genealogieonline

Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands » Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier

Persönliche Daten Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier 

Quelle 1

Vorfahren (und Nachkommen) von Cornelis van Lockhorst


Familie von Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier

Er ist verheiratet mit Catarina Hardebol am 25. Januar 1611 in Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands, er war 19 Jahre alt.

Kind(er):

 1. Adam van Lokhorst  1612-1699 
 2. Anna van Lockhorst  1614-1660
 3. Catarina van Lockhorst  1615-???? 
 4. Cornelis van Lockhorst  1618-1639
 5. Maria Anna van Lockhorst  ????-1666


Notizen bei Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier

Dirk van der Horst verkocht de (Dom) proosdij van zijn zoon aan de vrouwe van der Lier. De titel was bestemd voor haar zoon Cornelis van Lokhorst, voor f 20.000 naar men zegt, en deze is dan nu [sinds 1635 tot zijn dood in 1639] Domproost. Bron: RAU, Momenta van Buchel (pag 56).
Cornelis kocht in 1623 De Lier voor f 46.000 van Jacob van Dijk.

Cornelis van Lockhorst de Jonge, later (door koop) Cornelis van Lockhorst, Heer van de Lier en van Alkemade. Koopman onder de firma Cornelis van Lockhorst en Roeland van Haren. Woonde 1611 in de Warmoesstraat te Amsterdam en kocht 16 Jan 1625 een voor f 27.000 een huis op den Kloveniersburgwal op den hoek van het Honckeboerssteegje, genaamd "het Huijs van Nassauwen".

Op een kaart uit 1600 staat duidelijk "het vervallen huis te Poelgeest" Willem van Hamal stierf in 1582. Zijn zoon en erfgenaam had voor Poelgeest geen belangstelling. Zelf zocht hij naar een koper. Niet de kinderen, die beiden in 1582 strierven, maar de kleinzoon Willem verkocht de heerlijkheid Poelgeest genaamd Alkemade in 1612 aan Cornelis Lockhorst voor Fl. 30.000. Zijn zoon Cornelis kreeg Poelgeest, maar werd domproost en overleed in 1639. Hierna kreeg de broer van deze Cornelis Poelgeest. Deze verkocht Poelgeest. Met de winst kocht hij de heerlijkheden Maarssen en ter Meer.

GA Amsterdam Archief van de Doopsgezinde gemeente de Zon
282 Akte van transport door Cornelis van Lockhorst aan Cornelis Jans Versteech, Hendrik van Wesell, Pieter Jans Cingel, Cornelis van Malen en Abraham van Halmael van een huis op de Nieuwezijds Wester Achterburgwal naast 'De Zeven Krucken' tussen Lijnbaans en Huiszittensteeg. Met afschrift. 1619,1881.1 charter,(B115, 115.1). 1 stuk

Proost Prikkels 303, dec. 1967
De oude Cornelis van Lockhorst was een bescheiden en beminnelijke man, die met niemand problemen had. De jonge Cornelis maakt de indruk van een hard en onbuigzaam zakenman, die immer op zijn al dan niet vermeende rechten stond. Hij tooide zich met de titel ridder en verwierf de titel van Heer van de Lier, Poelgeest en Alkemade. Vanuit de Papierbaal in de Warmoesstraat dreef hij zijn steeds omvangrijker zaken, waarschijnlijk woonde hij toen op de Kloveniersburgwal waar hij 1625 het Huys van Nassauwen voor f 27.000 had gekocht.

64 C. 240 en 120 pond op het leen (Hazerswsoude)
22-6-1626: Cornelis van Lokhorst, heer van de Lier, bij overdracht door Andries Jacobsz. Stock voor Maria Hageman, diens nicht, ook voor Joris Hubertsz. van Eyck, secretaris van Alphen, en Willem Snewijns, gehuwd met Magdalena Hageman, LRK 290 258v-260~.

