genealogieonline

West-Europese adel » Johan Hendrik van Schmid

Persoonlijke gegevens Johan Hendrik van Schmid Mannelijk


Gezin van Johan Hendrik van Schmid

Hij is getrouwd met Anna Scarion.

Kind(eren):

  1. Hendrik Philips van Schmid  1724-1804 Tree


Notities bij Johan Hendrik van Schmid

VON SCHMID

Protestant. — Zürich. — De geregelde stamreeks vangt aan met Junker Ulrich Schmid, die in 1204 leefde en gehuwd was met Anna von Honrein. Diebold von Schmid verkreeg in 1410 adelserkenning van Keizer Sigismund van Hongarije. Bij K.B. d.d. 19 Dec. 1895, n° 9 werd Jacobus Anthony Adolph von Schmid ingelijfd in den Ned. Adel. Bij K.B. d.d. 30 Nov. 1896, n° 61 werd Lodewijk Marie Alexander von Schmid en bij K.B. d.d. 16 Nov. 1898, n° 39 werd Johannes von Schmid ingelijfd in den Ned. Adel.

Wapen: In zwart een zilveren bol; het Schild goud geboord. Helm met zwartzilveren dekkleeden, in de gedaante vau een zwart manteltje gevoerd van zilver en met goud omboord. Helmteeken: de bol van het schild geplaatst op een geel kussen met drie knoopen van rood, aan ieder waarvan een gele kwast afhangt.

Stamreeks

I. Junker Ulrich Schmid, leefde in 1204, tr. Anna von Honrein, dr. van Rudolf en Lieba in der Gotten.

II. Ileinrich Schmid, leefde in 1230, tr. Verena Mosthardt, dr. van Erhard en Elisabetha zom Stag.

III. Ulrich Schmid, leefde in 1264, tr. Anna von Berg.

IV. Heinrich Schmid, Obervogt van den Bisschop van Constanz in Klingnau in 1310, tr. Elisabeth von Weiningen, dr. van Ulrich.

V. Oswald von Schmid, ridder, kapitein in de lijfwacht van Paus Gregorius XI en door dezen tot ridder geslagen, tr. 2° in 1375 Dorothea Krieg von Bellikou.

Uit dit huwelijk:
1. Diebold von Schmid, Commentur zu Wudensweil en Johanniter-ridder, verkreeg in 1410 adelserkenning van Keizer Sigismund.
2. Oswald, volgt VI.

VI. Oswald von Schmid, Landvogt van Keizer Frederik III over het graafschap Kyburg in 1443, tr. Anna Brun.

VII. Heinrich von Schmid, Ridder van het heilige graf van Jeruzalem, Burgtvogt op Farnsburg, tr. Ursula zur
Kinden von Enibtstein.

VIII. Felix von Schmid, geb. 1454, kapitein in den Bourgondischen en den Swabischen oorlog tegen Lodewijk XII, Landvogt op Kyburg 1505, burgem. van Zürich 1510—1514, ovl. Zürich 13 Juni 1524, tr. 2° 1487 Margaretha von Dachselhofen.

IX. Andreas von Schmid, geb. 1504, in franschen dienst te Pavia gevangen genomen en tot ridder geslagen, Landvogt in Baden op Kyburg, afgezant naar Koning Hendrik II van Frankrijk ten einde namens de Eidgenossenschaft prinses Claudia ten doop te houden, olv. 1565, tr. 3° 1553 Barbara von Meiss.

X. Hans Jacob von Schmid, geb. 155G, Landvogt van Andelfingen, ovl. 1613, tr. 1583 Catharina von Escher von Luchs.

XI. Hans Jacob von Schmid, geb. 31 Mei 1586, kapitein in Franschen dienst 1624, übervogt in Birminsdorf, ovl. 3 Juni 1650, tr. 1615 Catharina Meijer von Knonau.

