Voorouder Westerdijk


Het nageslacht van Pieter Berends en Martje Tjaarts, voorouders van de Groningse familie Westerdijk, is samengesteld door R.G.J. Korver (neem contact op). Deze publicatie is voor het laatst bijgewerkt op 4 september 2009.


STAMBOOM VAN DE FAMILIE WESTERDIJK    
Herzien: juni 2007          
             
O=gedoopt *=geboren of gedoopt &=gehuwd met &1=eerste huwelijk, &2= tweede huwelijk X=overleden  
In geval van strijdige of twijfelachtige bronnen is de gebruikte bron vermeld.    
           
I BEREND PIETERS & ? >=1 k  
  *~ 1612        
           
1 Pieter Berends   volgt onder IIb    
IIb- FRERIK ARENTS & &1 MARTJE TJAARTS 6 k  
  X <1690   * 1648, Saaxumhuizen [bron 3]  
  Landbouwer op Westerholm te   Hertrouwde &2-&2 Pieter Berends (IIb)    
  Saaxumhuizen en later op        
  Praebendeheerd te Uithuizen        
           
1 Trijntje Freriks & Klaas Beerents    
[bron 3] * oudste kind, Uithuizen        
2 Frerik Arents & Bouke Leulfs >=6k  
  * Uithuizen (zie ook IIIb) * 9-7-1691 op Den Hoorn te Oosternieland    
  X 1754, Uithuizen   X 1759, Uithuizen    
  Landbouwer op Tettemaheerd te        
  Uihhuizen   Dochter van Leulef Tonnis * 21-9-1666, Oosternieland, X  
      21-9-1758, Oosternieland, landbouwer op Den Hoorn te  
      Oosternieland (1696-1733) &1-(9-10-1690, Midwolda)-&      
      Wijpke (of Wubbechien) Wijpkes *~1669, Midwolda, X 1711.      
      Leulef Tonnis hertrouwde &2-& Aaltje Beerents.        
           
IIb PIETER BERENDS &1 &2 MARTJE TJAARTS 2 k      
zoon X 17 december 1728, Uithuizen 1690 * 1648, Saaxumhuizen        
van I Landbouwer op Praebendeheerd Uithuizen X 1708, Uithuizen        
  te Uithuizen [bron 1] Weduwe van Frerik Arents (IIb-).        
  Zoon van Berend Pieters (~1612-?)   Dochter van Tjaart Michiels, landbouwer op Nienhuis te      
      Saaxumhuizen en later op Praebendeheerd te Uithuizen      
      & Trijntje Jacobs.        
               
1 Berend Pieters   volgt onder IIIb        
[bron 1] * 1691, Uithuizen            
2 Tjaart Pieters   volgt onder IIIa        
[bron 5] * 1693, Uithuizen            
               
IIb PIETER BERENDS &2 & ANJE SIERTS (of SYERTS)        
zoon X 17 december 1728 ~1710          
van I Landbouwer op Praebendeheerd            
  te Uithuizen.            
  Zoon van Berend Pieters (~1612-?)            
  Weduwnaar van Martje Tjaarts (1648-1708)            
               
bron 1: Internet, Genealogie Pagina, Jeroen Paul Dekker          
bron 3: Groninger Archief            
bron 5: Boerderijen op het Hogeland van de Stichting Boerderijenboek Het Hogeland        
IIIa TJAART PIETERS & AEGTJE EGGES >=3k      
zoon * 1693, Uithuizen   * ~1700, Usquert        
van IIb X 7-12-1776, Uithuizen   X 10 oktober 1775, Uithuizen        
  Landbouwer op Tacuma (vanaf            
  1910 Tocama genaamd) te Uithui-            
  zen vanaf 1726 en leraar der            
  doopsgezinden te Uithuizen (1725-            
  1769)   Dochter van Egge Lubberts, * Usquert, X< 1724,        
  Zoon van Pieter Berends (?-1728) & Martje   Usquert, landbouwer op Boukemaheert te Usquert        
  Tjaarts (1648-1708)   &-(28 november 1695)-& Martje Lippes, * 1670        
      op Wilkemaheerd te Garsthuizen, X 2-11-1750, Uithuizen.      
      Martje Lippes vestigde zich in 1735 in Uithuizen-dorp.      
      Egge Lubberts was een zoon van Lubbert Egges &2-& Eltje      
      Pieters die Boukemaheert kochten in 1668 en exploiteerden      
      tot 1706. Lubbert Egges was weduwnaar van &1-(1-1-      
      1663)-& Dieverke Everts.        
               
1 Eltje(n) (of Eltijn) Tjaarts & &1 Renger Melles Doornbosch        
  * Uithuizen 14-3-1760 * 28 december 1737, Uithuizermeeden        
  X (begraven) 24 december 1778, Uithuizer-   X 6-2-1784, Uithuizermeeden        
  meeden   Landbouwer aan de Hefwalsterweg te Uithui-        
      zermeeden (1762-1777), daarna landbouwer        
      op Ungersma te Uithuizermeeden        
      Hertrouwde &2-(12 december 1779, Uithuizen)-& Albertje Jans,      
      * 1754/55, Uithuizen, X 3-9-1812, Uithuizen        
      Zoon van Melle Luirts Doornbosch * 31-1-1707, Uithuizer-      
      meeden, X 12-3-1773, Uithuizerneeden, landbouwer op      
      Ungersma te Uithuizermeeden &1-(10-6-1725, Niekerk      
      gem. Ulrum)-& Anje Rengers *~1705, Niekerk, X 14-9-      
      1742, Uithuizermeeden.        
      Melle Rengers Doornbos hertrouwde &2-(22-3-1744,        
      Uithuizermeeden)-& Martje Freriks, *~1720, Uithuizen,      
      X 3-11-1758, Uithuizermeeden, dochter van Frerik Arents      
      (?-1754) & Bouke Leulfs (1691-1759). (zie IIb-2)        
2 Egge Tjaarts   volgt onder IVa        
  * 1732, Uithuizen            
3 Martjen Tjaarts & Wybe Jans        
  * Uithuizen 23-9-1753 * Hoogezand        
IIIb BEREND PIETERS &1 & ELISABETH SIERTS 5 k  
zoon * 1691, Uithuizen 1738 *~1710, Uithuizen    
van IIb X 27-4-1776, Uithuizen   X 1752, Uithuizen    
  Landbouwer op Praebendeheerd        
  te Uithuizen en walvisvaarder        
  Zoon van Pieter Berends (?-1728) & Martje        
  Tjaarts (1648-1708)        
           
1 Pieter Berends Westerdijk   volgt onder IVe    
  * 1739, Uithuizen        
2 Siert Berends Siertsema &1 & Anje (of Eenje) Harms 1 k  
  * 1740, Uithuizen 1778 *~ 1744, Zeerijp    
  Landbouwer aan de Hefswalsterweg Uithuizer- Dochter van Harm Clasen (of Klaassen) (?-1770) & Anje  
  te Uithuizermeeden tezamen met meeden Eppes (?-1779). (zie IVa1)    
  zijn broer Jan Berends (IIIb4).        
  Vanaf 1784 landbouwer te 't Zandt. &2 & Nieske Geerts 1 k  
    2-2-1785 * 25-1-1762, 't Zandt    
    Uithuizen X 22 november 1842, 80 j. oud    
      Dochter van Geert Geerts &-(13-4-1759, 't Zandt)-& Wibge  
      Rengers.    
3 Klaas Berends Westerdijk   volgt onder IVb    
  * 1742, Uithuizen        
4 Jan Berends Bouma & &2 Anje Lubberts >= 3k  
  * 1746, Uithuizen 19-4-1779 * ~1745, Usquert    
  X 1803   X 1805    
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden tezamen met        
  zijn broer Siert Berends (IIIb2).        
  Vanaf 1799 landbouwer op een        
  plaats aan de Oudedijk, westelijk van        
  Boukemaheerdt te Usquert, in 1879        
  Boumaheerd genaamd.   Dochter van Lubbert Egges, * 3-1-1707, Usquert, X 11-4-  
      1771, landbouwer op Boukemaheert te Usquert en leraar  
      der doopsgezinden te Usquert en Uithuizen &-(3-4-1735,  
      Uithuizen)-& Wibge Leulfs, * 1713, Oosternieland, X 1784.  
      Weduwe van &1-& Luirt Luirts Ikema *~ 1736, Niekerk gem.  
      Ulrum, landbouwer op Ikemaheerd te Niekerk.    
      Luirt Luirts was een zoon van Luirt Luirts * 1707, Niekerk  
      gem. Ulrum, X ~1785 &-(1731)-& Hilje Luitjens, * Niekerk  
      gem. Ulrum.    
      Wibge Leulfs (1713-1784) was een dochter van Leulef  
      Tonnis (1666-1758)(zie ook IIb-2) &2-& Aaltje Beerents.  
      Leulef Tonnis was weduwnaar van &1-& Wijpke Wijpkes  
      (zie IIb-2).    
5 Anje Berends Westerdijk & Popke Lammerts Westerhuis >= 4k  
  * 1749, Uithuizen 4-4-1777 O 1-5-1746, Saaxumhuizen    
  X 10-8-1810, Usquert   X 1-2-1809, Usquert, 62 j. oud    
      Landbouwer op Westerhuisheerd te Usquert    
      vanaf 1797    
      Zoon van Lammert Heres, O 5-5-1701, Saaxumhuizen &-  
      (2-11-1727)-& Lubge Popkes, *~ 1703, Hornhuizen    
           
IIIb BEREND PIETERS &2 & DIEUWERKE FRERIKS 3 k      
zoon * 1691, Uithuizen 3-7-1755 *~1730, Uithuizen        
van IIb X 27-4-1776, Uithuizen Uithuizen          
  Landbouwer op Praebendeheerd            
  te Uithuizen en walvisvaarder   Dochter van Frerik Arents (?-1754) & Bouke Leulfs        
  Zoon van Pieter Berends (?-1728) & Martje   (1691-1759). (zie ook IIb-2)        
  Tjaarts (1648-1708)            
  Weduwnaar van Elisabeth Sierts.            
               
6 Freerk Berends Westerdijk ongehuwd          
  * 16-6-1764, Uithuizen            
  X 24-5-1820, Uithuizen, 55 j. oud            
  Landbouwer op Den Hoorn te            
  Oosternieland.            
7 Bouwke Berends & &1 Krijn Rienjes (of Reinjes) 2 k      
  * Uithuizen 21-5-1786 * Middelstum        
  X voor 1795   Hertrouwde &2-(28-2-1795)-& Harmke Willems, weduwe      
      van Sybrand Pieters        
               
Walvisvaart            
De walvisvloot lag 's winters in Borkum. De Borkumer walvisvaarders betrokken 's zomers regelmatig arbeidskrachten uit de      
kuststreken van Groningen voor het uitbraden van de traan van walvissen. Veel arbeiders en boerenzoons uit die        
streken maakten dan een reis naar Groenland om in korte tijd een hoog loon te verdienen. Gedurende de paar maanden tussen      
'zaaien en maaien' was destijds in de landbouw weinig te verdienen omdat de gewassen toen nauwelijks gewied werden.      
De wavisvaart eindigde tussen 1770 en 1780 door overweldigende Engelse concurrentie.        
Oorsprong van de familienaam Westerdijk            
Westerdijk is de laat middeleeuwse naam voor een deel van de Oudedijk te Uithuizen waaraan de Praebendeheerd ligt.        
IVa EGGE TJAARTS & MARTJE ULPHERTS WYRSEMA 9 k  
zoon * 1732, Uithuizen 21-6-1750 * 1732, Eenrum [bron 6]  
van IIIa X 5-4-1777, Uithuizen Uithuizen X 14 oktober 1794, Uithuizen [bron 8]  
  Landbouwer op Bouwkmaheerdt te [bron 6]      
  Uithuizen, destijds karspel Usquert   Dochter van Ulphert Pieters Wyrsema, *~1680, Een- [bron 6]  
  Zoon van Tjaart Pieters (1693-1776) &   rum, X <1741, landbouwer op Oldenhuis te Eenrum &3-  
  Aegtje Egges (~1700-1775)   (15 november 1721, Niekerk gem. Ulrum)-&1 Foske Luitjens, [bron 1]  
      *~1700, Niekerk gem. Ulrum, X < 1-8-1754. [bron 4]  
      (zie ook IVa8)    
      Ulphert Pieters Wyrsema was eerder gehuwd met &1- [bron 5]  
      (1705)-& Trijntje Jacobs *~1685, X<1713 [bron 5]  
      en &2-& Anje Jansen, X<1721. [bron 5]  
      Foske Luitjens hertrouwde &2-(19-9-1741, Eenrum)-& [bron 5]  
      Pieter Jans. [bron 5]  
           
1 Aegtje Egges Wyrsema (of Wierse- & Eppe Harms Boukema 10 k  
  ma) 25-6-1775 * 30-4-1749, Usquert [bron 2]  
  * 10-4-1751, Usquert Usquert X 25-6-1823, Usquert, 74 j. oud [bron 2]  
  X 23-9-1826, Usquert, 75 j. oud   Landbouwer op Bouwemaheerd te Usquert [bron 2]  
      Zoon van Harm Clasen (of Klaassen), * op Baukuma- [bron 2]  
      heerd te Zeerijp, X 22-9-1770, Usquert, landbouwer [bron 2]  
      op Baukumaheerd te Zeerijp tot ~1748, daarna land- [bron 2]  
      bouwer op Bouwemaheerd te Usquert &-(11-2-1739, [bron 2]  
      Usquert)-& Anje Eppes, * op Gristerheerd te Eenrum, [bron 2]  
      X 14-4-1779, Usquert. (zie ook IIIb2)    
      De kinderen heetten deels Boukema, deels Oosterhuis.  
      Harm Clasen (of Klaassen) was een zoon van Klaas  
      Jans, *~1674, X 6-5-1726, Zeerijp, landbouwer op Bau-  
      kumaheerd te Zeerijp & Lysabeth Harms *~1687,    
      X 4-4-1750, Zeerijp.    
2 Foske Egges & Willem Jacobs [bron 6]  
  * 12-3-1753, Usquert        
  X ?-5-1801, Usquert, 48 j. oud        
3 Tjaard Egges Boukema        
  * 4-2-1756, Usquert        
  X 25-9-1761, 5 j. oud        
4 Ulfert Egges Boukema &1 & Anje Jans Noordhof 1 k  
  * 12-1-1759, Usquert 1795 * 1753, Usquert    
  X 8-4-1837, 78 j. oud   X 1805, Usquert    
  Landbouwer op Bouwkmaheerdt te &2 &2 Eltjen Pieters 0 k  
  Uithuizen, destijds karspel Usquert ?-10-1808 * 1743, Usquert    
      X 1818, Uithuizen    
      Dochter van Pieter Derks, * 1699, X 15 december 1759, land-  
      bouwer op Nyenhuis te Rottum &3-(24-1-1743)-& Knelske  
      Klaassen, X 24-4-1757, weduwnaar van &1-& Geeske  
      Rengers, X<1735 en &2-(1735)-& Trijntje Jans, X 8-3-  
      1741).    
      Weduwe van &1-& Tjark Derkx (of Derks), X < 1789,    
      landbouwer op Klaverstede te Den Andel.    
5 Auktje Egges        
  * 1760, Usquert        
  X 1780, Usquert        
6 Tjaart Egges & Trijntje Pieters (of Hindriks) van Veen    
  * 24 november 1761, Usquert 12-5-1795 * ~1768, Usquert    
  X ?-10-1798, 36 j. oud   X 1798    
      Dochter van Hindrik Pieters Vinsentze, X 1797, tot    
      1763 mosterd- en boekwijtmolenaar in de Lewehof te  
      Uithuizen, grutter, mosterdmaker, veehandelaar,        
      daarna landbouwer op Engersma (afgebroken ~1926)      
      te Uithuizen &-(24-3-1754, 't Zandt)-& Martje Pieters        
      Kremer (1732-1811)        
7 Martjen Egges Wyrsema (of Wier- &1 & Klaas Freerks 3 k  
  sema) 19 november 1786 * 1742, Usquert    
  * 1-4-1766, Usquert   X 24-1-1798    
  X 2-2-1846, Uithuizen, 79 j. oud   Landbouwer aan de Oldörpsterweg te Uithuizen  
  Landbouwerse aan de Oldörpster-   vanaf 1785    
  weg te Uithuizen (1786-1837) &2 & Popke Jacobs Huizinga 5 k  
    4-8-1799 * 10-4-1773, 't Zandt    
      X 9-10-1812, 39 j. oud    
      Landbouwer aan de Oldörpsterweg te Uithuizen  
      Zoon van Jacob Huizinga & Trijntje Huizinga    
8 Pieter Egges Boukema & Eltje Luitjens Wiersum    
  * 26 december 1770, Usquert 1795 * 4-3-1771, Eenrum    
  X ?-7-1820, 49 j. oud Usquert X 1-2-1836, Eenrum, 64 j. oud    
  Landbouwer te Eenrum   Dochter van Luitjen Ulpherts Wiersum, *~1725, Eenrum,  
      X !784, Eenrum, landbouwer op Oldenhuis te Eenrum,      
      weduwnaar van Grietje Jans, * 1729/30, X 16-5-1752      
      op Oldenhuis te Eenrum, &2-(21-4-1754, Uithuizen)-&      
      Martje Tjaarts, * 1730, Uithuizen, X 11 oktober 1821, Baflo.      
      Luitjen Ulpherts Wiersum (~1725-1784) was een zoon      
      van Ulphert Pieters Wiersema (~1680-<1741) & Foske      
      Luitjens (~1700-<1755).(zie ook IVa)        
      Martje Tjaarts was een dochter van Tjaart Sywerts (1696-      
      1790) & Eltje Egges, * Boukemaheert, Usquert, X 1778.      
9 Lubbert Egges Boukema & Bouwke Sijgers van Slooten >= 1k  
  * 4-5-1774, Usquert 25-5-1800 * 9-5-1774, Usquert    
  X 17-7-1848, Den Hoorn, 74 j.oud   X 13-2-1812, Wehe gem. Leens, 37 j. oud    
  Bierbrouwer   Dochter van Sijger Tammes van Slooten, * Nijenklooster  
      gem. Kloosterburen, X 20-3-1808, Grijssloot &-(23-4-1763)  
      -& Chielje Eysses, X 14-5-1799, Grijssloot gem. Leens.  
           
bron 1: Trouwregister Niekerk en Vliedorp, 1651-1750      
bron 2: Internet, Genealogie Noord Groningen, Jaap Bos      
bron 4: Rechterlijk archief Provincie Groningen        
bron 5: Internet, Kwartierstaat van Grietje Foskelina Ausema      
bron 6: Internet, Genealogie van andere Wiersema 1, Claes Peters, van Frans Krom    
bron 8: Internet, Genealogische informatie, Jaap Bos      
IVb- JAN SICKES (of SIKKES) & &1 SWAANTJE JURRIENS >= 1k  
  * Zandeweer 7-5-1769 * 30-3-1749, Leermens    
      Hertrouwde &2-& Klaas Berends Westerdijk (IVb)    
           
1 Sikke Jans Zandt & &2 Aaltje Pieters Dojes 1 k  
  O 30-7-1769, Oosterwijtwerd 1804 * 1-2-1778 op Oud Wadwerd, Usquert [bron 1]  
  X 11-5-1825, Oosternieland, 55 j. o.   X 12-2-1843, Oosternieland, 65 j. oud    
  Landbouwer op Meyema te Ooster-        
  nieland   Dochter van Pieter Dojes, * 14 december 1749, Bedum, X 5-10-  
      1829, Warffum, landbouwer op Oud Wadwerd te Usquert  
      &-(10 november 1776, Usquert)-&2 Barbara Harms Schut,    
      * 1746, Oosternieland, X 1818. Barbara Harms Schut  
      was weduwe van &1-(1771)-&3 Klaas Mindelts, * Middel-  
      stum. Klaas Mindelts was weduwnaar van &1-(1726)-&2  
      Welmoet Jacobs, X 1739 en van &2-& Sijmentje Wiebes  
      (of Wybes). Welmoet Jacobs was weduwe van Cornel(l)is  
      Eysses, landbouwer op Oud Wadwerd te Usquert.    
      Weduwe van &1-& Jacob Simons (of Sijmens),* 3-1-1773,      
      Oosternieland, X 12-2-1803, landbouwer op Meyema [bron 1]      
      te Oosternieland.        
           
IVb KLAAS BERENDS WESTERDIJK & &2 SWAANTJE JURRIENS 5 k  
zoon * 1742, Uithuizen 23-3-1774 * 30-3-1749, Leermens gem. 't Zandt    
van IIIb X 12 november 1825, Uithuizen Usquert X 18-9-1833, Uithuizen, 84 j. oud    
  Landbouwer op Praebendeheerd        
  te Uithuizen en walvisvaarder   Weduwe van Jan Sickes (IVb-)        
  Zoon van Berend Pieters (1691-1776) &   Dochter van Jurrien Reinders (1725-1795), landbouwer op  
  Elisabeth Sierts (~1710-1752).   Jacobsmaheerd te Leermens &-(11-6-1747, Leermens)-&  
      Jantijn Cornelis, * 1719, Kantens, X 1794.    
           
1 Berend Klaassens Westerdijk   volgt onder Va    
  * 22-1-1775, Usquert        
2 Jurjen Klaassens Westerdijk   volgt onder Vc    
  * 5-10-1777, Uithuizen        
3 Elizabeth Klasens Westerdijk &1 & Hindrik Sieuwkes Sijtsema (of Sietsema)    
  * 1-3-1783, Uithuizen 1803 * 1781/82    
  X 5-6-1861, Uithuizermeeden, 78 j.   X 26-2-1822, Uithuizen, 40 j. oud    
  oud   Landbouwer aan de Oldörpsterweg te Uithuizen  
    &2 & Pieter Jeltes Vos    
    27-3-1823 * 8-1-1786, Uithuizermeeden    
    Uithuizer- X 9-3-1858, Uithuizermeeden, 72 j. oud    
    meeden Landbouwer op Fridema te Uithuizermeeden    
      vanaf 1825. Fridema werd in 1903 afgebroken.  
      Zoon van Jelte Pieters, landbouwer op Fridema te Uit-      
      huizermeeden vanaf 1761 &2-(1785)-&1 Anje Jans.        
      Jelte Pieters was weduwnaar van &1-& Geertje Lamberts.      
      Anje Jans hertrouwde &2-(1792)-& Tonnis Pieters, * op      
      Groote Hadder te Uithuizermeeden.        
4 Jantje Klaassens Westerdijk   volgt onder Vb    
  O 18-9-1785, Uithuizen        
5 Cornelis Ewes Klaassens Wester-   volgt onder Vd    
  dijk        
  * 24-7-1787, Uithuizen        
           
bron 1: Internet: Verwanten.net, Genealogie 2, Ella Marieke Huizinga        
IVe PIETER BERENDS WESTERDIJK & ANJE ALBERTS DOB 10 k  
zoon * 1738/39, Uithuizen 19-5-1771 * 28-3-1751 op De Streek te Usquert    
van IIIb X 28-7-1817, Uithuizen, 78 j. oud Usquert X 1-3-1828, Uithuizen, 77 j. oud    
  Landbouwer aan de Lauwersdwars-        
  weg te Uithuizen, maar woonde        
  elders.   Dochter van Albert Gerrits Dob, landbouwer op De Streek  
  Zoon van Berend Pieters (1691-1776) &   te Usquert &-(22 november 1733, Usquert)-& Trijntje Jacobs.  
  Elisabeth Sierts (~1710-1752).        
           
