genealogieonline

Strijense familie Van Ha(a)ren » Theunis Jacobszn Overwater

Persoonlijke gegevens Theunis Jacobszn Overwater 

Bronnen 1, 2

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Theunis Jacobszn Overwater


Gezin van Theunis Jacobszn Overwater

Hij is getrouwd met Annigje Abrahamsdr de Kreek (de Creecq) rond 1694.

Kind(eren):

 1. Abraham Theunisz Overwater  1696-1749
 2. Cornelis Teunis Overwater  1698-1730
 3. Isaac Teunis Overwater  1699-1771
 4. Jacob Teunisz Overwater  1700-1767 


Notities over Theunis Jacobszn Overwater


Doop

Godsdienst: Hervormd/Geref.

hun kinderen

Nota’s over de persoon

Voor schepenen van Niervaert compareerden "20 mey 1698" Aert Moockhoeck ende
Theunis Jacobs Overwater...dewelcke verclaerden ter requisitie van Sinjeur Adr.
van Sprangh burgemeester en thesaurier deser voors.Stede, onder solemnelen Eede
waer ende waerachtigh te sijn dat het middel ofte den Impost op het veergelt
...bij collecteringhe het eene jaar door 't andere gereecekent, jaerlix is
opbrengende tusschen ses en seven hondert gulden, eer minder als meer. Voor
redenvan wetenschap allegerende den eersten comparant dat hij densele impost
wel ses en seven jaeren voor de pagters heeft gecollecteerd, ende den tweeden
comparant dat hij sijnde veerman het selven middel voor soveel de belanght
verscheyde jaeren heeft gecollecteerd
ende voor soveel de wagens aengaet hetselve weet uijt sijne moeder de weduwe van
Jacob Theunisse Overwater die verscheidene jaeren daervan de collecte oock heeft
gehadt. (Klundert R 137, fol.188).
In een omslag "Stukken betreffende de veerdienst Klundert-Dordrecht en het
loodswezen te Strijensas" (GA Klundert) deelt een lijst van omstreeks 1718 mede,
dat respectievelijk op 21 april 1699, 12 september 1707 en 22 september 1718
Teunis Jacobse Overwater, Dirck Smitskam, gehuwd met de weduwe van eerstgenoemde
en Cornelis Overwater, zoon van eerstgenoemde zijn aangesteld of geadmitteerd
tot Lootsluijden van "t Strijense Zas en de Moerdijck".

 

Nota’s over de familie

Ten overstaan den Pieter van der Stoup, Notaris te Strijen zijn 5 april 1747
Dirk Smitskam en de kinderen Overwater uit het eerste huwelijk van Anneke de
Kreek overgegaan tot scheiding van de gedeeltelijk onverdeeld gehouden boedel.
De helft groot f 17.774.11.12 komt aan Dirk Smitskam, de andere helft wordt
verdeeld onder Isaac en Jacobus; de erfgenamen van Cornelis. De zonen Jacob en
Abraham hadden tevoren hun legitieme deel ontvangen. Tot de boedel behoorde
onder meer een "Huys, schuur, Somerkeet en Erve" vrij veel landerijen,
verschillende soorten schuiten (hengst,poon,hoogaars,roeischouw) en rijtuigen
(koetswagen, phaeton,sjees),paarden, koeien, kalveren.
Als sieraden worden genoemd een goud schulpje, een gouden hoepring, een gouden
ring met zeven stenen, een gouden dito met een steen, een ijzer met gouden
stukken, twee gouden bellen, twee gouden haarnaalden, een bloedkorelan ketting
met een goud slot, zilveren lepels en vorken en veel gebruiksvoorwerpen van
koper, tin en delfts aardewerk, teveelom op te noemen, maar die een duidelijk
beeld geven van een eenvoudig doch welgestelde huishouding uit die tijd.
Ondermutsen en vrouwenmutsen moeten belangrijk zijn geweest, want van de eerste
worden er veertien, van de tweede zelfs zeventig genoemd.
Verder waren er tien schilderijen "soo goed als kwaad", vijf en dertig boeken,
een "staand huys Orlogie", een kerkboek met "silveren sloten", een bijbel met
zijn lessenaar een een "mans zitplaats in de ronde Stoel in de Kerk van Strien
dat0 1729 gekocht van de weduwe Pieter de Hoor.
De verzorging van de reizigers behoorde tot de taak der vrouwen. De inventaris
van de na de dood van Annetje de Kreek onverdeeld gebleven boedel levert het
bewijs, dat zij waren ingericht om gasten logies te verschaffen. Behalve een
groot aantal borden, schotels, kopjes, kommen van "Delfts" aardewerk, vorken ,
lepels en messn, wijn- en bierkannen, worden o.m. 48 slaaplakens, 50 linde
kussenslopen, 14 dagelijkse tafellakens, 6 tafellakens, 41 servetten, 30
handdoeken, 9 bedden met hooftpeluwen, 2 ledikanten met sijn toebehoren en 16
hooftkussens opgesomd. Het is duidelijk dat zij "Herbergh" hebben gehouden in de
oude betekenis van dit woord, nl.dat zij reizigers hebben geherbergd en hn
verzorgd met spijs en drank.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Theunis Jacobszn Overwater?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. Barendregt Web Site, Floris Barendregt, Theunis Jacobszn Overwater, 27 november 2015
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com
  Familiesite: Barendregt Web Site
  Stamboom: Barendregt per 27 mrt 2015
 2. Familie van Rij, Rob van Rij, Theunis Jacobs Overwater
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: Familie van Rij

  Stamboom: van Rij 2010-10-11

Tijdbalk Theunis Jacobszn Overwater

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Overwater