Genealogie Krook » Geschichten » De tak Groningen (Krook)

De tak Groningen (Krook)

Krook - Groningen

Aan deze genealogie werd de bovenstaande naam gegeven, omdat de oudst bekende stamvader Pieter na een korte tijd in het garnizoen Lieroort te zijn gelegerd, zich in Groningen vestigde. Ook nakomelingen van hem zijn lange tijd deze stad trouw gebleven.
 
In eerste instantie werd deze genealogie van Pieter Croock en Jan Jacobs Krook uitgewerkt door P.J.Ritsema in “De Marne” nr.3/1969. Deze werd in hetzelfde blad in 1970 aangevuld met de gegevens van W.F.H. Speller. Het bovenstaande heb ik gebruikt en verder aangevuld met het resultaat van zoekwerk in diverse archieven en de mij op ander wijze ter beschikking gekomen gegevens. Bovendien hebben veel familieleden mij geholpen. Zonder tekort te doen aan anderen, wil ik hier twee personen noemen, die veel onderzoek voor mij hebben gedaan en aan wie ik veel dank ben verschuldigd: dhr. H. Hoenkamp uit Utrecht en mevr. H. Wolf-Krook uit Katlijk (Friesland).

De 1e stamlijn

Pieter Croock is de oudst bekende stamvader van de Groningse tak. Zie hiervoor de genealogie: Pieter * rond 1655. Onze voorvader heeft officieel van drie verschillende achternamen n.l. “de Crock”, “Crooij”en “La Croock” gebruik gemaakt. Rond 1680 wordt geboren Johannes Pieters Krook, waarschijnlijk een zoon van Pieter de Crock. Bij de doop van de drie kinderen Thomas, Pieter en Albert wordt Johannes Pieters Krook vermeld als Jannes Kroock, terwijl hij bij de doop van Thomas Hoflander weer Jannes Krook wordt genoemd.
 
In 1683 vinden we een Jacob, die in 1710 trouwt als Jacob Kroock. Omstreeks 1688 wordt Joost Pieterse geboren. Hij verhuist later naar Geertruidenberg en wordt daar ingeschreven als Joost Pieterse Crock. In 1717 wordt Joost Krock van Groeningen ingeschreven in het Poorstersboek van Geertruidenberg. Bij het dopen van zijn kinderen Elsebeth, Pieter, Cornelia, Roedolph, Anna en Helena zijn respectievelijk Lena Crock, Helena Crock, Helena Krook en bij de laatste twee Jacob Crock getuige.

De 2e stamlijn

Door W.F.H. Speller werd Jacob Pieters Krook als vader gekoppeld aan Jan Jacobs Krook (*1718). Dit is zeer waarschijnlijk niet juist. De doopdatum werd in tegenstelling tot die van de andere kinderen van Jacob Pieters, van Jan Jacobs niet in Groningen gevonden. Jan Jacobs kwam vanuit Hoorn naar Groningen. Bij het huwelijk van hem in Hoorn werd vermeld: “uit Amsterdam”. Ik heb de koppeling daarom ongedaan gemaakt. Omdat er toch een kleine kans is, dat Jan Jacobs wel een zoon is van genoemde Jacob en veel nakomelingen in Groningen zijn gebleven, heb ik de genealogie in deze uitgave afzonderlijk vermeld (Jan Jacobs *1718.
 
De familie van Pieter Croock is overwegend protestant gebleven. Van Jan Jacobs Krook zijn veel nakomelingen rooms-katholiek gedoopt.

Croack

Een ander verhaal is Albert Willem Krook die in 1867 met zijn vrouw naar Chicago (USA) emigreert. Waarschijnlijk omdat hij niet kon schrijven, werd hij als “Croack”in Chicago ingeschreven. Zijn nakomelingen worden met deze schrijfwijze vermeld.

Die Genealogie Krook-Veröffentlichung wurde von erstellt.nimm Kontakt auf