genealogieonline

Stamboom Dijkstra uit Anjum, Oostgongeradeel, Dokkum en Utrecht » Stamboom van Andries Gerryts Dijkstra

Generatie 1

1.

Andries Gerryts Dijkstra, is geboren rond 1710. Hij is getrouwd met Wilhelmina Symens.

Zij kregen 1 kind:

Andries Gerryts is overleden.

Generatie 2

2.

Pieter Andries Dijkstra, zoon van Andries Gerryts Dijkstra en Wilhelmina Symens, is geboren op 20 mei 1750 in Dokkum. Hij is van beroep. Hij is getrouwd (1) met Marijke Hendriks.

Zij kregen 3 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 18 oktober 1812 in Dokkum met Pietje Taekes Radersma, dochter van Taeke Wybrens Radersma en Taetske Meinderts. Zij is geboren 1760 in Dokkum. Pietje Taekes is overleden. Pieter Andries is overleden op 9 november 1813 in Dokkum.

Generatie 3

3.

Andries Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Andries Dijkstra en Marijke Hendriks, is geboren 1775 in Dokkum. Hij is getrouwd op 17 mei 1812 in Dokkum met Idtske Brants de Roos, dochter van Brant de Roos en Trijntje de Roos. Zij is geboren 1783 in Anjum (Oostdongeradeel). Zij is van beroep. Idtske Brants is overleden.

Zij kregen 5 kinderen:

Andries Pieters is overleden.

4.

Klaas Pieters Dijkstra, zoon van Pieter Andries Dijkstra en Marijke Hendriks, is geboren 1787 in Dokkum. Hij is getrouwd op 28 maart 1813 in Dokkum met Klaaske Egberts Kiestra, dochter van Egbert Saakes Kiestra en Ytje Jans. Zij is geboren 1780 in Dokkum. Klaaske Egberts is overleden.

Zij kregen 2 kinderen:

Klaas Pieters is overleden.

5.

Klaaske Pieters Dijkstra, dochter van Pieter Andries Dijkstra en Marijke Hendriks, is geboren 1792 in Dokkum en is gedoopt op 28 februari 1792 in Dokkum. Zij is getrouwd (1) op 28 mei 1815 in Dokkum met Albert Martens Elzinga, zoon van Marten Jans Elzinga en Rebecca Alberts Enee. Hij is geboren rond 1788 in Dokkum. Albert Martens is overleden. Zij is getrouwd (2) op 8 oktober 1836 in Dokkum met Jan Tietes Faber, zoon van Tiete Jans Faber en Teuntje Alberts van der Ploeg. Hij is geboren 1817 in Dokkum. Jan Tietes is overleden. Klaaske Pieters is overleden.

Generatie 4

6.

Brant Dijkstra, zoon van Andries Pieters Dijkstra en Idtske Brants de Roos, is geboren op 25 april 1813 in Oostdongeradeel. Brant is overleden op 22 februari 1814 in Oostdongeradeel.

7.

Brant Andries Dijkstra, zoon van Andries Pieters Dijkstra en Idtske Brants de Roos, is geboren op 11 augustus 1815 in Oostdongeradeel. Hij is gardenier van beroep. Hij is getrouwd (1) op 13 november 1840 in Oostdongeradeel met Renske Dijkstra, dochter van Jitze Dijkstra en Maijke Jitzes. Zij is geboren rond 1815 in Oosternijkerk. Renske is overleden voor 1860 in Oostdongeradeel.

Zij kregen 4 kinderen:

Hij is getrouwd (2) op 21 december 1876 in Oostdongeradeel met Jelske Dijkstra, dochter van Pieter Andries Dijkstra en Emke Douwes Dijkstra. Zij is geboren op 3 mei 1836 in Anjum. Jelske is overleden.

Zij kregen 1 kind:

Brant Andries is overleden op 2 november 1891 in Anjum.

8.

Marijke Dijkstra, dochter van Andries Pieters Dijkstra en Idtske Brants de Roos, is geboren op 24 januari 1818 in Oostdongeradeel. Marijke is overleden op 29 maart 1889 in Ferwerderadeel.

9.

Fedde Dijkstra, zoon van Andries Pieters Dijkstra en Idtske Brants de Roos, is geboren op 8 september 1820 in Oostdongeradeel. Fedde is overleden.

10.

Hendrikus Dijkstra, zoon van Andries Pieters Dijkstra en Idtske Brants de Roos, is geboren op 18 maart 1823 in Oostdongeradeel. Hendrikus is overleden.

11.

Marijke Dijkstra, dochter van Klaas Pieters Dijkstra en Klaaske Egberts Kiestra, is geboren op 4 maart 1814 in Dokkum. Marijke is overleden.

12.

Pieter Dijkstra, zoon van Klaas Pieters Dijkstra en Klaaske Egberts Kiestra, is geboren op 6 mei 1820 in Dokkum. Pieter is overleden.

Generatie 5

13.

Emke Dijkstra, dochter van Brant Andries Dijkstra en Jelske Dijkstra, is geboren op 22 april 1878 in Anjum. Zij is getrouwd op 13 mei 1899 in Oostdongeradeel met Ale Groen, zoon van Marten Dirks Groen en Ynske Jansma. Hij is geboren 1871 in Paessens. Ale is overleden. Emke is overleden.

14.

Idske Dijkstra, dochter van Brant Andries Dijkstra en Renske Dijkstra, is geboren op 6 september 1841 in Anjum (Oostdongeradeel). Zij is getrouwd op 15 mei 1863 in Oostdongeradeel met Johannes Renzes Holwerda. Idske is overleden.

15.

Maaike Dijkstra, dochter van Brant Andries Dijkstra en Renske Dijkstra, is geboren op 24 februari 1844 in Anjum (Oostdongeradeel). Zij is getrouwd op 4 mei 1865 in Oostdongeradeel met Sytze Pieters Sytsma, zoon van Pieter Sytzes Sytsma en Antje Pieters Stiemsra. Hij is geboren 1842 in Anjum. Sytze Pieters is overleden. Maaike is overleden.

16.

Jitske Dijkstra, dochter van Brant Andries Dijkstra en Renske Dijkstra, is geboren op 21 maart 1847 in Anjum (Oostdongeradeel). Zij is getrouwd op 15 mei 1868 in Oostdongeradeel met Durk Visser, zoon van Jan Jantjes Visser en Tjitske Foppes van der Kooi. Hij is geboren 1843 in Anjum. Durk is overleden. Jitske is overleden.


Deze stamboom is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat en als stamboom in grafische vorm.

stamboom in grafische vormDOC