De Roller Stamboom » Kwartierstaat van Mourits Ernest Houck