genealogieonline

Strijense familie Van Ha(a)ren » Johannes (Jan) Dieleman (1658-1712)

Persoonlijke gegevens Johannes (Jan) Dieleman 

Bronnen 1, 2

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Johannes (Jan) Dieleman

Hij is getrouwd met Cornelia Cornelisdr Roose.

Kind(eren):

 1. Christiaan Jans Dieleman  1680-1747 
 2. Janneke Dieleman  1681-1712
 3. François Dieleman  1684-1735


Notities over Johannes (Jan) Dieleman

Jan (Johannes) Dieleman, ged. Nederlands Hervormd te Hoek op 17 feb 1658, Landbouwer in de Coegorspolder. Hij deed pas op 31-12-1694 belijdenis te Terneuzen. Dit is opmerkelijk omdat hij toen al 36

jaar oud was, al 14 jaar getrouwd was en toch zijn kinderen had laten dopen. Mogelijk had het late tijdstip van zijn belijdenis nog te maken met de diepgaande onenigheid die zijn vader had gehad met

de kerkeraad van Hoek en het feit dat hij zich voor zijn dood waarschijnlijk niet meer met de kerk had verzoend. Jan Dieleman vestigde zich pas op 10-6-1703 te Axel, samen met zijn vrouw, komende vanu

it Terneuzen. Op 19-11-1686 kocht hij, samen met Wouter Anteunissen 11 gemeten en 85 roeden lang in de Nieuwe Zevenaarpolder van procureur Wijtens namens mevr. Eleonora Cheys, vrouw van kapitein Haren

tschilt. Op 12-4-1687 verkochten zij deze grond echter alweer door aan schepen Maarten van Dijcxhoorn voor £ 15-10 Vls. per gemet. (RAZ, RAZVL. 708). Jan Dieleman kocht op 8-3-1694 van Jannis de Kock

een huis met schuurtje in de Nieuwe Zevenaarpolder, onder de Zeedijk, aan de Sluiskreke, voor een bedrag van £ 13 Vls. (RAZ, RAZVL. 959.2/668). Hij verkocht dit voor 11-10-1706 aan zijn zwager, Corn

elis Telle, die het met zijn gezin bewoonde. Na diens overlijden verkocht Jan Dieleman het als voogd over de kinderen van Cornelis Telle, op 11-10-1706 aan Pieter Suijders, voor een bedrag van £ 34 V

ls. (RAZ, RAZVL. 960.2/438). Pieter Suyders verkoopt op 4-12-1713 'seker huys en erve, staende op de weye van Jan Dieleman aan de Sluys kille aan Lieven de Lege (RAZ, RAZVL. 961.2). Op 26-5-1695 kocht

hij 1/3 deel in 6 gemeten en 213 roeden weiland in de Nieuwe Zevenaarpolder uit de boedel van Anna Denijs, weduwe van Jacob Campe voor 13-19-7 £ Vls. (RAZ, RAZVL. 960.1/23). Jan Dieleman kocht op 22

-4-1697 van schepen Maarten van Dijcxhoorn 8 gemeten en 6 roeden land in Coeschorre voor een bedrag van £ 103-2-3 Vls. (RAZ, RAZVL. 960.1/134). Een jaar later, op 22-3-1698 kocht hij de gehele hofste

de in de Koegorspolder, groot 66 gemeten voor £ 1250 Vls. van Maarten van Dijxhoorn. Hij bleef de verkoper een bedrag van £ 950 schuldig tegen een rente van 5 % per jaar en stelde daartoe als hypoth

eek de 66 gemeten in het 7e cavel en nog 22 gemeten in het 6e cavel van de Coegorspolder. (RAZ, RAZVL. 730.2). Hieruit blijkt dat hij intussen nog ruim 11 gemeten grond in de Coegorspolder verworven h

ad. Maarten van Dijcxhoorn was een stiefzoon van Cornelis Roose, een zoon van Cornelis Meersen van Dijkshoorn en diens eerste vrouw, Maetje Flores. Op 27-4-1709 kocht hij in de herberg van 'den Rooden

Ruyter' van Jan van Grimbergen een last tarwe die de verkoper op 10-5-1709 zou leveren, maar waarvan in gebreke gebleven was. Op 23-5-1709 verklaart Jan Dieleman alsnog bereid te zijn tarwe in ontvan

gst te nemen en ter levering te betalen. (RAZ, RAZVL. 809/44). Jan Dieleman en Cornelia Rose testeerden op 9 -12-1709 voor notaris Sevreyn Croppenbergh te Axel, hij sieckelijk. Zij legateerden aande

Armen van Axel 2 £. Hun twee zonen, Francois en Christiaan Dieleman zouden ieder een prelegaat krijgen van 700 Carolus gulden, het bedrag dat hun zuster, Janneke Dieleman bij haar huwelijk met Pieter

Leys had gekregen voor haar uitzet. De jongste zoon Christiaan zou bovendien twee paarden naar keuze uit de stal krijgen. Wanneer, na het overlijden van één der testateuren, de langstlevende, geneg

en zou zijn 'uijt de lantsneeringe te scheijden' zou de jongste zoon, Christiaan de hofstede in de Koegorspolder voor 14 jaar in pacht mogen gebruiken voor £ 1-5 per gemet. Een neef, Leendert Corneli

sz. Telle, zoon van Janneke Dieleman, zou een koebeest naar keuze krijgen. Voor hun overige goederen benoemden zij hun drie kinderen tot hun universele erfgenamen, met die bepaling dat de vaste effect

en met name de hofstede in de Koegorspolder niet verdeeld zou mogen worden, maar de opbrengst ervan jaarlijks verdeeld moest worden onder drie kinderen of hun erfgenamen. Beiden, zowel Jan Dieleman al

s Cornelia Rose, ondertekenden met een handmerk. (RAZ, RAZVL. 818/168). Op 20-1 -1712 verpachtte Jan Dieleman voor een periode van 5 jaar zijn hofstede in de Koegorspolder aan zijn jongste zoon Christ

iaan in zg. 'halfbaninge'. De lasten bleven voor rekening van de verpachter, maar de halfbaander zou de hofstede moeten onderhouden en de verpachter jaarlijks 200 mutsaert leveren. Na afloop van de pe

riode van 5 jaar 'halfbaninge' zou de verpachter de hofstede en landerijen verpachten aan Christiaan voor een periode van 14 jaar, volgens de voorwaarden van het testament van hem en zijn vrouw Cornel

ia Rose en voor een pacht van 1 £ 5 sch. per gemet per jaar. (RAZ, RAZVl. 810/32).Na het overlijden van Jan Dieleman vernieuwde Cornelia Rose op 4-11 -1712 het contract met haar zoon voor een rester

ende periode van 4 jaar. (RAZ, RAZVL. 810/46). Christiaan Dieleman bleef op de hofstede, ook na het overlijden van zijn ouders, gedeeltelijk als eigenaar, gedeeltelijk als pachter van zijn broer en de

kinderen van zijn overleden zuster. Hij werd nooit volledig eigenaar. Pas op 29-6-1737 en 18-11-1738, wanneer zijn broer François Dieleman ook al overleden is, leveren resp. Crijn Verheule, gehuwd m

et Cornelia Leys en Jacoba Leys hun aandeel in de hofstede voor een bedrag van resp. £ 34 en £ 103 Vls. aan hun oom Christiaan Dieleman. (RAZ, RAZVL. 711). Martina Herders, docheter van Janneke Leys

en gehuwd met Cornelis Snoep, verkocht pas op 5-4 -1752 haar aandeel 1/3 van 1/3 gekomen van haar overgrootvader Jan Dieleman en 1/6 van 1/3, gekomen van

haar oud-oom François Dieleman in de hofs

tede aan Petrus Dieleman, zoon van Christiaan, in totaal 16 gemeten 166 roeden voor een bedrag van £ 110 Vls. (RAZ, RAZVl. 856/34). (Bron: Van Zeeuwse Stam, september 2000, artikel Dieleman, doorM.P

. Neuteboom-Dieleman.), begr. te Axel op 31 jul 1712, otr. te Terneuzen op 14 sep 1680, kerk.huw. (ongeveer 22 jaar oud) (Nederlands Hervormd) te Hoek op 29 sep 1680 met Cornelia Cornelisse Roose.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Johannes (Jan) Dieleman?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. familie VAN DER HOOFT- ROEGIERS, anna maria clarisse roegiers, Johannes (Jan) DIELEMAN, 23 januari 2012
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: familie VAN DER HOOFT- ROEGIERS

  Stamboom: genealogie Van der Hooft - Roegiers
 2. Ocque/Mickielson Web Site, James Ocque, Johannes Dieleman, 9 december 2015
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com
  Familiesite: Ocque/Mickielson Web Site
  Stamboom: Ocque Family Tree

Over de familienaam Dieleman

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam Dieleman.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over Dieleman.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam Dieleman (onder)zoekt.