genealogieonline

Strijense familie Van Ha(a)ren » Arie Jansz de Geus

Persoonlijke gegevens Arie Jansz de Geus 

Bronnen 1, 2, 3, 4

Aanknopingspunten in andere publicaties

Deze persoon komt ook voor in de publicatie:

Gezin van Arie Jansz de Geus

Hij is getrouwd met Teuntje Moret op 8 november 1845, hij was toen 23 jaar oud.

Kind(eren):

 1. Jannigje Ariesz de Geus  1845-1847
 2. Jan Ariesz de Geus  1850-1916 
 3. Pleuntje Ariesz de Geus  1852-1872
 4. Aart Jan Ariesz de Geus  1854-1929 
 5. Hendrik Ariesz de Geus  1855-1856
 6. Jannigje Ariesz de Geus  1857-1943 
 7. Grietje Ariesz de Geus  1858-1942 
 8. Hendrik Ariesz de Geus  1860-1861
 9. Hendrika Ariesz de Geus  1861-1948 
 10. Arie Ariesz de Geus  1862-1865
 11. Elisabeth Ariesz de Geus  1863-1929
 12. Clasina Elzelina Jacoba Ariesz de Geus  1865-1912


Notities over Arie Jansz de Geus

Arie de Geus was ouderling en één van de oprichters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel. Een familiefoto met Arie de Geus is opgenomen in het boek 400 jaar 's-Gravendeel. Het

echtpaar Arie de Geus en Teuntje Moret schonken in 1895 het avondmaalsstel aan de (nieuw geïnstitueerde) Christelijke Gereformeerde Kerk "als dankoffer, dat zijop8 november het bijzondere vo

orregt

mogten genieten 50 jaar door de Band des Huwelijks aan elkaar verbonden te zijn geweest." Een minister met 's-Gravendeelse roots.Wie tegenwoordig het nieuws via krant en televisie volgt

komt veelvoud

ig de naam tegen van Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende II. Bij de naam Aart Jan de Geus moet bij kenners van 's-Gravendeels

e geslachten een bell

etje gaan rinkelen, want deze naam komt in het verleden van ons dorp meermalen voor. In 1913 emigreerde namelijk ene Aart Jan de Geus met zijn gezin naar het verre BraziliÃ

« (zie ons thema-nummer over

emigratie van november 2001). Heeft de minister toevallig dezelfde naam of is er een link met de 's-Gravendeelse familie De Geus? Op 12.10.1822 werd in 's-Gravendee

l Arij de Geus geboren als zoon van

Jan de Geus en Jannigje Ligthart. Arij werd arbeider en winkelier en trouwde op 8.11.1845 te 's-Gravendeel met Teuntje Moret , geboren te 's-Gravendeelop 17

.8.1823, dochter van Jan Moret en Pleuntje

Kooiman. Arij en Teuntje werden samen oud, zij waren precies 61 jaar getrouwd. Op 8.11.1906 overleed Arij te 's-Gravendeel. Zijn vrouw leefde daarna n

og 10 jaar. Zij overleed op 1.12.1916 te 's-Grave

ndeel, 93 jaar oud.

 

Hun huwelijk was niet alleen lang, maar eveneens vruchtbaar. Zij kregen de volgende kinderen, allen te 's

-Gravendeel geboren: 1.Jannigje de Geus , geb. 18.12.1845, overl. '

s-Gravendeel 9.2.1847. 2.Jan de Geus , geb. 3.7.1850, vlasboer, overl. 's-Gravendeel 18.6.1916, tr. 's-Gravendeel 16.11.1876

Belia Naaktgeboren , geb. 's-Gravendeel 25.3.1854, overl. 's-Gravendeel 18

.11.1914, dochter van Lodewijk Naaktgeboren en Adriaantje van der Giessen. 3.Pleuntje de Geus , geb. 6.7.1852, overl.

's-Gravendeel 16.1.1872, ongehuwd. 4.Aart Jan de Geus , geb. 19.1.1854, arbeider

, winkelier, koopman, landbouwer, emigreerde in 1913 naar Brazilië, overl. Carambei (Brazilië) 5.1.1929, tr.

