genealogieonline

Stamboom Van der Werff / Kooistra » Stamboom van Johannes Louwrens

Generatie 1

1.

Johannes Louwrens, zoon van Louwrens Idses en Jancke Feddes, is geboren rond 1700 in Westergeest. Hij is getrouwd rond 1725 in Westernijkerk, Nederland met Aaltje Hindriks.

Zij kregen 5 kinderen:

Johannes Louwrens is overleden voor 1758 in Westergeest.

Generatie 2

2.

Barber Johannes, dochter van Johannes Louwrens en Aaltje Hindriks, is geboren op 26 december 1727 in Westergeest. Barber Johannes is overleden voor 1730 in Westergeest.

3.

Barber Johannes, dochter van Johannes Louwrens en Aaltje Hindriks, is geboren op 8 oktober 1730 in Westergeest. Barber Johannes is overleden.

4.

Lourens Johannes, zoon van Johannes Louwrens en Aaltje Hindriks, is geboren op 10 mei 1736 in Westergeest. Lourens Johannes is overleden juli 1800 in Leeuwarden.

5.

Hendrik Johannes van der Werf, zoon van Johannes Louwrens en Aaltje Hindriks, is geboren 1738 in Westernijkerk. Hij is getrouwd op 24 mei 1767 in Marrum met Hantje Tietes.

Zij kregen 4 kinderen:

Hendrik Johannes is overleden 1791 in Westergeest.

6.

Janke Johannes, dochter van Johannes Louwrens en Aaltje Hindriks, is geboren op 15 mei 1738 in Westernijkerk. Janke Johannes is overleden voor 1777.

Generatie 3

7.

Johannes Hendriks van der Werf, zoon van Hendrik Johannes van der Werf en Hantje Tietes, is geboren op 26 januari 1768 in Westernijkerk en is gedoopt op 7 februari 1768 in Marrum. Hij is getrouwd (1) tot 6 februari 1791 in Oudwoude met Rinske Luitjens Beiboer, dochter van Luitjen Lulofs Beiboer en Trijntje Aukes Beiboer. Zij is geboren op 16 april 1769 in Oudwoude en, is gedoopt op 16 april 1769 in Oudwoude. Rinske Luitjens is overleden op 40 jarige leeftijd op 24 maart 1810 in Oudwoude.

Zij kregen 7 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 27 mei 1815 in Dantumadeel met Antje Johannes Graafstra, dochter van Johannes Berents Graafstra en Froukjen Jans. Zij is geboren op 27 december 1784 in Drogeham en, is gedoopt op 6 februari 1785 in Drogeham. Antje Johannes is overleden op 73 jarige leeftijd op 24 april 1858 in Westergeest.

Zij kregen 1 kind:

Johannes Hendriks is overleden op 87 jarige leeftijd op 5 januari 1856 in Westergeest.

8.

Tiete Hendriks van der Werf, zoon van Hendrik Johannes van der Werf en Hantje Tietes, is geboren op 12 november 1771 in Westernijkerk en is gedoopt op 24 november 1771 in Westernijkerk. Hij is getrouwd (1) op 25 mei 1801 in Driesum met Antje Heins Kempenaar, dochter van Heine Keimpes Kempenaar en Reintje Sytses Braaksma. Zij is geboren op 28 februari 1775 in Zwaagwesteinde en, is gedoopt op 14 mei 1775. Antje Heins is overleden op 31 jarige leeftijd op 11 juni 1806 in Kollumerzwaag.

Zij kregen 2 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 20 juli 1833 in Gerkesklooster met Sytske Sytzes Kloosterman, dochter van Sytze Jelkes Kloosterman en Sytske Jans Kloosterman. Zij is geboren op 29 augustus 1777 in Veenklooster/Westergeest en, is gedoopt op 21 september 1777 in Westergeest, Nederland. Sytske Sytzes is overleden op 57 jarige leeftijd op 18 mei 1835 in Westergeest.

Zij kregen 2 kinderen:

Tiete Hendriks is overleden op 74 jarige leeftijd op 2 september 1846 in Westergeest.

