genealogieonline

Genealogie Meert - Dressler » Gustave van der Smissen

Persönliche Daten Gustave van der Smissen 


Familie von Gustave van der Smissen

Er ist verheiratet mit (1) Régine Renaux im Jahr 1880 in Sint-Joost-ten-Node, Brussel, Belgium, er war 25 Jahre alt.

Kind(er):

  1. Madeleine Claire Jacqueline Marie Vandersmissen  1881-< 1928 


Notizen bei Gustave van der Smissen

Liep school bij de paters Jezuieten te Aalst nadien te Brussel aan het"Institut St.Louis" en zat samen met zijn broer Fréderic (Fritz),delatere notaris, op kot te Leuven als student rechten.
Hij frekwenteerde de concertzalenzoals het "Théatre de la Monnaie" teBrussel waar hij Alice Renaud voor het eerst ontmoet.
Advocaat met een kantoor te Gent in 1877. Hij bleef verder de danszalenbezoeken, nu te Gent, hij ontmoet hier opnieuw Alice. Op 09-08-1879 trokhij zich terug uit de zaak "Vandersmissen Frères", hun boekhouder wasJan Bijl, stichter van de eerste onpartijdige vakbond in Aalst.Gepassionneerd huwt hij, ondanks verzet van zijn familie, met AliceRenaud, een tweederangsactrice. Het kerkelijke huwelijk had plaats in1879 in Nederland, het wettelijk huwelijk voltrok zich een jaar later inSt.Joost-ten-Node waar het paar zich zou vestigen. In 1881 werd eendochtertje, Marguerite, geboren.
Vandersmissen ging in de politiek, werd liberaal gemeenteraadslid(1881), provinciaal raadslid (1882), hij was als stichtend lid van een"onafhankelijke" lijst, genaamd "Les XVI", in 1884 volksvertegenwoodigergeworden, waardoor de liberale regering van Frère-Orban het bewind moestoverlaten aan de katholieke regering van Malou.
Alice Renaud was een jonge vrouw die het met de echtelijke trouw niet zonauw nam. Op 17-jarige leeftijd was zij de maîtresse geweest vanFelicien Rops die haar in de Muntschouwburg had geïntroduceerd. Na haarhuwelijk laat zij haar artistieke carriere vallen. Tijdens haar huwelijkhad zij een relatie met zekere Dupleix de Cadignan, een Fransman, eenvriend des huizes maar in feite een oplichter. Vandersmissen zageindelijk de ware toestand in, en gaf toe aan zijn broers om deechtscheidingsprocedure aan te vatten. Hij bleef echter nog verder zijnvrouw bezoeken waardoor hij alle geloofwaardigheid verloor.
De spanningen tussen man en vrouw stapelden zich echter op en kenden eendramatische afloop. In de nacht van 3 op 4 februari 1886 schootVandersmissen zijn revolver af op Renaud. Dertien dagen later zou zijaan de verwondingen overlijden. De moord en het daaropvolgend proceshielden toen maandenlang de publieke opinie in beroering. Begin juni1886 veroordeelde het assisenhof van Brabant Vandersmissen tot 15 jaargevangenis. Hij ging in beroep. Victor Van Wambeke (het was bij VanWambeke dat Gustave Alice Renaud ontmoette) advokaat en katholiekeburgemeester van Aalst, ontdekte dat een van de juryleden (Mr.Alvin)niet van Belgische oorsprong bleek te zijn. Het vonnis werd op02-08-1886 verbroken. De zaak kwam voor een tweede maal voor, deze keervoor het assisenhof van Bergen dat op 16-10-1886 de straf op 10 jaarbracht. Na enkele jaren opsluiting kwam Vandersmissen vrij. Hij vestigdezich te Parijs.

Uit de overlijdensakte bleek dat hij was:"veuf en première noces deMarie Jeanne Prié, époux en secondes noces de Marie Emma Gounand". Denaam van Alice Renaud was niet te lezen.

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Gustave van der Smissen?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Über den Familiennamen Van der Smissen


    

Die Veröffentlichung Genealogie Meert - Dressler wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).