1 Lijsebet Pieters Westerdijk        
  O 14 oktober 1771, Uithuizen        
  X <2-5-1786        
2 Berent Pieters Westerdijk        
  O 29 november 1772, Uithuizen        
  X < 4-10-1778        
3 Trijntje (of Trientje) Pieters Wester- & Heine Sierts Venhuizen    
  dijk 1798 * 1766/67, Uithuizen    
  O 19 november 1775, Uithuizen   X 1-10-1830, Uithuizen, 63 j. oud    
  X 11 oktober 1818, Uithuizen, 42 j. oud   Landbouwer op De Vennen (tegenwoordig    
      Vicariheerd) te Uithuizen.    
      Zoon van Siert Heines Venhuizen, * Uithuizen, X 1787,      
      landbouwer op De Vennen (tegenwoordig Vicariheerd)      
      te Uithuizen & Trientje Jacobs, X 1798        
4 Berend Pieters Westerdijk   volgt onder Vh    
  O 4-10-1778, Uithuizen        
5 Albert Pieters Westerdijk   volgt onder Vj    
  O 9-9-1781, Uithuizen        
6 Jan Pieters        
  O 11-1-1784, Uithuizen        
  X < 26-7-1789        
7 Elizabeth (of Lijzebeth) Pieters & Marten Waalkes    
  Westerdijk 27 november 1813 * 10 oktober 1787, Emden    
  * 2-5-1786, Uithuizen Uithuizen X 1879    
  O 7-5-1786, Uithuizen   Zoon van Waalke Marten Waalkes, landbouwster.    
  X 9-1-1860, Uithuizen, 73 j. oud        
8 Klaes Pieters Westerdijk        
  O 6-7-1788, Uithuizen        
  X 4-3-1855, Uithuizen, 66 j. oud        
9 Jan Pieters Westerdijk        
  O 26-7-1789, Uithuizen        
10 Anje Pieters Westerdijk & &1 Berend Reinders Kampinga    
  O 10-7-1796, Uithuizen 11-7-1818 * 1790/91, Uithuizen    
  X 10-3-1826, Uithuizen, 29 j. oud Uithuizen X 7-1-1833, Uithuizen    
      Boereknegt, dagloner    
      Hertrouwde &2-(13-4-1831, Uithuizen)-&2 Elisabeth    
      Frederiks Overman, * 1798, Onderwierum gem. Bedum,  
      X 27-5-1873, Baflo, weduwe van &1-(24 november 1825, Uithui-      
      zen)-& Jacob Willems Bos * 1800/01, Uithuizermeeden,      
      X 24-5-1828, Uithuizermeeden, landbouwer.    
      Zoon van Reinder Cornelis, landbouwer & Anje Berends  
           
Va BEREND KLAASSENS WESTER- &1 & ANJE EPPES BOUKEMA 2 k  
zoon DIJK 1803 * 19-4-1777, Usquert    
van IVb * 22-1-1775, Usquert   X ?-5-1804, 27 j. oud    
  O 29-1-1775, Usquert   Dochter van Eppe Harms Boukema (1749-1823) & Aegtje  
  X 25 november 1858, Uithuizermeeden,   Egges Wyrsema (of Wiersema) (1751-1826). (Zie ook IVa1)  
  83 j. oud        
  Landbouwer op Praebendeheerd &2 & HILJE LUIRTS IKEMA 7 k  
  te Uithuizen tot 1807, daarna aan 7-4-1805 * 1777, Niekerk gem. Ulrum    
  de Hefwalsterweg te Uithuizer-   X 8-1-1848, Uithuizermeeden    
  meeden.   Dochter van Luirt Luirts Ikema, *~1736 & Anje Lubberts  
  Zoon van Klaas Berends Westerdijk (1742-   (~1745-1805).    
  1825) & Swaantje Jurriens (1749-1825)        
           
3 Klaas Berends Westerdijk ongehuwd      
  * 3-4-1806, Uithuizermeeden        
  X 23-1-1880, Uithuizermeeden,        
  73 j. oud        
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden        
4 Luirt Berends Westerdijk   volgt onder VIa    
  * 19-9-1807, Uithuizermeeden        
5 Swaantje (of Zwaantje) Berends & IJzebrand (of Izebrand) Freerks Schattenburg  
  Westerdijk   * 16 november 1816, Warffum 1 k  
  * 7-5-1810, Uithuizermeeden 25 oktober 1850 X 14-1-1896, Uithuizen, 79 j. oud    
  X 6-7-1889, Uithuizen, 79 j.oud Uithuizen Zoon van Freerk Isebrands (of Izebrands of IJzebrands of  
      Isebrants of IJsebrands) Schattenburg (of Schattenberg of  
      Schattenborg of Schattenburgh), * 24-5-1778, X 1847,  
      landbouwer op 't Schathuis te Warffum &1-(30-4-1812,  
      Warffum)-& Jantje (Sirps) Elema, * 25 december 1785, Stedum,  
      X 1819.    
      Freerk Isebrands hertrouwde &2-(18-7-1822,Warffum)-&  
      Martje Sieuwkes Sietsema, * 6-5-1787, Usquert, X 14-7-      
      1851, Uithuizen.        
6 Jan Berends Westerdijk   volgt onder VIb    
  * 27-1-1812, Uithuizermeeden        
7 Lubbert Berends Westerdijk ongehuwd      
  * 18 november 1813, Uithuizermeeden        
  X 27 december 1880, Uithuizen, 67 j. oud        
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden            
8 Berend Berends Westerdijk   volgt onder VIc    
  * 24-8-1817, Uithuizermeeden        
9 Jurjen Berends Westerdijk   volgt onder VId    
  * 24-8-1817, Uithuizermeeden        
Vb JANTJE KLAASSENS WESTER- & RITZE CORNELLIS HELWERDA 5 k  
dochter DIJK 18 oktober 1807 * 4-5-1783, Helwerd    
van IVb O 18-9-1785, Uithuizen Uithuizen X 8-7-1860, Warffum, 77 j. oud,    
  X 18-8-1854, Toornwerd, gemeente   Bakker te Uithuizen    
  Middelstum, 68 j. oud   Zoon van Cornellis Ritzes Helwerda, * 7-7-1748, Usquert,  
  Dochter van Klaas Berends Westerdijk   X 3-12-1813, Uithuizen, landbouwer aan de Oudedijk  
  (1742-1825) & Swaantje Jurriens (1749-   te Usquert &-(29-3-1782, Usquert)-& Aafke Jans, * Usquert  
  1825)        
           
1 Aafke (Ritzes) Helwerda & Klaas (Klaassens) Zijlstra 9 k  
  * 10-6-1808, Uithuizen 20-4-1833 * 10-4-1808, Beers, gem. Baarderadeel (Fld)    
  X 24-4-1892, Middelstum, 83 j. oud Uithuizen X 8-2-1881, Middelstum, 72 j. oud    
      Eerst grutter te Loppersum, later olieslager    
      te Toornwerd, gemeente Middelstum.    
      Zoon van Klaas Gerrits Zijlstra & Nieske Jacobs.        
2 Klaas (Ritzes) Helwerda & &2 Sietje (Gerrits) Nanninga 6 k  
  * 26-5-1809, Uithuizen 5-7-1849 * 18-1-1818, Hornhuizen    
  X 19 oktober 1894, Den Andel, 85 j. oud Eenrum X 7-1-1887, Westernieland, 78 j. oud    
  Landbouwer te Westernieland.   Weduwe van &1-(30-3-1843, Eenrum)-& Walle (Luitjes)  
      Luitjens, * 1802, Westernieland gem. Eenrum, X 24-1-1848,  
      Westernieland gem. Eenrum, landbouwer te Westernieland.  
      Dochter van Gerrit (Gerhardus) Nanninga, * 12 december 1787,  
      Hornhuizen, X 23 november 1845, Hornhuizen gem. Klooster-      
      buren, bakkersknecht, dagloner &-(21 oktober 1813, Eenrum)-&  
      Lizabeth (Geerts) Sikkema, * 12-7-1795, Pieterburen gem.  
      Eenrum, X 8-5-1837, Hornhuizen gem. Kloosterburen.      
3 Zwaantje (Ritzes) Helwerda        
  * 21-1-1815, Uithuizen        
  X 23-1-1815, Uithuizen, 2 d. oud        
4 Berend Klaassen (Ritzes) Wester- & Siegerdina (Harms) Tuinema 8 k  
  dijk Helwerda 9-11-1850 * 23-9-1823, Menkeweer, gemeente Onder-    
  * 23-7-1817, Uithuizen Bedum dendam    
  X 1-4-1900, Menkeweer, gem.   X 1-6-1906, Onderwierum, gemeente Onder-    
  Onderdendam, 82 j. oud   dendam, 82 j. oud    
  IJzersmid te Onderdendam   Dochter van Harm Siegers Tuinema * 1-3-1786, Winsum,  
  Alle kinderen heetten Helwerda   X 23-4-1830, Onderdendam gem. Bedum, ijzersmid &    
      Grietje Derks Smit * 7-11-1785, Menkeweer gem. Bedum,  
      X 7-1-1854, Onderdendam gem. Bedum.    
5 Cornelis (Ritzes) Helwerda        
  * 29-1-1820, Uithuizen        
  X 7-10-1835, Uithuizen, 15 j. oud        
Vc JURJEN KLAASSENS WESTER- & EILKE TIDDES SCHENKHUIS (of AILKE 8 k  
zoon DIJK 15-1-1803 TIDDES OUDMAN)    
van IVb * 5-10-1777, Uithuizen Uithuizer- * 21-1-1784, Maarslag    
  X 31 oktober 1842, Uithuizen, 65 j. oud meeden X 16-1-1854, Uithuizen, 69 j .oud    
  Landbouwer op de Praebendeheerd        
  te Uithuizen.   Dochter van Tidde Klasens (of Clasens)(Schenkhuis),  
  Zoon van Klaas Berends Westerdijk (1742-   O 18 oktober 1739, Oosterwijtwerd, X 31 december 1824, Uithuizer-  
  1825) & Swaantje Jurriens (1749-1825)   meeden, eerst landbouwer op Hoog Maarslagt onder  
      Maarslag, na zijn tweede huwelijk kastelein en logement-  
      houder te Uithuizermeeden, weduwnaar van &1-& Joeke  
      Jans, &2-(27-1-1782, Maarslag)-& Ida Reinders Torringa,  
      O 26-4-1758, Leens, X 22 december 1839, Grijpskerk.    
1 Ida Jurriens Westerdijk & Menno Bennema Hammingh 5 k  
  * 19-7-1804, Uithuizermeeden 28 oktober 1827 * 23-5-1799, Garnwerd gem. Winsum    
  X 11 oktober 1885, Grijpskerk, 81 j. oud Uihuizer- O 9-6-1799, Garnwerd gem. Winsum    
    meeden X 31-5-1870, Grijpskerk, 70 j. oud    
      Pelmolenaar    
      Zoon van Egbert Berends Hammingh, O 30-4-1775,    
      X 28 november 1810 & Dieuwerke Bennema, O 30-4-1775,    
      X 9-12-1828.    
2 Klaas Jurjens Westerdijk   volgt onder VIe    
  * 4-5-1806, Uithuizermeeden        
3 Tidde Jurriens Westerdijk   volgt onder VIn    
  * 17 oktober 1808, Uithuizen        
4 Jurrien Reinders Westerdijk   volgt onder VIf    
  * 19-6-1816, Uithuizen        
5 Reinder Jurjens Westerdijk        
  * 19-6-1816, Uithuizen        
  X 9-8-1816, Uithuizen, 2 m. oud        
6 Reinder Jurjens Westerdijk   volgt onder VIg    
  * 1819 Uithuizen        
7 Zwaantje Jurriens Westerdijk & Bette Klaassens (Harms) Rietema 2 k  
  * 22-8-1822, Uithuizen 23 oktober 1845 * 30 december 1814, Vierhuizen    
  X 31 december 1860, Hornhuizen gem. Uithuizen X 21-9-1904, Hornhuizen, 89 j. oud    
  Kloosterburen, 38 j. oud   Landbouwer op Bronkemaheerd te Hornhuizen  
      gem. Kloosterburen    
      Zoon van Harm Bettes Rietema, * 24-9-1780, Kloosterburen,  
      X 15-3-1853, Hornhuizen, landbouwer &-(6-12-1812, Kloos-  
      terburen)-& Klaaske Klaassens Beukema * 21-4-1776,  
      Vierhuizen, X 10-4-1853, Hornhuizen gem. Kloosterburen  
8 Bernard Jurko (Jurjens) Westerdijk   volgt onder VIh    
  * 28-6-1826, Uithuizen        
Vd CORNELIS EWES KLAASSENS & EMKE LUITJES TER BORG 9 k  
zoon WESTERDIJK   * 1790, Kantens    
van IVb * 24-7-1787, Uithuizen   X 27 oktober 1855, Uithuizen, 65 j. oud    
  X 29-4-1834, Uithuizen, 46 j. oud        
  Landbouwer op Westerstede te Uit-        
  huizen sinds 1828   Dochter van Luitje Jans ter Borg & Diewerke Pieters    
  Zoon van Klaas Berends Westerdijk (1742-        
  1825) & Swaantje Jurriens (1749-1825)        
  Vernoemd naar Cornelis Ewes (?-1779),        
  een broer van zijn moeder.        
           
1 Zwaantje Cornelis Westerdijk &1 & Luitje Jans Rienks 8 k  
  * 4-7-1814, Uithuizen 27-5-1837 * 8-11-1809, Kloosterburen gem. Pieterburen  
  X 7-8-1880, Pieterburen, 66 j. oud Uithuizen X 15 december 1851, Pieterburen, 42 j. oud    
      Landbouwer te Pieterburen    
      Zoon van Jan Johannes Rienks * 25-6-1778, Marrum,  
      X 7-7-1841, Kloosterburen, landbouwer &-(30-9-1806,  
      Hornhuizen)-& Heilina Luitjens Siersema, O 28-1-1787,      
      Kloosterburen, X 19-8-1832, Kloosterburen.    
      (Zie ook VIo)    
    &2 & Jan Jans Rienks 1 k  
    8-9-1853 * 12-8-1826, Kloosterburen gem. Pieterburen  
    Eenrum X 20-6-1875, Pieterburen, 48 j. oud    
      Zoon van Jan Johannes Rienks * 25-6-1778, Marrum,  
      X 7-7-1841, Kloosterburen, landbouwer &-(30-9-1806,  
      Hornhuizen)-& Heilina Luitjens Siersema, O 28-1-1787,  
      Kloosterburen, X 19-8-1832, Kloosterburen.    
      (Zie ook VIo)        
2 Dieuwerke Cornelis Westerdijk &1 & Hindrik Teijes Boukema    
  * 1816/17, Uithuizen 26-6-1847 * 1821/22, 't Zandt    
    Uithuizen Winkelier te Spijk gem. Bierum    
      Zoon van Tieje Klaassens Boukema * 27-4-1789, Zeerijp  
      &-(3-9-1813, Bierum)-& Martje Tjarks Bakker * 30 november 1794,  
      Spijk, X 6-9-1875, Spijk gem. Bierum.    
    &2 &1 Cornelis Bijsterveld        
    26-9-1866 * 1832, Uithuizen        
    Kantens X 10-2-1917, Uithuizen, 84 j. oud        
      Landbouwer        
      Hertrouwde &2-(23-6-1875, Uithuizen)-&2 Bouke Moorlag      
      * 1828/29, Middelstum, weduwe van &1-(18 december 1852,      
      Slochteren)-& Hindrik Hindriks Hartog, * 1824/25, Opwierde,      
      X 9-12-1872, Uithuizen, dagloner.        
      Zoon van Klaas Obbes Bijsterveld, * 7-10-1792, Uithuizen,      
      X 26-2-1860, Uithuizermeeden, landbouwer op 't Vicary-      
      huis te Uithuizermeeden (1840-1861), afgebroken ~ 1862,      
      &-(10 oktober 1818, Uithuizen)-& Grietje Kornelis Krol,        
      * 2-2-1800, Uithuizen, X 16-2-1877, Uithuizermeeden.      
3 Klaas Cornelis Westerdijk            
  * 1818/19, Uithuizen            
  X 12-7-1824, Uithuizen, 5 j. oud            
4 Ludolf Westerdijk   volgt onder VIj        
  * 20-2-1821, Uithuizen            
5 Berent Westerdijk   volgt onder VIp        
  * 7-1-1823, Uithuizen            
6 Klaas Cornelis Westerdijk   volgt onder VIo        
  * 1825, Uithuizen            
7 Gerhard Cornelis Westerdijk            
  * 1827/28, Uithuizen            
  X 6-2-1854, Uithuizen, 26 j. oud ongehuwd          
8 Jan Cornelis Westerdijk            
  * 1828/29, Uithuizen            
  X 1-8-1832, Uithuizen, 3 j. oud            
9 Cornelis Ewes Westerdijk   volgt onder VIi    
  *1834, Uithuizen        
Vh BEREND PIETERS WESTERDIJK & TRIJNTJE JACOBS VAN DER VENNEN 8 k  
zoon * 4-10-1778, Uithuizen 15-9-1814 * 25 december 1791, Uithuizen    
van IVe X 18-1-1851, Uithuizen, 72 j. oud Uithuizen X 17-9-1845, Uithuizen, 53 j. oud    
  Landbouwer   Dochter van Jacob Pieters van der Vennen, * 1754/55,  
  Zoon van Pieter Berends Westerdijk   Bellingeweer gem. Winsum, X 13-1-1828, Uithuizen, land-  
  (1738/39-1817) & Anje Alberts Dob (1751-   bouwer & Aafke Pieters    
  1828)            
           
1 Aafke Berends Westerdijk & Friedrich Jacobs Eckhard    
  * 12-3-1815, Uithuizen 18-6-1842 * 15-3-1811, Weener, Dld.    
  X 13-2-1895, Uithuizen, 79 j.oud Uithuizen X 9-3-1899, Uithuizen, 87 j. oud    
      Zadelmaker    
      Zoon van Jacob Ekhard & Aaltje Heikes Wagenberg        
2 Anje Berends Westerdijk & Jacob Aljes Krol    
  * 1816/17, Uithuizen 31-5-1845 * 1818, Uithuizen    
  X 13-3-1892, Eenrum, 75 j.oud Uithuizen X 11-3-1904, Pieterburen gem. Eenrum, 85 j. oud  
      Timmerman    
      Zoon van Alje Jacobs Krol, landbouwer & Grietje Obbes      
      Bijsterveld (zie ook Vp)        
3 Geertruid Berends Westerdijk & Jan Pieters Smit Homan    
  * 1818/19, Uithuizen 3-1-1852 * 1814/15, Usquert    
    Uithuizen Broodbakker    
      Zoon van Pieter Jans Smit & Heike Jans    
4 Jacob Berends Westerdijk        
  * 1822/23, Uithuizen        
  X 30-1-1833, Uithuizen, 10 j. oud        
5 Trientje (of Trijntje) Berends Wester- & Obbe Aljes Krol    
  dijk 4-9-1850 * 1829/30, Uithuizen    
  * 1825/26, Uithuizen Uithuizen Zoon van Alje Jans Krol & Grietje Obbes (zie ook Vp)  
6 Elisabeth Berends Westerdijk        
  * 1827/28, Uithuizen        
  X 22 oktober 1829, Uithuizen, 1 j. oud        
7 Jan Berends Westerdijk   volgt onder VIq    
  * 24 november 1831, Uithuizen        
8 Jacobdina Westerdijk & Willem Veenkamp    
  * 1837/38, Uithuizen 29-5-1858 * 1830/31, Usquert    
    Usquert Koekbakker    
      Zoon van Jan Willems Veenkamp, * 1797/98, Wittewierum  
      gem. Ten Boer, broodbakker &-(9-9-1830, Usquert)-&2  
      Helena (of Liena) Kornelis Kuiper, * 25-9-1796, Warffum,  
      weduwe van Jacob Garbrands Bolhuis, * 3-7-1796,    
      Loppersum, broodbakker.    
Vj ALBERT PIETERS WESTERDIJK & ANJE JANS BOUWMAN (of BOUMAN) 6 k  
zoon O 9-9-1781, Uithuizen   * 1783/84, Uithuizen    
van IVe X 16 december 1847, Uithuizen, 65 j. oud   X 22-8-1832, Uithuizen, 48 j. oud    
  Dagloner   Dochter van Jan Simens, landbouwer & Martje Roelfs  
  Zoon van Pieter Berends Westerdijk        
  (1738/39-1817) & Anje Alberts Dob (1751-        
  1828)            
           
1 Pieter Albertus Westerdijk ongehuwd      
  * 1809/10, Uithuizen        
  X 1-3-1835, 's-Hertogenbos, elders        
  overleden, 25 j. oud        
  Flankeur        
2 Marta Alberts Westerdijk & Remt Klazens Wierema    
  * 1812/13, Uithuizen 1-5-1841 O 7-11-1802, Uithuizen    
    Uithuizen Dagloner    
      Zoon van Klaas Remts Wierema, * 1764/65, Uithuizen,  
      X 14 december 1840, Uithuizen, dagloner & Trientje Jacobs Noor,  
      * 1769/70, Warffum, X 8-10-1854, Uithuizen        
3 Anna Alberts Westerdijk            
  * 1815/16, Uithuizen            
  X 18-4-1893, Uithuizen, 77 j. oud            
4 Trientje Alberts Westerdijk        
  * 1817/18, Uithuizen        
  X 21-4-1834, Uithuizen, 16 j. oud        
5 Bouke Alberts Westerdijk & Roelf Bartelds van der Laan    
  * 1818/19, Uithuizen 24-5-1851 * 1828/29, Westeremden gem. Stedum    
  X 10 november 1898, Loppersum, 79 j. oud Loppersum X 1-8-1907, Loppersum, 78 j. oud    
      Boerenknecht    
      Zoon van Barteld Roelfs van der Laan, * 10-2-1805, Lopper-  
      sum, X 27 november 1868, Loppersum, boerenknecht,    
      dagloner &-(26-4-1828, Stedum)-& Anje Willems        
      Swaagman, * 6-5-1804, Westeremden    
6 Jantje Alberts Westerdijk & Klaas Rieuwkes Haan >=4k  
  * 1819/20, Uithuizen 4-11-1848 * 1813/14, Middelstum    
  X 13-6-1905, Uithuizen, 85 j. oud Uithuizen Zoon van Rieuwke Roelofs Haan, dagloner & Jantje Arends  
           
VIa LUIRT BERENDS WESTERDIJK &1 &2 BARBERDINA SIKKES ZANDT 3 k  
zoon * 19-9-1807, Uithuizermeeden 18-1-1840 * 3-3-1812, Oosternieland    
van Va X 20-4-1874, Uithuizermeeden, Uithuizer- X 26-1-1855, Uithuizermeeden, 42 j. oud    
  66 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Toppinga'sweg        
  te Oudeschip gem. Uithuizermeeden        
  (1840-1874)   Weduwe van &1-& Jan Berends Westerdijk (1812-1837)      
  Zoon van Berend Klaassens Westerdijk   (zie ook VIb)    
  (1775-1859) & Hilje Luirts Ikema (1777-   Dochter van Sikke Jans Zandt (1769-1825), & Aaltje Pieters  
  1845)   Dojes (1778-1843) (zie ook IVb-1)        
           
1 Sikke Luirts Westerdijk   volgt onder VIIa    
  * 15 november 1841, Uithuizermeeden        
2 Hilje Westerdijk        
  * 21-6-1843, Uithuizermeeden        
  X 6-7-1843, Uithuizermeeden, 2 w.        
  oud        
3 Roelf Westerdijk        
  * 3-9-1845, Uithuizermeeden        
  X 25-4-1866, Uithuizermeeden,        
  20 j. oud        
           
VIa LUIRT BERENDS WESTERDIJK &2 &2 TRIJNTJE ALJES LANGELAND >= 4k  
zoon * 19-9-1807, Uithuizermeeden 24-2-1859 * 2-12-1824, Uithuizermeeden    
van Va X 20-4-1874, Uithuizermeeden, Uithuizer- X 9-4-1890, Roodeschool, 65 j. oud    
  66 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Toppinga'sweg        
  te Oudeschip gem. Uithuizermeeden        
  (1840-1874)   Weduwe van &1-(12 oktober 1850, Uithuizermeeden)-& Freerk  
  Zoon van Berend Klaassens Westerdijk   Emmes Dijkens, * 23 november 1823, Uithuizermeeden, X 22-10-  
  (1775-1859) & Hilje Luirts Ikema (1777-1845)   1850, Uithuizermeeden, boerenknecht.    
  Weduwnaar van Barberdina Sikkes Zandt   Dochter van Alje Hindriks Langelandt O 5-10-1777, Uithuizer-  
  (1812-1855) (zie VIb).   meeden, X 4-10-1847, Uithuizermeeden, landbouwer aan      
      de Dwarsweg te Uithuizermeeden tot 1824 &-(22-3-1823, Uit-  
      huizermeeden)-& Jantje Hindriks Kloosterhuis * 9-12-1787,  
      Menkeweer, X 2-8-1848, Uithuizermeeden.    
           
