genealogieonline

Stamboom Van der Werff / Kooistra » Stamboom van Johannes Louwrens

Generatie 4 (vervolg)

17.

Luitjen Johannes van der Werf, zoon van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 26 januari 1810 in Oudwoude en is gedoopt op 18 februari 1810 in Oudwoude. Luitjen Johannes is overleden op 19 december 1810 in Augsbuurt-Lutjewoude, Friesland, Netherlands.

18.

Johanna Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Antje Johannes Graafstra, is geboren op 18 mei 1824 in Damwoude. Johanna Johannes is overleden op 53 jarige leeftijd op 6 juni 1877 in Oudwoude.

19.

Hendrik Tietes van der Werf, zoon van Tiete Hendriks van der Werf en Antje Heins Kempenaar, is geboren op 16 september 1802 in Kollumerzwaag. Hij is getrouwd (1) op 1 februari 1834 in Dantumadeel met Tjitske Henricus Raap, dochter van Henricus Adrianus Raap en Rinske Doekes Ringnalda. Zij is geboren op 17 januari 1796 in Driesum. Zij is arbeidster van beroep. Tjitske Henricus is overleden op 39 jarige leeftijd op 28 april 1835 in Murmerwoude.

Zij kregen 1 kind:

Hij is getrouwd (2) op 15 mei 1837 in Dantumadeel met Hinke Pieters Woudstra, dochter van Pieter Martens Woudstra en Tetje Lieuwes Plantinga. Zij is geboren op 11 november 1811 in Murmerwoude en, is gedoopt op 15 december 1811 in Murmerwoude. Hinke Pieters is overleden op 30 jarige leeftijd op 3 juni 1842 in Dantumadeel.

Zij kregen 3 kinderen:

Hendrik Tietes is overleden op 65 jarige leeftijd op 26 september 1867 in Dantumadeel.

20.

Frans Tietes van der Werf, zoon van Tiete Hendriks van der Werf en Antje Heins Kempenaar, is geboren op 21 november 1804 in Kollumerzwaag. Hij is getrouwd op 12 oktober 1833 in Gem Tietjerksteradeel met Teetske Tjeerds van der Lest, dochter van Tjeerd Engberts van der Lest en Aaltje Arends. Zij is geboren op 17 december 1791 in Drachten. Teetske Tjeerds is overleden op 89 jarige leeftijd op 25 november 1881. Frans Tietes is overleden.

21.

Aaltje Tietes van der Werf, dochter van Tiete Hendriks van der Werf en Sytske Sytzes Kloosterman, is geboren op 12 november 1810 in Westergeest, Nederland. Zij is getrouwd op 2 oktober 1841 in Gemeente Achtkarspelen met Hendrik Wybes Kloosterman, zoon van Wybe Sytzes Kloosterman en Sybrigjen Piebes Gorter. Hij is geboren op 13 februari 1813 in Buitenpost. Hendrik Wybes is overleden op 83 jarige leeftijd op 16 juli 1896 in Buitenpost.

Zij kregen 7 kinderen:

Aaltje Tietes is overleden op 68 jarige leeftijd op 11 december 1878 in Twijzel.

22.

Sytze Tietes van der Werff, zoon van Tiete Hendriks van der Werf en Sytske Sytzes Kloosterman, is geboren op 24 november 1814 in Oudwoude, Nederland. Hij is getrouwd op 26 augustus 1837 in Kollumerland met Mentje Alberts Bremer, dochter van Albert Hendriks Bremer en Antie Minnes. Zij is geboren rond 1810 in Kollum. Mentje Alberts is overleden.

Zij kregen 3 kinderen:

Sytze Tietes is overleden op 81 jarige leeftijd op 20 april 1896 in Westergeest.

23.

Pieter Jans Slot, zoon van Jan Pieters Slot en Beitske Hendriks van der Werf, is geboren op 7 maart 1796 in Murmerwoude. Hij is getrouwd op 13 september 1827 in Kollumerland met Aaltje Rinzes Kooy. Pieter Jans is overleden.

24.