's-Gravendeel 7.11.1874 Leentje Kranendonk , geb. 's-Gravendeel 11.4.1856, overl. Carambe

i (Brazilië) 1924, dochter van Leendert Kranendonk en Wijntje Smitskam. 5.Hendrik de Geus , geb. 11.12

.1855, overl. 's-Gravendeel 25.9.1856. 6.Jannigje de Geus , geb. 15.3.1857, tr. 's-Gravendeel 1

9.5.1877 Arie Smaal , geb. 's-Gravendeel 18.1.1854, arbeider, graanhandelaar, overl. Dordrecht 20

.5.1925, zoon van Adriaan Smaal en Aaltje Mol. 7.Grietje de Geus , geb. 25.7.1858, overl.'s-Gravendee

l 19.10.1942, tr. 's-Gravendeel 10.7.1879 Bastiaan Zuiderent , geb. Kleine Lindt 1.7.1857,

broodbakker, overl. 's-Gravendeel 4.3.1930, zoon van Aart Zuiderent en Pietronella Mol. 8.Hendrik de Geus ,

geb. 17.3.1860, overl. 's-Gravendeel 11.5.1861. 9.Hendrika de Geus , geb. 10.7.186

1, overl. 's-Gravendeel 16.1.1948, tr. 's-Gravendeel 15.4.1882 Pieter de Geus , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.5.1

856, arbeider, fruithandelaar, overl. 's-Gravendeel 8.3.1922, zoon van Piete

r de Geus en Adriaantje de Vlaming. 10.Arie de Geus , geb. 7.8.1862, overl. 's-Gravendeel 4.9.1865. 11.Elisabeth de Geus ,

geb. 27.9.1863, overl. Dubbeldam6.9.1929, tr. 's-Gravendeel 19.5.18

83 Arie Gijsbert Quartel , geb. Zuid-Beijerland ca 1853, koopman, overl. Dordrecht 9.7.1929, zoon van Arie Quartel en Maaike Herwei

jer. 12.Clasina Elzelina Jacoba de Geus , geb. 3.5.1865, over

l. Dubbeldam (Wieldrecht) 20.1.1912, tr. 's-Gravendeel 22.5.1886 Pieter Overwater , geb. Maasdam 13.1.1863, schipper, overl. Dubbeldam (Wi

eldrecht) 12.11.1948, zoon van Teunis Overwater en Neel

tje van Waardenburg.

 

Jande Geus (nr. 2) en zijn vrouw Belia Naaktgeboren kregen zes kinderen, waarvan de jongste, Aart Jan de Geus , op 19.1

2.1890 te 's-Gravendeel geboren w

erd. Hijwerd vernoemd naar de broer van zijn vader, die later zou emigreren (nr. 4).

Aart Jan leerde voor onderwijzer en werd later hoofd van de "Juliana" ULO in Dordrecht. Hij trouwde op 29.8

.1917 te 's-Gravendeel met Aaltje Smaal , geboren te 's-Gravendeel op 6.5.1895, dochter van A

rie Smaal en Jannigje de Geus (nr. 6 uit het bovenstaande overzicht). Aart Jan en Aaltje waren neef

en nicht van elkaar, hetgeen bij vroegere huwelijken wel vaker voorkwam.

Aart Jan de Geus en Aaltje Smaalkregen te Dordrecht zes kinderen, waaronder de vader van minister de Geus.

Uit d

it verhaal blijkt dat Aart Jan de Geus, die het avontuur in Brazilië zocht, een broer was van de overgrootvader van minister De Geus.

Velen in 's-Gravendeel kunnen zich achterneef of -nicht noeme

n van de bekende politicus.

Arie de Geus was ouderling en één van de oprichters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel. Een familiefoto met Arie de Geus is opgenomen in het boek 400 jaar 's-Gravendeel. Het

echtpaar Arie de Geus en Teuntje Moret schonken in 1895 het avondmaalsstel aan de (nieuw geïnstitueerde) Christelijke Gereformeerde Kerk "als dankoffer, dat zijop8 november het bijzondere vo

orregt

mogten genieten 50 jaar door de Band des Huwelijks aan elkaar verbonden te zijn geweest." Een minister met 's-Gravendeelse roots.Wie tegenwoordig het nieuws via krant en televisie volgt

komt veelvoud

ig de naam tegen van Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende II. Bij de naam Aart Jan de Geus moet bij kenners van 's-Gravendeels

e geslachten een bell

etje gaan rinkelen, want deze naam komt in het verleden van ons dorp meermalen voor. In 1913 emigreerde namelijk ene Aart Jan de Geus met zijn gezin naar het verre BraziliÃ

« (zie ons thema-nummer over

emigratie van november 2001). Heeft de minister toevallig dezelfde naam of is er een link met de 's-Gravendeelse familie De Geus? Op 12.10.1822 werd in 's-Gravendee

l Arij de Geus geboren als zoon van

Jan de Geus en Jannigje Ligthart. Arij werd arbeider en winkelier en trouwde op 8.11.1845 te 's-Gravendeel met Teuntje Moret , geboren te 's-Gravendeelop 17

.8.1823, dochter van Jan Moret en Pleuntje

Kooiman. Arij en Teuntje werden samen oud, zij waren precies 61 jaar getrouwd. Op 8.11.1906 overleed Arij te 's-Gravendeel. Zijn vrouw leefde daarna n

og 10 jaar. Zij overleed op 1.12.1916 te 's-Grave

ndeel, 93 jaar oud.