4 Hilje Luirts Westerdijk &1 & Siert (Bernards) Wiersema 1 k  
  * 18-5-1859, Uithuizermeeden 29 oktober 1885 * 28-3-1857, Uithuizermeeden    
  X 19-8-1924, Rotterdam, 65 j. oud [bron 1] X 22-8-1889, Roodeschool, 32 j. oud    
    9-10-1885 Landbouwer    
    [bron 2]      
    Uithuizer-      
    meeden Zoon van Bernard (Sierts) Wiersema, * 29-6-1822 op  
      Nieharkemaheerd te Uithuizermeeden, X 17-2-1907, Roode-  
      school, landbouwer aan de Buitenweg te Oudeschip gem.  
      Uithuizermeeden (1852-1895) &-(9-9-1852, Uithuizer-      
      meeden)-& Siebentje Berends Westerhuis, * 19-4-1829,      
      Usquert, X 8-12-1891, Roodeschool.    
    &2 & Klaas Büchli    
    4-5-1894 * 9-11-1867, Leens    
    Uithuizer- X 13 december 1955, Rotterdam, 88 j. oud    
    meeden Dierenarts te Uithuizermeeden.    
      Zoon van Mattheus Jacobus Christiaan Büchli, * 2-5-1828,  
      Oldehove, X 12 oktober 1895, Warfhuizen. gem. Leens    
      &-(10-5-1856, Ezinge)-& Liefke Iwema, * 5-4-1832,    
      Ezinge, X 28-2-1879, Warfhuizen gem. Leens    
5 Klaas Westerdijk   volgt onder VIIu    
  * 19-5-1862, Uithuizermeeden        
6 Swaantje Luirts Westerdijk & Lambertus Jan (Bernards) Wiersema 3 k  
  * 23-2-1864, Uithuizermeeden 24-5-1888 * 5-7-1859, Uithuizermeeden    
  X 27-6-1941, Roodeschool gem. Uithuizer- X 11-2-1942, Roodeschool, 82 j. oud    
  Uithuizermeeden, 77 j. oud meeden Handelaar in landbouwwerktuigen    
      Zoon van Bernard (Sierts) Wiersema, * 29-6-1822 op  
      Nieharkemaheerd te Uithuizermeeden, X 17-2-1907, Roode-  
      school, landbouwer aan de Buitenweg te Oudeschip gem.  
      Uithuizermeeden (1852-1895) &-(9-9-1852, Uithuizer-  
      meeden)-& Siebentje Berends Westerhuis, * 19-4-1829,  
      Usquert, X 8-12-1891, Roodeschool.        
7 Berend Luurts Westerdijk   volgt onder VIIq    
  * 5-6-1866, Uithuizermeeden        
           
bron 1: Ommelander Geslachten van K.J. Ritzema van Ikema      
bron 2: Internet, Genlias        
VIb JAN BERENDS WESTERDIJK & &1 BARBERDINA SIKKES ZANDT 2 k  
zoon * 27-1-1812, Uithuizermeeden 5-4-1834 * 3-3-1812, Oosternieland    
van Va X 18-6-1837, Uithuizermeeden, Uithuizer- X 26-1-1855, Uithuizermeeden, 42 j. oud    
  26 j. oud meeden      
  Landbouwer te Uithuizermeeden   Hertrouwde &2-&1 Luirt Berends Westerdijk (1807-1874)  
  Zoon van Berend Klaassens Westerdijk   (zie VIa)    
  (1775-1859) & Hilje Luirts Ikema (1777-   Dochter van Sikke Jans Zandt (1769-1825) & Aaltje Pieters  
  1845)   Dojes (1778-1843)(zie ook IVb-1).    
           
1 Berend Jans Westerdijk   volgt onder VIIb    
  * 19-7-1835, Uithuizermeeden        
2 Jan Berends (Jans) Westerdijk   volgt onder VIIc    
  * 2-7-1837, Uithuizermeeden        
VIc BEREND BERENDS WESTERDIJK & &1 GEERTRUID HENDRIKS VAN VEEN 3 k  
zoon * 24-8-1817, Uithuizermeeden 11-5-1870 * 28 december 1839, Uithuizen    
van Va X 19 november 1882, Uithuizen, 65 j. oud Uithuizen X 1-10-1912, Eppenhuizen, 72 j. oud    
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden, later zonder        
  beroep wonend te Uithuizen.   Dochter van Hendrik (Jans) van Veen, *19-1-1810, Uithuizen,  
  Zoon van Berend Klaassens Westerdijk   X 21-8-1847, Uithuizen, landbouwer te Uithuizen &-(25-3-  
  (1775-1859) & Hilje Luirts Ikema (1777-   1839, Warffum)-& Fokkeltje (Freerks) Schattenburg, * 29-3-  
  1845)   1815 op 't Schathuis te Warffum, X 23-1-1900, Uithuizen.  
           
1 Berend Klaassen (Berends)   volgt onder VIId    
  Westerdijk        
  * 21-8-1871, Uithuizermeeden        
2 Fokelina (Berends) Westerdijk & Jacob (Hendriks) Koning 3 k  
  * 18 oktober 1873 op Hefswal te 5-11-1900 * 22-6-1868, Hellem, gemeente Slochteren    
  Uithuizermeeden Kantens Landbouwer te Wagenbergen    
      Zoon van Hendrik (Heino's) Koning,* 1839/40, Stoots-      
      horn gem. Noordbroek, X 5-6-1911, Hellum gem.        
      Slochteren, landbouwer te Hellum &-(21-5-1867, Sappe-      
      meer)-& Jantje (Jacobs) Mandema, * 1842/43, Achterdiep      
      gem. Sappemeer, X 14-3-1926, Hellum gem. Slochteren.      
3 Hendrik (Berends) Westerdijk   volgt onder VIIe    
  * 14 november 1875, Uithuizermeeden        
           
VIc+ Timen Cornelis Luursema & &2 GEERTRUID HENDRIKS VAN VEEN    
  * 13-6-1837, Uithuizen 7-4-1884 * 28 december 1839, Uithuizen    
  X 30 oktober 1910, Eppenhuizen, 73 j. Kantens Weduwe van Berend Berends Westerdijk (1817-1882)(VIc).  
  oud. Landbouwer te Startenhuizen        
  Zoon van Cornelis Roelfs Luursema, * 15-1-        
  1792, Uithuizermeeden, X 17-8-1837, Uit-        
  huizen &-(2-10-1816, Uithuizermeeden)-&        
  Anje Jans Bierling, * 26 november 1797, Uithuizer-        
  meeden, X 13 november 1857, Uithuizen.        
VId JURJEN BERENDS WESTERDIJK & ANJE HIEPKES BOUKEMA 3 k  
zoon * 24-8-1817, Uithuizermeeden 20-5-1851 * 18-6-1816, 't Zandt    
van Va X 28-6-1899, Uithuizermeeden, 81 j. Uithuizen X 19-8-1890, Zeerijp, 74 j. oud    
  Zoon van Berend Klaassens Westerdijk   Dochter van Hiepke Eppes Boukema (1784-1828), land-  
  (1775-1859) & Hilje Luirts Ikema (1777-   bouwer aan de Provincialeweg te Usquert &-(1812)-&1  
  1845)   Trijntje Nannes Coolman, * 5-6-1789, Zeerijp, X 1847.  
      Trijntje Nannes Coolman hertrouwde &2-(1-4-1830,        
      Usquert)-&2 Jacob Everts Elema, * 1794/95, Middelstum,  
      landbouwer en weduwnaar van &1-(7-3-1819, Middelstum)-      
      & Swaantje van der Tuuk, * 1796/97, Bedum.        
               
1 Berend Westerdijk   volgt onder VIIf    
  * 21-6-1852, Uithuizen        
2 Trijntje Westerdijk & Derk Wibbens 6 k  
  * 12-3-1854, Uithuizen 18-2-1875 * 15-2-1846, Stitswerd    
  X 23 december 1931, Uithuizen, 77 j. oud Uithuizen X 7-12-1888, Stitswerd, 42 j.oud    
      Zoon van Egbert Derks Wibbens * 1805/06, Middelstum &-  
      (9-6-1830, Middelstum)-& Anje Reinders Siccama (of  
      Sikkema), O 17-1-1808, Toornwerd gem. Middelstum.    
3 Hilje Westerdijk & Hindrik Schrage 3 k  
  * 17-7-1857, Uithuizen 9-3-1878 * 7-8-1853, Nieuwolda    
  X 3-8-1910, Groningen, 53 j. oud Uithuizen X 27 november 1931, Groningen, 78 j. oud    
      Houthandelaar te Usquert    
      Zoon van Hidde Klaassens Schrage * 11-8-1805, Eexta  
      gem. Nieuwolda, X 27-7-1888, Nieuwolda &-(7-6-1833,      
      Scheemda)-& Trijntje Tjarks de Ruiter * 2-1-1816, Westerlee,      
      X 4-4-1884, Nieuwolda    
VIe KLAAS JURJENS WESTERDIJK & TRIJNTJE (of TRIENTJE) PIETERS BULTHUIS  
zoon * 4-5-1806, Uithuizermeeden 10 november 1835 * 1814/15, Uithuizen 5 k  
van Vc Tapper, herbergier, molenaar- Uithuizen X 18 oktober 1866, Uithuizen, 51 j. oud    
  eigenaar van de korenmolen "De        
  Liefde te Uithuizen (1859-~1865)   Dochter van Pieter Jeltes Bulthuis, O 11-2-1784, Horn-  
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   huizen, X 28-8-1858, Uithuizen, koopman &-(20 december 1807,  
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   Uithuizen)-& Grietje Ebos Zuide(r)veld, O 30-1-1785, Middel-  
  (1784-1854)   stum, X 31-3-1855, Uithuizen.    
           
           
1 Jurjen Westerdijk   volgt onder VIIv    
  * 1835/36, Uithuizen        
2 Pieter Westerdijk        
  * 27-8-1838, Uithuizen        
  X 1-5-1884, Zuurdijk gem. Leens,        
  45 j. oud        
  Broodbakkersknecht        
3 Tiddo Westerdijk   volgt onder VIIr    
  * 1841/42, Uithuizen        
4 Grietje Klaassens Westerdijk        
  * 1844/45, Uithuizen        
  X 29-1-1860, Uithuizen, 15 j.oud        
5 Ailke Westerdijk   volgt onder VIIw    
  * 1847/48, Uithuizen        
VIf JURRIEN REINDERS WESTER- & AALTJE YPES DE VRIES 8 k  
zoon DIJK 19-2-1848 * 1824, Uithuizen    
van Vc * 1816, Uithuizen Uithuizen      
  Tapper, tot 1859 molenaar-eigenaar        
  van de korenmolen "De Liefde" te        
  Uithuizen, herbergier   Dochter van Ype Klasens de Vries, * 26-5-1771, Dokkum,  
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   X 6-3-1850, Uithuizen, koopman, weduwnaar van &1-&  
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   Anje Pieters Nauta, * 1772/73, X 30-9-1815, Uithuizen,  
  (1784-1854)   &2-(21-1-1820, Uithuizen)-& Alstje Pieters Arkema,    
      * 7-12-1789, Uithuizen, X 14-8-1850, Uithuizen. (zie ook VIj)      
           
1 IJpe Westerdijk        
  * 1848/49, Uithuizen        
  X 9-3-1851, Uithuizen, 2 j. oud        
2 Ailina Westerdijk & Jelte Siegers Bulthuis    
  * 1851/52, Uithuizen 21-3-1874 * 27 oktober 1838, Eenrum    
    Winsum X 4-8-1919, Winschoten, 80 j. oud    
      Landbouwer    
      Zoon van Sieger Jeltes Bulthuis, O 11-3-1792, Warfhuizen,  
      landbouwer &-(18-9-1834, Leens)-& Grietje Lammerts  
      Ellens, O 20-9-1807, Leens.    
3 Ipe Westerdijk        
  * 1853/54, Uithuizen        
  X 4-9-1858, 4 j. oud        
4 Alstje Westerdijk        
5 Alida Cornelia Westerdijk        
6 Zwaantje Westerdijk        
7 Ipe Westerdijk        
  * 1865/66, Baflo        
  X 30-6-1909, Groningen, wonend        
  te Obergum gem. Winsum, 43 j. oud        
  Logementhouder        
8 Cornelia Fokelina Westerdijk        
VIg REINDER (JURJENS) WESTER- &1 & LIEFDINA VAN DER TUUK 1 k  
zoon DIJK 9-1-1854 * 25 december 1826, Usquert    
van Vc * 1819, Uithuizen Usquert X 14-5-1857, Uithuizen, 30 j. oud    
  X 26-2-1900, Uithuizen, 80 j. oud        
  Landbouwer op Praebendeheerd        
  te Uithuizen, gemeenteraadslid van        
  Uithuizen (1884-1891)   Dochter van Lambertus van der Tuuk * 1797/98, Winsum,  
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   landbouwer &-(9-5-1822, Usquert)-& Derktje Tjaarts Edema  
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   * 1800/01, Usquert.    
  (1784-1854)        
           
1 Derktje (Reinders) Westerdijk   volgt onder VIIg    
  * 22-9-1856, Uithuizen        
           
VIg REINDER (JURJENS) WESTER- &2 & LUISINA CLEVERINGA 0 k  
zoon DIJK 27-2-1863 * 17-7-1830 op Woestenhuizen, Stitswerd    
van Vc * 1819, Uithuizen Uithuizen gem. Kantens    
  X 1900   X 3-2-1870, Uithuizen, 39 j. oud    
  X 26-2-1900, Uithuizen, 80 j. oud        
  Landbouwer op Praebendeheerd        
  te Uithuizen, gemeenteraadslid van        
  Uithuizen (1884-1891)   Dochter van Freerk Wristers Cleveringa *3-3-1777, Rottum,  
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   X 12-8-1833, Rottum, landbouwer op Woestenhuizen,  
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   alias Woestenhoeve, heden Kokhuis, te Stitswerd    
  (1784-1854)   &-(2-12-1819, Kantens)-& Jantje Luies Lanting * 18-7-1790,  
      Rottum, X 26-1-1843, Rottum        
VIh BERNARD JURKO (JURJENS) & GRIETJE FREERKS SYBOLTS 2 k  
zoon WESTERDIJK 23-4-1859 * 21-2-1829, Schaphalsterzijl, gem. Winsum    
van Vc * 28-6-1826, Uithuizen Winsum X 6-2-1912, Mensingeweer, 82 j. oud    
  X 24-4-1915, Mensingeweer, gem.        
  Leens, 88 j. oud        
  Landbouwer op Kleine Greeden te        
  Eenrum, later zonder beroep te        
  Mensingeweer.   Dochter van Freerk Meertens Sybolts, * 26-2-1798, Winsum,  
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   X 10-4-1835, Winsum, landbouwer te Schaphalsterzijl  
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   gem. Winsum &-(14-6-1820, Winsum)-&1 Margrietha    
  (1784-1854)   Johanna van der Tuuk, * 1-12-1799, Winsum, X 1-5-1854.  
      Margrietha Johanna van der Tuuk hertrouwde &2-(21-2-1840,      
      Winsum)-& Hindrik Freerks Vennema, * 14 december 1805,        
      Maarhuizen.        
           
1 Ailina Gerrittina Westerdijk & Evert Willems Rietsema 5 k  
  * 21-1-1861, Uithuizen 5-6-1884 * 2-6-1855, Zuidhorn    
  X 6-1-1950, Zuidhorn, 89 j. oud Leens X 14-3-1914, Zuidhorn, 58 j. oud    
      Bakker te Zuidhorn.    
      Zoon van Willem Rietsema * 1814/1815, Zuidhorn,    
      X 19-6-1856, Zuidhorn, landbouwer &-(20-5-1847, Zuidhorn)-  
      & Jantje Meijer * 1817/18, Zuidhorn.    
2 Jurko Lambertus Westerdijk   volgt onder VIIh    
  * 21-3-1863, Eenrum        
VIi CORNELIS EWES WESTERDIJK & GEERTRUID (SIERTS) BOUWMAN 5 k  
zoon * 10-7-1834, Uithuizen 4-11-1858 * 8-3-1839, Uithuizermeeden    
van Vd X 3-2-1890, Uithuizen, 65 j. oud Usquert X 6-6-1899, 60 j. oud    
  Landbouwer op Luidema te Usquert        
  (1860-1870), daarna op Klooster        
  Wijtwerd te Usquert (1870-1890)   Dochter van Siert Jans Bouwman, * 1807, Uithuizermeeden,  
  Zoon van Cornelis Ewes Klaassens Wester-   X 1876, landbouwer aan de Middendijk te Usquert (1833-  
  dijk (1787-1834) & Emke Luitjes ter Borg   1845), daarna op Klooster Wijtwerd te Usquert (1845-1870)  
  (1790-1855)   &-(9-5-1833, Usquert)-& Fenje Leulfs van Clooster, * 1803,      
      Usquert, X 1862.    
           
1 Fenje Westerdijk & Focko Cornelius Fockens    
  * 1859, Usquert 29-9-1882 * 1857, Midwolda    
  X 1954 Usquert X 22 november 1941, Haren, 84 j. oud    
      Zoon van Siebold Fockens * 1827/28, Nieuwolda,    
      X 22 november 1941, Haren, landbouwer &-(31 oktober 1855, Midwolda)-  
      & Talle Winter * 1829/30, Bellingwolde, X 24-3-1914, Oude  
      Pekela.    
2 Siert Cornelis Westerdijk   volgt onder VIIi    
  * 24 oktober 1860 op Luidema te Usquert        
3 Kornelis Ewes Westerdijk        
4 Emke Westerdijk        
5 Berend Westerdijk   volgt onder VIIj    
  * 31 december 1866, Usquert        
VIj LUDOLF WESTERDIJK & CORNELIA YPES DE VRIES 9 k  
zoon * 20-2-1821, Uithuizen 30-5-1857 * 25-4-1828, Uithuizen    
van Vd X 16-1-1899, Uithuizen, 77 j. oud Uithuizen X 27-1-1893, Uithuizen, 64 j. oud    
  Landbouwer aan de Oldörpsterweg        
  te Uithuizen (1866-1899)   Dochter van Ype Klasens de Vries (1771-1850) &2-&  
  Zoon van Cornelis Ewes Klaassens Wester-   Alstje Pieters Arkema (1789-1850). (zie ook VIf)    
  dijk (1787-1834) & Emke Luitjes ter Borg        
  (1790-1855)            
           
1 Cornelis Westerdijk   volgt onder VIIn    
  * 12-8-1858, Uithuizen        
2 Alstje Westerdijk & &3 Hermannus Christiaan Roelfzema 0 k  
  * 15-9-1860, Uithuizen 13 december 1900 * 7-5-1841, Eelderwolde gem. Uithuizen    
  X 23-9-1905, Haren, 45 j.oud Groningen X 13-9-1925, Assen, 84 j. oud    
      Broodbakker    
      Weduwnaar van &1-(18-5-1872, Haren)-& Jantien Meinema,      
      * 1844/45, Haren, X 28-6-1882, Groningen.        
      Weduwnaar van &2-(1-5-1884, Grijpskerk)-& Hilke Haan,  
      * 1840/41, Niezijl, X 18-3-1899, Groningen.    
      Zoon van Gerard Pieters Roelfzema * 22 december 1797,    
      Eelde, X 6-11-1855, Eelde, koopman, landbouwer    
      &-(27-6-1824, Eelde)-& Hillechien Jacobs Westerhof,        
      * 29-8-1802, Loppersum, X 9-12-1872, Eelde.    
3 Ipe Westerdijk   volgt onder VIIo    
  * 19-1-1862, Uithuizen        
4 Berend Westerdijk        
5 Pieter Ludolf Westerdijk        
  * 1864/65, Uithuizen        
  X 25-5-1890, Uithuizen, 25 j. oud        
  Boekhouder        
6 Emko Westerdijk   volgt onder VIIp    
  * 4-9-1866, Uithuizen        
7 Zwaantje Westerdijk & &2 Marten Grashuis 0 k  
  * 1-11-1869, Uithuizen 12-5-1915 * 1866, Baflo    
  X 4-5-1951, Uithuizen, 81 j. oud Uithuizen X 29 december 1930, Uithuizen, 64 j. oud    
      Landbouwer op Westerstede te Uithuizen (1896-  
      1930)    
      Weduwnaar van &1-(11 december 1895, Uithuizen)-& Rensina Smit,      
      * 1864, Aduard, X 17 december 1912, Uithuizen.        
      Zoon van Aldert Grashuis * 1829/30, Den Andel, land-  
      bouwer te Warffum &-(30 oktober 1858, Baflo)-& Maria Luyes  
      Boerema, * 1832/33, Den Andel.    
8 Marten Westerdijk   volgt onder VIIk    
  *13-4-1871, Uithuizen        
9 Emke Westerdijk & Kornelis Arkema    
  * 1873/74, Uithuizen 18-4-1900 * 1867/68, Uithuizen    
  X 16-5-1947, Groningen, 73 j. oud Uithuizen X 4-11-1929, Groningen, 61 j. oud    
      Bakker    
      Zoon van Jannes Arkema * 30-1-1835, Niekerk gem. Olde-  
      kerk, X 20-1-1906, Uithuizen, bakker &-(27-5-1865,        
      Warffum)-& Everdina Kornelis Dwarshuis,    
      * 3-12-1834, Warffum, X 26-2-1895, Uithuizen.    
VIn TIDDE JURRIENS WESTERDIJK & DIEVERTJE PIETERS VAN CALCAR 7 k  
Zoon * 17 oktober 1808, Uithuizen 15-5-1838 * 30-6-1814, Hoogezand    
van Vc X 24-2-1878, Amsterdam, 69 j. oud Hoogezand X 13-5-1898, Assen, 83 j. oud    
  houthandelaar, koopman   Dochter van Pieter Pieters van Calcar * 2-6-1791,    
  Zoon van Jurjen Klaassens Westerdijk   Hoogezand, X 11-6-1822, Hoogezand, landbouwer    
  (1777-1842) & Eilke Tiddes Schenkhuis   &-(15-3-1813, Hoogezand)-&2 Fennechien Stevens van  
  (1784-1854)   Delden, * 15 december 1775, Hoogezand, X 6-9-1826, Hoogezand,  
      weduwe van Harm Douwes van der Baan, * Sappemeer,  
      X 5-7-1810.    
           