47F. Het ambacht van de Lier, onbelast.
18-2-1623: Heer Cornelis van Lochorst, heer van Alckemade, na overdracht door meester Pieter van Veen, advocaat voor het Hof van Holland, namens heer Jacob van Dijck, ridder, erfgezeten van Salnecke, volgens procuratie verleden d.d. 13-9-1622 te Gothenborg en koop d.d. 17-2-1623 voor 26.000 lb van 40 groten (1.h. 143, cap. N.H., f 64~).

47N. Een rente van 4180 karolus gulden per jaar uit het leen 47E.
21-9-1614: Cornelis van Lochorst na overdracht door Dirck van Beusechem, secretaris in de Lier, namens heer Wilhelm, grave van Commignijs en het Heilige Rijk, vrijbanderheer van Halmal
en Monceaux (1.h. 193, f 40~; 16-4-1627: afgelost door overdracht van het huis van Alckemade, vroeger genoemd Oudt Poelgheest, met 41 morgen land aan Cornelis van Lochorst).

Huis Zuilen
742 Oktrooi van de staten van Holland voor Cornelis van Lokhorst om bij testament over zijn goederen in de provincie te beschikken. Datering 1627.
743 Testamenten van Catharina Hardebol. Datering 1630-1635. Afschriften, 1636.
744 Stukken betreffende de voogdij over de nagelaten kinderen van Cornelis van Lokhorst. Datering1630-1632.
747 Akte van volmacht van Cornelis en Adam van Lokhorst als erfgenamen van hun vader Cornelis, voor Klaas [...] om te onderhandelen met Gustavus Steenbuck, [agent van] de koning van Zweden, inzake een vordering van ruim 9000 gulden. Datering 1618.
748 Kopieboek van de firma van Cornelis van Lokhorst. Datering 1623-1627.
749 Stukken betreffende de totstandkoming van een compagniesschap tussen Cornelis van Lokhorst en Albert 't Jason en Cie, met overzichten van de financiële positie van de contractanten.
Datering(ca. 1625).
750 Stukken betreffende processen voor het hof van Holland tussen de erfgenamen van Cornelis van Lokhorst tegen diens voormalige compagnons. Datering 1630-1635. Met nagekomen kwitanties tot 1646.
751 Stukken betreffende een proces voor het hof en de hoge raad van Holland tussen de erfgenamen van Cornelis van Lokhorst en Goswinus Meurskens met diens echtgenote Catharina van Leeuwen, over de afbetaling van een in 1623 door Catharina van Leeuwen afgesloten lening van f 20.000. Datering1629, 1630. Met retroakten vanaf 1625.
752 Stukken betreffende een onderzoek door Diethelm Hegner en Adam Spoor namens de compagnie van wijlen Cornelis van Lokhorst als belangrijkste crediteur, in het sterfhuis van Dirk Krasselt te Straatsburg, 1633-1634. Met overzicht van de rekening-courant van de compagnie met Dirk Krasselt en de kapitaalrekening van 1623-1624.

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Quellen

 1. lockhorst.ged, downloaded 08 Feb 2007
 2. Navorscher, Utrecht. Overluidingen.
 3. DTB

Zeitbalken Cornelis van (Cornelis van) Lockhorst sgr de Lier

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Verwendete Symbole: grootouders Großelternouders Elternbroers-zussen Geschwisterkinderen Kinder
Ziehen Sie die Zeitleiste, um vorwärts oder rückwärts in der Zeit zu gehen (oder benutzen Sie die L-und R-Tasten). Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen.

Über den Familiennamen Lockhorst

 • Zeigen Sie die Informationen an, über die Genealogie Online verfügt über den Nachnamen Lockhorst.
 • Überprüfen Sie die Informationen, die Open Archives hat über Lockhorst.
 • Überprüfen Sie im Register Wie (onder)zoekt wie?, wer den Familiennamen Lockhorst (unter)sucht.

Historischer Kontext (basierend auf Hochzeit 25. Januar 1611)


    

Die Veröffentlichung Genealogy Richard Remmé, The Hague, Netherlands wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).