genealogieonline

Voorouders en (verre) verwanten van Frans Berkelaar & Carla van Turnhout » Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar (1450-????)

Persoonlijke gegevens Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar 


Verwantschap Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar


Gezin van Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar


Kind(eren):

  1. Neel Symonsz  < 1489-????
  2. Gheryt Symonsz  < 1489-????
  3. Dirick Symonsz  < 1489-????
  4. Cornelis Symonsz  1490-???? 


Notities over Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar

F. Berkelaar lijn.
=====
Wikipedia (1):
=====
Van Berckel is een uit het Noordeinde [*] van Berkel afkomstig geslacht dat zich in de 17e eeuw in Delft vestigde en daar fortuin maakte en bestuursfuncties bekleedde.
=====
Geschiedenis
De bewezen stamreeks (v.h. geslacht "Van" Berckel) begint met Adriaen Wiggersz die in 1554 als gegoed in het Noordeinde van Berkel wordt vermeld. Diens achterkleinzoon testeerde met zijn vrouw te Delft en nakomelingen van die laatsten vestigden zich te Vrijenban. Bartholomeus van Berckel (†1724) was de eerste die bestuursfuncties ging bekleden in Delft; van hem en zijn echtgenote bestaan de eerste familieportretten.
=====
Wikipedia (2):
=====
[*] Noordeinde (Lansingerland)
Noordeinde is een buurtschap in de gemeente Lansingerland in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het ligt tussen Berkel en Rodenrijs enerzijds en Zoetermeer anderzijds aan de Noordeindseweg en de parallel daaraan gelegen Noordersingel.
Noordeinde ontstond in de Late Middeleeuwen als de noordelijke uitloper van het ontginningsdorp Berkel. De latere Noordeindseweg was de ontginningsas en veendijk van waaruit het veen ter plaatse ontgonnen werd en waar boerderijen werden neergezet. Bij de vervening die hierop volgde, ontstonden vanaf de zestiende eeuw grote plassen; in de achttiende eeuw was zelfs het grootste deel van de omgeving bedekt met water. In de tweede helft van deze eeuw werd overgegaan tot het droogleggen van de plassen, waarmee eerst tussen 1772 en 1776 de Noordpolder werd aangelegd aan de oostzijde van Noordeinde en vervolgens de Voorafsche polder even ten westen van de buurtschap (daar had de vervening pas korter tevoren opgetreden).
=====
Opmerking F. Berkelaar:
=====
Vooralsnog zijn er geen aanwijzingen dat dit geslacht "Van Berckel" in relatie kan worden gebracht met de tak Berckel (zonder voorvoegsel) of Berkel(aer). Wel zijn beide geslachten afkomstig uit het zelfde gebied, waardoor de familienaam als toponiem verklaarbaar is.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Symon (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Over de familienaam (voorlopig) stamoudste van het geslacht Berkelaar