1 Eiltje Westerdijk        
  * 5-2-1841, Assen        
  X 8-10-1848, Assen, 7 j. oud        
2 Pieter Westerdijk   volgt onder VIIs    
  * 17-6-1843, Assen        
3 Jurko Westerdijk   volgt onder VIIaa    
  * 30 november 1844, Assen        
4 Fenna Tjabbina Westerdijk & &2 Hendrik Reinders van Calcar    
  * 25-1-1848, Assen 15 november 1871 * 15-9-1838, Niewolda    
  X 22-7-1937, Haarlem, 89j. oud Assen X 18 november 1915, 77 j.oud    
      Predikant    
      Zoon van Reinder Pieters van Calcar, * 3-12-1796,    
      Hoogezand, X 10-6-1858, Niewolda, winkelier, koopman  
      &-(1820)-& Rienje Jans Abels * 1796/97, Nieuw Scheemda  
      gem. Scheemda, X 4-9-1884, Niewolda, winkelierster  
      Weduwnaar van &1-(9-10-1863, Wageningen)-&    
      Anna Maria Cornelia Velsberg, * 9-10-1836, Soerabaja  
      (N.O.I.), X 15-2-1869, Dantumadeel.    
5 Eiltje Westerdijk        
  * 29-9-1849, Assen        
  X 1906, Deventer        
6 Ida Westerdijk ongehuwd      
  * 11-7-1851, Assen        
  X 7-11-1923, Haarlem, 72 j. oud        
7 Bernard Westerdijk   volgt onder VIIz    
  * 5-6-1853, Assen        
VIo KLAAS CORNELIS WESTERDIJK & AUKTJE JANS RIENKS 4 k  
zoon * 1825, Uithuizen 2-12-1848 * 15-3-1825, Kloosterburen    
van Vd X 13-6-1905, Hoogkerk, 80 j. oud Klooster- X 17-2-1892, Noorddijk, 66 j. oud    
  Landbouwer buren Dochter van Jan Johannes Rienks * 25-6-1778, Marrum,  
  Zoon van Cornelis Ewes Klaassens Wester-   X 7-7-1841, Kloosterburen, landbouwer &-(30-9-1806,  
  dijk (1787-1834) & Emke Luitjes ter Borg   Hornhuizen)-& Heilina Luitjens Siersema, O 28-1-1787,  
  (1790-1855)   Kloosterburen, X 19-8-1832, Kloosterburen. (zie ook Vd1)      
           
1 Cornelis Westerdijk        
  * ?-6-1851, Wierhuizen gem.        
  Eenrum        
  X 6-7-1851, Wierhuizen gem.        
  Eenrum, 2 w. oud        
2 Emke Westerdijk & Mense Groenveld    
  * 1853, Wierhuizen gem. Eenrum 22-3-1879 * 1854, Garmerwolde gem. Ten Boer    
  X 3-5-1917, Groningen, elders Eenrum X 3-8-1892, Ruischerbrug gem. Noorddijk,    
  overleden, 64 j. oud. (zie ook VIIIs) 39 j. oud    
      Zoon van Aries Menses Groenveld, * 1813/14, Bedum,  
      X 9-3-1888, Baflo &-(3-6-1837, Ten Boer)-& Trientje        
      Tammes Emmelkamp, * 1814/15, Garmerwolde gem.    
      Ten Boer.    
3 Jan Westerdijk        
  * ?-7-1854, Wierhuizen gem.        
  Eenrum        
  X 17-8-1854, Wierhuizen gem.        
  Eenrum, 1 m. oud        
4 Jan Westerdijk   volgt onder VIIab    
  * 8-9-1855, Pieterburen gem.        
  Eenrum        
VIp BERENT WESTERDIJK & &2 ANNA PIETERS DE MAAR 7 k  
Zoon * 7-1-1823, Uithuizen 12-2-1855 * 28-7-1822, Kantens    
van Vd X 23 november 1887, Rottum, 54 j. oud Usquert X 9-11-1898, Rottum, 76 j. oud    
  Landbouwer op Nieuw Helwerd te        
  Rottum vanaf 1872   Weduwe van &1-(16 november 1848, Usquert)-& Jan Wibbes  
  Zoon van Cornelis Ewes Klaassens Wester-   Bouma, * 1814, Usquert, X 7-7-1852, Usquert, landbouwer  
  dijk (1787-1834) & Emke Luitjes ter Borg   op een plaats aan de Oudedijk te Usquert, in 1879    
  (1790-1855)   Boumaheerd genaamd. Jan Wibbes Bouma was een    
      kleinzoon van Jan Berends Bouma (1746-1803) & Anje  
      Lubberts (~1745-1805). (zie IIIb4)    
      Dochter van Pieter Everts de Maar * 29-1-1767, Toorn-  
      werd, X 7-1-1845, Toornwerd, landbouwer te Kantens,  
      weduwnaar van &1-& Geertje Hindriks Kreemer,    
      * 28 december 1777, Rottum, X 21-1-1817, Toornwerd, &2-    
      (18-5-1822, Kantens)-&2 Lammerdina Derks Knol, * 16-12-  
      1786, Achtum gem. Kantens, X 6-12-1828, Kantens,    
      weduwe van &1-& Boldewien Geerts Elvingh, X 19-2-1819  
      Kantens.    
           
1 Kornelis Westerdijk        
  * 5-7-1855, Usquert        
  X 25-2-1862, Usquert, 6 j. oud        
2 Pieter Westerdijk   volgt onder VIIt    
  * 29-5-1857, Usquert        
3 Ludolf Westerdijk   volgt onder VIIx    
  * 5-9-1859, Usquert        
4 Kornelis Westerdijk   volgt onder VIIy    
  * 21-3-1862, Usquert        
5 Emke Westerdijk & Reinder Jacobs Bennema    
  * 4-2-1864, Usquert 14-5-1886 * 26-1-1863, Uithuizen    
  X 21-4-1949, Uithuizen, 85 j. oud Uithuizen X 31-7-1903, Uithuizen, 60 j. oud    
      Landbouwer op Vicarieheerd te Uithuizen    
      Zoon van Jakob Sekels Bennema * 1824, Uithuizen,    
      X 30-9-1908, Uithuizen, landbouwer op Vicarieheerd te Uit-      
      huizen &-(17-4-1851, Uithuizen)-& Bouke Reinders van  
      der Molen, * 1824/25 op Hiddesma te Uithuizermeeden,  
      X 11-5-1912, Uithuizen.        
6 Lammerdina Westerdijk        
  * 18-6-1866, Usquert        
  X 19-9-1932, Uithuizen, 66 j. oud        
7 Berend Klaas Westerdijk   volgt onder VIIac    
  * 26-2-1868, Usquert        
VIq JAN BERENDS WESTERDIJK & HARMINA VAN DER ZWAAG 7 k  
zoon * 24 november 1831, Uithuizen 10-5-1865 * 21-3-1843, Krewerd    
van Vh X 13-5-1906, Spijk, 74 j. oud Bierum X 5-9-1892, Spijk, 49 j. oud    
  Broodbakker   Dochter van Jannes Simons van der Zwaag, * 2-1-1807,  
  Zoon van Berend Pieters Westerdijk (1778-   Heveskes, landbouwer & -(16 oktober 1834, Bierum)-&1    
  1851) & Trijntje Jacobs van der Vennen   Engelina Jans van Niejenhuis, * 15-3-1812, Krewerd,    
  (1791-1845)   X 5-3-1894, Appingedam. Engelina Jans van Niejenhuis  
      hertrouwde &2-(20-1-1853, Bierum)-& Jacob Heertjes      
      Dijksterhuis, * 1822/23, 't Zandt, X 3-5-1861, Krewerd gem.      
      Bierum.        
           
1 Engelina Westerdijk & Rikkert Dijkema    
  * 7-11-1865, Krewerd 3-5-1900 * 20-3-1866, Holwierde gem Bierum    
  X 27-2-1944, 78 j. oud Bierum X 29-2-1944, Bierum, 77 j. oud    
      Schoenmaker    
      Zoon van Willem Dijkema, * 1833, Eenrum, X 21 december 1885,  
      Losdorp gem. Bierum, boerenknecht, &-(20 november 1862,        
      Bierum)-& Elisabeth Vos, * 1833/34, Holwierde, X 27-12-  
      1884, Losdorp gem. Bierum    
2 Trijntje Westerdijk & Leendert Ritsema    
  * 12 november 1867, Krewerd 3-10-1907 * 8-9-1856, Ten Post    
  X 3-5-1945, Spijk, 77 j. oud Bierum X 8-12-1935, Spijk, 79 j. oud    
      Zoon van Nicolaas Jacobs Ritsema, X 26-4-1861 &-    
      (2-11-1848, Ten Boer)-&1 Zwaantje Jacobs Bolt, * 10-7-  
      1819, Ten Boer, X 18-6-1899, Spijk gem Bierum. Zwaantje  
      Jacobs Bolt hertrouwde &2-& Hendrik Tillema, * 1813/14,      
      't Zandt, X 27-5-1879, Spijk gem. Bierum, landbouwer.      
3 Berend Pieter Westerdijk   volgt onder VIIad    
  * 1869, Krewerd        
4 Jans Simon Westerdijk & Grietje Balk    
  * 17-1-1873, Krewerd, gem. Bierum   * 1874/75, Ezinge    
  X 3-1-1945, Westerbork, 71 j. oud   X 7-3-1952, Westerbork, 77 j. oud    
  Molenaarsknecht, landbouwer   Dochter van Hendrik Balk, * 1846, Oostum, X 11 december 1918,  
      Feerwerd gem. Ezinge &-(28-3-1874, Ezinge)-& Pieterke  
      Meijer, * 25-2-1851, Feerwerd, X 9-2-1917, Groningen.  
5 Pieter Westerdijk        
  * 5-8-1875, Krewerd        
  X 7-3-1959, Spijk, 83 j. oud        
6 Hendrik Westerdijk   volgt onder VIIae    
  * 12-4-1882, Spijk gem. Bierum        
7 Harmanna Westerdijk & Jakob (of Jacob) Meter    
  * 1884/85, Spijk 29-4-1919 * 12-2-1892, Bierum    
    Bierum X 17-4-1974    
      Bakker    
      Zoon van Hindrik Meter, * 8-4-1853, Uithuizermeeden,      
      X 8-11-1942, distributieambtenaar, veldwachter        
      &-(28-4-1887, Bierum)-& Sietje Bos, * 22-3-1866,    
      Losdorp, X 27-4-1939.    
           
VIIa SIKKE LUIRTS WESTERDIJK & AALTJE JANS GRIEDE 6 k  
zoon * 15 november 1841, Uithuizermeeden 15-9-1863 * 12-9-1843, Uithuizermeeden    
van VIa X 1-12-1891, Roodeschool, gem. Uithuizer- X 14-5-1930, Roodeschool, 86 j. oud    
  Uithuizermeeden, 50 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Bruiningsweg        
  te Oudeschip, gem. Uithuizer-        
  meeden   Dochter van Jan Roelfs Griede * 18 december 1811, Uithuizer-  
  Zoon van Luirt Berends Westerdijk (1807-   meeden, X 6-11-1858, Roodeschool, landbouwer aan  
  1874) & Barberdina Sikkes Zandt (1812-   de Bruiningsweg te Oudeschip vanaf 1837 &-(12-8-1837,      
  1855)   Uithuizermeeden)-& Dieuwerke Harms Nieuwendijk,    
      * 28 november 1805, Uithuizermeeden, X 5-7-1873, Ooster-    
      nieland.        
           
1 Luurt Westerdijk        
  * ?-12-1863, Uithuizermeeden        
  X 20 december 1863, Uithuizermeeden,        
  15 d. oud        
2 Luurt Westerdijk   volgt onder VIIIa    
  * 6-9-1864, Uithuizermeeden        
3 Jan Westerdijk   volgt onder VIIIb    
  * 5-12-1865, Uithuizermeeden        
4 Roelof Westerdijk   volgt onder VIIIc    
  * 24-3-1867, Uithuizermeeden        
5 Dieuwerke Westerdijk & &2 Hindrik Niehoff    
  * 11 oktober 1868, Uithuizermeeden 8-4-1896 * 16-5-1861, Groningen    
  X 26-7-1949, Groningen, 80 j. oud Uithuizer- Logementhouder    
    meeden Weduwnaar van &1-(11 oktober 1888, Veendam)-& Titia        
      Fennegina Mulder, * 1859/60, Slochteren, X 26-1-1894,      
      Groningen.        
      Zoon van Roelf Niehoff * 11-6-1821, Slochteren, X 1-8-  
      1876, Slochteren, commissionair &-(29-4-1854, Noord-  
      dijk)-& Siberdina Boer, * 1835, Noorddijk, X 15-8-1918,  
      Groningen.        
6 Barberdina Westerdijk & Johannes Bulthuis    
  * 1870/71, Uithuizermeeden 4-12-1895 *1867/68, Leens    
  X 25 december 1938, Den Hoorn, gem. Uithuizer- X 19-9-1944, Den Hoorn gem. Leens    
  Leens, 67 j. oud meeden Logementhouder    
      Zoon van Rentje Bulthuis * 1836, Mensingeweer, X 16-11-  
      1885, Den Hoorn gem. Leens, kastelein &-(23-8-1858,  
      Leens)-& Hillechien Abbring * 1828, Eenrum, X 11-11-  
      1898, Leens.    
VIIb- TAMME DERKS HUIZINGA & &1 ANNA BERENDS WESTERHUIS 5 k  
  * 27-4-1819, Uithuizermeeden 24-5-1843 * 6-1-1822, Usquert    
  X 20-1-1852, Uithuizermeeden, Uithuizer- Hertrouwde &2-&1 Berend Jans Westerdijk (VIIb)    
  32 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden        
  Zoon van Derk Tammes Huizinga * 31-12-        
  1779, Uithuizermeeden, X 5-1-1842, Uithui-        
  zermeeden, landbouwer aan de Hefwalster-            
  weg te Uithuizermeeden &-(13-8-1812,            
  Uithuizermeeden)-& Aagtje Jans Siertsema            
  * 25-7-1784, Uithuizermeeden, X 1-6-1838,        
  Uithuizermeeden.        
           
VIIb BEREND JANS WESTERDIJK &1 &2 ANNA BERENDS WESTERHUIS 2 k  
zoon * 19-7-1835, Uithuizermeeden 21-7-1859 * 6-1-1822, Usquert    
van VIb X 15-6-1895, Uithuizermeeden, Uithuizer- X 11-5-1886, Uithuizermeeden, 64 j. oud    
  59 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden tot 1887, daarna        
  aan de Dwarsweg te Uithuizen   Weduwe van &-&1 Tamme Derks Huizinga (VIIb-)        
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1812-   Dochter van Berend Popkes Westerhuis, * 17-1-1785,  
  1837) & Barberdina Sikkes Zandt (1812-   Usquert, X 24 oktober 1859, Usquert, landbouwer op Hoyckinge-  
  1855).   heerd te Usquert vanaf 1822 &-(10-5-1818, Usquert)-&  
      Trijntje (of Trientje) Pieters Kuiper, * 9-5-1796, Bedum  
      X 20-2-1862, Usquert.    
      Kleindochter van Popke Lammerts (1746-1809)    
      & Anje Berends (1748-1810). (Zie ook IIIb5)    
           
1 Jan Berends Westerdijk   volgt onder VIIId    
  * 14-1-1860, Uithuizermeeden        
2 Barberdina Westerdijk        
  * 22-6-1861, Uithuizermeeden        
  X 26-8-1872, Uithuizermeeden, 11 j.        
  oud        
           
VIIb BEREND JANS WESTERDIJK &2 & KORNELIA SIETSEMA    
zoon * 19-7-1835, Uithuizermeeden 17-7-1890 * 16-6-1853, Uithuizermeeden    
van VIb X 15-6-1895, Uithuizermeeden, Uithuizer- X 25-1-1940, Uithuizermeeden, 86 j. oud    
  59 j. oud meeden      
  Landbouwer aan de Hefwalsterweg        
  te Uithuizermeeden tot 1887, daarna        
  aan de Dwarsweg te Uithuizen   Dochter van Berend Hindriks Sietsema * 1816/17, Uit-  
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1812-   huizen, X 29-1-1877, Uithuizermeeden &1-(5-6-1844,    
  1837) & Barberdina Sikkes Zandt (1812-   Uithuizermeeden)-& Hilje Times Bakker, * 1822/23,    
  1855).   Uithuizermeeden, X 21 november 1862, Uithuizermeeden.    
  Weduwnaar van Anna Berends Westerhuis.   Berend Hindriks Sietsema hertrouwde &2-(29-5-1867,      
      Uithuizen)-&2 Jantje Aljes Krol, * 1820/21, Uithuizen,        
      X 3-6-1891, Uithuizermeeden, weduwe van &1-(25-5-1844,      
      Uithuizen)-&1 Cornelis Derks van den Berg, * 1815/16,      
      Uithuizen, X 30 oktober 1851, Uithuizen, timmerman.        
VIIc JAN BERENDS (JANS) WESTER- & ENGELINA (DERKS) HUIZINGA 11 k  
zoon DIJK 15-7-1858 * 13 oktober 1839, Oosternieland    
van VIb * 2-7-1837, Uithuizermeeden Uithuizer- X 31-5-1918, Rotterdam, 78 j. oud    
  X 3-6-1885, Groningen, 47 j. oud meeden      
  Tot 1861 landbouwer te Oosternie-        
  land. Van 1861 tot 1884 landbouwer        
  aan de Schoolweg te Oosterwijtwerd   Dochter van Derk Doewes Huizinga * 27-1-1806, Oosternie-  
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1812-   land, X 4-5-1844, Oosternieland, landbouwer op Lippema  
  1837) & Barberdina Sikkes Zandt (1812-   te Oosternieland tot 1843, daarna op Meyema te Ooster-  
  1855).   nieland &3-(14-9-1835, Uithuizermeeden)-&1 Jantje    
      Simons de Vries * 10 december 1811, Uithuizen, X 12-5-1879,  
      Oosternieland gem. Uithuizermeeden, wonend te Wirdum  
      gem. Loppersum. Jantje Simons de Vries hertrouwde      
      &2-(11-2-1850, Uithuizermeeden)-& Jacob Pieters Bosman,      
      *1819/20, 't Zandt, X 28-9-1860, Oosternieland gem.        
      Uithuizermeeden, landbouwer te 't Zandt.        
      Derk Doewes Huizinga was weduwnaar van &1-(9-4-1829,      
      Uithuizen)-& Dietje Jans Rouaan, * 1802, Uithuizen,        
      X 13-7-1832, Oosternieland gem. Uithuizermeeden en van      
      &2-(14-3-1834, Uithuizermeeden)-& Geertje Tonnis Dijkema,      
      * 21 november 1803, 't Zandt, X 11-4-1834, Oosternieland gem.      
      Uithuizermeeden        
           
1 Jan Jans Westerdijk   Volgens overlevering ten prooi gevallen aan een krokodil  
  * 11-6-1859, Oosternieland        
  X na 1882 in Zuid Afrika        
  Vanaf 1881 kantoorbediende in        
  Transvaal (Zuid Afrika).        
2 Derk Douwes Westerdijk   volgt onder VIIIe    
  * 6-2-1861, Oosternieland        
3 Jantje Jans Westerdijk & Klaas Lourens Noording 5 k  
  * 21-2-1863, Oosterwijtwerd 29 oktober 1887 * 13-5-1861, Wildervank    
  X 22 december 1927, Groningen, 64 j. oud Groningen X 2-11-1926, Groningen, 65 j. oud    
      Boekhandelaar    
      Zoon van Jan Geerts Noording * 25-7-1815, Noordbroek,  
      X 14-5-1904, Wildervank, gemeenteontvanger &-(27-10-      
      1849, Noordbroek)-& Jantje Klaassens Steerenberg,    
      * 16 oktober 1825, Noordbroek, X 27-5-1904, Wildervank.    
4 Berend Jans Westerdijk        
  * 8-7-1865, Oosterwijtwerd        
  X 8-7-1883, Lippspringe (Dld.),        
  18 j. oud        
5 Simon Jans Westerdijk        
  * 26-4-1867, Oosterwijtwerd        
  X 3-8-1867, Oosterwijtwerd, 3 m. o.        
6 Simon Jans Westerdijk        
  * 22 oktober 1869, Oosterwijtwerd        
  X 31-3-1872, Oosterwijtwerd, 2 j. o.        
7 Grietje Jans Westerdijk & Franciscus Gerardus Leonardus Teipe 3 k  
  * 22 november 1871, Oosterwijtwerd 15 oktober 1891 * 3-6-1866, Amsterdam    
  X 3-1-1923, Hilversum, 51 j. oud Amsterdam X 8-7-1946, Amsterdam, 80 j. oud    
      Reiziger in antiek chroomleer, handelsagent,  
      procuratiehouder.    
      Zoon van Johann Gerhard Teipe, * 18-4-1828, Messingen  
      (Dld), X 6-2-1880, Amsterdam, handelsreiziger &-(13-6-1865,  
      Amsterdam)-& Anna Maria Suzanna Elizabet Picéni,    
      X ~1918, Amsterdam.    
8 Barberdina Jans Westerdijk        
  * 3-1-1874, Oosterwijtwerd        
  X 30 oktober 1877, Oosterwijtwerd,        
  3 j. oud        
9 Simon Jans Westerdijk        
  * 4-1-1876, Oosterwijtwerd        
  X 9-2-1877, Oosterwijtwerd, 1 j. oud        
10 Derktje (alias Dé) Westerdijk ongehuwd      
  * 31-3-1877, Oosterwijtwerd        
  X 6-1-1963, Amersfoort, 85 j. oud        
  Verpleegster.        
11 Barberdina Westerdijk & Gerardus Leonardus Maria Teipe 2 k  
  * 4-4-1879, Oosterwijtwerd 9-8-1906 * 19 december 1873, Amsterdam    
  X 24-9-1938, Amsterdam, 59 j. oud Amsterdam X 7-7-1938, Laren, wonend te Amsterdam, 64 j. o.  
  Verpleegster.   Boekhouder, procuratiehouder bij N.V. Chroom-  
      lederfabriek "De Amstel" v/h L.S. Gompen te  
      Amsterdam.    
      Zoon van Johann Gerhard Teipe, * 18-4-1828, Messingen  
      (Dld), X 6-2-1880, Amsterdam, handelsreiziger &-(13-6-1865,  
      Amsterdam)-& Anna Maria Suzanna Elizabet Picéni,    
      X ~1918, Amsterdam.    
VIId BEREND KLAASSEN (BERENDS) & TRIJNTJE VAN NIEJENHUIS 3 k  
zoon WESTERDIJK 1-6-1898 * 27-6-1873, Leermens    
van VIc * 21-8-1871, Uithuizermeeden t Zandt X 28-2-1959, Leermens, 85 j. oud    
  X 9-10-1944, Garsthuizen, 73 j. oud   Dochter van Jans van Niejenhuis * 1842/43, Eenum &-  
  Landbouwer op Hissemaheerd te   (5-2-1869, 't Zandt)-& Jantje Balkema * 1-6-1849, Bierum,  
  Garsthuizen   X 2-5-1922.    
  Zoon van Berend Berends Westerdijk (1817-        
  1882) & Geertruid Hendriks van Veen (1839-        
  1912)        
           
1 Berend Jans Westerdijk   volgt onder VIIIt    
  * 13-4-1899, Zeerijp        
2 Jans Westerdijk   volgt onder VIIIr    
  * 4-11-1900, Garsthuizen        
3 Geertruida Jantina Westerdijk        
  * 11-9-1902, Garsthuizen        
  X 16 december 1977, 75 j. oud        
VIIe HENDRIK (BERENDS) WESTER- & ELTJE HUIZINGA 2 k  
zoon DIJK 6-5-1904 * 21 december 1877, Uithuizermeeden    
van VIc * 14 november 1875, Uithuizermeeden Stedum      
  X 27 december 1963, Westerwijtwerd,        
  88 j. oud   Dochter van Jan (Mello's) Huizinga, * 17 november 1836,    
  Zoon van Berend Berends Westerdijk (1817-   Uithuizermeeden, X 6-1-1928, landbouwer (op o.a. Aylarda  
  1882) & Geertruid Hendriks van Veen (1839-   tot 1886) te Uithuizermeeden &-(31-5-1869, Uithuizer-      
  1912)   meeden)-& Duurke (Simens) Zandt, * 26-9-1839,    
      Uithuizermeeden, X 30-3-1913.    
           
