven Gysbertje van den Born, laatst wed. Robbert Evertse

Constituant: Hermannus Brouwer
Voornaam: Hermannus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Hendrina Emans

Constituant: Nicolaas Brouwer
Voornaam: Nicolaas
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Martinus Brouwer
Voornaam: Martinus
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Hendrik Brouwer
Voornaam: Hendrik
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Constituant: Hermannus Brouwer den jonge
Voornaam: Hermannus Brouwer
Achternaam: den jonge
Rol in akte: Constituant
Echtgenoot: x Anna Maria Hopman

Constituant: Robbert Brouwer
Voornaam: Robbert
Achternaam: Brouwer
Rol in akte: Constituant

Geconstitueerde: Jacobus Backer
Voornaam: Jacobus
Achternaam: Backer
Rol in akte: Geconstitueerde
Verwijzingen:procuratie d.d. 18-04-1759 voor notaris Wyer Jan van Over- meer
Bijzonderheden:Hendrik Brouwer is uitlandig
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U174a017
Vindplaats:Het Utrechts Archief

Akkoord - de tweede party zal aan Hendrina Emans ter voldoening van de lyftocht aan helft van de boedel van + Gysberta van den Borre jaarlyks f 182-10-0 betalen waarentegen de tweede party de boedel van + Gysberta van den Borre onderling zal scheiden in verband met toe- nemende reparatiekosten van onroerende goederen
Aktenummer:
37
Datum:
24-11-1767
Soort akte:
Akkoord
Notaris:
N. VAN OVERMEER
Samenvatting:
de tweede party zal aan Hendrina Emans ter voldoening van de lyftocht aan helft van de boedel van + Gysberta van den Borre jaarlyks f 182-10-0 betalen waarentegen de tweede party de boedel van + Gysberta van den Borre onderling zal scheiden in verband met toe- nemende reparatiekosten van onroerende goederen
Personen:

Eerste Partij: Hermannus Brouwer
Voornaam:Hermannus
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Eerste Partij
Echtgenoot:x Hendrina Emans, dochter van + Gysberta van den Borre, laatst wed. Robbert Evertse

De (achter)kleinkinderen en erven van + Gysberta van den Borre:
Rol in akte:De (achter)kleinkinderen en erven van + Gysberta van den Borre

Tweede Partij: Nicolaas Brouwer
Voornaam:Nicolaas
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Tweede Partij

Tweede Partij: Martinus Brouwer
Voornaam:Martinus
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Tweede Partij

Tweede Partij: Robbert Brouwer
Voornaam:Robbert
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Tweede Partij

Tweede Partij: Hermannus Brouwer, onm. zoon van Hermannus Brouwer en Johanna van Driel
Achternaam:Hermannus Brouwer, onm. zoon van Hermannus Brouwer en Johanna van Driel
Rol in akte:Tweede Partij

Voogd: momboircamer
Achternaam:momboircamer
Rol in akte:Voogd
Woonplaats:Utrecht

De onmondige kinderen van + Hendrik Brouwer:
Rol in akte:De onmondige kinderen van + Hendrik Brouwer

Tweede Partij: Hendrina Brouwer
Voornaam:Hendrina
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Tweede Partij

Tweede Partij: Jan Brouwer
Voornaam:Jan
Achternaam:Brouwer
Rol in akte:Tweede Partij
Verwijzingen:testament d.d. 03-03-1745 voor notaris Wyer Jan van Overmeer kwitantie d.d. 02-05-1759 voor notaris Wyer Jan van Overmeer
Bijzonderheden:Hendrina Emans is erfgename in de legitieme portie van haar overleden moeder, welke portie reeds voldaan is
Toegangsnummer:34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer:U259a001

Avez-vous des renseignements supplémentaires, des corrections ou des questions concernant Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]?
L'auteur de cette publication aimerait avoir de vos nouvelles!


Les sources

 1. DTB Utrecht overlijden 1750-1759 [Family Search, p. 249/587]
 2. DTB Utrecht trouwen 1712-1732 [Family Search, p. 143/515]
 3. DTB Westbroek trouwen 1611-1813 [transcriptie FMA van Schaik]
 4. DTB Utrecht huwelijksaangisten NG 1729-1782 [Family Search, p. 44/628]
 5. DTB Utrecht trouwen 1732-1764 [Family Search, p. 11/467]

Barre chronologique Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen]

  Cette fonctionnalité n'est disponible que pour les navigateurs qui supportent Javascript.
Cliquez sur le nom pour plus d'information. Symboles utilisés: grootouders grand-parents   ouders parents   broers-zussen frères/soeurs   kinderen enfants

Sur le nom de famille Van den Born (van den Borre) [Vermeulen]


Contexte historique • La température le 19 mai 1754 était d'environ 12,0 °C. Le vent venait principalement de l'/du sud-ouest. Caractérisation du temps: helder. Source: KNMI
 • Erfstadhouder Prins Willem V (Willem Batavus)' (Huis van Oranje-Nassau) était souverain des Pays Bas de 1751 à 1795 (appelé aussi Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • Regentes Anna' (Huis van Oranje-Nassau) était souverain des Pays Bas de 1751 à 1759 (appelé aussi Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden)
 • En l'an 1754: Source: Wikipedia
  • 9 mai » Benjamin Franklin publie une caricature, considérée comme la première parue aux États-Unis. Intitulée Join, or Die («S'unir ou périr»), elle montre un serpent coupé en plusieurs morceaux, chacun représentant un État américain.
  • 3 juillet » victoire française, à la bataille de Fort Necessity, pendant la guerre de Sept Ans.


Source: Wikipedia
    

Lors de la copie des données de cet arbre généalogique, veuillez inclure une référence à l'origine:
Peter J.R. Vermaat, "De geslachten Van den Born", base de données, Généalogie Online (https://www.genealogieonline.nl/de-geslachten-van-den-born/I5350.php : consultée 19 septembre 2021), "Gijsbertje Hendriks van den Born (van den Borre) [Vermeulen] (1677-1754)".