Naslag » Genealogisch woordenboek » waarslieden


waarslieden = personen belast met waterstaatkundige werken
De verzameling van genealogische trefwoorden en begrippen voorkomend in Doop-, Trouw- en Begraafboeken en andere genealogische bronnen is opgesteld door wijlen André Dumont.