1 Geertruida Duurdina Westerdijk & D. Noordhof    
  * 18-7-1905, Garsthuizen        
2 Duurdina Geertruida Westerdijk & Hendrik Hoiting 2 k  
  * 26-5-1910, Oosterburen, ge-   veearts te Hoogeveen    
  meente Middelstum        
  X 20-9-1967, Almelo, 57 j. oud        
VIIf BEREND WESTERDIJK & CORNELIA HOFSTEDE >= 1k  
zoon * 21-6-1852, Uithuizen 5-4-1888 * 6-5-1857, Hellum    
van VId X 20-3-1923, Opwierde, gem. Appingedam X 2-1-1936, Opwierde gem. Appingedam, 78 j.  
  Appingedam, 70 j. oud   Dochter van Geert Kornelis Hofstede * 17-4-1834, Witte-  
  Zoon van Jurjen Berends Westerdijk   wierum gem. Ten Boer, X 5-1-1917, Tjamsweer gem.    
  (1817-1899) & Anje Hiepkes Boukema   Appingedam, landbouwer &-(5-4-1856, Slochteren)-&  
  (1816-1890)   Roelffien Jans van Gennip, * 31 oktober 1838, Hellum gem.  
      Slochteren, X 31-1-1919, Opwierde    
           
1 Roelfine Jurdine Westerdijk        
  * 14 december 1888, Appingedam        
  X 13-3-1889, Appingedam, 0 j. oud        
VIIg DERKTJE REINDERS WESTER- & JULLE LAMMERT ZUIDEVELD 1 k  
dochter DIJK 6-3-1879 * 1850, Usquert    
van VIg * 22-9-1856, Uithuizen Uithuizen X 26-2-1903, Uithuizen, 52 j. oud    
  X 22-5-1879, Usquert   Landbouwer op Praebendeheerd te Uithuizen,  
      wonend te Usquert-dorp (1879-1895), daarna  
  Dochter van Reinder Jurriens Westerdijk   te Uithuizen-dorp (1895-1903)    
  (1819-1900) & Liefdina van der Tuuk (1826-   Zoon van Lammert Jacobs Zuideveld, * 10-3-1816,    
  1857)   Usquert, X 1853, Usquert, landbouwer op Doornbosch-  
      heerd te Usquert & Anna Lammerts Westerhuis,    
      * 18-7-1813 op Westerhuisheertd te Usquert, X 24-1-1894  
      Lammert Jacobs Zuideveld was een zoon van Jacob  
      Julles Zuideveld, * 30 oktober 1785, Warffum, X 30-1-1830,  
      Usquert, landbouwer op Doornboschheerd te Usquert  
      &-(15-6-1814, Usquert)-&2 Elisabeth Popkes Westerhuis,  
      * 12-4-1778 op Westerhuisheerd te Usquert, X 13 november 1841,  
      Usquert, weduwe van &1-(1801)-& Harm Geerts Luursema,  
      * 7-6-1757, Usquert, X 20-3-1813, Usquert, landbouwer  
      op Doornboschheerd te Usquert.    
           
1 Reinder Westerdijk Zuideveld   volgt onder VIIIf    
  * 14-3-1879, Usquert        
VIIh JURKO LAMBERTUS WESTER- & BETA SCHELLING, genaamd 1 k  
zoon DIJK 7-3-1900 ECKELMANN    
van VIh * 21-3-1863 op Kleine Greeden te Bremen * 13 oktober 1873, Bremerhaven    
  Eenrum   X 22-5-1943, Den Haag, 69 j. oud    
  X 13-5-1949, Den Haag, 86 j. oud        
  Groothandelaar in ruwe tabak in        
  Bremen.   Dochter van ? Schelling & Tillij Eckelmann *1847/48,    
  Zoon van Bernard Jurko Westerdijk (1826-   Bremen, X 20-6-1911, Bremen.    
  1915) & Grietje Freerks Sijbolts (1829-1912)        
           
1 Mathilde Margriete Louise Wester- & Johan Cecil Arnold Jozias - Paulus van    
  dijk 31-7-1937 Pauwvliet    
  * 2-12-1900 Den Haag * 27 oktober 1888, Batavia (N.O.I.)    
      X 27-1-1968, Bilthoven, 79 j. oud    
      In 1937 griffier bij het kantongerecht te Brielle  
      Zoon van Jozias - Paulus van Pauwvliet, * 24-1-1863,  
      Haarlem, X 23-4-1943, Den Haag, minister resident der  
      Nederlanden te Konstantinopel & -(17-1-1888, Amers-  
      voort)-& Cécile Arnoldine Carp, * 22-9-1866, Amers-    
      voort.    
VIIi SIERT CORNELIS WESTERDIJK & GRIETJE (HERMANNUS) WIBBENS VAN 3 k  
zoon * 24 oktober 1860 op Luidema te Usquert 27-6-1890 CLOOSTER    
van VIi X 2-8-1954, Usquert, 93 j. oud Usquert * 20 november 1866 op Oostheem te Usquert    
  Landbouwer op Klooster Wijtwerd   X 18-1-1953, 86 j. oud    
  tot 1897, bestuurder bij de Coöp.        
  Zuivelfabriek de Concurrent, de Gro-        
  ninger Zuivelbond, de Onderlinge        
  Brandwaarborg Mij., de boerenleen-        
  bank te Usquert, wonend te        
  Usquert-dorp (1897-1928)        
  Zoon van Cornelis Ewes Westerdijk   Dochter van Hermannus Henderikus Wibbens, * 11-5-1838,  
  (1834-1890) & Geertruid Sierts Bouwman   op Oostheem te Usqert, X 18 november 1914, Usquert, landbouwer      
  (1839-1899)   op Oostheem te Usquert & Grietje Lammerts van Clooster,  
      * 7-12-1838 op Oostheem te Usquert, X 12-8-1925.    
           
1 Geertruida Cornelia Westerdijk & Cornelis Sevenhuijsen 3 k  
  * 21-4-1891, Usquert 30-6-1913 * 14-4-1886, Arnhem    
    Usquert Ingenieur, directeur van de Utrechtse Waterleiding,  
      wonend te Soesterberg.    
      Zoon van Lambertus Augustus Sevenhuijsen, * 1857,  
      Brouwershaven, X 4-12-1921, Soest, werktuigkundige  
      &-(7-3-1884, Brouwershaven)-& Geertje van der Sloot,      
      * 1858/59, Brouwershaven.    
2 Margretha Alida Westerdijk & Tonnis (Hermans) Willemsen 2 k  
  * 6-3-1893, Usquert 8-3-1918 * 27-6-1893, Uithuizerpolder    
  X 1986 Usquert X 1986    
      Landbouwer op Poolstar te Uithuizen (1914-1959)  
      Zoon van Herman Willem Willemsen, * 16-4-1862, Warffum,  
      X 13-2-1922, Haren, landbouwer op Poolstar te Uithuizen  
      (1890-1895), daarna op Groot Klooster te Warffum        
      &-(14-5-1890, Uithuizen)-& Everdina Tonnis Wiersum,      
      * 8-11-1867, Uithuizen, X 21-7-1940, Warffum    
3 Cornelis Ewe Westerdijk   volgt onder VIIIi    
  * 5-2-1895, Usquert        
VIIj BEREND WESTERDIJK & TRIENTJE NOORDHOF >= 2k  
zoon * 31 december 1866, Usquert 23-4-1897 * 21-2-1872, Middelstum    
van VIi X 5-2-1958, Haren, 91 j.oud Middelstum X 9-9-1948, Haren, 76 j. oud    
  Landbouwer op Klooster Wijtwerd te        
  Usquert (1896-1924) vanaf 1924 wo- Dochter van Krijn Sieuwkes Noordhof * 1-12-1828, Middel-  
  Zoon van Cornelis Ewes Westerdijk nend in villa stum, X 11-6-1910, Middelstum &2-(26-5-1858,        
  (1833/34-?) & Geertruid Sierts Bouwman Nijenhof te Middelstum)-& Martje Lulofs Eenkema * 15 december 1842,        
  (1838/39-?) Haren Oosternieland gem. Uithuizermeeden, X 3-9-1915, Middel-  
      stum. Krijn Sieuwkes Noordhof was weduwnaar van      
      &1-(16 november 1858, Middelstum)-& Martje Cornelis Eenkema,      
      * 1834/35, 't Zandt.        
           
1 Martha Geertruida Westerdijk & Jan Mulder    
  * 1-2-1898, Usquert 10-6-1918 * 10-5-1887, Tjamsweer gem. Appingedam    
    Usquert X 19 november 1933, Groningen, 46 j. oud    
    gescheiden Kassier, directeur van bankinstelling    
    3-11-1933      
    Groningen Zoon van Everhardus Mulder * 9-10-1849, Tjamsweer,  
      X 1-2-1889, Tjamsweer, houtzaagmolenaar &-(20-5-1880,  
      Appingedam)-& Antje Veendorp * 6-1-1856, Opwierde,  
      X 2-12-1929, Appingedam.    
2 Geertruida Cornelia Westerdijk & Garbrand Gerhard Meijer    
  * 1903, Usquert 1927 * 1893    
  X 1998   X 1979    
      Huisarts te Groningen    
VIIk MARTEN WESTERDIJK & TRIENTJE RIJZEBOL 4 k  
zoon * 13-4-1871, Uithuizen 7-5-1904 * 28 december 1868, Wehe gem. Leens    
van VIj X 29 december 1929, Roodeschool gem. Uithuizer- X 20 november 1930, 61 j. oud    
  Uithuizermeeden, 58 j. oud meeden      
  Landbouwer te Kolhol (1911-1917),        
  daarna aan de Hooilandseweg te        
  Roodeschool.   Dochter van Bene Roelfs Rijzebol, * 19 oktober 1824, Warf-  
  Zoon van Ludolf Westerdijk (1821-1899) &   huizen gem. Leens, X 11-6-1906, Roodeschool, land-  
  Cornelia de Vries (1828-1893)   bouwer &-(17-5-1856, Kloosterburen)-& Fenna    
      Havinga * 21-4-1827, Kloosterburen, X 22-3-1923,    
      Uithuizermeeden    
           
1 Ludolf Bene Westerdijk   volgt onder VIIIg    
  * 4-4-1906, Roodeschool        
2 Bene Roelf Westerdijk & Altina Winter    
  * 13-7-1909, Leens 1937 * 1-4-1909, Roodeschool gem. Uithuizermeeden  
  X 25-4-1945, Norg, door Duitsers   X 13-1-1943, Groningen, elders overleden,    
  geëxecuteerd, 35 j. oud   33 j. oud.    
  Landbouwer aan de Dwarsweg te        
  Uithuizermeeden, verzetstrijder in de        
  tweede wereldoorlog.   Dochter van Klaas Siemens Winter, * 14-5-1863, Uithui-  
      zermeeden, X 2-6-1923, Uithuizermeeden, landbouwer  
      aan de Hooilandseweg te Roodeschool &-(7-12-1900,  
      Uithuizermeeden)-& Ida Zijlstra, * 25 december 1878, Uithuizer-      
      meeden, X 16-1-1969.        
3 Fenna Cornelia Westerdijk        
4 Cornelis Ipe Westerdijk   volgt onder VIIIu    
  * 7-7-1913, Kolhol        
VIIn CORNELIS WESTERDIJK & ANTJE WOLTHUIS 8 k  
zoon * 12-8-1858, Uithuizen 18-5-1887 * 27 november 1862, Westeremden    
van VIj X 23-5-1946, Uithuizen, 87 j. oud Stedum X 27 december 1936, Uithuizen, 74 j. oud    
  Landbouwer te Stedum vanaf 1899,        
  daarna aan de Oldörpsterweg te        
  Uithuizen   Dochter van Barteld Hindriks Wolthuis * 1818, Loppersum,  
  Zoon van Ludolf Westerdijk (1821-1899) &   X 1877, landbouwer, weduwnaar van &1-(16 november 1843,  
  Cornelia de Vries (1828-1893)   Middelstum)-& Martje Jacobs Venhuizen, *1824/15,    
      Westeremden gem. Stedum, X 7-8-1851, Loppersum,    
      &2-(4-9-1852, Loppersum)-& Ailina Marius Eikema,        
      *15-4-1824, Loppersum, X 25-2-1877, Loppersum.        
           
1 Ludolf Westerdijk        
  * 22 december 1888, Uithuizen        
  X 2-12-1905, Groningen, 16 j. oud        
2 Barteld Westerdijk   volgt onder VIIIm    
  * 13-6-1890, Stedum        
3 Cornelia Westerdijk & Ties van der Molen    
  * 1891/92, Stedum 7-9-1917 * 1886/87, Uithuizermeeden    
    Uithuizen Zoon van Jan Harkes van der Molen, * 11-1-1854, Oldenzijl  
      gem. Uithuizermeeden, X 2-7-1938, Uithuizermeeden    
      commissionair &-(23-4-1879, Uithuizermeeden)-&        
      Martha Siertsema, * 1855/56, Uithuizermeeden.    
4 Ailine Westerdijk        
  * 26-7-1894, Stedum        
  X 20-9-1982, 88 j. oud        
5 Ipe Westerdijk   volgt onder VIIIy    
  * 29-7-1895, Stedum        
6 Martje Westerdijk        
  * Stedum        
7 Berend Westerdijk   volgt onder VIIIv    
  * 15-4-1898, Stedum        
8 Sijtske Westerdijk        
VIIo IPE WESTERDIJK & MARTJE JOGCHEMINA MULLER 3 k  
zoon * 19-1-1862, Uithuizen 27-4-1900 * 8-1-1868, Ezinge    
van VIj X 26-2-1943, Onderdendam gem. Ulrum X 12-9-1954, Ten Post, 86 j. oud    
  Bedum, 81 j. oud        
  Landbouwer   Dochter van Jan Hes Muller & Hendriktje Fokkenga    
  Zoon van Ludolf Westerdijk (1821-1899) &        
  Cornelia de Vries (1828-1893)        
           
1 Hendrika Westerdijk & Lammert Bolhuis    
  * 20-5-1901   * 16-3-1896    
  X 4-3-1980, 78 j. oud   X 22-6-1958, 62 j.oud    
2 Ludolf Westerdijk & Grietje Bakker    
  * 31-1-1903   * 10-2-1912    
  X 1-8-1992, 89 j. oud   X 28-4-1993, 81 j. oud    
3 Cornelis Jan   volgt onder VIIIx    
  * 28 november 1910        
VIIp EMKO WESTERDIJK & AVELINA BOUWMAN 5 k  
zoon * 4-9-1866, Uithuizen 2-5-1894 * 2-1-1872, Rottum gem. Kantens    
van VIj X 16 november 1937, 71 j. oud Kantens X 6-5-1933, Uithuizen, 60 j. oud    
  Korenschipper te Uithuizen tot        
  ~ 1900, daarna landbouwer op bijge-        
  naamd Kobnust (meeuwennest) aan        
  de Emmaweg te Uithuizen tot 1921.        
  De boerderij brandde in 1981 af en        
  bestaat niet meer.   Dochter van Jan Bouwman * 6-1-1847, Uithuizermeeden,  
  Zoon van Ludolf Westerdijk (1821-1899) &   X 17-2-1927, Uithuizen, landbouwer op Nyenhuis te Rottum  
  Cornelia de Vries (1828-1893)   (1877-1894), daarna op Heijdi te Rottum (1894-1908)        
      &-(24-6-1871, Middelstum)-& Klasina Haverkamp,    
      * 26-2-1845, Westerwijtwerd, X 19-2-1928, Zuurdijk gem.  
      Leens.    
           
1 Ludolf Westerdijk        
2 Jan Cornelis Westerdijk   volgt onder VIIIaa    
3 Klaziena Cornelia Westerdijk        
  * 8-12-1910        
  X 19-4-1979, 68 j. oud        
4 Cornelia Clasina Westerdijk        
  * 1914/15, Uithuizen        
  X 22 december 1918, Uithuizen, 3 j. oud        
5 Jacob Ido Westerdijk   volgt onder VIIIw    
  * 16-6-1920, Holwierde        
VIIq BEREND LUURTS WESTERDIJK & AAGTJE PIETERS BOUKEMA 3 k  
zoon * 5-6-1866, Oudeschip gem. Uithui- 26 oktober 1893 * 28-8-1870, Uithuizen    
van VIa zermeeden Uithuizen X 1-12-1951, Uithuizen, 81 j. oud    
  X 6-10-1927, Oudeschip gem. Uit-        
  huizermeeden, 61 j. oud        
  Landbouwer aan de Buitenweg te        
  Oudeschip gem. Uithuizermeeden   Dochter van Pieter (Klaassens) Boukema, * 17-2-1834,  
  Zoon van Luurt Berends Westerdijk (1807-   Uithuizen, X 7-1-1899, Uithuizen, landbouwer op Bouwkma-  
  1874) & Trijntje Aljes Langeland (1824-1890)   heerdt te Uithuizen (1862-1899) &-(10-5-1860, Uithuizen)-&      
      Geertruid (Johannes) Eberhard Schillhorn van Veen,    
      * 24-1-1838, Uithuizen, X 23-7-1919, Uithuizen.    
           
1 Luurt (Berends) Westerdijk & &2 Margretha Pauline Ulrich 0 k  
  * 11-8-1894, Oudeschip gem. Uithui- 1920 * 1883/84    
  zermeeden Amsterdam X 3-9-1946, Den Haag    
  X 20-5-1939, Vlissingen, 44 j. oud   Weduwe van &1-& H.F. Opitz    
  Landbouwkundig ingenieur te Den        
  Haag        
2 Geertruida Jantina Westerdijk & Sebe Reinder Voorthuis 2 k  
  * 1-10-1897, Oudeschip gem. Uithui- 3-6-1920 * 27-8-1893, Spijk gem. Bierum    
  zermeeden Uithuizer- Landbouwer te Spijk.    
    meeden Zoon van Jan Voorthuis * 10 november 1864, Midwolda, X 6-7-1938,  
      Spijk gem. Biertum &-(12-6-1890, Bierum)-& Martje Haver,      
      * 13-9-1871, Spijk, X 21 oktober 1956.    
3 Pieter Klaas Westerdijk   volgt onder VIIIh    
  * 11 december 1899, Oudeschip gem. Uit-        
  huizermeeden        
VIIr TIDDO WESTERDIJK & DUURKE SMIT 2 k  
zoon * 1841, Uithuizen 19-5-1869 * 1839/40, Warffum    
van VIe X 12-7-1899, Uithuizen, 58 j. oud Uithuizen X 28 december 1916, Stedum, elders overleden, 77 j. oud  
  Timmerman, broodbakker   Dochter van Wiepke Baltus Smit * 26 november 1812, Uithuizen,  
  Zoon van Klaas Jurjens Westerdijk (1806-?)   turfschipper &-(26-7-1834, Uithuizen)-& Hilje Eilkes    
  & Trijntje Pieters Bulthuis (1814/15-1866)   Ekema* 1810/11, Warffum.    
           
1 Trientje Westerdijk & Kornelis Holstein 3 k  
  * 17 december 1869, Uithuizen 9-1-1895 * 19-6-1867, Rottum gem. Kantens    
  X 14 oktober 1932, Uithuizermeeden, Uithuizen X 4-12-1949, Uithuizermeeden, 82 j. oud    
  62 j. oud   Landbouwer aan de Lauwersdwarsweg te    
      Uithuizen vanaf 1923, schipper    
      Zoon van Jacob Holstein * 15 december 1836, Uithuizen,        
      X 16-8-1913, Zandeweer gem. Kantens, landbouwer      
      &-(6-11-1858, Uithuizen)-& Frou(w)ke Maring, * 18-4-1836,      
      Uithuizen, X 9-9-1906, Zandeweer gem. Kantens.        
2 Hilje Westerdijk & Meindert Moorlach    
  * 10-9-1873, Uithuizen 27-1-1894 * 29 oktober 1867, Uithuizermeeden    
  X 6-2-1956, Uithuizermeeden, Uithuizen X 12-5-1956, 88 j.oud    
  82 j. oud   Vrachtrijder, directeur graanhandelsbedrijf    
      Zoon van Johannes Willems Moorlach * 17-5-1835,    
      Westeremden, X 18-2-1934 Uihuizermeeden &-(1-8-1862,  
      Uihuizermeeden)-& Gerritje Meinderts Sterenberg,        
      * 31-3-1835, Uithuizermeeden, X 27-1-1915, Uithuizer-  
      meeden.    
VIIs PIETER WESTERDIJK & TRIJNTJE DE WAARD 2 k  
zoon * 17-6-1843, Assen 6-12-1868 * 28 november 1843, Bedum    
van VIn X 5-5-1930, Heemstede, 86 j. oud Bedum X 29 december 1915, Nijmegen, wonend te Arnhem,  
  Houthandelaar   72 j. oud    
  Zoon van Tidde Jurriens Westerdijk (1808-   Dochter Klaas Oeges de Waard, * 31-1-1810, De Waard  
  1878) & Dievertje Pieters van Calcar   gem. Grijpskerk, X 31-5-1872, Bedum, pelmolenaar    
  (1814-1898)   &-(5-11-1835, Groningen)-& Jantje (of Jantien) Gerrits      
      Boerema,* 23-6-1811, Groningen, X 9-12-1888, Assen.  
           
1 Pieter Bernard Westerdijk   volgt onder VIIIp    
  * 19-9-1869, Assen        
2 Willemina Catharina Westerdijk        
VIIt PIETER WESTERDIJK & ALBERDINA HARMINA BOUKEMA 7 k  
zoon * 29-5-1857, Usquert 5-10-1885 * 10-2-1865, Stitswerd    
van VIp X 29-5-1925, Uithuizen, 68 j. oud Kantens X 25-5-1898, Uithuizen, 33 j. oud    
  Landbouwer aan de Lauwersdwarsweg            
  te Uithuizen (1887-1920)   Dochter van Harm Pieters Boukema * 12 december 1830 op        
  Zoon van Berent Westerdijk (1823-1887) &   Boukemaheerd te Uithuizen, landbouwer &-(9-12-1852,      
  Anna Pieters de Maar (1822-1899)   Usquert)-& Martje Derks Bouwman, * 27 oktober 1832, Warffum,  
      X 1875, Stitswerd.    
           