9.

Beitske Hendriks van der Werf, dochter van Hendrik Johannes van der Werf en Hantje Tietes, is geboren op 6 oktober 1774 in Westergeest, Nederland en is gedoopt op 16 oktober 1774 in Westergeest, Nederland. Zij is getrouwd op 3 januari 1796 in Akkerwoude, Dantumadeel, Friesland, Nederland met Jan Pieters Slot, zoon van Pieter Jans Slot en Tjetje Geeles. Hij is geboren rond 1770. Jan Pieters is overleden op 7 januari 1818 in Akkerwoude.

Zij kregen 4 kinderen:

Beitske Hendriks is overleden op 78 jarige leeftijd op 21 oktober 1852 in Hantumhuizen.

10.

Aaltje Hendriks van der Werf, dochter van Hendrik Johannes van der Werf en Hantje Tietes, is geboren op 12 februari 1778 in Westergeest, Nederland en is gedoopt op 29 maart 1778 in Westergeest. Aaltje Hendriks is overleden.

Generatie 4

11.

Trijntje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 6 februari 1791 in Oudwoude en is gedoopt op 13 maart 1791 in Oudwoude. Zij is getrouwd op 14 mei 1814 in Dantumawoude met Hedman Roelofs Dantuma, zoon van Roelof Hedmans Dantuma en Doetje Falks Westra. Hij is geboren rond 1790 in Murmerwoude. Hedman Roelofs is overleden op 5 mei 1877 in Dantumawoude. Trijntje Johannes is overleden op 68 jarige leeftijd op 6 januari 1860 in Dantumawoude.

12.

Antje (Aantje) Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 22 december 1793 in Oudwoude en is gedoopt op 12 januari 1794 in Oudwoude. Zij is getrouwd op 29 februari 1812 in Dantumadeel, Friesland, Netherlands met Freerk Lieuwes van der Ploeg, zoon van Lieuwe Ruurds van der Ploeg en Antie Cornelis van der Ploeg. Hij is geboren 1787 in Driesum, Friesland, Netherlands. Freerk Lieuwes is overleden op 3 maart 1841 in Janum.

Zij kregen 3 kinderen:

Antje (Aantje) Johannes is overleden op 28 jarige leeftijd op 29 oktober 1822 in Rinsumageest.

13.

Wytske Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 19 oktober 1796 in Oudwoude en is gedoopt op 5 november 1796 in Oudwoude. Zij is getrouwd met Jouke Lolkes de Vries. Wytske Johannes is overleden op 32 jarige leeftijd op 22 april 1829 in Dokkum.

14.

Hendrikje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 8 september 1799 in Oudwoude en is gedoopt op 13 oktober 1799 in Oudwoude. Zij is getrouwd met Minze Wiegers Bosma. Hendrikje Johannes is overleden op 29 jarige leeftijd op 19 mei 1829 in Westergeest.

15.

Grietje Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 19 oktober 1802 in Oudwoude en is gedoopt op 14 november 1802 in Oudwoude. Zij is getrouwd op 17 mei 1823 in Kollumerland met Eeuwe Willems Rispens, zoon van Willem Rinzes Rispens en Minke Eeuwesdr Wiersma. Hij is geboren op 23 februari 1802 in Kollum en, is gedoopt op 21 maart 1802 in Kollumerland. Eeuwe Willems is overleden op 31 jarige leeftijd op 13 mei 1833 in Kollum.

Zij kregen 2 kinderen:

Grietje Johannes is overleden op 34 jarige leeftijd op 15 november 1836 in Kollumerland.

16.

Lutske Johannes van der Werf, dochter van Johannes Hendriks van der Werf en Rinske Luitjens Beiboer, is geboren op 8 oktober 1806 in Oudwoude en is gedoopt op 8 november 1806 in Oudwoude. Zij is getrouwd met Oenze Libbes Veenstra. Lutske Johannes is overleden op 59 jarige leeftijd op 31 mei 1866 in Oudwoude.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC