genealogieonline

Stamboom verwanten aanverwanten Zandstra/Agema » Kwartierstaat van Abele Jan Zandstra

Generatie 2

2.

Wieger Zandstra, zoon van Sijbren Pieters Zandstra volg 4 en Baukje Wiegers Veenstra volg 5, is geboren op 1 december 1907 in Oostermeer. Hij is veehouder akkerbouwer en fabrieksarbeider op kruidenfabriek oliehoudende karweizaad "folia" na ophefffing van floia naar kalksteenfabriek te skûlenboarch. van beroep. Wieger is overleden op 89 jarige leeftijd op 7 november 1997 in Eastermar en is begraven in Opeinde.

3.

Martje Dijkstra, dochter van Tette Jetzes Dijkstra volg 6 en Bontsje Antje Werkman volg 7, is geboren op 5 mei 1917 in Oud Beets. Martje is overleden op 96 jarige leeftijd op 14 juni 2013 in De Westereen en is begraven op 20 juni 2013 in Folgeren, Opeinde.

Generatie 3

4.

Sijbren Pieters Zandstra, zoon van Pieter Eelkes Zandstra volg 8 en Grietje Sytzes Zandbergen volg 9, is geboren op 3 juni 1875 in Oostermeer. Hij is arbeider veehouder van beroep. Sijbren Pieters is overleden op 65 jarige leeftijd op 5 februari 1941 in Eestrum en is begraven in Oostermeer.

5.

Baukje Wiegers Veenstra, dochter van Wieger Jacobs Veenstra volg 10 en Gepke Tammes van Dam volg 11, is geboren op 21 oktober 1875 in Witveen, Eastermar. Baukje Wiegers is overleden op 84 jarige leeftijd op 5 februari 1960 in Eastermar en is begraven in Eastermar.

6.

Tette Jetzes Dijkstra, zoon van Jetze Tettes Dijkstra volg 12 en Trijntje Hylkes Dijkstra volg 13, is geboren op 12 september 1879 in Oud Beets. Hij is boer op boerderij vrijburgh opeinde eigenaar: weduwe bijlsma daarna 1905 reindersma folgeren/nijtap 65 van beroep. Tette Jetzes is overleden op 55 jarige leeftijd op 8 juli 1935 in Opeinde, Nederland en is begraven in Opeinde, De Pein.

7.

Bontsje Antje Werkman, dochter van Abele Feddes Werkman volg 14 en Martje Jeens de Vries volg 15, is geboren op 12 mei 1883 in Kortezwaag. Bontsje Antje is overleden op 37 jarige leeftijd op 10 april 1921 in Opeinde, Nederland en is begraven in Opeinde.

Generatie 4

8.

Pieter Eelkes Zandstra, zoon van Eelke Pieters Zandstra volg 16 en Pietertje Tjipkes Toonstra volg 17, is geboren op 3 november 1834 in Eastermar. Hij is arbeider van beroep. Pieter Eelkes is overleden op 84 jarige leeftijd op 27 juli 1919 in Opeinde.

9.

Grietje Sytzes Zandbergen, dochter van Sytze Hendriks Zandbergen volg 18 en Trijntje Sybrens Hoekstra volg 19, is geboren op 7 november 1834 in Drogeham. Grietje Sytzes is overleden op 75 jarige leeftijd op 20 oktober 1910 in Eastermar.

10.

Wieger Jacobs Veenstra, zoon van Jacob Wytzes Veenstra volg 20 en Attje (Aatje) Wietzes Weima volg 21, is geboren op 3 juni 1852 in Rottevalle. Hij is feekespman van beroep. Wieger Jacobs is overleden op 69 jarige leeftijd op 5 november 1921 in Franeker, Nederland.

11.

Gepke Tammes van Dam, dochter van Tamme Gosses van Dam volg 22 en Baukje Johannes Hansma volg 23, is geboren op 31 mei 1855 in Oostermeer, Nederland. Zij is winkelierske op it wytfean. van beroep. Gepke Tammes is overleden op 75 jarige leeftijd op 18 november 1930 in Zuidlaren.

12.

