De Tromslager en de Jutter » Verhalen » De Jutter

Bij onderzoek naar zijn verborgen verleden in de 19e eeuw stuitte psycholoog en auteur Frits Bosch al snel op een aantal archiefdata die grote vragen bij hem opwierpen.

Reis terug in de tijd en ontdek aan de hand van het verborgen verleden van Frits Bosch de geschiedenis van Nederland in de 19e eeuw. In deze periode werden niet alleen de stadsmuren neergehaald, de trekschuit en de stadsomroeper vervangen door de trein en de krant, maar het was ook de eeuw waarin de eerste grondwet verscheen en de slavernij werd afgeschaft. 

De in Den Helder geboren Paulus Bosch, analfabete betovergrootvader van de auteur, bouwt van juttershout een huis in Nieuwediep, de wijk die grenst aan scheepswerf Willemsoord, waar de geur hangt van vis en teer. Vanaf de Marinehaven vertrekken oorlogsschepen met militaire missies naar verre bestemmingen in Oost- en West-Indië, helaas met rampzalige gevolgen voor een aantal familieleden.

De familie Bosch wordt in deze periode, net als andere ‘onvermogenden’ geconfronteerd met armoede, dakloosheid, epidemieën en kindersterfte. In de archieven stuitte Bosch echter ook op misstanden als verkrachting, verpaupering en vrouwenmoord. Ondanks deze zware omstandigheden zet Paulus alles op alles om te overleven, en klimt hij op van zeeman en werkman tot huizenhandelaar en tapper. Maar wanneer hij na zijn overlijden een aanzienlijke erfenis achterlaat, worden de familierelaties flink op de proef gesteld. 

https://www.uitgeverijdebrouwerij.nl/boeken/de-jutter/

 

Andere verhalen