1 Berend Westerdijk   volgt onder VIIIj    
  * 1885/86, Kantens        
2 Harmannus Westerdijk   volgt onder VIIIk    
  * 4-10-1887, Uithuizen        
3 Anna Lammerdina Westerdijk & Enno Drent    
  * 14-8-1889, Uithuizen 16-6-1921 * 1-6-1897, Oldehove    
  X 17 oktober 1958, Uithuizen, 69 j. oud Uithuizen X 1-8-1988, 91 j. oud    
      Landbouwer aan de Lauwersdwarsweg te    
      Uithuizen (1920-1958)    
      Zoon van Herman Drent * 21-6-1867, Usquert, X 23-8-  
      1948, Usquert, bakker &-(9-5-1891, Oldehove)-& Janke  
      Reinkingh, * 15-5-1872, Oldehove, X 19-3-1908, Usquert.  
4 Martje Breggine Westerdijk & Steven Broiel Luitjens 5 k  
  * 13-8-1891, Uithuizen 19-7-1918 * 3-9-1891, Adorp    
    Uithuizen X 1963    
      Veearts bij Buitenzorg (Bogor), N.O.I., vanaf  
      1923 veearts te Roden    
      Zoon van Broiel Luitjens * 29 december 1865, Saaxumhuizen gem.  
      Baflo, X 5-7-1934, Haren, landbouwer te Oosterhogebrug  
      &-(26 november 1890, Bedum)-& Anje Jacobs Stollenga,        
      * 20-8-1865, Zuidwolde gem. Bedum, X 8-6-1945,    
      Datumadeel    
5 Emke Westerdijk & Hendrik Jalvingh    
  * 1892/93, Uithuizen 24-4-1920 * 23 oktober 1889, Assen    
  X 9-11-1957, Meppel Uithuizen X 1973, 84 j. oud    
      Dierenarts    
      Zoon van Harm Jalvingh * 19-9-1850, Westerbork, X 2-1-  
      1932, Assen, stucadoor, timmerman &-(14 november 1875,    
      Assen)-& Zwaantje Lunshof, * 21-2-1850, Assen,    
      X 23-3-1926, Assen.    
6 Breggina Agatha Westerdijk & Fokko Meinardi    
  * 1895/96, Uithuizen 14-1-1920 * 1894/95, Loppersum    
    't Zandt Onderwijzer    
    gescheiden Zoon van Mattheus Harmannus Meinardi, * 15-8-1864,  
    11-6-1954 Stitswerd, X 8-10-1961, onderwijzer &-(4-11-1887,    
    Groningen Loppersum)-& Maria Ailkolina Steenhuis, * 12 oktober 1866,  
      Loppersum, X 24-3-1953.    
7 Lammerdina Anna Westerdijk        
  * 4-5-1898, Uithuizen        
  X 6-7-1898, Uithuizen, 9 w. oud        
VIIu KLAAS WESTERDIJK & ELIZABETH HARTMAN 3 k  
zoon * 18-5-1862, Roodeschool gem. 10-5-1901 * 24 oktober 1874/75, Uithuizermeeden    
van VIa Uithuizermeeden Uithuizer- X 17-3-1949, Groningen    
  X 11-5-1909, Roodeschool, gem. meeden      
  Uithuizermeeden, 46 j. oud        
  Landbouwer aan de Toppinga'sweg        
  te Oudeschip (1894-1909)   Dochter van Albert Hartman * 1-3-1824, Uithuizermeeden,  
  Zoon van Luurt Berends Westerdijk (1807-   X 14 december 1890, Uithuizermeeden, landbouwer aan de        
  1874) & Trijntje Aljes Langeland (1824-1890)   Hooilandseweg te Roodeschool gem. Uithuizermeeden  
      vanaf 1866 &1-(4-5-1866, Uithuizermeeden)-& Aaltje van  
      Kalker * 4-5-1841, Uithuizermeeden, X 6-5-1881.        
      Albert Hartman hertrouwde &2-(2-7-1886, Uithuizer-        
      meeden)-& Elizabeth Cornelis Smit, * 1860/61, Loppersum      
           
1 Aleida Titia Westerdijk & &1 Ite Roelf Oosterheert    
  * 1901/02, Uithuizermeeden   Hertrouwde &2-& Titia Zwaantina Westerdijk (VIIu2)    
  X 11-4-1946, Groningen, 44 j. oud        
  Arts        
2 Titia Zwaantina Westerdijk & &2 Ite Roelf Oosterheert    
  * Uithuizermeeden   Weduwnaar van &1-& Aleida Titia Westerdijk (VIIu1)    
3 Hilda Westerdijk & J.L. van den Berg    
VIIv JURJEN WESTERDIJK & ANNA WILKENS 1 k  
zoon * 1835/36, Uithuizen 18-5-1870 * 1840/41, Uithuizen    
van VIe X 17-5-1886, Uithuizen, 50 j. oud Uithuizen      
  Korenschipper   Dochter van Roelf Harms Wilkens * 11--6-1813, Warffum,  
  Zoon van Klaas Jurjens Westerdijk (1806-?)   X 17-2-1871, Uithuizen, ijzersmid &-(3-6-1837, Warffum)-&      
  & Trijntje Pieters Bulthuis (1814/15-1866)   Anje Hendriks Havinga, * 24-1-1814, Breede gem. Warffum,  
      X 12 december 1882, Warffum.        
           
1 Klaas Westerdijk        
  * 1870/71, Uithuizen        
  X 24-5-1880, Uithuizen, 9 j. oud        
VIIw AILKE WESTERDIJK & HESTERDINA KWANT 3 k  
zoon * 1847/48, Uithuizen 27-4-1878 * 1851/52, Noordhorn    
van VIe molenaar, kastelein, korenschipper Zuidhorn Dochter van Jan Klaassens Kwant, * 19-9-1825, Noord-  
  Zoon van Klaas Jurjens Westerdijk (1806-?)   horn gem. Zuidhorn, X 22-9-1909, Noordhorn gem. Zuid-  
  & Trijntje Pieters Bulthuis (1814/15-1866)   horn, vleeshouwer, slachter, karreman, koemelker, land-  
      gebruiker, slager &-(22-5-1851, Noordhorn gem. Zuid-  
      horn)-& Grietje Hoekstra, * 31-5-1829, Noordhorn gem.  
      Zuidhorn, X 9-6-1882, Noordhorn gem. Zuidhorn.    
           
1 Grietje Wibbina Westerdijk & Okko Tjakke Pik    
  *1878/79, Uithuizen 8-6-1901 * 1875/76, Midwolde gem. Leek    
    Oldekerk X 1-9-1954, Midwoud    
      Gemeenteopzichter    
      Zoon van Jan Pik * 13-2-1846, Windeweer gem. Hooge-  
      zand, X 27-5-1922, Midwolde gem. Leek, hoofdonder-      
      wijzer, schoolhoofd &-(21-7-1875, Leek)-& Trientje    
      Auwema, * 11-1-1852, Noordwijk gem. Marum,    
      X 6-1-1918, Midwolde gem. Leek        
2 Klaas Westerdijk        
  * ?-4-1880, Uithuizen        
  X 1-7-1880, Noordhorn gem. Zuid-        
  horn, 2 m. oud        
3 Hilje Westerdijk        
VIIx LUDOLF WESTERDIJK & ANJE VENHUIZEN 0 k  
zoon * 5-9-1859, Usquert 26 november 1883 * 1844/45, Rottum    
van VIp X 25 november 1925, Rottum, 66 j. oud Kantens X 31-8-1929, Rottum    
  Landbouwer te Rottum   Dochter van Klaas Julles Venhuizen * 10-1-1819, Rottum,  
  Zoon van Berent Westerdijk (1823-1887) &   X 17 december 1889, landbouwer op 't Scholte te Rottum, weduw-  
  Anna Pieters de Maar (1822-1898)   naar van &1-(3-4-1841, Kantens)-& Catharina (of Katrina)      
      Derks Knol, * ?-12-1812, Rottum, X 9-2-1840, &2-(4-11-1845,      
      Kantens)-& Hilje Derks Knol, * 14 december 1817, Rottum,        
      X 17-4-1892.    
VIIy KORNELIS WESTERDIJK & GRIETJE VAN BERGEN 4 k  
[bron 1] * 31-3-1862, Usquert 6-5-1889 * 20 november 1859, Middelstum [bron 1]  
[bron 1] X 6-3-1925, Rottum, 62 j. oud Middelstum X 19-9-1932, Kantens, 72 j.oud    
zoon Landbouwer   Dochter van Luitje Jans van Bergen, * 21-3-1813, Sidde-  
van VIp Zoon van Berent Westerdijk (1823-1887) &   buren gem. Slochteren, X 10-3-1885 &-(4-3-1851, Mid-  
  Anna Pieters de Maar (1822-1898)   delstum)-&2 Trijntje Popkes Wiersum,* 4-8-1883, Middel-  
      stum, X 21-4-1883, weduwe van &1-(24 december 1841, Bedum)-      
      & Abelius Jans Zuidema, * 1811/12, Bedum, landbouwer  
      * 1811/12, Bedum, landbouwer.        
           
1 Anna Westerdijk & Cornelis Bulk    
  * 8-5-1890, Middelstum 29-6-1917 * 10-9-1885, Haarlemmermeer    
  X 3-12-1948, Nieuw Vennep, 58 j. Kantens X 31-8-1951, Hoofddorp, 65 j. oud    
  oud   landbouwer    
      Zoon van Jan Dirk Bulk, * 21 december 1850, Zegwaard,    
      X 27 oktober 1930, Nieuw Vennep, landbouwer &-(23-4-1873,  
      Haarlemmermeer)-& Jantje van Vuuren, * 14-1-1851,    
      Haaften, X 23 november 1922, Nieuw Vennep.    
2 Catharina Westerdijk & Gijsbert Pieter Kistemaker    
  * 1891/92, Middelstum 12-3-1919 * 1891/92, Haarlemmermeer    
    Kantens Landbouwer    
      Zoon van Klaas Kistemaker * 28-1-1859, Abbekerk gem.  
      Haarlemmermeer, X 2-11-1936, Hoofddorp, landbouwer  
      &-(21 november 1888, Oude Tonge)-& Lena van Schouwen,  
      * 28-2-1861, Oude Tonge.    
3 Berend Westerdijk & &1 Eelktje Dijkstra    
  * 25 december 1892, Rottum   Hertrouwde &2-(1943)-& R. Jeltsema    
  X 31-7-1936, Westeremden,        
  43 j. oud        
4 Luitje Westerdijk   volgt onder VIIIz    
  * 20 oktober 1896, Rottum        
           
bron 1: Internet, Graftombe        
VIIz BERNARD WESTERDIJK & ALEIDA CATHARINA SCHEFFER 4 k  
zoon * 5-6-1853, Assen 18 november 1880 * 5-4-1857, 's-Hertogenbos    
van VIn X 13-5-1927, Baarn, 73 j. oud Amsterdam X 16-5-1931, Baarn, 74 j.oud    
  arts te Nieuwer Amstel   Dochter van Pieter Scheffer & Johanna Keller, * 17 december 1819,  
  Zoon van Tidde Jurriens Westerdijk (1808-   Veere, X 4-8-1884, Nunspeet gem. Ermelo.    
  1878) & Dievertje Pieters van Calcar        
  (1814-1898)        
           
1 Johanna Westerdijk ongehuwd      
  * 4-1-1883, Nieuwer Amstel        
  X 15 november 1961, Baarn, 78 j. oud        
  Fytopathologe, directrice van de        
  stichtingen Phytopathologisch La-        
  boratorium "Willie Commelin Schol-        
  ten" en het Centraalbureau voor        
  Schimmelcultures, eerste vrouwe-        
  lijke hoogleraar, officier in de Orde        
  van Oranje Nassau, ridder in de        
  Orde van de Nederlandsche Leeuw.        
2 Tidde Westerdijk   volgt onder VIIIo    
  * 15-5-1885, Amsterdam        
3 Agatha (alias Adie) Westerdijk ongehuwd      
  * 12-1-1888, Amsterdam        
  X 8-3-1921, Amsterdam, 33 j. oud        
4 Maria Westerdijk & Pieter Leendertz    
  * 9-5-1890, Amsterdam   * 1889/90    
  X 7-2-1962, Amsterdam, 71 j. oud   X 20-9-1951, Amsterdam, 61 j. oud    
      Ridder in de Orde van den Nederlandschen    
      Leeuw    
VIIaa JURKO WESTERDIJK & IJKTJE RADIJS 7 k  
zoon * 30 november 1844, Assen 23-8-1871 * 3-12-1849, De Huizen gem. Hoogeveen    
van VIn X 26-2-1916, De Huizen gem. Hoogeveen X 16-7-1927, De Huizen gem. Hoogeveen,    
  Hoogeveen, 71 j. oud   77 j. oud    
  Koopman, houthandelaar        
  Zoon van Tidde Jurriens Westerdijk (1808-   Dochter van Christoffer Herman Radijs * 9-10-1825, Hooge-  
  1878) & Dievertje Pieters van Calcar   veen, X 4-1-1889, Hoogeveen, apothecar &-(26 oktober 1848,  
  (1814-1898)   Nieuwolda)-& Anna Wubbina Post * 27-8-1821, Nieuwolda,  
      X 7-4-1886, De Huizen gem. Hoogeveen.    
           
1 Theodoor Jurjens Westerdijk   Emigreerde in 1911 naar Grand Rapids in Noord Amerika.  
  * 25-4-1872, De Huizen gem.        
  Hoogeveen        
               
  Christina Kats &2 &1 Jan Sol    
  * 12-3-1884, Tiendeveen gem. Beilen 15-7-1916 * 31-1-1871, Fluitenberg gem. Ruinen    
  Weduwe van &1-(5-9-1900, Ruinen)-& Ruinen Hertrouwde &2-&1 Anna Westerdijk    
  Roelof Remmelt Sol, * 29 oktober 1875, Flui- gescheiden      
  tenberg gem. Ruinen, X 22-2-1914, Fluiten- 6-2-1917      
  berg gem. Ruinen. Assen      
2 Anna Westerdijk &1 &2 Jan Sol    
  * 24-7-1873, De Huizen gem. 4-5-1921 * 31-1-1871, Fluitenberg gem. Ruinen    
  Hoogeveen Hoogeveen X 2-5-1922, Het Haagje gem. Ruinen, 51 j. oud  
  X 21 november 1936, Groningen, elders   Landbouwer    
  overleden, 63 j. oud   Zoon van Jan (Jans) Sol * 8-12-1820, Ruinen, X 17-8-1897,  
      Fluitenberg gem. Ruinen, landbouwer &-(23-1-1858,    
      Ruinen)-& Wubbechien (of Wubbigje)(Harms) Kattouw,  
      * 13-2-1836, Zuidwolde, X 2-4-1877, Fluitenberg gem. Zuid-  
      wolde.    
    &2 & Albertus van der Weide    
      * Hoogeveen    
3 Dievertje Westerdijk & Jacobus Adrianus Vogel    
  * 14-2-1875, De Huizen gem.        
  Hoogeveen        
  X 12 november 1939, Arnhem, 64 j. oud        
4 Christine Hermanne Westerdijk        
  * 6-2-1877, De Huizen gem.        
  Hoogeveen        
  X 23-8-1954, Apeldoorn, 77 j. oud        
5 Christiaan Herman Westerdijk   volgt onder VIIIn    
  * 6-2-1884, De Huizen gem.        
  Hoogeveen        
6 Fenna Eiltje Ida Westerdijk & Jan Sipke Brandsma    
  * 30-1-1887, De Huizen gem. 4-4-1914 * 22-4-1887, Schoterland    
  Hoogeveen Hoogeveen Bouwkundige    
      Zoon van Albert Brandsma * 15-4-1856, Schoterland,  
      X 22-1-1912, Schoterland &-(15-7-1886, Opsterland)-&  
      Antje de Jong    
7 Ida Westerdijk & Willem Berend Carmiggelt    
  * 28-6-1891, De Huizen gem. 19 oktober 1921 * 2-7-1886, Brummen    
  Hoogeveen Hoogeveen X 25 oktober 1958    
  X 22 december 1925, Menado, Indonesië,   Architect    
  34 j. oud   Zoon van Johannes Christoffer Carmiggelt * 14-7-1850,  
      Brummen, X 26-1-1901, Amsterdam, architect        
      &-(7-8-1879, Brummen)-& Willemke Willemsen, * 9-12-1856,  
      Brummen, X 28-3-1925, Lochem    
VIIab JAN WESTERDIJK &1 & HARMANNA NEELTJE GROOTHUIS 2 k  
zoon * 8-9-1855, Pieterburen gem. 20 december 1878 * 1853, Ulrum    
van VIo Eenrum Ulrum X 19-3-1881, Ulrum, 27 j. oud    
  O 16-9-1855, Eenrum        
  X 22-8-1927, Baflo, 71 j. oud        
  Arbeider, voerman   Dochter van Krijno van der Borgh Groothuis * 1815,    
  Zoon van Klaas Cornelis Westerdijk (1825-   X 20-8-1878, Ulrum, landbouwer, logementhouder    
  1905) & Auktje Jans Rienks (1825-1905)   &-(29 oktober 1849, Ulrum)-& Truda Rienks, * 1823, Huizinge  
      gem. Middelstum, X 31 december 1891, Ulrum, logementhoud-  
      ster.    
           
1 Krijno Westerdijk   volgt onder VIIIq    
  * 1-10-1879, Ulrum        
2 Klaas Westerdijk   volgt onder VIIIs    
  * 1880/81, Ulrum        
           
VIIab JAN WESTERDIJK &2 & KORNELIA HAVINGA 2 k  
zoon * 8-9-1855, Pieterburen gem. 14-5-1884 * 1858, Ulrum    
van VIo Eenrum Ulrum X 18 oktober 1901, Ulrum, 43 j. oud    
  O 16-9-1855, Eenrum   Dochter van Stientje Kornelis Havinga    
  X 22-8-1927, Baflo, 71 j. oud        
  Arbeider, voerman        
  Zoon van Klaas Cornelis Westerdijk (1825-        
  1905) & Auktje Jans Rienks (1825-1905)        
  Weduwnaar van Harmanna Neeltje Groothuis        
           
3 Jan Westerdijk & Grietje Meijer    
  * 5-8-1884, Ulrum 7-5-1925 * 1884/85    
  X 10 december 1968, Winsum, 84 j. oud Winsum X 2-4-1961, Winsum    
4 Gerhard Westerdijk & Anje van der Bleek    
  * 13 november 1887, Ulrum 4-11-1910 * 30 november 1887, Warffum    
  X 7-9-1929, Baflo, 41 j. oud Baflo X 12 december 1975, Groningen, 88 j. oud    
  Arbeider, kantoorhouder   Dochter van Klaas Drewes van der Bleek * 1842/43,    
      Warffum, X 1913, dagloner &-(9-12-1868, Warffum)-&  
      Stijntje Toonder, * 2-3-1845, Warffum, X 1940    
VIIac BEREND KLAAS WESTERDIJK & BOUWINA GEERTRUIDA SMEDEMA 2 k  
zoon * 26-2-1868, Usquert 16-5-1902 * 13-4-1878, Rottum    
van VIp X 7-11-1951, Rottum, 83 j. oud Kantens X 14 november 1942, Helwerda gem. Usquert, 64 j. oud  
  Landbouwer op Nieuw Helwerd te        
  Rottum   Dochter van Derk Berends Smedema * 30-3-1839, Rottum,  
  Zoon van Berent Westerdijk (1823-1887) &   X 6-6-1905, Rottum &-(14 oktober 1876, Kantens)-& Trijntje  
  Anna Pieters de Maar (1822-1898)   Wierda Breeksema * 10-1-1856, Rottum, X 24-7-1954,  
      Rottum.    
           
1 Derk Berend Westerdijk & Grietje Aaltje Siertsema    
  * 1-11-1903 28-7-1948 * 24-6-1910    
  X 22 december 1960, 57 j. oud Usquert X 4-3-1960, 49 j.oud    
  Landbouwer op Nieuw Helwerd te        
  Rottum tot 1959        
2 Lammerdina Westerdijk        
VIIad BEREND PIETER WESTERDIJK &1 & JANTJE HOVINGA 1 k  
zoon * 1869, Krewerd gem. Bierum 16 oktober 1896 * 1873/74, Zeerijp    
van VIq X 25-2-1941, Loppersum, 71 j. oud 't Zandt      
  Landbouwer   Dochter van Lubbert Hovinga * 1817/18, Loppersum,    
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1831-   &-(27-1-1855, 't Zandt)-& Lubbechien Jans Bos * 20-10-  
  1906) & Harmina van der Zwaag (1843-   1828, Appingedam.    
  1892)            
           
1 Lubbechien Westerdijk & Wildrik Bos    
  * 1897/98, Zeerijp 3-3-1920 * 1893/94, Uithuizermeeden    
    't Zandt Landbouwer    
      Zoon van Johannes Bos, *15-5-1857, Eenum, X 14-5-  
      1930, Roodeschool, landbouwer    
      &-(26-6-1890, Winsum)-& Anje Schuringa, * 12-3-    
      1854, Middelstum, X 1-3-1929, Roodeschool.    
           
  BEREND PIETER WESTERDIJK &2 & AUKINA HOMAN    
  * 1869, Krewerd gem. Bierum 27-5-1920 * 1884/85, Wirdum    
  X 25-2-1941, Loppersum, 71 j. oud Loppersum X 1957    
  Landbouwer   Dochter van Klaas Homan, * 4-12-1845, Loppersum, X  
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1831-   12-9-1931, Garrelsweer, kuiper &-(21-5-1880, Lopper-  
  1906) & Harmina van der Zwaag (1843-   sum)-& Ida Hofman, *1850/51, Ten Post gem. Ten Boer,  
  1892)   X 11-4-1898, Wirdum gem. Loppersum.        
  Weduwnaar van Jantje Hovinga        
VIIae HENDRIK WESTERDIJK & ELTJE VAN DER VEEN    
zoon * 12-4-1882, Spijk gem. Bierum 28-4-1910 * 9-6-1887, Obergum gem. Winsum    
van VIq X 4-6-1930, 48 j. oud Winsum X 4-12-1975, 88 j. oud    
  Smidsknecht   Dochter van Hindrik Arend van der Veen, * 18 november 1862,  
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1831-   Obergum, X 1-8-1929, Obergum, turfschipper &-(25-11-  
  1906) & Harmina van der Zwaag (1843-   1885, Winsum)-& Wietske Boerema,* 1859/60, Warffum.      
  1892)        
           
VIIIa LUURT WESTERDIJK & JEIKELINA SIETSEMA 0 k  
zoon * 6-9-1864, Uithuizermeeden 21-6-1905 * 6-1-1862, Uithuizermeeden    
van VIIa X 4-6-1937, Uithuizermeeden, 72 j.o. Uithuizer- X 25-1-1958, Roodeschool, 96 j.oud    
  Landbouwer meeden Dochter van Alje Martens Sietsema, * 6-5-1823, Uithuizen,  
  Zoon van Sikke Luirts Westerdijk (1841-   X 11 oktober 1833 &-(9-1-1851, Uithuizermeeden)-&        
  1891) & Aaltje Jans Griede (1843-1930)   Itje Jacobs Enhorn, * 18 november 1825, Uithuizermeeden,    
      X 11-2-1901.    
VIIIb JAN WESTERDIJK & AALTJE BRONTSEMA 2 k  
zoon * 5-12-1865, Roodeschool gem. 8-8-1906 * 15-9-1875, Oosternieland    
van VIIa Uithuizermeeden Uithuizer- X 15-3-1949, Uithuizermeeden, 72 j. oud    
  X 24-7-1907, Roodeschool, gem. meeden      
  Uithuizermeeden, 41 j. oud   Dochter van Jan Willems Brontsema * 24-3-1834,    
  Zoon van Sikke Luirts Westerdijk (1841-   Uithuizermeeden, X 4-1-1893, Uithuizermeeden, landbouwer  
  1891) & Aaltje Jans Griede (1843-1930)   op Lippema te Oosternieland (1864-1887), daarna aan      
      de Dwarsweg te Uithuizermeeden &-(20-3-1863, Uithuizer-      
      meeden)-& Anje Jans Griede, * 1846/47, Uithuizermeeden,      
      X 13-8-1898, Uithuizermeeden.        
               
