genealogieonline

Voorouders Janssen & de Groot » Jan Ivens van Rijswijck (1635-1720)

Persoonlijke gegevens Jan Ivens van Rijswijck 


Voorouders (en nakomelingen) van Jan van Rijswijck


Gezin van Jan Ivens van Rijswijck

Hij had een relatie met Maijken van Gammeren

Kind(eren):

  1. Geertruijdt van Rijswijck  ????-< 1716 
  2. Otto van Rijswijck  1662-????
  3. Cornelis van Rijswijck  1664-????
  4. Anthoni van Rijswijck  1667-????
  5. Johannes van Rijswijck  1671-????
  6. Iven van Rijswijck  1673-????
  7. Antonij van Rijswijk  1676-1730 
  8. Maria van Rijswijck  1679-????


Notities over Jan Ivens van Rijswijck

Heusden R417 (oud 516) fol. 34, 9-5-1684: Joncker Jan Ivensse van Rijswijck koopt 6 hont land te Genderen, genaamd Marijen Campken, voor 31 guldenen 10 stuivers.

Heusden N.A. 4038, 4-6-1686 testament: Comp. Jan Ivense van Rijswijck en zijn vrouw Maijke Thijsse van Gammeren, beiden wonend te Genderen en gezond.Langst levende krijgt het vruchtgebruik. Bij overlijden langst levende krijgt Geertruijt, gehuwd met Aert Sijmonse Nieuwkoop 1½ mergen land, genaamdSpeulman en 1 mergen weiland, genaamd De Put en al de lijfgoederen. De rest wordt verdeeld onder de andere kinderen.
Heusden N.A. 4055, akte 1, 18-1-1687: Schuldbekentenis van 400 gulden van Jan Ivensse van Rijswijck en zijn vrouw Maijcke Tijsse van Gammeren, wonendte Genderen, aan Vrouwe Anna van Delft, weduwe Geraerdt van Berckel, in zijn leven drossaert en dijkgraaf over stad en land van Heusden etc.

Heusden R423 (oud 522), 25-3-1690: aan land in Genderen belend Jan Ivensz van Rijswijck

Heusden R434 (oud 533) fol. 18v, 24-11-1705. Belend aan een weiland gelegen op den Biesheuvel onder Wijk, o.a. Jan Ivense van Rijswijck.

Heusden R434 (oud 533) fol. 19v, 30-11-1705: Jan Ivense van Rijswijck koopt 6 mergen boomgaard, bos als teeltland met timmeringen, zo huis, berg enest en wagenhuis daarop staande, gelegen in Genderen, van Ivo van Gammeren voor 715 gulden.

In Heusden N.A. 4115 2-12-1705, verkoopt Ivo van Gammeren aan Jan Ivense van Rijswijck, meubelen, hafelijke goederen o.a. landbouwgereedschappen voorfl50,-. Dit geld is bestemd voor de erfgenamen van Iven v. Gammeren.

Heusden N.A. 4098, 26-8-1711: Testament van Jan IJvense van Rijswijck en Maijke van Gammeren wonend te Genderen. Om zoveel mogelijk de "eenigheijtonder haer kinderen te doen onderhouden" maken zij dit testament. Na hun overlijden krijgen Cornelis, Jan, IJven en Anthonij van Rijswijck de meubelen,en haaftelijken goederen, goud, zilver,gemunt ende ongemunt met alles wat tot de inboedel behoort. Hun dochter Geertruij gehuwd met Aert SimontseNieucoop wonende tot Wijk krijgt al hetgeen tot haar moeders lijf behoort, zoals linnen,wollen, klederen, goud, zilver, als andersinds. Verder eenuitgebreide opsomming van onroerend goed. In dit testament wordt verwezen naar een eerder testament van 28-7-1676.

Een tweede testament volgt in Heusden N.A. 4103, 9-10-1716, waarin de dochter Geertruijdt niet meer wordt vermeld omdat zij overleden is. Dit testamentis een langstlevende testament. Alle voorgaande testamenten vervallen. Daarna opnieuw een verdeling als langst levende komt te overlij den. In dittestament zijn de kinderen of kindskinderen van wijlen hun dochter Geertruijdt erfgenaam.

Heusden N.A. 4105, 13-7-1718: Om ruzie te voorkomen maken ze opnieuw een testament langstlevende en na overlijden van langstlevende een verdeling vande goederen.

Heusden N.A. 4120, 4-1-1720: Comp. Otto Aertsen van Nieucoop, soldaet in de blauw Garden onder de comp. van Heer Sonneij (of Sonnen), Heer van Aelst.Hij machtigt zijn zwager Pieter Blijenberg, wonend te Wijk om hem te vertegenwoordigen in het proces van scheiding, deling en schifting van de onroerendegoederen van zijn grootvader Jan Ivens van Rijswijck die te Genderen is overleden.

Heusden N.A. 4107, 14-3-1720: Accoord of transactie tussen Maijcken Tijsse van Gameren, weduwe wijlen Jan IJvense van Rijswijck, wonende tot Genderenter eenre, en Jan Bacx als in huwelijk hebbende Maria Aertse Nieucoop, wonend tot Wijk en Peter Bleijenbergh mede wonend aldaar als in huwelijk hebbendeVijverke Aertse Nieucoop en mede als actie en transport hebbende van Otto Aertse van Nieucoop, des selfst swaeger, alle kinderen van Aert SijmonseNieuwcoop, verwekt bij wijlen Geertruijt Janss van Rijswijck, haren moeder zaliger. De eerste comparante wordt genoemd een "swaecke vrouw van hoogejaeren". Daarom wil zij niet het "gansche bewindt over den selven boedel tot haer doot toe aen haer behouden etc." Zij wil zich dan ook van die lastontdoen. Deze kleinkinderen krijgen uit de boedel ieder f200,- is samen f600,-. De helft wordt uitbetaald mei 1720 en de andere helft 1-5-1721. Zoalswe weten is Maijcken van Gammeren ruim een maand later overleden.

Heusden N.A. 4107, 23-4-1720: Twee dagen voor haar dood laat ze deze akte opstellen. Hierin wordt een voogd aangesteld voor de minderjarige kinderenvan haar zoon Cornelis van Rijswijck verwekt bij zaliger zijn huisvrouw Margreta Colijn. Voogd wordt haar neef IJvo Otten van Rijswijck wonend binnende stad Heusden. Deze laatste akte geeft dus duidelijk aan dat zij weinig vertrouwen had in haar zoon Cornelis. Verder wordt diverse keren gewezenop e.v.t. onenigheid tussen de erfgenamen in de diverse testamenten. Ook blijkt dat het grondbezit aanzienlijk was. Wij kunnen wel aannemen dat eendeel van dit bezit van de kant van Maijken van Gammeren kwam. Onder de akte, twee dagen voor de dood van Maijken van Gammeren staat nog een handtekeningvan haar die wel heel moeilijk gesteld is. Zij was duidelijk een vrouw die de touwtjes in handen heeft gehouden tot het laatste.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Jan Ivens van Rijswijck?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Jan Ivens van Rijswijck

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Rijswijck


    

De publicatie Voorouders Janssen & de Groot is samengesteld door (neem contact op).