XII. Hans Jacob von Schmid, geb. 8 Oct. 1626, Ober vogt van Lauffen, ovl. aldaar 8 Aug. 1683, tr. (11 Maart 1668) Anna von Meiss, dr. van Hans.

XIII. Hans Heinrich von Schmid, geb. 1685, kapitein in Hollandschen dienst, ovl. Meenen 4 Juni 1739, tr. Anna Scarion, geb. Doornik.

XIV. Philippe Heinrich von Schmid, geb. 1724, luit.-kolonel in Hollandschen dienst, ovl. 27 Mei 1804, tr.Tietjerksteradeel 4 Dec. 1757 Margaretha Stellingwerf, geb. Leeuwarden 5 Oct. 1732, ovl. Utrecht 13 Sept. 1718, dr. van Frans en Sara Levis.

XV. Franz Heinrich von Schmid, geb. 1 Nov. 1765, kapitein in Hollandschen dienst, ovl. 6 Feb. 1888, tr. Zürich 17 Mei 1795 Anna Margaretha Paravicini Schuitness, geb. 8 Jan. 1777, ovl. 17 Sept. 1826.

XVI. Jacob Anton Ludwig von Schmid, geb. Tiel 21 Juni 1806, majoor in Hollandschen dienst, ovl. Amsterdam 5 Sept. 1890, tr. Valkenswaard 22 Maart 1832 Christina Margaretha Henrietta Susanna Gantesweijer, geb. Zevenaar 24 Oct. 1803, ovl. 4 Aug. 1851, dr. van Kasimir Heinrich Wilhelm en Suzanna van Hasselt; 2. Wijk bij Duurstede 16 Dec. 1853 Elisabeth Maria d'Arrillit Brill, geb. Leiden 22 Maart 1833, ovl. Amsterdam 24 April 1899, dr. van Petrus Alexander en Maria Frederica Wilhelmina Gantesweiler.

Uit het tweede huwelijk :
1. Lodewijk Marie Alexander, volgt XVII.
2. Jacobus Anthony Adolph, volgt XVII bis.
3. Jhr. Johannes von Schmid, geb. Halsteren 3 Dec. 1870, employé Maatschappij Oud-Djember, tr. Djember 30 Juni 1898 Cornelia Wilhelmina de Koning, geb. Hondowoso 24 Juli 1873, dr. van Jaeobus Bernardus en Magdalena Petronella Willeken s. [Djember].

XVII. Jhr. Lodewijk Marie Alexander von Schmid, geb. Maastricht 6 Juli 1859, kol. inf., tr. Hoorn 16 Juli 1894 Elisabeth de Jong, geb. Hoogkarspel 12 Juli 1866, dr. van Melckert en Johanna de Vries, ['s Gravenhage].

Uit dit huwelijk:
1. Jhr. Johan Jacob von Schmid, geb. 's Gravenhage 22 Sept. 1895. ['s Gravenhage].
2. Jkvr. Elisabeth Maria von Schmid, geb. 's Gravenhage 10 Dec. 1896. ['s Gravenhage].
3. Jkvr. Anna Jacoba von Schmid, geb. 's Gravenhage 11 April 1900.

XVII bis. Jhr. Jaeobus Anthony Adolphe von Schmid, geb. Maastricht 27 Feb. 1862, majoor inf., tr. Amsterdam 2 Mei 1895 Johanna Elisabeth Kratzenstein, geb. aldaar 23 Sept. 1864, dr. van Johan Friedrich en Cornelia Elisabeth Pieren. [Amsterdam].

Uit dit huwelijk:
Jhr. Felix Johann von Schmid, geb. Amsterdam 29 Feb. 1896. [Rotterdam].
https://archive.org/stream/nederlandsadelsb28unse#page/n217/mode/2up/search/stellingwerf
https://archive.org/stream/nederlandsadelsb28unse/nederlandsadelsb28unse_djvu.txt

Over de familienaam Van Schmid


    ?


De publicatie West-Europese adel is samengesteld door (neem contact op).