 

Hun huwelijk was niet alleen lang, maar eveneens vruchtbaar. Zij kregen de volgende kinderen, allen te 's

-Gravendeel geboren: 1.Jannigje de Geus , geb. 18.12.1845, overl. '

s-Gravendeel 9.2.1847. 2.Jan de Geus , geb. 3.7.1850, vlasboer, overl. 's-Gravendeel 18.6.1916, tr. 's-Gravendeel 16.11.1876

Belia Naaktgeboren , geb. 's-Gravendeel 25.3.1854, overl. 's-Gravendeel 18

.11.1914, dochter van Lodewijk Naaktgeboren en Adriaantje van der Giessen. 3.Pleuntje de Geus , geb. 6.7.1852, overl.

's-Gravendeel 16.1.1872, ongehuwd. 4.Aart Jan de Geus , geb. 19.1.1854, arbeider

, winkelier, koopman, landbouwer, emigreerde in 1913 naar Brazilië, overl. Carambei (Brazilië) 5.1.1929, tr.

's-Gravendeel 7.11.1874 Leentje Kranendonk , geb. 's-Gravendeel 11.4.1856, overl. Carambe

i (Brazilië) 1924, dochter van Leendert Kranendonk en Wijntje Smitskam. 5.Hendrik de Geus , geb. 11.12

.1855, overl. 's-Gravendeel 25.9.1856. 6.Jannigje de Geus , geb. 15.3.1857, tr. 's-Gravendeel 1

9.5.1877 Arie Smaal , geb. 's-Gravendeel 18.1.1854, arbeider, graanhandelaar, overl. Dordrecht 20

.5.1925, zoon van Adriaan Smaal en Aaltje Mol. 7.Grietje de Geus , geb. 25.7.1858, overl.'s-Gravendee

l 19.10.1942, tr. 's-Gravendeel 10.7.1879 Bastiaan Zuiderent , geb. Kleine Lindt 1.7.1857,

broodbakker, overl. 's-Gravendeel 4.3.1930, zoon van Aart Zuiderent en Pietronella Mol. 8.Hendrik de Geus ,

geb. 17.3.1860, overl. 's-Gravendeel 11.5.1861. 9.Hendrika de Geus , geb. 10.7.186

1, overl. 's-Gravendeel 16.1.1948, tr. 's-Gravendeel 15.4.1882 Pieter de Geus , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.5.1

856, arbeider, fruithandelaar, overl. 's-Gravendeel 8.3.1922, zoon van Piete

r de Geus en Adriaantje de Vlaming. 10.Arie de Geus , geb. 7.8.1862, overl. 's-Gravendeel 4.9.1865. 11.Elisabeth de Geus ,

geb. 27.9.1863, overl. Dubbeldam6.9.1929, tr. 's-Gravendeel 19.5.18

83 Arie Gijsbert Quartel , geb. Zuid-Beijerland ca 1853, koopman, overl. Dordrecht 9.7.1929, zoon van Arie Quartel en Maaike Herwei

jer. 12.Clasina Elzelina Jacoba de Geus , geb. 3.5.1865, over

l. Dubbeldam (Wieldrecht) 20.1.1912, tr. 's-Gravendeel 22.5.1886 Pieter Overwater , geb. Maasdam 13.1.1863, schipper, overl. Dubbeldam (Wi

eldrecht) 12.11.1948, zoon van Teunis Overwater en Neel

tje van Waardenburg.

 

Jande Geus (nr. 2) en zijn vrouw Belia Naaktgeboren kregen zes kinderen, waarvan de jongste, Aart Jan de Geus , op 19.1

2.1890 te 's-Gravendeel geboren w

erd. Hijwerd vernoemd naar de broer van zijn v

ader, die later zou emigreren (nr. 4).