Jetze Tettes Dijkstra, zoon van Tette Atzes Dijkstra volg 24 en Trijntje Hotzes Bijlsma volg 25, is geboren op 30 oktober 1849 in Haskerdijken. Hij is landbouwer van beroep. Jetze Tettes is overleden op 83 jarige leeftijd op 10 december 1932 in Oud Beets en is begraven in Oude Beets.

13.

Trijntje Hylkes Dijkstra, dochter van Hylke (Hielke) Baukes Dijkstra volg 26 en Durkje Wytzes Peenstra volg 27, is geboren op 12 februari 1857 in Aldeboarn, Nederland. Trijntje Hylkes is overleden op 36 jarige leeftijd op 27 april 1893 in Beets en is begraven in Oud Beets.

14.

Abele Feddes Werkman, zoon van Fedde Jans Werkman volg 28 en Attje Abeles de Jong (de Jongh) volg 29, is geboren op 24 november 1831 in Kortezwaag. Abele Feddes is overleden op 80 jarige leeftijd op 6 februari 1912 in Kortezwaag en is begraven in Kortezwaag.

15.

Martje Jeens de Vries, dochter van Jeen Bonnes de Vries volg 30 en Aganita Pieters van der Sloot volg 31, is geboren op 19 mei 1848 in Kortezwaag. Martje Jeens is overleden op 95 jarige leeftijd op 7 november 1943 in Kortezwaag.

Generatie 5

16.

Eelke Pieters Zandstra, zoon van Pieter Eelkes Zandstra volg 32 en Grietje Martinus Helbiech Helbig volg 33, is geboren op 19 januari 1811 in Drachten, Nederland. Hij is boerenknecht van beroep. Eelke Pieters is overleden op 78 jarige leeftijd op 31 januari 1889 in Eastermar, Nederland.

17.

Pietertje Tjipkes Toonstra, dochter van Tjipke Berends Toonstra volg 34 en Wytske Oedses Koster volg 35, is geboren op 18 april 1813 in Eastermar, Nederland. Pietertje Tjipkes is overleden op 36 jarige leeftijd op 28 april 1849 in Eastermar, Nederland.

18.

Sytze Hendriks Zandbergen, zoon van Hendrik Gjalts Zandbergen (Sandburg) volg 36 en Elske Sytzes Sikkema volg 37, is geboren op 9 oktober 1797 in Leeuwarden, Nederland. Hij is arbeider van beroep. Sytze Hendriks is overleden op 49 jarige leeftijd op 8 juni 1847 in Drogeham, Nederland.

19.

Trijntje Sybrens Hoekstra, dochter van Sybren Annes Hoekstra volg 38 en Grietje Pieters volg 39, is geboren op 2 januari 1791 in Eastermar, Nederland. Trijntje Sybrens is overleden op 79 jarige leeftijd op 5 juli 1870 in Eastermar, Nederland.

20.

Jacob Wytzes Veenstra, zoon van Wytze Jarings Veenstra volg 40 en Trijntje Jacobs Veenstra volg 41, is geboren op 23 maart 1819 in Drachten. Jacob Wytzes is overleden op 67 jarige leeftijd op 16 december 1886 in Surhuisterveen.

21.

Attje (Aatje) Wietzes Weima, dochter van Wietze Gerrits Weima volg 42 en Henke Jans de Boer volg 43, is geboren op 17 juli 1818 in Harkema-Opeinde. Attje (Aatje) Wietzes is overleden op 73 jarige leeftijd op 27 februari 1892 in Rottevalle.

22.

Tamme Gosses van Dam, zoon van Gosse Allerts van Dam volg 44 en Albertje Tjerks Hoekstra volg 45, is geboren op 10 november 1804 in Witveen onder Oostermeer. Hij is boer op wytfeansterwei 8 van beroep. Tamme Gosses is overleden op 72 jarige leeftijd op 5 juli 1877 in Oostermeer.


Deze kwartierstaat is beschikbaar in tekst, PDF, DOC en EPUB formaat , als kaartweergave, als waaierdiagram, als geo kwartierstaat.

Geo kwartierstaatGeo kwartierstaatKwartierstaat op de kaartPDFDOCEPUB

Het inloggen op het besloten deel van deze
publicatie is alleen mogelijk als u daartoe
bent uitgenodigd door de auteur!


Annuleren


Bent u uw wachtwoord vergeten?