1 Aaltje Westerdijk            
  * 25 oktober 1906, Roodeschool gem.            
  Uithuizermeeden            
  X 26 oktober 1906, Roodeschool gem.            
  Uithuizermeeden, 1 d. oud            
2 Sikke Westerdijk            
  * 25 oktober 1906, Roodeschool gem.            
  Uithuizermeeden            
  X 26 oktober 1906, Roodeschool gem.            
  Uithuizermeeden, 1 d. oud            
VIIIc ROELOF WESTERDIJK & WIBBINA (HARKES) VAN DER MOLEN 6 k  
zoon * 24-3-1867,Uithuizermeeden 20-7-1899 * 4-8-1869, Uithuizermeeden    
van VIIa X 20-9-1926, 59 j. oud Uithuizer- X 1-4-1961, Roodeschool, 91 j. oud    
  Landbouwer aan de Dirk Luddesweg meeden      
  te Oudeschip gem. Roodeschool        
  (1899-1909)   Dochter van Harke Ties van der Molen, * 10-9-1839, Uithui-  
  Zoon van Sikke Luirts Westerdijk (1841-   zermeeden, X 24-5-1913, Uithuizermeeden, landbouwer op  
  1891) & Aaltje Jans Griede (1843-1930)   Hiddesma te Uithuizermeeden vanaf 1868 &-(30 oktober 1868,      
      Uithuizen)-& Geertruida Derks Schillhorn van Veen,    
      * 25-9-1839, Uithuizermeeden, X 7-3-1934, Uithuizer-    
      meeden.    
           
1 Sikke Westerdijk   volgt onder IXa    
  *12-7-1900, Oudeschip        
2 Geertruida Westerdijk        
  * 6-6-1902, Oudeschip        
3 Harke Ties Westerdijk   volgt onder IXj    
  * 15-4-1905, Oudeschip        
4 Aaltje Westerdijk   H. Blaauw    
  * 1-12-1906, Oudeschip        
5 Dieuwerke Westerdijk & Tiddo Moorlach    
  * 26-4-1909, Roodeschool   * 14-1-1899    
  X 2005   X 11-6-1964, 65 j. oud    
      Zoon van Meindert Moorlach (1847-1956) & Hilje    
      Westerdijk (1873-1956).(Zie VIIr2)    
6 Dirk Jan Westerdijk   volgt onder IXu    
  * 2-2-1911, Roodeschool        
VIIId JAN BERENDS WESTERDIJK & MARTHA (DERKS) WELT 4 k  
zoon * 14-1-1860, Uithuizermeeden 28-1-1887 * 17-5-1866, Uithuizermeeden    
van VIIb X 7-2-1934, Uithuizermeeden, 74 j.o. Usquert X 26 december 1927, Groningen, wonend te Uithuizer-  
  Landbouwer aan de Schoolweg te vanaf 1896 wo- meeden, 61 j. oud    
  Oosterwijtwerd (1890-1893), burge- nend op Ren- Dochter van Derk Harm Knol Welt, * 11 oktober 1835, Usquert,  
  meester van 't Zandt (1891-1896), suma, Uithuizer- X 19-1-1925, Usquert, landbouwer aan de Wadwerderweg  
  burgemeester van Uithuizermeeden meeden. te Usquert, wonend te Uithuizermeeden, mede-oprichter  
  (1896-1903), lid van Provinciale Sta-   van de Nederlands-Amerikaanse Hypotheekbank te Uithuizen  
  ten (1891-1903), lid van Gedepu-   (1893), lid van Provinciale Staten (1877-1888), lid Eerste  
  teerde Staten (1903-1916), voorzit-   Kamer der Staten Generaal (1888-1911), ridder in de Orde  
  ter van diverse landbouworganisa-   van de Nederlandse Leeuw &-(9-5-1864, Uithuizermeeden)-&  
  ties (1900-1923), lid Eerste Kamer   Derktje Egges Huizinga, * 1836, Uithuizermeeden, X 1900.  
  der Staten Generaal (1916-1934),        
  ridder in de orde van de Nederland-        
  se Leeuw.        
  Zoon van Berend Jans Westerdijk (1835-        
  1895) & Anna Berends Westerhuis (1822-        
  1886)        
           
1 Max Westerdijk        
  * 3-1-1890, Uithuizermeeden        
  X 8-2-1890, Oosterwijtwerd, 5 w. o.        
2 Max Westerdijk & Abeltje Jacoba (Doewes) Elema 0 k  
  * 2-6-1891, Oosterwijtwerd 3-11-1915 * 25-1-1892, Usquert    
  X 14-6-1966, Beerzerveld, 75 j. oud Usquert Dochter van Doewe Allert Elema, * 13-8-1865, Usquert,  
  Landbouwkundige, directeur van de   X 25-4-1911, landbouwer aan de Westerhornseweg te  
  N.V. Twentse Overzee Handel-   Usquert (1889-1896), daarna op Hiddingemeeden te    
  maatschappij te Enschede, com-   Usquert &-( 16-5-1889, Middelstum)-& Grietje    
  missaris bij diverse ondernemingen,   Frederika Venema, * 23-8-1867, Middelstum,    
  landbouwer en fokker van stam-   X 13-7-1940.    
  boekvee, lid van Gedeputeerde        
  Staten van Groningen.        
3 Dirkje Annie Barbara Westerdijk        
  * 21-7-1892, Oosterwijtwerd        
  X 22-2-1893, Oosterwijtwerd, 4 w. o.        
4 Dirk Westerdijk & Anna Aleida (Rembertus) Dojes    
  * 16-7-1893, 't Zandt 29 december 1924 * 16 oktober 1897 op Tacuma te Uithuizen    
  X 17-3-1972, Groningen, 78 j. oud Uithuizen X 27-4-1980, Groningen, 82 j. oud    
  Landbouwer op Oude Laan te vanaf 1969 wo-      
  Usquert (1923-1969). nend in Groning- Dochter van Rembertus Pieter Dojes * 12-1-1860, Uithuizen,  
    en X 18-4-1947, landbouwer op Oud Wadwerd te Usquert      
      (1881-1888), daarna op Tacuma (Tocama genaamd vanaf      
      1910) te Uithuizen, directeur van de Nederlands-Ameri-      
      kaanse Hypotheekbank, gevestigd op Tacuma (1893-      
      1929), voorzitter van de Groninger Mij. van        
      Landbouw en Nijverheid (1894-1896 en 1903-1905),      
      gemeenteraadslid van Uithuizen (1885-1895), wethouder      
      van Uithuizen (1895-1897), lid van Provinciale Staten (1890-      
      1900), gedeputeerde van Provinciale Staten (1900-1903),      
      lid Eerste Kamer der Staten Generaal (1904-1923), voorzitter      
      van het waterschap Hunsingo (1908-1930), voorzitter van      
      het waterschap Electra (1915-1930), ridder in de orde van      
      Oranje Nassau en van de Nederlandse Leeuw        
      &1-(4-5-1894. 't Zandt)-& Derkje Omta, * 22-1-1869 op  
      Ompteda te 't Zandt, X 27 december 1907, Groningen, wonend te  
      Uithuizen.    
      Rembertus Pieter Dojes hertrouwde &2-(6-11-1908,    
      Uithuizen)-& Freerkje Frouwke Wiersum, * 6-11-1872 op      
      Mentekema te Uithuizen, X 2-1-1942, Groningen.        
VIIIe DERK DOUWES WESTERDIJK & MATHILDA ANATOLIA PAULINA HERTOGS  
zoon * 6-2-1861, Oosternieland   * 28-3-1863 4 k  
van VIIc X 21-6-1939, Rotterdam, 78 j. oud   X ?-12-1950, Parijs, 87 j. oud    
  Ondernemer, boekhouder        
  Zoon van Jan Berends Westerdijk (1837-        
  1885) & Engelina Derks Huizinga (1839-        
  1918)        
           
1 Angèle Paulina Westerdijk        
  * 1890, Amsterdam        
  X 18-5-1891, Zandvoort        
2 Jeanne Josephine (alias Jenny) & Edouard J. Carbonnaux    
  Westerdijk 5-4-1927 * 1887    
    Waterloo X 18-1-1944, Parijs, 56 j. oud    
      Directeur van Worms & Cie.    
3 Paul Charles Dirk Westerdijk & A.A. Trompert    
  X 53 j. oud        
4 René Jean Westerdijk (m) & I.A. Ernzer (v)    
VIIIf REINDER WESTERDIJK ZUIDE- & FOSKE (JANS) SCHILLHORN VAN VEEN 2 k  
zoon VELD 13-5-1902 * 20 november 1878, Uithuizen    
van VIIg * 14-3-1879, Usquert Uithuizen X 1971, vanaf 1936 wonend te Uithuizen    
  X 12-5-1922, Uithuizen, 43 j. oud        
  Landbouwer op Praebendeheerd        
  te Uithuizen, gemeenteraadslid van        
  Uithuizen (1905-1919)   Dochter van Jan (Derks) Schillhorn van Veen, * 28-3-1842,  
  Zoon van Julle Lammert Zuideveld (1850-   Uithuizen, X 17-9-1884, Uithuizen, landbouwer op Engersum  
  1903) & Derktje Reinders Westerdijk (1856-   te Uithuizen, afgebroken ~1926 &-(17-6-1872, Uithuizen)-&  
  1879)   Itje Derks Boukema, * 14 oktober 1847, X 15 oktober 1929, Uithuizen.      
           
1 Julle Lammert Westerdijk Zuideveld   volgt onder IXt    
  * 14-1-1906, Uithuizen        
2 Itje Derkje Westerdijk Zuideveld & Frans Lucas Britzel    
  * 19 december 1911, Uithuizen 1936 * 6-4-1911, Usquert    
  X 9-5-1998, Haren, 86 j. oud   X 12 december 1990, Haren, 79 j. oud    
      Landbouwer op Langeheerd te Usquert, bestuurs-  
      lid/voorzitter van de Coöp. Fabriek van Melkpro-  
      ducten te Bedum, bestuurslid van Coöp. Gras en  
      Groenvoederdrogerij te Usquert, wethouder van  
      de gemeente Usquert    
      Zoon van Franciscus Britzel, * 21-7-1885, Makkum gem.      
      Wonseradeel, X 4-3-1942, Groningen, landbouwer op      
      Langeheerd te Usquert, voorzitter van de Coöp. Fabriek      
      van Melkproducten te Bedum, burgemeester van Usquert      
      (1937-1942) &-(30-5-1910, Usquert)-& Aukelina Westerhuis,      
      * 11 oktober 1883, Eenrum, X 28-8-1965.        
VIIIg LUDOLF BENE WESTERDIJK & MARTJE PIETERDINA DOORNBOS 8 k  
zoon * 4-4-1906, Roodeschool 27-5-1932 * 3-3-1907, Kantens    
van VIIk X 15-4-1963, Westernieland, 57 j.o. Kantens X 14 december 1967, Westernieland, 60 j. oud    
  Landbouwer te Westernieland   Dochter van Martinus Abels Doornbos, * 30-8-1869, Kantens,  
  Zoon van Marten Westerdijk (1871-1929) &   X 1-3-1947, Kantens, landbouwer op Tuwingaheerd bij de  
  Trientje Rijzebol (1868-1930)   Klinkenborgertil te Kantens &-(11-5-1906, Middelstum)-&  
      Martje Roelfs Woldering, * 18-4-1880, Den Deel.    
           
1 Marten Ludolf Westerdijk        
  * 2-4-1933, Westernieland        
  X 21-7-1973, 40 j. oud        
  Landbouwer op Helwerd te Rottum        
  (1957-1963), daarna te Westernie-        
  land        
2 Martinus Abel Westerdijk   volgt onder IXv    
  * 12-8-1934, Westernieland        
3 Trijntje Fenna Westerdijk & P. Hartsema    
  * Westernieland        
4 Abel Pieter Westerdijk        
  * 1939, Westernieland        
  Landbouwer op Helwerd te Rottum        
  (1963-1971)        
5 Bene Cornelis Westerdijk & Jannie van der Borgh    
  * Westernieland 10 oktober 1969 * Wildervank    
    Veendam      
6 Martha Annie Westerdijk & P. Bouma    
  * Westernieland        
7 Fenna Cornelia Westerdijk & Gert Bosma    
  * Westernieland        
8 Cornelis Bene Westerdijk        
  * Westernieland        
VIIIh PIETER KLAAS WESTERDIJK & HILLEGONDA IMKE (DIJKVELD) STOL 3 k  
zoon * 11 december 1899, Oudeschip, gem.   * 16-6-1903, Ezinge    
van VIIq Uithuizermeeden   X 4-1-1947, Groningen, elders overleden,    
  X 22-3-1969, Glimmen, 69 j. oud   43 j. oud    
  Landbouwer aan de Buitenweg te        
  Oudeschip (1925-1970)   Dochter van Nanko Albert (Dijkveld) Stol, * 27 november 1878,  
  Zoon van Berend Luurts Westerdijk (1866-   Baflo, X 11-1-1961, landbouwer &-(5-4-1902, Klooster-  
  1927) & Aagtje Pieters Boukema (1870-   buren)-& Franktje van Zijl, * 22-4-1879, Sauwerd,    
  1951)   X 29-6-1951, Groningen    
           
1 Berend Luurt Westerdijk   volgt onder IXb    
  * 20-3-1932, Oudeschip gem. Uit-        
  huizermeeden        
2 Francisca Agatha Geertruida Wes- & P.T. Gaaikema 3 k  
  terdijk        
  * 24-1-1928, Oudeschip gem. Uit-        
  huizermeeden        
  X 15-6-2006, Zuidhorn, 78 j. oud        
3 Agatha (alias A.G.) Westerdijk & H.R. Smook 2 k  
  * Oudeschip gem. Uithuizermeeden        
VIIIi CORNELIS EWE WESTERDIJK & ANNIE BOUKEMA 2 k  
zoon * 8-2-1895, Usquert 1927 * Noordbroeksterhamrik    
van VIIi Landbouwer op Oostheem te Us-        
  quert (1926-1932), daarna te Noord-        
  broek        
  Zoon van Siert Cornelis Westerdijk (1860-        
  1954) & Grietje Wibbens (1866-1953)        
           
1 Siert Kornelis Westerdijk   volgt onder IXm    
  * 19-9-1928 op Oostheem te        
  Usquert        
2 Derk Pieter Westerdijk   volgt onder IXn    
VIIIj BEREND WESTERDIJK & ANJE WOLTHUIS 7 k  
zoon * 1885/86, Kantens 11-9-1909 * 22-9-1884, Startenhuizen gem. Kantens    
van VIIt X 23-2-1966 Kantens X 29-1-1968, 83 j. oud    
  Landbouwer   Dochter van Ceus Wolthuis * 1854/55, Startenhuizen gem.  
  Zoon van Pieter Westerdijk (1857-1925) &   Kantens, landbouwer &-(10-5-1883, Bierum)-& Auke Braam  
  Alberdina Harmina Boukema (1865-1898)   * 1854/55, Godlinze, X 9-6-1935, Loppersum.    
           
1 Alberdina Harmina Westerdijk        
  * 19 december 1909, Bierum        
  X 28 november 1919, Zuidwolde gem.        
  Bierum, 9 j. oud        
2 Ceus Anko Berend Westerdijk        
  * 16 oktober 1913, Bierum        
  X 11-6-1933, Groningen, elders        
  overleden, 19 j. oud        
3 Auwima Westerdijk        
4 Hendrika Westerdijk        
5 Aleidina Westerdijk        
6 Pieter Westerdijk   volgt onder IXc    
7 Harm Westerdijk   volgt onder IXd    
VIIIk HARMANNUS WESTERDIJK & ALIDA ELIZABETH HAACK 2 k  
zoon * 4-10-1887, Uithuizen 25-5-1917 * 14-8-1895, Oldehove    
van VIIt X 6-5-1945, Groningen, elders Oldehove X 10 november 1980, 85 j.oud    
  overleden, 57 j .oud        
  Landbouwer   Dochter van Pieter Alexander Haack * 1854/55, Oldehove,  
  Zoon van Pieter Westerdijk (1857-1925) &   landbouwer op Oldehove, weduwnaar van &1-& Trientje  
  Alberdina Harmina Boukema (1865-1898)   Huizing, &2-(7-10-1893, Oldehove)-&2 Henderika Jacoba  
      Pettinga * 1866/67, Saaxum gem. Oldehove, X 23-6-1930,      
      Groningen, weduwe van &1-(3-2-1886, Oldehove)-& Gerard      
      Reinder Koning, * 1861/62, Groningen, X 4-5-1892, Olde-      
      hove, houthandelaar.    
           
1 Henderika (alias Riek) Westerdijk        
2 Alberdina (alias Dieneke) Westerdijk        
VIIIm BARTELD WESTERDIJK & GEERTRUID VAN HEMMEN 1 k  
zoon * 13-6-1890, Stedum 3-3-1920 * 25-7-1888, Bedum    
van VIIn X 17-1-1979, 88 j. oud Bedum X 10 november 1980, 92 j. oud    
  Landbouwer   Dochter van Jan van Hemmen, * 7-1-1846, Noordwolde  
  Zoon van Cornelis Westerdijk (1858-1946) &   gem. Bedum, X 13-5-1928, Noordwolde gem. Bedum,    
  Antje Wolthuis (1862-1936)   landbouwer &-(17-6-1871, Bedum)-& Geertruid Wiersum,  
      * 16-9-1851, Onderdendam gem. Bedum, X 28-6-1909,  
      Noordwolde gem. Bedum    
           
1 Cornelis Westerdijk        
VIIIn CHRISTIAAN HERMAN WESTER- & ALBERDINA HERMINA COERT    
zoon DIJK 7-6-1911 * 1882/83, Boskoop    
van * 6-2-1884, De Huizen gem. Hooge- Hoogeveen      
VIIaa veen        
  Houthandelaar   Dochter van Jacobus Coert, boomkweker & Johanna  
  Zoon van Jurko Westerdijk (1844-1916) &   Hardam    
  IJktje Radijs (1849-1927)        
VIIIo TIDDE WESTERDIJK & MARIA WIJBINA PIJZEL 2 k  
zoon * 15-5-1885, Amsterdam 7-8-1913 * 28-9-1886, Nieuwer Amstel    
van VIIz X 8-5-1950, Bloemendaal, 64 j. oud Amsterdam      
  Directeur van N.V. Vereenigde In-        
  strumenthandel v/h N.V. Salm en        
  Kipp te Amsterdam.   Dochter van Daniël Pijzel, * 9-9-1846, Dordrecht, X 30-1-  
  Zoon van Bernard Westerdijk (1853-1917) &   1926, Amsterdam, leraar M.O., letterkundige, componist  
  Aleida Catharina Scheffer (1856/57-1931)   &-(8-4-1872, Groningen)-& Johanna Dorothea Muurling,  
      * 21-8-1844, Groningen, X 18-4-1890, Amsterdam.    
           
1 J.D. Westerdijk        
  * Amsterdam        
2 Jan Berend Westerdijk & Jacqueline Adriënne Justine van Troostenburg  
  * 12-5-1917, Amsterdam 18-7-1952 de Bruyn    
  X 1982 Den Haag * 1-2-1932, Stockholm, Zweden    
  Natuurkundig ingenieur, professor        
  aan de Technische Universiteit van        
  Delft   Dochter van Frans Henrie van Troostenburg de Bruyn,  
      * 6-2-1900, Soerabaja, N.O.I., X 8-9-1948, Den Haag &-  
      (25 oktober 1930, Utrecht)-& Gerdina Cornelia van Boetzelaer,  
      * 18 oktober 1906, De Bilt.    
VIIIp PIETER BERNARD WESTERDIJK & ELISABETH DEELMAN 2 k  
zoon * 19-9-1869, Assen 7-8-1893 * 3-4-1872, Groningen    
van VIIs X 16-1-1954, Amsterdam, 84 j. oud Groningen X 8-10-1954, Wassenaar, 82 j. oud    
  Predikant der Doopsgezinde Ge-        
  meente, officier in de Orde van        
  Oranje Nassau   Dochter van Ime Harms Deelman * 11-1-1820, Groningen  
  Zoon van Pieter Westerdijk (1843-1930) &   X 19 december 1899, Groningen &-(12 november 1853, Groningen)-&      
  Trijntje de Waard (1843-1915)   Eva Scheltens * 26-5-1830, Sappemeer, X 28-8-1916,  
      Groningen.    
           
1 Pieter Westerdijk & Hetty W. Mulder    
    12-6-1934      
    Zutphen      
2 W.C. Westerdijk (v) & P. Schaberg (m)    
VIIIq- GEERT MARRINGA & &1 ZWAANTJE RIENKS    
  * 2-8-1869, Garsthuizen 29-4-1897 * 10-5-1869, Winsum    
  X 29-5-1903, Den Andel gem. Baflo Hertrouwde &2-& Krijno Westerdijk (VIIIq)    
  Baflo, 33 j. oud        
  Bakker        
VIIIq KRIJNO WESTERDIJK & &2 ZWAANTJE RIENKS 3 k  
zoon * 1-10-1879, Ulrum 7-4-1904 * 10-5-1869, Winsum    
van X 5-5-1929, Haren, 49 j. oud Baflo X 13 oktober 1945, Warffum, 76 j. oud    
VIIab Bakker   Weduwe van Geert Marringa (VIIIq-).    
  Zoon van Jan Westerdijk (1855-1927) &   Dochter van Jan Luitjens Rienks * 1838/39, Pieterburen gem.  
  Harmanna Neeltje Groothuis (1854-1881)   Eenrum, molenaar &-(29-3-1867, Oldehove)-& Anje Rikkerts  
      Aalfs, * 1846/47, Niehove gem. Oldehove, X 6-11-1874,  
      Rasquert gem. Baflo.    
           
