genealogieonline

Alle Hoogerbrugges » Joachim Adriaensz (1522-> 1600)

Persönliche Daten Joachim Adriaensz 


Verwandschaft Joachim Adriaensz


Anknüpfungspunkte in anderen Publikationen

Diese Person kommt auch in der Publikation vor:

Vorfahren (und Nachkommen) von Joachim Adriaensz


Familie von Joachim Adriaensz

Er ist verheiratet mit Lijsbeth Jacobsdr.

Sie haben geheiratet.


Kind(er):

  1. Ignaer Joachimszn  


Notizen bei Joachim Adriaensz

SRM, ORA Hazerswoude, inv. nr. 16, fol. 308v. 4-6-1560. Doe Jacobszn. voor hem zelve en uit de naam van de 3 weeskinderen van Neeltje Jacobsdr. bij Jan Burgerszn. met name Maritje Jansdr., Leentje Jansdr. en Cornelis Janszn., Dirck Maertenszn., man en voogd van Aecht Jacobsdr., Leendert Aemszn. man en voogd van Leentje Jacobsdr., Cornelis Lucaszn., man en voogd van Adriaentje Jacobsdr., Willem Jacobszn. Maetroes man en voogd van Beatrix Jacobsdr., Adriana Jacobsdr. wede Maerten Eeuwoutszn. met Pieter Maertenszn. haar zoon en gekoren voogd, Pieter Dirckszn. en Leendert Dirckszn. met Cornelis Jacobszn. man en voogd van Neeltje Dircksdr., kinderen van Maritje Jacobsdr. gewonnen bij Dirck Eeuwoutszn., allen tezamen erfgenamen van Jacob Gieliszn. voor en Neeltje Doendr. wede Jacob Gieliszn. met Doe Jacobszn. haar zoon en gekoren voogd voor 2 verkopen Joachim Adriaenszn. man en voogd van Lijsbeth Jacobsdr. alle recht dat zij kunnen ontlenen aan een woning in den Oock groot 10 morgen 2 hond 17 roe volgens het morgenboek, daarvan 7 2 morgen met huis, barg, schuur en bepotinge zijn gelegen binnen de vrijheid van den oock en het andere buiten, belend in zijn geheel O Aernt Eeuwoutszn. en Symon Gerritszn., W Cornelis Jan Bouwensznzn., N dezelfde, Pieter Wouterszn. en Symon Gerritszn. en Z de Hoogeveense vaart daarin de koper mede bestorven is, belast met 11 KG per jr, 4 KG lijfrente tbv Jannetje Egbertsdr. in den Haag, daaronder stellende zulke percelen als de koper nog schuldig is van 1600 KG volgens de brief van heden.

(uit de volgende akte blijkt dat Jan Joachimszn en Hendrik Joachimszn kinderen zijn van Joachim Hendrickszn en Magdalena Dircksdr, en dus geen familie)
SRM, ORA Hazerswoude, inv. nr. 19, fol. 182. 21-5-1584. Hendrick Joachimszn. wonende Delft en Jan Joachimszn. zijn broer. Hendrick Joachimszn. verkoopt Cornelis Jacobszn. Houvast 2 hond land, belend O Jan Corneliszn. Craen, W Cornelis Joachimsz. of zijn moeder, Z de landscheiding en N Cornelis Adriaenszn. Lodder; 5 hond land belend O Magdalena Dircksdr. wede Joachim Hendrickszn. hun moeder, W Cornelis Symonszn. Tange en Jacob Pieterszn. Craen, Z Jan Joachimszn. met zijn 2 hond land, N de Achterweg. Item als Jan en Hendrick Joachimszonen tezamen tot hun last hebben gehad een rente van 6 KG per jr staande verhypothekeerd op de gehele woning van Garbrant Janszn. (soe men anders niet ende weet) zo is het dat Jan bekende deze belasting van 6 KG per jr tot zijn laste alleen genomen te hebben, betaald met een schuldbrief. Het land is nog belast met een pacht van 18 KG per jr tbv de erfgenamen van Gerrit Bueckelszn. die Cornelis Hendrickszn. als principael schuldenaar op zijn woning schuldig is als daarvoor speciaal te zijn verbonden, zijnde de voorsz. 7 hond land afkomstig van de woning van Garbrant Janszn. Voor de imdempniteit van de 6 KG als voor de waeringe van t voorsz. land heeft Jan Joachimszn. gesteld 22 morgen land gelegen buiten weg, belend O Willem Symonszn., W Grietje ouwe Jans, Z Dieuwer Claesdr. en Seger Hugenzn. en N de dwarswetering.

Notaris Jacob Tethrode 1600-1601.
Akte 159, blz.. 172, Adriaen Pieters van Cade 60 jaar.
Joachim Adriaens 78 jaar, Benthuizen
Corn Thoenis Suijcker, Bent
Jan Corns en Cors Willems, in de Noock

Leiden: 79B "Getuignisboek", Registers van akten van getuigenverklaringen, 1581-1810. (27 delen), 1581-1810
Adriaens Joachim, 62 jaar, Hazerswoude 79B 106v. Scannr 107
Buurman te Hazerswoude, woont in de Vrijenoock, oud omtrent 62 jaar.
Laatste augustus 1585 (- 62 = 1523)

Haben Sie Ergänzungen, Korrekturen oder Fragen im Zusammenhang mit Joachim Adriaensz?
Der Autor dieser Publikation würde gerne von Ihnen hören!


Zeitbalken Joachim Adriaensz

  Diese Funktionalität ist Browsern mit aktivierten Javascript vorbehalten.
Klicken Sie auf den Namen für weitere Informationen. Verwendete Symbole: grootouders Großeltern   ouders Eltern   broers-zussen Geschwister   kinderen Kinder

    

Die Veröffentlichung Alle Hoogerbrugges wurde zusammengestellt von (nimm Kontakt auf).
Geben Sie beim Kopieren von Daten aus diesem Stammbaum bitte die Herkunft an:
P. Hoogerbrugge, "Alle Hoogerbrugges", Datenbank, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/alle-hoogerbrugges/I3778.php : abgerufen 22. September 2021), "Joachim Adriaensz (1522-> 1600)".