Aart Jan leerde voor onderwijzer en werd later hoofd van de "Juliana" ULO in Dordrecht. Hij trouwde

op 29.8.1917 te 's-Gravendeel met Aaltje Smaal , geboren te 's-Gravendeel op 6.5.1895, dochter van A

rie Smaal en Jannigje deGeus (nr. 6 uit het bovenstaande overzicht). Aart Jan en Aaltje ware

n neef en nicht van elkaar, hetgeen bij vroegere huwelijken wel vaker voorkwam.

AartJan de Geus en Aaltje Smaal kregen te Dordrecht zes kinderen, waaronder de vader van minister de Geus.

Uit dit verhaal blijkt dat Aart Jan de Geus, die het avontuur in Braziliëzocht, een broer was van de overgrootvader van minister De Geus. Velen in 's-Gravendeel kunnen zich achterneef of -nich

t noemen van de bekende politicus.

Arie de Geus was ouderling en één van de oprichters van de Christelijke Gereformeerde Kerk te 's-Gravendeel. Een familiefoto met Arie de Geus is opgenomen in het boek 400 jaar 's-Gravendeel. Het

echtpaar Arie de Geus en Teuntje Moret schonken in 1895 het avondmaalsstel aan de (nieuw geïnstitueerde) Christelijke Gereformeerde Kerk "als dankoffer, dat zij op 8 november het bijzondere voorregt

mogten genieten 50 jaar door de Band des Huwelijks aan elkaar verbonden te zijn geweest." Een minister met 's-Gravendeelse roots.Wie tegenwoordig het nieuws via krant en televisie volgt komt veelvoud

ig de naam tegen van Aart Jan de Geus, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende II. Bij de naam Aart Jan de Geus moet bij kenners van 's-Gravendeelse geslachten een bell

etje gaan rinkelen, want deze naam komt in het verleden van ons dorp meermalen voor. In 1913 emigreerde namelijk ene Aart Jan de Geus met zijn gezin naar het verre Brazilië (zie ons thema-nummer over

emigratie van november 2001). Heeft de minister toevallig dezelfde naam of is er een link met de 's-Gravendeelse familie De Geus? Op12.10.1822 werd in 's-Gravendeel Arij de Geus geboren als zoon van

Jan de Geus en Jannigje Ligthart. Arij werd arbeider en winkelier en trouwde op 8.11.1845 te 's-Gravendeel met TeuntjeMoret , geboren te 's-Gravendeel op 17.8.1823, dochter van Jan Moret en Pleuntje

Kooiman. Arij en Teuntje werden samen oud, zij waren precies 61 jaar getrouwd. Op 8.11.1906 overleed Arij te's-Gravendeel. Zijn vrouw leefde daarna nog 10 jaar. Zij overleed op 1.12.1916 te 's-Grave

ndeel, 93 jaar oud. Hun huwelijk was niet alleen lang, maar eveneens vruchtbaar. Zij kregen devolgende kinderen, allen te 's-Gravendeel geboren: 1.Jannigje de Geus , geb. 18.12.1845, overl. 's-Grav

endeel 9.2.1847. 2.Jan de Geus , geb. 3.7.1850, vlasboer, overl. 's-Gravendeel 18.6.1916, tr. 's-Gravendeel 16.11.1876 Belia Naaktgeboren , geb. 's-Gravendeel 25.3.1854, overl. 's-Gravendeel 18.11.19

14, dochter van Lodewijk Naaktgeboren en Adriaantje van der Giessen. 3.Pleuntje de Geus , geb. 6.7.1852, overl. 's-Gravendeel 16.1.1872, ongehuwd. 4.Aart Jan de Geus , geb. 19.1.1854, arbeider, wink

elier, koopman, landbouwer, emigreerde in 1913 naar Brazilië, overl. Carambei (Brazilië) 5.1.1929, tr. 's-Gravendeel 7.11.1874 Leentje Kranendonk , geb. 's-Gravendeel 11.4.1856, overl. Carambei (Bra

zilië) 1924, dochter van Leendert Kranendonk en Wijntje Smitskam. 5.Hendrik de Geus , geb. 11.12.1855, overl. 's-Gravendeel 25.9.1856. 6.Jannigje de Geus , geb. 15.3.1857, tr. 's-Gravendeel 19.5.18

77 Arie Smaal , geb. 's-Gravendeel 18.1.1854, arbeider, graanhandelaar, overl. Dordrecht 20.5.1925, zoon van Adriaan Smaal en Aaltje Mol. 7.Grietje de Geus , geb. 25.7.1858, overl. 's-Gravendeel 19.1

0.1942,tr. 's-Gravendeel 10.7.1879 Bastiaan Zuiderent , geb. Kleine Lindt 1.7.1857, broodbakker, overl. 's-Gravendeel 4.3.1930, zoon van Aart Zuiderent en Pietronella Mol. 8.Hendrik de Geus , geb. 1