1 Harmanna Neeltje Westerdijk & Hendrik Jannes Bouman    
      * 11-2-1894, Den Hoorn    
      X 1-3-1933, Warffum    
2 Anje Jantine Westerdijk & Pieter Ate Wiersema    
  * 7-4-1907   * 19 oktober 1908, Baflo    
  X 8-8-1991, Baflo, 84 j. oud   X 27 december 1968, Baflo, 76 j. oud    
      Boekhouder    
      Zoon van Pieter Ate Wiersema, * 7-6-1861, Baflo,    
      X 25-5-1908, Baflo &-(12-6-1897, Warffum)-& Aaltje    
      Wolters, * 22-6-1868, Breede gem. Warffum, X 2-7-1953,  
      Baflo.        
3 Klazina Pieterdina Westerdijk        
  * 7-9-1911, Den Andel gem. Baflo        
  X 18 oktober 1911, Den Andel gem.        
  Baflo, 1 j. oud        
VIIIr JANS WESTERDIJK & GRIETJE CORNELIA BOLT 2 k  
zoon * 4-11-1900, Garsthuizen 25-5-1934 * 20 december 1910, Zeerijp    
van VIId X 10-8-1990, Garsthuizen, 89 j. oud   X 26-1-1981, Garsthuizen, 71 j. oud    
  landbouwer op Hissemaheerd te        
  Garsthuizen   Dochter van Jan Bolt, * 14-1-1876, Garsthuizen, X 13-11-  
  Zoon van Berend Klaassen Westerdijk   1927 &-(9-5-1910, Stedum)-& Jantje Wassing, * 1-10-  
  (1871-1944) & Trijntje van Niejenhuis (1873-   1887, 't Zandt, X 29-3-1951.    
  1959)        
           
1 Berend Jan Westerdijk   volgt onder IXh    
2 Johannes Westerdijk   volgt onder IXq    
VIIIs KLAAS WESTERDIJK & TRIENTJE GROENVELD 2 k  
zoon * 1880/81, Ulrum 6-6-1907 * 1880, Garmerwolde gem. Ten Boer    
van X 1-8-1957, Tinaarloo Groningen X 23 november 1948, Tinaarloo    
VIIab Bakker   Dochter van Mense Groenveld (1853-1892) & Emke    
  Zoon van Jan Westerdijk (1855-1927) &   Westerdijk (1853-1917)(zie VIo2)    
  Harmanna Neeltje Groothuis (1851-1881)        
           
1 Harmannus Mense Westerdijk   volgt onder IXs    
2 Emko Jan Westerdijk   volgt onder IXf    
  * 8-10-1909        
VIIIt BEREND JANS WESTERDIJK & FENNA JANTINA DINKLA 3 k  
zoon *13-4-1899, Zeerijp 17-5-1934 * 3-9-1900, Bellingwolde    
van X 13-1-1965, Startenhuizen, 65 j. Haren X 8-7-1960, Startenhuizen, 59 j. oud    
VIId Zoon van Berend Klaassen Westerdijk   Dochter van Engel Bruggers Dinkla, * 30-6-1872, Belling-  
  (1871-1944) & Trijntje van Niejenhuis (1873-   wolde, X 13-6-1954, Haren &-(23 november 1899, Bellingwolde)-&  
  1959)   Giesine Geertsema, * 16-2-1877, Beerta, X 7-4-1961,  
      Groningen.        
           
1 Berend Klaassen Westerdijk   volgt onder IXg    
  * Startenhuizen        
2 Gezina Westerdijk        
  * Startenhuizen        
3 Derk Albert Westerdijk        
  * 13-5-1941, Startenhuizen        
  X 11 oktober 1947, Startenhuizen, 6 j.o.        
VIIIu CORNELIS IPE WESTERDIJK & TJAAKTJE ZIJLSTRA 7 k  
zoon * 7-7-1913, Kolhol 1939 * 6-2-1918, Uithuizermeeden    
van X 4-9-1994, Uithuizen, 81 j. oud vanaf 1975 el- X 15-9-2004, Groningen, 86 j. oud    
VIIk Landbouwer aan de Hooilandseweg ders wonend      
  te Roodeschool (1939-1975) aan de Hooi-      
  Zoon van Marten Westerdijk (1871-1929) & landseweg te      
  Trientje Rijzebol (1868-1930) Roodeschool      
           
1 Agnieta Westerdijk        
2 Marten Ludolf Westerdijk        
  * 14-5-1941, Roodeschool        
  Landbouwer aan de Hooilandseweg        
  te Roodeschool        
3 Tida Klaziena Westerdijk        
4 Bene Roelf Westerdijk        
5 Trijntje Fenna Westerdijk        
6 Fenny Tjarda Westerdijk        
  * 24-3-1952, Roodeschool        
7 Wolter Auke Westerdijk & Gezina Maria Dieuwanna van Dijken    
  * 30-1-1958, Roodeschool 1984      
VIIIv BEREND WESTERDIJK & ANNA VAN DER LAAN 5 k  
zoon * 15-4-1898, Stedum 1923 * 11-8-1900    
van X 14-9-1983, 85 j. oud   X 5-7-1986, 85 j. oud    
VIIn Landbouwer aan de Oldörpsterweg        
  te Uithuizen tot 1944, wonend te        
  Uithuizen-dorp        
  Zoon van Cornelis Westerdijk (1858-1946)        
  & Antje Wolthuis (1862-1936)        
           
1 Antje Westerdijk        
2 Jan Westerdijk   volgt onder IXe    
3 Elbina Kundina Westerdijk        
4 Cornelia Ailina Westerdijk & Klaas Simons Dwarshuis    
      Landbouwer op Menkemaheerd te Uithuizen    
      (1959-1962)    
5 Wilhelmina J.C. Westerdijk        
VIIIw JACOB WESTERDIJK & H.D. DE VRIES 2 k  
zoon * 16-6-1921, Holwierde        
van X 5-11-2006, Appingedam, 85 j. oud        
VIIp Zoon van Emko Westerdijk (1866-1937) &        
  Avelina Bouwman (1872-1933)        
           
1 Barbara Westerdijk        
2 Eveline Sonja Westerdijk        
VIIIx CORNELIS JAN WESTERDIJK & GEERTRUIDA JANTJE GRIMMIUS 2 k  
zoon * 28 november 1910   * 24-6-1914    
van X 20-4-1993, 82 j. oud   X 3-12-1980, 76 j. oud    
VIIo Zoon van Ipe Westerdijk (1862-1943) &        
  Martje Jogchemina Muller (1868-1954)        
           
1 Catharina Maria Westerdijk        
2 Martha Jochemina Westerdijk        
VIIIy IPE WESTERDIJK & GEESSINA DEKENS 2 k  
zoon * 29-7-1895, Stedum 28-4-1921 * 17 december 1896, Thesinge gem. Ten Boer    
van X 2-2-1985, Uithuizen, 89 j. oud Ten Boer X 2-11-1991, Uithuizen, 94 j. oud    
VIIn Landbouwer aan de Oldörpsterweg gem. Sloch-      
  te Uithuizen tot 1938, wonend te teren      
  Zandeweer        
  Zoon van Cornelis Westerdijk (1858-1946)   Dochter van Johannes Dekens, * 8-9-1869, Thesinge gem.  
  & Antje Wolthuis (1862-1936)   Ten Boer, X 20-5-1947, Thesinge &-(6-5-1893, Ten    
      Boer)-& Aaltje Dijkema, * 19-1-1868, Woltersum gem.    
      Ten Boer, X 8-10-1913, Harkstede.    
           
1 Cornelis Ludolf Westerdijk   volgt onder IXo    
  * 24-9-1923, Uithuizen        
2 Johannes Westerdijk   volgt onder IXp    
  * 15 december 1926, Uithuizen        
VIIIz LUITJE WESTERDIJK & KORNELISKE DIJKSTRA 2 k  
zoon * 20 oktober 1896, Rottum   * 7-9-1906, Saaxum    
van X 27 november 1956, 60 j. oud   X 31-3-2002, Appingedam, 95 j. oud    
VIIy Zoon van Kornelis Westerdijk (1862-1925) &        
  Grietje van Bergen (1859-1932)        
           
           
1 Cornelis Berend Westerdijk   volgt onder IXr    
  * 9-2-1933, Rottum        
2 Eelktje Hiltje Westerdijk & Frank van Wieringen    
  * 8-2-1935, Westeremden 1957 * 20-7-1931 op Groote Hadder te Uithuizer-    
      meeden    
      Landbouwer op Ungersma te Uithuizermeeden  
      vanaf 1957    
VIIIaa JAN CORNELIS WESTERDIJK & GERBERIG SIJPERDA 2 k      
zoon * 12-7-1902   * 25-9-1907        
van X 26-5-1995, 92 j. oud   X 3-2-1996, 88 j. oud        
VIIp Zoon van Emko Westerdijk (1866-1937) &        
  Avelina Bouwman (1872-1933)        
           
1 Sibbeltje Avelina Westerdijk        
2 Emmy Gerberig Westerdijk        
           
IXa SIKKE WESTERDIJK & AAFKE VELDMAN 4 k  
zoon *12-7-1900, Oudeschip   * 12-8-1907, Oldenzijl gem. Roodeschool    
van X 20 november 1969, Roodeschool, 69 j.   X 28-6-1954, Oldenzijl gem.Roodeschool, 46 j.  
VIIIc Landbouwer op Eppemaheerd te        
  Oldenzijl (1930-1966)        
  Zoon van Roelof Westerdijk (1867-1926) &        
  Wibbina (Harkes) van der Molen (1869-        
  1961)            
           
1 Roelof Westerdijk   volgt onder Xg    
2 Benne Westerdijk   volgt onder Xc    
3 Wibbo Westerdijk   volgt onder Xh    
  * 12 november 1937, Oldenzijl        
4 Lena Westerdijk        
  * 20-6-1942, Oldenzijl gem. Roode-        
  school        
IXb BEREND LUURT WESTERDIJK & GRETA GINY VOS 5 k  
zoon * 20-3-1932, Roodeschool 27-9-1958 * Borgercompagnie    
van Landbouwer aan de Buitenweg te Wildervank      
VIIIh Oudeschip gem. Uithuizermeeden        
  (1958-1971)        
  Zoon van Pieter Klaas Westerdijk (1899-        
  1969) & Hillegonda Imke Dijkveld Stol (1903-        
  1947)        
           
1 Pieter Klaas Westerdijk        
  * Oudeschip        
2 Elizabeth Westerdijk        
  *4-7-1962, Oudeschip        
3 Evert Westerdijk        
  * 25 december 1963, Oudeschip        
4 Hillegonda Westerdijk        
  * 12 oktober 1966, Oudeschip        
5 Monique Westerdijk        
  26-8-1968, Oudeschip        
IXc PIETER (BERENDS) WESTERDIJK & ? 3 k  
zoon Zoon van Berend Westerdijk (1885/86-1966)        
van & Anje Wolthuis (1884-1968)        
VIIIj          
1 Alberdina Westerdijk        
2 Berend Westerdijk        
3 Albertha Westerdijk        
IXd HARM WESTERDIJK & ? 3 k  
zoon Zoon van Berend Westerdijk (1885/86-1966)        
van & Anje Wolthuis (1884-1968)        
VIIIj          
1 Arendina Westerdijk        
2 Arend Gerard Westerdijk        
3 Anje Westerdijk        
IXe JAN WESTERDIJK & ELLY WESEMAN 5 k  
zoon Zoon van Berend Westerdijk (1898-1983) & 17-5-1951      
van Anna van der Laan (1900-1986) Uithuizer-      
VIIIv   meeden      
           
1 Berend Frederik Westerdijk        
2 Martje Anna Westerdijk        
3 Frederik Willem Westerdijk        
4 Anna Ilaina Westerdijk        
5 Ludolf Jan Westerdijk        
IXf EMKO JAN WESTERDIJK & WUBBEGIENA WILKENS 2 k  
zoon * 8-10-1909   * 21 december 1910    
van X 14-4-1973, 63 j. oud   X 9-5-1988, 77 j. oud    
VIIIs Zoon van Klaas Westerdijk (1880/81-?) &        
  Trientje Groeneveld (1880-1948)        
           
1 Klaas Westerdijk   volgt onder Xa    
2 Trijntje Westerdijk        
IXg BEREND KLAASSEN WESTER- & A.J. MULLER 2 k  
zoon DIJK        
van * Startenhuizen        
VIIIt Zoon van Berend Jans Westerdijk (1899-        
  1965) & Fenna Jantina Dinkla (1900-1960)        
           
1 Berend Jans Westerdijk        
  * 23-3-1965, Startenhuizen        
2 Kensje Fenna Westerdijk        
  * 14-2-1968, Startenhuizen gem.        
  Loppersum        
IXh BEREND JAN WESTERDIJK & JANTINA LUITJENS 2 k  
zoon Zoon van Jans Westerdijk (1900-1990) & 1959 Dochter van Ulfert Derk Walles Luitjens * 25-6-1894,    
van Grietje Cornelia Bolt (1910-1981)   X 24-7-1984, landbouwer &-(14-5-1938, Adorp)-&    
VIIIr Landbouwer op Hissemaheerd te   Goosina Nienhuis, * 19 november 1908, X 1-1-1953    
  Garsthuizen        
           
1 Berend Johannes Ulfert Westerdijk & Janke Diewerke Bouwsema    
  Landbouwer op Hissemaheerd te        
  Garsthuizen        
2 Goosina M.J. Westerdijk        
IXj HARKE TIES WESTERDIJK & G. REINDERS 2 k  
zoon * 15-4-1905, Oudeschip        
van Zoon van Roelof Westerdijk (1867-1926) &        
VIIIc Aafke Veldman (1907-1954)        
           
1 Roelof Rient Westerdijk   volgt onder Xd    
2 Rient Westerdijk   volgt onder Xb    
IXk CORNELIS WESTERDIJK & ? 3 k  
zoon Zoon van Barteld Westerdijk (1891-1979) &            
van Geertruid van Hemmen (1888-1980)            
VIIIm          
1 Martje Geertruida Westerdijk        
2 Geertruida H. Westerdijk        
3 Hendrika Martha Westerdijk        
IXm SIERT KORNELIS WESTERDIJK & GRIETJE HENDERIKA LULA 2 k  
zoon * 19-9-1928, Usquert 19 oktober 1956 Dochter van Jan Lula, * 10-9-1906, Midwolda, X 17-2-1991,  
van Zoon van Cornelis Ewe Westerdijk (1895-?) Westerlee Winschoten &-(17-5-1929, Scheemda)-& Elizabeth Grietje  
VIIIi & Annie Boukema   Gastman * 26-2-1906, Westerlee, X 17 november 1979, Westerlee  
           
1 Elisabeth Grietje Anje Westerdijk        
  * 29-8-1957, Meeden        
2 Cornelis Ewe Westerdijk        
  * 24-4-1960, Meeden        
IXn DERK PIETER WESTERDIJK & AILINA H. GROENEVELD 2 k  
zoon Zoon van Cornelis Ewe Westerdijk (1895-?) 29-3-1961      
van & Annie Boukema Ten Boer      
VIIIi          
1 Cornelis Ewes Westerdijk        
  * 24-9-1962, Noordbroek        
2 Klazien A.H. Westerdijk        
IXo CORNELIS LUDOLF WESTERDIJK & JOHANNA DAM 1 k  
zoon * 24-9-1923, Uithuizen 8-7-1953 * 1-6-1924, Schildwolde    
van X 29-1-1995, 71 j. oud Slochteren      
VIIIy Landbouwer aan de Oldörpsterweg        
  te Uithuizen tot 1991        
  Zoon van Ipe Westerdijk (1895-1985) &        
  Geessina Dekens (1896-1991)        
           
1 Ipe Westerdijk & Anja Knol    
  * Uithuizen        
  Landbouwer aan de Oldörpsterweg        
  te Uithuizen tot 1994, makelaar en        
  verzekeringsadviseur        
IXp JOHANNES WESTERDIJK & MARTHA DOORNBOS 3 k      
zoon * 15 december 1926, Uithuizen            
van X 24 november 1986, 59 j. oud            
VIIIy Zoon van Ipe Westerdijk (1895-1985) &        
  Geessina Dekens (1896-1991)        
           
1 Ipe Johannes Westerdijk        
2 Pieterina Gezina Westerdijk        
3 Jannetta Pieterina Westerdijk        
IXq JOHANNES WESTERDIJK & BEEKHOF 3 k      
zoon Zoon van Jans Westerdijk (1900-1990) &        
van Grietje Cornelia Bolt (1910-1981)        
VIIIr          
1 Helena Marquerite Westerdijk        
  * 29-8-1965, Groningen        
2 Johannes Willem Westerdijk        
  * 22-6-1967, Groningen        
3 Margarita Nienke Westerdijk        
IXr CORNELIS BEREND WESTER- & ELIZABETH A. MAKKEN 3 k      
zoon DIJK 20-4-1961      
van * 9-2-1933, Rottum        
VIIIz X 10-6-1999, 66 j. oud        
  Zoon van Luitje Westerdijk (1896-1956) &        
  Korneliske Dijkstra (1906-2002)            
           
1 Hilje Alberdiena Westerdijk        
2 Kornelis Berend Westerdijk        
  * 2-12-1964        
  X 24 november 1967, 2 j. oud        
3 Justin Willem Westerdijk        
IXs HARMANNUS MENSE WESTER- & S.M. VISSER 2 k      
zoon DIJK        
van Zoon van Klaas Westerdijk (1880/81-?) &        
VIIIs Trientje Groeneveld (1880-1948)        
           
1 Jacqueline T.L. Westerdijk        
2 Klaas Westerdijk        
IXt JULLE LAMMERT WESTERDIJK & THEODORA STEVENS ELINGS 3 k      
zoon ZUIDEVELD 1936 * 1912 op Lumaheerd te Uithuizen    
van * 14-1-1906, Uithuizen   X 1994    
VIIIf X 1978        
  Landbouwer op Praebendeheerd te        
  Uithuizen tot 1973, fokker van        
  warmbloedpaarden   Dochter van Steven Broeils Elings, * 2-5-1881, Uithuizer-  
  Zoon van Reinder Westerdijk Zuideveld   meeden, X 24 november 1942, landbouwer op Lumaheerd te  
  (1879-1922) & Foske (Jans) Schillhorn van   Uithuizen &-(10-9-1908, Middelstum)-& Alida Tiddes    
  Veen (1878-1971)   Goldhoorn, * 16-1-1888, Middelstum, X 13-4-1974.    
           
1 Alide Westerdijk Zuideveld        
  * Uithuizen        
2 Foske Westerdijk Zuideveld & Herman Hopma Zijlema    
  * 2-8-1941, Uithuizen 1964 * 7-1-1934, Usquert    
      Landbouwer op Kloosterwijtwerd te Usquert    
      Zoon van Pieter Klaas Hopma Zijlema, * 1903, X 1964.      
      landbouwer op Kloosterwijtwerd te Usquert &-(1928)-&      
      Grietje Janneke van Cingel, * 1903, Nieuw Scheemda        
3 Reinder Westerdijk Zuideveld   volgt onder Xe    
  * 7-6-1948, Uithuizen        
IXu DIRK JAN WESTERDIJK & TRIENTJE SIEGERS 2 k      
zoon * 2-2-1911, Roodeschool   * 20-1-1912    
van X 3-5-1970, 59 j. oud   X 8-4-2005, 93 j. oud    
VIIIc Zoon van Roelof Westerdijk (1867-1926) &        
  Wibbina Harkes van der Molen (1869-1970)        
           
1 Roelof Wiepko Westerdijk   volgt onder Xf    
2 Grietje Wibbina Westerdijk & Elle T. Faber    
IXv MARTINUS ABEL WESTERDIJK & JACOBA TRIENTJE JANTIENA TALSMA 2 k      
zoon * 12-8-1934, Westernieland 1965 * 31-5-1938    
van Landbouwer op Helwerd te Rottum        
VIIIg (1957-1966), daarna op Holwinde te        
  Rottum (1966-2001)        
  Zoon van Ludolf Bene Westerdijk (1906-        
  1963) & Martje Pieterdina Doornbos (1907-        
  1967)        
           
1 Thera Westerdijk        
  * 1965/66 op Helwerd te Usquert        
2 Ludolf Bene Westerdijk        
  * 19 oktober 1967 op Helwerd te Usquert        
           
Xa KLAAS WESTERDIJK & ? 2 k  
zoon Zoon van Emko Jan Westerdijk (1909-1973)        
van & Wubbegiena Wilkens (1910-1988)        
IXf          
1 Gineke Joanna Westerdijk        
2 Arne Jan Westerdijk        
Xb RIENT WESTERDIJK & M.J. HAALSTRA 4 k  
zoon Zoon van Harke Ties Westerdijk (1905-?) &        
van G. Reinders        
IXj          
1 Harke Westerdijk        
2 Meindert Roelof Westerdijk        
3 Boukelina Geertruida Westerdijk        
  * 19-7-1967, Lutjegast        
4 Geertruida Westerdijk        
Xc BENNE WESTERDIJK & ? 3 k      
zoon Zoon van Sikke Westerdijk (1900-1969) &        
van Aafke Veldman (1907-1954)        
IXa          
1 A.W.E. (alias Paul) Westerdijk        
2 W.J.E. (alias Dick) Westerdijk        
3 B.C.R. (alias Koen) Westerdijk        
Xd ROELOF RIENT WESTERDIJK & ? 3 k      
zoon Zoon van Harke Ties Westerdijk (1905-?) &        
van G. Reinders        
IXj          
1 Geertruida Westerdijk        
2 Marian Westerdijk        
3 Harke Klaas Westerdijk        
Xe REINDER WESTERDIJK ZUIDE- & TINEKE BEULAKKER 2 k      
zoon VELD 1973 * 19-5-1951    
van * 7-6-1948, Uithuizen        
IXt Landbouwer op Praebendeheerd te        
  Uithuizen        
  Zoon van Julle Lammert Westerdijk Zuideveld        
  (1906-1978) & Theodora Stevens Elings        
  (1912-1994)        
           
1 Katrina Westerdijk Zuideveld        
2 Julle Lammert Westerdijk Zuideveld        
Xf ROELOF WIEPKO WESTERDIJK & JANTJE TRIENTJE ADDINGA 2 k      
zoon Landbouwer aan de M.D. Teenstra- 18 december 1964 * Den Andel    
van weg te Den Andel (1965-1970) Baflo gem.      
IXu Zoon van Dirk Jan Westerdijk (1911-1970) & Roodeschool Dochter van Hendrik Harms Addinga, * 6-12-1913, Den  
  Trientje Siegers (1912-2005)   Andel, X 4-2-1965, Den Andel, landbouwer aan de M.D.  
      Teenstraweg te Den Andel vanaf1942 & Jantina Jantje  
      Wouda, * 5-10-1916, Aduard, X 11-2-2003, Assen.        
           
1 Tineke Hendrika Westerdijk & Marcel Antonius Wilhelmus Maria Fortuin    
  * 27-3-1966, Groningen 27-7-1996 * 26-9-1966, Venlo    
    Venlo Bedrijfskundige    
      Zoon van Johannes Wouterus Mattheus Fortuin, * 31-12-      
      1941, Eindhoven, koopman &1-(1-4-1965, Venlo)-&        
      Johanna Francisca Jozephina Bos, * 19-7-1940, Maasbree      
      Johannes Wouterus Mattheus Fortuin hertrouwde        
      &2-(12 december 1990, Willich, Dld.)-& Annelie Mocken,        
      * 31 oktober 1955, Elsdorf-Niederembt, Dld.        
2 Marga Ellen Westerdijk        
  * 9-11-1968, Den Andel        
Xg ROELOF WESTERDIJK & LAURA JACOBA ADRIANA SEINHORST 2 k      
zoon Landbouwer aan de Klaas Wiersum-            
van weg te Oudeschip (1956-1966)            
IXa Zoon van Sikke Westerdijk (1900-1969) &        
  Aafke Veldman (1907-1954)        
           
1 Wilma (alias W.J.A) Westerdijk        
2 Marian (alias L.M.A.) Westerdijk        
Xh WIBBO WESTERDIJK & WIEP JORRITSMA 2 k      
zoon * 12 november 1937, Oldenzijl 12-7-1962 * 19-2-1938, Groningen    
van Leraar lichamelijke opvoeding Groningen Logopediste-akoupediste    
IXa Zoon van Sikke Westerdijk (1900-1969) &   Dochter van Sijmen Cornelis Jorritsma, * 11-8-1909, Sneek,