genealogieonline

West-Europese adel » Jan Jans (de Oude) (Johan) in 't Veld

Persoonlijke gegevens Jan Jans (de Oude) (Johan) in 't Veld Mannelijk


Voorouders (en nakomelingen) van Jan Jans (de Oude) in 't Veld


    
Stamboom
Jan Jans (de Oude) in 't Veld
????-1612
x
Niesje Pieters Cranendonck
1540-1580
Stamboom
Jan Jans (de Jonge) in 't Veld
1575-1618
Tree 5


Gezin van Jan Jans (de Oude) (Johan) in 't Veld

Hij is getrouwd met Niesje Pieters Cranendonck.

Kind(eren):

  1. Jan Jans (de Jonge) in 't Veld  1575-1618 Tree 7


Notities bij Jan Jans (de Oude) (Johan) in 't Veld

Van 1567-1601 was Johan Jansz heemraad van Oost-IJsselmonde.
In 1600 werd hij stedehouder van de schout Pieter Pietersz. Cranendonck (zijn zwager)
en van 1601 tot zijn dood in 1613 was hij schout van Oost-IJsselmonde.
Daarnaast was hij penningmeester (1580-1582) en hoogheemraad (1590-1601) van de polder Varkensoord.

Het is niet geheel duidelijk of hij eenmaal of vaker getrouwd is geweest.
In het Rechterlijk Archief van Oost-IJsselmonde 1896 XLXVIII no.1 fol. 66 anno 1613 staat namelijk vermeld, dat zijn zoon Adriaan Jansz in 't Velt universeel en enig erfgenaam was van zijn moeder Lijsbeth Ariensdr.
Daar onder de kinderen van zijn zoons Jan, Cornelis en Hendrik de naam Lijsbeth niet voorkomt, maar wel Lijntje, is het waarschijnlijk dat de moeder van genoemde zoons Lijntje was.
In het Rechterlijk Archief van Oost-IJsselmonde EXXVIII no. 1 fol. 88 d.d. 13-6-1613 staat echter weer vermeld, dat Cornelis Jansz in 't Velt 3.900 ponden van 40 groten Vlaams schuldig was aan Arijen Jansz in 't Velt, Jan Jansz in 't Velt de Jonge, mede als bloedvoogd van de kinderen van Sijtgen Jansdr Za. en Adriaantje Jansdr Za. en aan Hendrik Jansz in 't Velt, allen kinderen en erfgenamen van Jan Jansz in 't Velt, schout en Lijsbeth Ariensdr, beiden Za.
De letterlijke tekst luidt: 'de secretaris van IJsselmonde als procuratie hebbende van Adriaen Jansse in 't Velt als universeel en enig erfgenaam van zijn moeder Lijsbeth Ariensse zaliger, mitsgaders nog voor een zesde part als erfgenaam van zijn vader Jan Jansse in 't Velt zaliger, in leven schout alhier, en Jan Jansse in 't Velt de jonge, eveneens voor een zesde part van vaderswege, mede als rechte bestorven bloedvoogd van de weeskinderen van Sijtgen Jansse en Adriaen Jansse en Heindrick Jansse, elk eveneens voor een zesde deel; zij geven ten eigen 11 mr land gelegen in de 11e Oost-IJsselmondse houve, groot 20 mr aan Cornelis Jansse int Velt, hun broeder, en erfgenaam van het resterende zesde deel.

Over de familienaam In 't Veld


    ?


De publicatie West-Europese adel is samengesteld door (neem contact op).