7.3.1860, overl. 's-Gravendeel 11.5.1861. 9.Hendrika de Geus , geb. 10.7.1861, overl. 's-Gravendeel 16.1.1948, tr. 's-Gravendeel 15.4.1882 Pieter de Geus , geb. De Mijl, Krabbe en Nadort 11.5.1856,a

rbeider, fruithandelaar, overl. 's-Gravendeel 8.3.1922, zoon van Pieter de Geus en Adriaantje de Vlaming. 10.Arie de Geus , geb. 7.8.1862, overl. 's-Gravendeel 4.9.1865. 11.Elisabethde Geus , geb.

27.9.1863, overl. Dubbeldam 6.9.1929, tr. 's-Gravendeel 19.5.1883 Arie Gijsbert Quartel , geb. Zuid-Beijerland ca 1853, koopman, overl. Dordrecht 9.7.1929, zoon van Arie Quartel en Maaike Herweijer. 1

2.Clasina Elzelina Jacoba de Geus , geb. 3.5.1865, overl. Dubbeldam (Wieldrecht) 20.1.1912, tr. 's-Gravendeel 22.5.1886 Pieter Overwater , geb. Maasdam 13.1.1863, schipper, overl. Dubbeldam (Wieldrec

ht) 12.11.1948, zoon van Teunis Overwater en Neeltje van Waardenburg. Jan de Geus (nr. 2) en zijn vrouw Belia Naaktgeboren kregen zes kinderen, waarvan de jongste, Aart Jan de Geus , op 19.12.1890 te

's-Gravendeel geboren werd. Hij werd vernoemd naar de broer van zijn vader, die later zou emigreren (nr. 4).

Aart Jan leerde voor onderwijzer en werd later hoofd van de "Juliana" ULO in Dordre

cht. Hij trouwde op 29.8.1917 te 's-Gravendeel met Aaltje Smaal , geboren te 's-Gravendeel op6.5.1895, dochter van Arie Smaal en Jannigje de Geus (nr. 6 uit het bovenstaande overzicht). Aart Jan en A

altje waren neef en nicht van elkaar, hetgeen bij vroegere huwelijken wel vakervoorkwam.

Aart Jan de Geus en Aaltje Smaal kregen te Dordrecht zes kinderen, waaronder de vader van minister de G

eus.

Uit dit verhaal blijkt dat Aart Jan de Geus, die het avontuur in Brazilië zocht, een broer was van de overgrootvader van minister De Geus.

Velen in 's-Gravendeel kunnen zich achternee

f of -nicht noemen van de bekende politicus.

Heeft u aanvullingen, correcties of vragen met betrekking tot Arie Jansz de Geus?
De auteur van deze publicatie hoort het graag van u!


Bronnen

 1. STEENHOEK "Een verbindend element", R.A. Steenhoek, Arie de GEUS, XXX-TEMPLATE
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: STEENHOEK "Een verbindend element"

  Stamboom: Steenhoek Prive 4
 2. Mathijs HA Curfs Web Site, Mathijs Curfs, arie jansz Arij de GEUS, XXX-TEMPLATE
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: Mathijs HA Curfs Web Site

  Stamboom: 20110106
 3. familie Naaktgeboren, Jan Naaktgeboren, Arij de Geus, 2 januari 2017
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com
  Familiesite: familie Naaktgeboren
  Stamboom: familie Naaktgeboren
 4. Stamboom Van Vilsteren - Belder, Ted Van Vilsteren, Arie de Geus, XXX-TEMPLATE
  Toegevoegd door een Smart Match te bevestigen
  Stamboom op MyHeritage.com

  Familiesite: Stamboom Van Vilsteren - Belder

  Stamboom: van Vilsteren - Belder

Tijdbalk Arie Jansz de Geus

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar voor browsers met Javascript ondersteuning.
Gebruikte symbolen: grootouders grootoudersouders oudersbroers-zussen broers/zussenkinderen kinderen
Sleep de tijdbalk om terug of verder in de tijd te gaan (of gebruik de l en r toetsen). Klik op de namen voor meer informatie.

Over de familienaam De Geus

 • Bekijk de informatie die Genealogie Online heeft over de familienaam De Geus.
 • Bekijk de informatie die Open Archieven heeft over De Geus.
 • Bekijk in het Wie (onder)zoekt wie? register wie de familienaam De Geus (onder)zoekt.

Historische context (op basis van trouwdag 8 november 1845)