Hantje Jans Slot, dochter van Jan Pieters Slot en Beitske Hendriks van der Werf, is geboren op 17 oktober 1797 in Murmerwoude en is gedoopt op 3 december 1797 in Murmerwoude. Zij is getrouwd op 19 oktober 1830 in Gem Dantumadeel met Jogchem Harmens Schroor, zoon van Harmen Simens Schroor en Attje Jogchems. Hij is geboren rond 1796 in St. Jacobiparochie. Jogchem Harmens is overleden. Hantje Jans is overleden.

25.

Hendrik Slot, zoon van Jan Pieters Slot en Beitske Hendriks van der Werf, is geboren op 14 april 1799 in Murmerwoude. Hendrik is overleden.

26.

Jakob Jans Slot, zoon van Jan Pieters Slot en Beitske Hendriks van der Werf, is geboren op 11 november 1800 in Murmerwoude. Hij is getrouwd op 28 februari 1829 in Gem Dantumadeel met Maaike Tymens Kooistra, dochter van (Niet openbaar) en (Niet openbaar). Maaike Tymens is overleden. Jakob Jans is overleden.

Generatie 5

27.

Lieuwe Freerks van der Ploeg, zoon van Freerk Lieuwes van der Ploeg en Antje (Aantje) Johannes van der Werf, is geboren op 28 november 1812 in Dantumawoude, Friesland, Netherlands. Hij is getrouwd met Baukje Foppes.

Zij kregen 1 kind:

Lieuwe Freerks is overleden op 42 jarige leeftijd op 3 januari 1855 in Dantumawoude.

28.

Johannes Freerks van der Ploeg, zoon van Freerk Lieuwes van der Ploeg en Antje (Aantje) Johannes van der Werf, is geboren op 21 maart 1815 in Rinsumageest, Friesland, Netherlands. Johannes Freerks is overleden.

29.

Antje Freerks van der Ploeg, dochter van Freerk Lieuwes van der Ploeg en Antje (Aantje) Johannes van der Werf, is geboren op 17 oktober 1822 in Rinsumageest, Friesland, Netherlands. Antje Freerks is overleden op 34 jarige leeftijd op 14 februari 1857 in Westergeest, Friesland, Netherlands.

30.

Willem Euwes Rispens, zoon van Eeuwe Willems Rispens en Grietje Johannes van der Werf, is geboren op 27 mei 1824 in Burum. Willem Euwes is overleden.

31.

Johannes Rispens, zoon van Eeuwe Willems Rispens en Grietje Johannes van der Werf, is geboren op 22 september 1826 in Burum. Johannes is overleden op 23 september 1826.

32.

Tiete Hendriks van der Werf, zoon van Hendrik Tietes van der Werf en Tjitske Henricus Raap, is geboren op 5 april 1835 in Dantumadeel. Tiete Hendriks is overleden op 66 jarige leeftijd op 4 november 1901 in Leeuwarden.

33.

Johannes Hendriks van der Werff, zoon van Hendrik Tietes van der Werf en Hinke Pieters Woudstra, is geboren op 15 oktober 1837 in Murmerwoude. Johannes Hendriks is overleden op 21 jarige leeftijd op 18 mei 1859 in Dantumadeel.

34.

Tetje Hendriks van der Werff, dochter van Hendrik Tietes van der Werf en Hinke Pieters Woudstra, is geboren op 14 mei 1840 in Murmerwoude. Tetje Hendriks is overleden op 20 jarige leeftijd op 29 maart 1861 in Murmerwoude.

35.

Frans Hendriks van der Werff, zoon van Hendrik Tietes van der Werf en Hinke Pieters Woudstra, is geboren op 14 juni 1841 in Murmerwoude. Hij is getrouwd op 22 januari 1863 in Dantumadeel met Janke Binnes Kooistra, dochter van Binne Lammerts Kooistra en Tjitske Tjalkes Harkema. Zij is geboren op 6 mei 1841 in Akkerwoude. Janke Binnes is overleden op 74 jarige leeftijd op 22 december 1915 in Akkerwoude.

Zij kregen 9 kinderen:

Frans Hendriks is overleden op 90 jarige leeftijd op 16 april 1932 in Dantumadeel.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC