genealogieonline

Strijense familie Van Ha(a)ren » Willem Jacobs van Boven

Persoonlijke gegevens Willem Jacobs van Boven 


Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Voorouders (en nakomelingen) van Willem Jacobs van Boven

Willem Jacobs van Boven
1726-1796


Notities bij Willem Jacobs van Boven

Op 27 februari 1751 staat Willem Jacobse van Boven borg, wanneer (zijn zwager) Marinus Molhoek


een huis en land koopt [619]. Op 27 januari 1759 koopt Willem Jacobse van Boven een huis,gelegen op de ring van het dorp, aan de Ambachtsheren Vroon te Krabbendijke [863]. Op 20september 1760 verkooptWillem Jacobse van Boven een huis, schuur en erf, staande op deAmbac


htsheren Vroon te Krabbendijke, aan Lowijs Christyaanse voor een bedrag van35-6-8 L.Vls.[864]. Op 3 april 1768 zijn Willem Jacobse van Boven en zijn vrouw "Tannetje Joossen Gouwenaar"ge


tuigen bij de doop te Hoedekenskerke van Geertruyd, dochter van zijn zuster Cornelia Jacobsevan Boven envan "Dingenis Adriaensen Cattelijn". Na de dood van zijn Adriaan GillisCarelse op 28
maart 1772 wordt een inventaris van de boedel opgemaakt; het totaal aan baten bedraagt 1994-8-11L.Vls.; er zijn 6 kinderen, waarvan Jacomijntje en Jannetje van zijn eerste vrouw Neeltje van
Oosten en Dingnus, Johannis, Cornelis en Adriana van zijn tweede vrouw Maria Dingnusse van Boven[795]. Uit de boedelinventaris blijkt verder een verplichting gedateerd 1 april 1767 aan


PieterDingenisse van Boven ter waarde van 200 L .Vls. en verder een rekening van Willem Jacobse vanBoven voor geleverde winkelwaren ter waarde van 3-12-8 L.Vls. Op 18 augustus 1774 la


ten WillemJacobse van Boven en Tannetje Joosse Schouwenaar voor schouten schepenen van Kruiningen eentestament opmaken. Hierin worden Joost Aryese van Velsen (gedoopt te Kruiningen op


28 februari1751) en Cornelia Aryese van Velsen (gedoopt te Kruiningen op 4 april 1756) (mede)toterfgenamen benoemd. Dit zijn kinderen uit een eerder huwelijk van Tannetje Joosse Schou


wenaarmet Ary Cornelisse van Velsen [618]. Op 22 februari 1778 zijn Willem Jacobse van Boven en zijnvrouw Tannetje Joosse Schouwenaar te Krabbendijke aanwezig bij de doop van Willem v


an Engelen,zoon van Carolus van Engelen en Geertrui Molhoek [531].Op 29 augustus 1779zijn beide teKrabbendijke weer aanwezig bij de doop van Maria van Engelen, dochter van dezelfde oude


rs [531].Op 15 oktober 1790 wordt te 's-Heer Arendskerke gedoopt zijn kleindochter Tannetje Paasse,dochter van "Jan Paasen en van Geertruida van Boven" (zijn dochter), echtelieden, wone


nd in deOude Kraaiert. Als getuigen treden op Willem Jacobse van Boven en Tannetje Joosse Schouwenaar[386]. Bij het overlijden van zijn vrouw Tannetje Joosse Schouwenaar op 3 januari 1


795 laat zij4 kinderen achter. Bij zijn overlijden op 10 februari 1796 laat Willem Jacobse van Boven 2kinderen achter. Op 26 maart 1796 verkopen de erfgenamen van Willem Jacobse van Bo


ven enTannetje Joosse Schouwenaar een woonhuis, schuur en erf, gelegen op de Ambagtsheeren Vroon teKruiningen en 2 gemet55 roeden zaailand, gelegen in de Robberegtshoek; de verkoop vin


dt plaatsdoor Joost Aryese van Velsen met procuratie van zijn zwager Jan Paasse, gehuwd met GeertruidWillemse van Boven en van Dingenis Jeremias, gehuwd met Cornelia Aryese van Velsen e


n JacobWillemse van Boven [843 Gedoopt 28 april 1726 te Krabbendijke. Bij de doop zijn 3 getuigenaanwezig:"Willem Pieters Sandijk, Willem Adriaansenen Catharina Verschuure" [168].

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Willem Jacobs van Boven?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Tijdbalk Willem Jacobs van Boven

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam Van Boven